Průkaz cyklisty

22.05.2019 18:37

Završením výuky dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku je získání Průkazu cyklisty. V letošním školním roce nám s dopravní výchovou úspěšně pomáhal ČČK v Havlíčkově Brodě. Děti 3. i 4. ročníku prošly odborným školením spojeným s poskytováním první pomoci. Pak už jsme v hodinách opakovali dopravní značky, řešili jednoduché i složitější křižovatky a rozplétali rozmanité dopravní situace. A pak psali a psali a psali a hodnotili dopravní testy. Že se příprava vyplatila, se ukázalo při závěrečné zkoušce na dopravním hřišti v Havlíčkově Brodě. Paní instruktorka a dva studenti Policejní akademie s dětmi prošli všechny dopravní situace, teoretickou přípravu a pak čtvrťáky čekala pravdová zkouška na 1. řidičák. Testy splnilo všech 8 žáků 4. ročníku! Někteří na 100%. Pozadu nezůstali ani třeťáci, ač zkoušeli nanečisto, podařilo se několika z nich projít testem také velmi úspěšně. A pak následovala jízda na dopravním hřišti. Tu se podařilo splnit 7 žákům. Pevně doufám, že těchto 7 cyklistů bude v silničním provozu dodržovat vše, co se naučili a natrénovali.  Třeťáci si mohli nanečisto vyzkoušet, co je čeká příští rok. Doufám, že budou stejně úspěšní jako jejich o rok starší spolužáci. Nutno podotknout, že k pohodovému průběhu zkoušky přispěli všichni instruktoři svým klidným, věcným přístupem.