Příběhy bezpráví

06.11.2018 09:39

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách (v německé, sovětské), ale někdy se zdá, že se vytrácí vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům tuto dobu totality přibližuje. Školám jsou poskytovány dokumentární i hrané filmy a další materiály vhodné k výuce dějepisu a moderních dějin. Na stovkách škol v celé republice jsou pořádány filmové projekce a besedy s pamětníky. Opět po roce mezi sebou žáci IX. třídy přivítali pány Jaromíra Stojana z Havlíčkova Brodu (ročník 1929) a Jiřího Fantu (1941) ze Zhoře u Golčova Jeníkova. První jmenovaný zažil na vlastní kůži život v uranových dolech jako mukl, druhý jmenovaný zažil kolektivizaci zemědělství na statku svých rodičů. Životní osudy obou pánů vyslechli deváťáci s velkou pozorností a úctou.