Předvánoční naladění v knihovně podruhé

03.01.2018 14:04

V posledním týdnu před Vánocemi navštívili havlíčkoborovské muzeum tentokráte už všichni žáci prvního stupně. Po jednotlivých třídách se svými vyučujícími se zúčastnili čtení a vyprávění o vánočních zvycích. Paní knihovnice Marcela Sobotková si připravila známé i méně známé zvyky adventu z velké knihy z fondu naší knihovny s názvem Lidové tradice. Děti se dozvěděly mj. co symbolizují jednotlivé prameny vánočky, jak se dříve připravoval a prostíral vánoční stůl. Povídání o zvycích paní knihovnice zakončila Pohádkou o Ježíškovi. Děti v očekávání vánoční nadílky zaujalo poselství, že „nikdo není úplně zlý a každý má v sobě kousek dobrého srdce……a tak každý dostane něco pod stromeček“. Na závěr programu jsme opět rozkrajovali jablíčka a očekávali uprostřed krásnou hvězdičku. Každý, komu se uvnitř ukáže hvězdička, bude zdravý celý rok! Proto všem, ať už jste na Štědrý den svoje jablíčko rozkrojili, nebo jste tentokráte tento starý zvyk vynechali, přejeme v novém roce mnoho dobrého a hlavně pevné zdraví, spokojenost, klid a pohodu! 

                                                                              Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ