Pasování na čtenáře

19.06.2018 14:45

Žáci první třídy se svou třídní učitelkou, rodiči, prarodiči i mladšími sourozenci se sešli v úterý 12. června odpoledne v rodném domku KHB ke slavnostnímu Pasování na čtenáře. Předvedli tu nacvičený program a pak usedli ke stolečku, aby složili už svoji druhou čtenářskou zkoušku. Přečetli po částech pohádku Červená karkulka z knížky Malované čtení - z pohádky do pohádky. Některým se chvěl hlas, jiní neohroženě pronesli připravenou část pohádky. Všichni prokázali svoje čtenářské dovednosti! Kromě pochvaly a potlesku se jim dostalo hned několika odměn. Paní ředitelka Martina Brychtová je slavnostně pasovala na čtenáře, když jim navlékla šerpu s nápisem Malý čtenář 2018. Pan místostarosta Otto Hájek prvňákům předal knížku z edice První čtení s názvem Velký případ školního detektiva. Paní knihovnice Marcela Sobotková všem malým čtenářům připravila průkazku do knihovny v Havlíčkově Borové. Celý program i obdarované prvňáky skvěle nafotila paní fotografka Půžová a postarala se tak o pěknou vzpomínku na velmi vydařenou slavnostní akci. Tou největší odměnou byl však dort, který pekla paní Blanka Kubátová z Jitkova. Děkuji paní knihovnici, našim hostům, paní ředitelce i panu místostarostovi za milá slova. Všichni jsme dětem, kteří mají za sebou svůj první školní rok přáli, aby jim chuť do čtení vydržela, protože, jak se říká, čtení je brána k vědění! Aby si našli svoji cestičku ke knížkám, třeba právě prostřednictvím místní knihovny v Havlíčkově Borové.