Přírodovědný KLOKAN 2018

31.10.2018 21:09

Stalo se již pravidlem, že v podzimním čase se žáci nejvyšších ročníků naší školy zapojují do soutěže Přírodovědný klokan. Ve středu 10. října se 9 osmáků a 13 deváťáků vypořádávalo s různorodými a často netradičně pojatými otázkami z několika vědních oborů: biologie, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu. Při řešení testu se 24 otázkami mohli soutěžící využívat jen vlastní hlavu, nebyly povolené ani tabulky, ani kalkulačka či další pomůcky.

Záběr otázek byl opravdu široký a obstát v takové soutěži vyžaduje vskutku značné znalosti. S nástrahami soutěže se nejlépe vypořádali:

8. ročník: Jan Kubát ( 51 bodů), Pavla Andresová (46 bodů), Pavel Neubauer a Roman Baláž (45 bodů)

9. ročník: Denisa Bruknerová (58 bodů), Jana Hájková (56 bodů), Nela Bartušková ( 49 bodů).

Protože maximální počet bodů byl 120, výsledky řešitelů jsou slabší, ale všem patří poděkování za vložené úsilí a snahu.

                                       Blanka Zvolánková