Oblastní kolo v recitaci

25.02.2020 18:43

Recitační soutěž, v naší škole s názvem Veršobraní,  je tradiční akcí naší školy a nezbytnou součástí náplně hodin literatury. Do soutěže se formou třídních kol zapojují všichni žáci školy. Umění recitace patří mezi klasické formy uměleckého vyjádření, recitátoři při přípravě trénují paměť, stimuluje jazykový cit a uzpůsobuje hlasový projev. Při přednesu musí zároveň kultivovaně vystupovat a překonávat svoji trému. Kdo se s těmito úkoly vypořádá nejlíp, postupuje do školního kola, které se koná většinou v lednu. Ve školním kole jsou soutěžící seřazeni podle ročníku do pěti kategorií. Cesta úspěšných recitátorů může přes oblastní a krajská kola pokračovat až do Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Naši žáci dnes měřili své řečové dovednosti v rámci oblastního kola, kde nás reprezentovalo celkem osm žáků - v rámci 1. kategorie (žáci 2. a 3. r.) třeťačka Tereza Musilová, v rámci 2. kategorie (žáci 4. a 5. r.) páťačky Klára Bruknerová a Eliška Tonarová, v rámci 3. kategorie (žáci 6. a 7. r.) šesťačky Iveta Dejmalová a Adéla Petrusová a v poslední 4. kategorii osmačka Lucie Hájková a deváťačka Pavla Andresová. I když se letošního ročníku se účastnil rekordní počet žáků, naši zástupci se neztratili. Tereza Musilová svoji kategorii vyhrála a automaticky postupuje do okresního kola do Ledče nad Sázavou. Klára Bruknerová obsadila bronzovou příčku a je náhradníkem pro postup do okresního kola. Všem soutěžícím děkuji za výbornou reprezentaci školy. Martina Brychtová, ředitelka školy