Přírodovědný KLOKAN 2017

01.11.2017 05:28

Naši nejstarší žáci se v letošním školním roce opětovně pokusili vyřešit úlohy z přírodovědné soutěže KLOKAN,  kterou každoročně pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol v kategorii KADET. Ve středu 11. října se do soutěže zapojilo 14 osmáků a 16 deváťáků , na které během 40 minut čistého času čekalo celkem 24 otázek ze zeměpisu, biologie, chemie, fyziky a matematiky. Úlohy byly rozdělené dle obtížnosti na tříbodové, čtyřbodové a pětibodové, za správnou odpověď žák získal 3,4 nebo 5 bodů, za nesprávnou odpověď se odečítal pouze 1 bod, za neřešenou úlohu žák nezískal ani neztratil žádný bod. Všichni soutěžící se museli spoléhat jen na svoje znalosti, nebylo dovoleno používat kalkulačky, tabulky či jinou literaturu, vybírali vždy jen jednu správnou odpověď z nabízených možností, a pokud nevěděli či nevypočítali, bylo třeba i zariskovat. Maximální počet dosažených bodů mohl být 120 ( z toho jim ještě KLOKAN nadělil 24 bodů do začátku), ale o tom si mohli naši žáci nechat jenom zdát…Průměrný počet bodů dosáhl pouze hodnoty 40 bodů, osmáci byli o něco lepší, dosáhli 43 bodů v průměru, deváťáci pouhých 37 bodů!!!! Při vyhodnocení jsme se opravdu styděli, neboť někteří naši soutěžící se dostali i pod 24 bodů!!!! Přesto jsme malým diplomem a tichým potleskem odměnili z každé třídy 3 nejlepší řešitele:

8. ročník: 1. Lukáš Balcar (67 bodů), 2. Radim Solnička (61 bodů), 3. Ivana Ehrlerová (60 bodů)

9. ročník: 1. Jitka Novosadová (61 bodů), 2. Barbora Bohuslavová (53 bodů), 3. Jana Šimůnková (50 bodů)

     Závěrem musíme dodat, že někteří naši žáci mají výborné znalosti z přírodovědných předmětů, dosahují v nich pěkných studijních výsledků, ale chybí jim schopnost řešit netradiční problémové úlohy. Teoretické poznatky se jim během krátké doby ztrácejí z paměti, proto je třeba důsledně rozvíjet logické myšlení a umět si poradit s problémem, nebát se a hledat možnosti jeho řešení. A proto budeme trénovat, abychom byli v dalším kole přírodovědného klokana alespoň o krůček lepší….

                                                         Blanka Zvolánková, Jana Žáková, 2. stupeň