PŘÍRODOVĚDNÉ KLÁNÍ POČTVRTÉ

07.10.2017 16:15

Tradičně první říjnový pátek pořádá Gymnázium Chotěboř Přírodovědné klání pro žáky 8. a 9. ročníků okolních základních škol. I letos jsme pozvání rádi přijali a družstvo ve složení Kamila Havlíčková, Tereza Riegerová, Tomáš Balek a Vašek Čejka jelo vyzkoušet štěstí. A nedopadli vůbec špatně:-)!
S průvodcem Vojtou se vydali na jednotlivá soutěžní stanoviště. Začínali míčovým vícebojem ve velké tělocvičně a hned potom je čekala vyhlášená opičí dráha
(snímky ve fotogalerii dokazují, že některé úkoly se prováděly skutečně "v letu" ). Po tomto dokonalém okysličení mozku se mohli vrhnout do řešení vědomostních úkolů - fyzikálními výpočty určovali kovy, řešili chemickou tajenku a rovnici, v přírodovědné učebně poznávali a zařazovali bezobratlé živočichy a méně známé jehličnany, trochu se trápili nad mapami ČR, Evropy i světa, venku pracovali v geoparku a v přírodní zahradě. Lahůdkou, při které mohli dokonce "podvádět", byla enigma v počítačové učebně - 10 obtížných úkolů, k jejichž řešení měli možnost použít počítač a vlastního "filipa", ovšem v omezeném čase.
A tady se docela lámal chleba a míchalo se body!!!
Nicméně: konec dobrý, všechno dobré. Sice jsme získali nepopulární bramborovou medaili, ale se ztrátou pouhých 0,75 bodu, takže nás pořadatelé dokonce slavnostně vyhlásili s prvními třemi týmy:-).
Všem čtyřem deváťákům děkuji za sympatické soutěžní chování a vzornou reprezentaci školy!
Jana Žáková, 2. stupeň