Předškoláci navštívili prvňáčky v jejich třídě

07.10.2019 18:51

Na pátek 4. října se předškoláci moc těšili. Paní učitelka Hana Sobotková, třídní učitelka prvňáčků, je totiž pozvala na jednu ukázkovou vyučovací hodinu do I. třídy. S radostí jsme prvňáčkům oplatili jejich návštěvu u nás a vydali jsme se přesvědčit
o tom, že se naši kamarádi bez problémů adaptovali na školní prostředí a režim dne školáka. Předškoláci seděli tiše jako pěny a sledovali výuku. Ještě víc než zjištění, že prvňáčci už znají několik písmen, skládají slabiky, čtou jednoduché texty, počítají, píší do sešitů a umí se v anglickém jazyce představit, nás však překvapilo, s jakým nadšením spolupracovali s paní učitelkou a jak je výuka bavila. Byli soustředění, šikovní a ukáznění a jistě tím dělají radost paní učitelce i rodičům. Moc jim děkujeme za zajímavý zážitek. I my v předškolní třídě si už hrajeme na školu a budeme se snažit vždy při této hře napodobit jejich pozornost, soustředěnost a ukázněnost.

Eva Šrámková, MŠ