Program prevence dětských úrazů

30.01.2020 20:39

je název projektu Kraje Vysočina, který je určen pro žáky 3. ročníků ZŠ a probíhá už podeváté. Ve snaze o snížení počtu dětských úrazů zařazujeme do tohoto projektu u nás ve škole i žáky 4. ročníku. Tuto středu 29. ledna přijela do ZŠ v Havlíčkově Borové lektorka ČČK Jana Kudlová, která  strhla pozornost dětí ve tříhodinovém bloku aktivit. V samém začátku žáky 3. a 4. ročníku rozdělila na 4 skupiny, s nimi pak vedla diskuzi o možných úrazech ve škole, doma, na hřišti, nebo v tělocvičně, v dílně. Ocenila dobrou spolupráci dětí v náhodně vytvořených družstvech. Pak se rozběhla soutěž Riskuj! Týmy si vybíraly otázky různého bodového ohodnocení ze čtyř kategorií. Od nejlehčích otázek za deset bodů po ty nejtěžší za devadesát bodů. Co byste řekli? Jak si věřily naše týmy? Úžasně! Neohroženě si vybíraly ty nejsložitější úkoly za 90!!! Společnými silami v družstvech žáci odpovídali a získávali body, vyučovací hodina utíkala..... Podařilo se jim vyčerpat všechny otázky, všechny body byly přiděleny... A výsledek? Protože týmy vyváženě "ukrajovaly" kategorie otázek od těch nejnáročnějších (za 90 bodů) postupně k nejlehčím a úspěšně odpovídaly, skončila také všechna družstva se stejným počtem bodů: 450!!! Dopadlo to  nerozhodně, ale vyhráli vlastně všichni. Třetí, závěrečná hodina se nesla v praktickém duchu. Třeťáci i čtvrťáci si vyzkoušeli masáž srdce a zaznamenali, jak je tenhle úkol opravdu náročný. Žáci třetího ročníku se budou problematikou prevence úrazů dále zabývat na stránkách pracovního sešitu, který k tomuto účelu vydal Kraj Vysočina a bezplatně je rozesílá do škol. Co dodat závěrem? Děti znají pravidla, kterými se mají řídit, umějí si poradit v případě úrazu, poskytnout první pomoc. Přejeme jim ale, aby se do krizových situací dostávaly co nejméně a úrazy se jim vyhýbaly.

                                                                                                                                                            Jana Žáková, tř. uč. 3. ročníku ZŠ