Okresní soutěžení

21.01.2020 20:28

Deváťáci mají za sebou první nelehkou zkoušku - ve čtvrtém lednovém týdnu si vítězové školních kol olympiády z dějepisu a češtiny poměřili síly s vybranými spolužáky z celého okresu. Dějepisné téma Dlouhé století se loučí (1880 - 1920) se  klukům (Jan Kubát, Pavel Neubauer) vydařilo podstaně lépe než opravdu náročné testové úlohy z českého jazyka Karolíně Hiblbauerové. Ale za zkoušku to určitě stálo! Posuďte sami a zkuste si vyřešit jeden úkol z češtiny nebo z dějepisu:

Do následujících větných celků doplňte interpunkční čárku nebo čárky tak, aby každý z nich měl jiný význam. Význam v obou případech vysvětlete.
i) Pozor děti jeďte pomalu!
Význam: ……………………………………
ii) Pozor děti jeďte pomalu!
Význam: ……………………………………

Rozhodni, zda bylo na přelomu 19. a 20. století možné:

… použít očkovací sérum proti vzteklině ANO – NE … jako žena v Rakousku-Uhersku volit ANO - NE … slyšet přímý rozhlasový přenos ANO – NE … cvičit v Sokole ANO – NE … vidět ve městech secesní stavby ANO – NE … projet se v našich zemích autem s benzínovým motorem ANO – NE … vidět v biografu ozvučený film ANO – NE … studovat na české vysoké škole ANO – NE