Plavu, plaveš, plaveme...

09.05.2018 20:36

9. květnem završili žáci 3. a 4. ročníku závěrečnými zkouškami výuku v plavání. Absolvovali celkem 10 dvouhodinových lekcí. Čtvrťáci své dovednosti většinou rozvíjeli a zdokonalovali, třeťáci se základům správného plavání učili. Každá lekce má pevně stanovená pravidla - nejprve se žáci učí a trénují, ke konci lekcí se mohou ve vodě "vyřádit". Všichni ovšem musí dbát na bezpečnost. Ta je kladena na první místo.  Deváté a desáté plavání se neslo ve znamení zkoušek a známkování. Děti si na závěr odnesly "mokré vysvědčení," v němž se objevilo hodnocení jednotlivých disciplin - spývání, znak, šipka a vytrvalostní plavání. Posledně jmenované bývá nejtěžší - děti si vyzkouší, jakou vzdálenost bez pomůcek uplavou. Nejvíce uplaval David  - 800 m, Katka a Terezka 650 m a Deniska 625 m. Ocenění si zaslouží i ti, kteří překonali svůj strach a sami!!! uplavali 7 - 20 m. Pro žáky 4. ročníku k jejich velké lítosti výuka plavání skončila, žáci 3. ročníku se mohou těšit ještě na příští rok. S plavčicemi jsme se všíchni srdečně rozloučili a poděkovali jim za výuku v plavání i příjemné a klidné jednání kytičkou. Poslední jízdu jsme si užili i v moderním zájezdovém autobuse -:)