Netradiční rozdávání pololetního vysvědčení

01.02.2021 09:17

     Kvůli pandemii a opatření vlády neproběhl poslední vyučovací den 1. pololetí tak, jak jsme byli doposud zvyklí. V ranních hodinách se ve všech třídách na 2. stupni a ve 3. a 5. ročníku na 1. stupni konaly třídnické hodiny online. Třídní učitelé zhodnotili prospěch, chování a přístup k distanční výuce ve svých třídách. Musíme konstatovat, že většina žáků se při distanční výuce snažila, účastnili se plánovaných online hodin, pracovali aktivně, zodpovědně odevzdávali vzorně vypracované úkoly a zasloužili si pochvalu. Ale také  nám přibyli žáci, kteří pracovali velmi nedbale nebo vůbec. Často si i vymýšleli různé technické problémy - teď mi to vypadlo, nemám nabitý počítač, nejde mi wifi, nejde mi mikrofon nebo nic mi nepřišlo, úkol jsem poslal …). Všichni žáci byli hodnoceni známkami. Mezi hodnotící kritéria patřily známky z prezenční výuky, účast na online hodinách, aktivita při online hodinách a známky z distanční výuky.

     Ve čtvrtek 28.1. v době od 10 do 15 hodin si třídní učitelé u vchodu do školy nachystali výpisy z vysvědčení,  které jednotlivě přicházejícím žákům rozdávali. Žáci 9. ročníku obdrželi od třídního učitele vzpomínkové mikiny, stužky a dárek od žáků 5. ročníku ke slavnostnímu stužkování, které letos neproběhne. Od výchovné poradkyně si nejstarší žáci odnášeli i 2 přihlášky na střední školy. Do 2. pololetí jsme našim žákům popřáli hodně nových sil a úspěchů.

     Všichni si už moc přejeme, abychom se mohli setkávat v našich třídách při klasické výuce. Navzdory velké snaze nedokážeme získat plnou pozornost žáků, nadchnout je pro práci tak, jak bychom to zvládli při osobním kontaktu. Příprava hodin, testů a jejich opravování ( někdy práce ani nepřečteme) nás stojí hodně úsilí. Ať děláme, co děláme, chybí nám taková ta zpětná vazba, kdy nikdo nemusí nic říkat slovy, ale přesto ji  ve třídě cítíme….

     Všem žákům přejeme hezké jarní prázdniny, odpočiňte si od počítačů, choďte co nejvíce ven a v pondělí 8. února se na Vás těšíme opět online!!

                                                                                                                                                 Blanka Zvolánková