Příběhy bezpráví

14.11.2017 20:48

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách. Je velice zajímavé, že navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům tuto dobu nesvobody přibližuje dvěma způsoby. Školám jsou poskytovány dokumentární i hrané filmy a další materiály vhodné k výuce dějepisu a zároveň na stovkách škol v celé republice jsou pořádány filmové projekce a besedy s pamětníky. V letošním roce naši školu navštívil již podesáté pan Jaromír Stojan z Havlíčkova Brodu (ročník 1929) a počtvrté pan Jiří Fanta, který žije na statku, který mu byl vrácen v restituci, nedaleko Golčova Jeníkova. Každý rok jsme s deváťáky překvapeni, s jakým zájmem oba pamětníci vyprávějí svoje životní osudy – je pozoruhodné, že v naprostém klidu, bez zášti, prostě jenom tak - ochotně přijedou a pobaví se s mladými lidmi o ne zrovna optimistických věcech. Zase jsme společně objevili příběhy z ne tak dávné minulosti, které by rozhodně neměly být zapomenuty.

Martina Brychtová