OLYMPIÁDA - ČESKÝ JAZYK

04.01.2018 18:05

Vysvětlete, co znamená výraz tentam, použijte ho správně ve větě: Kočka byla ..., Divoké prase bylo ..., Psi byli ... .
Vysvětlete dvojí význam věty: Toto náměstí se stalo popravištěm revolucionářů.

Tyto a ještě další úkoly čekaly na řešitele češtinářské olympiády v mluvnické části. Zde žáci 8. a 9. ročníku mohli získat maximálně 24 bodů. K tomu se však přičítaly body za slohovou práci, letos na téma Stalo se to minulý týden. Nejlepšího výsledku dosáhla Jitka Novosadová s 23 body, v těsném závěsu za ní se umístily Nela Bartušková a Denisa Bruknerová s 22 body, třetí místo,rovněž dělené, získala Anna Blažková a Lukáš Balcar s 19 body. Kdyby deváťáci neměli Jitku, nezískali by ani jedno místo "na bedně". Osmákům se letos prostě dařilo, nejenže zdvojeně obsadili druhé a třetí místo, navíc celkově získali 13,6 bodů na žáka, zatímco deváťáci o 2,5 bodu méně. Jitce budeme držet palce v okresním kole, na osmáky a jejich výsledky v olympiádě z českého jazyka se těšíme v příštím roce.

 

L. Havlíková