Než vyjedeme sami na kole...

01.10.2019 20:30

Druhým rokem úspěšně pokračuje bloková výuka dopravní výchovy pořádaná ČČK v Havlíčkově Brodě pro žáky 4. ročníku. Ti totiž v letošním školním roce budou usilovat o získání Průkazu cyklisty. K danému tématu byli přizváni i žáci 3. ročníku - aby se s problematikou řešení dopravních situací seznámili a i žáci 5. ročníku - aby si vše z loňského roku pěkně zopakovali. Ne nadarmo se říká: "Opakování matka moudrosti." Všichni účastníci silničního provozu se seznámili se základními pravidly bezpečného provozu. Zopakovali si značky, řešili zapeklité dopravní situace, podívali se, proč je důležité jezdit na správně vybaveném jízdím kole a samozřejmě s cyklistickou přilbou na hlavě. Na závěr si zahráli pexeso s dopravními značkami.