Přírodovědná soutěž

14.06.2018 06:24

 

Ve středu 6. června se žáci ze 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili přírodovědné soutěže v Horní Krupé – části Chaloupky. Dvoučlenná družstva prošla několika stanovišti -  určování nerostů, ptačích budek, poznávání rostlin, živočichů a plnění dalších praktických úkolů. V doplňkové činnosti si děti mohly z těsta uplést svoji vlastní houstičku, vyrobit kouzelný škapulíř (bylinkový sáček) a dostaly také malé občerstvení – limonádu, tatranku a na ohni si opekly špekáček. V silné konkurenci dvaceti tří družstev, kdy rozdíly v bodování činily 0,5 -1 bod, se na krásném 2. místě umístily žačky 3. ročníku. Gratulujeme! Pochvala však patří určitě všem zúčastněným.