Preventivní program (NE)BEZPEČNĚ NA INTERNETU

09.10.2018 21:24

Moderní technologie jsou již nedílnou součástí našeho každodenního života, mnoho žáků se již od útlého věku učí využívat počítač, tablet, notebook či chytrý telefon… Učí se však rovněž správným návykům souvisejících s odpovědným přístupem k těmto technologiím? Jsou si vědomi rizik, která s nimi mohou být spojena? Dle našich zkušeností tomu tak není. Proto jsme se rozhodli věnovat aktuálnímu tématu velkou pozornost a považujeme za důležité, aby působení na dítě v tomto ohledu přicházelo jak ze strany školy, tak ze strany rodičů a samozřejmě i ze strany odborníků zabývajících se příslušnou problematikou. Velice rádi jsme mezi námi přivítali lektorky  z Centra primární prevence Spektrum ze Žďáru nad Sázavou, které v úterý 9. října zahájily 1. blok programu v osmé a deváté třídě. Během tříhodinového setkání si žáci prostřednictvím motivačních a aktivizačních her připomněli pravidla bezpečné komunikace na internetu, zejména pak na sociálních sítích. V kruhu se společně bavili o závislostech na mobilu, nebezpečí her, kyberšikaně , seznámení přes internet, o falešných profilech, o skrytých formách zneužívání internetu, o ochraně svého bezpečí a intimity, o zveřejňování osobních údajů a fotografií. Měli také možnost ptát se na to, co je zajímá. Obě lektorky měly k žákům velmi milý a přátelský přístup, nezahltily je informacemi, nezastrašovaly je, ale snažily se společně najít rozmanité způsoby zdravého trávení volného času než jenom na mobilech a počítačích.

Osmáci a deváťáci odcházeli z programu se znalostí bezpečného desatera užívání internetu, jejich hodnocení bylo kladné a už nyní se těší  na 2. společné setkání!!!!

Preventivní program budou absolvovat i další třídy. Také připravujeme přednášku pro rodiče.

                                                              Blanka Zvolánková