Přijímací zkoušky nanečisto

12.02.2018 20:29

Začalo nám 2. pololetí a to pro naše deváťáky znamená, že již za dva měsíce je čekají přijímací zkoušky na vybrané střední školy. Abychom jim usnadnili přípravu, rozhodli jsme se vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Před jejich zahájením obdržel každý žák svůj identifikační kód, pod kterým je uveden i ve výsledkové listině, a také zadání formou testových sešitů a záznamových archů. Jako první řešili budoucí středoškoláci test z matematiky a za 75 minut museli zvládnout 16 připravených početních i grafických úloh. Po malé přestávce na ně čekal 60minutový test z českého jazyka se 30 úlohami. Vyučující matematiky a českého jazyka testy opravili a seznámili žáky s výsledky, které jsou shrnuté ve výsledkové tabulce. Správná řešení i postupy včetně zápisu do záznamových archů si učitelé se svými žáky prošli ve vyučovacích hodinách.

Cílem přijímacích zkoušek nanečisto bylo, aby si žáci vyzkoušeli typy úloh, seznámili se s formou zadání testů, způsoby zápisů řešení a zažili si i časovou dotaci tak, jak to bude i u ostré verze přijímacích zkoušek, kde je navíc čeká i nové prostředí střední školy.

Deváťáci, pokud jste neuspěli podle svých představ, není nutné věšet hlavu. Do „ ostrých“ přijímacích zkoušek zbývá ještě dostatek času. Je třeba se však přípravě doma věnovat. Další možnost procvičování vás čeká na  přípravách z českého jazyka každé pondělí a z matematiky každý pátek.

                                                                                                                                                          Blanka Zvolánková, Lenka Havlíková

Výsledky PZ nanečisto.pdf (127903)