Návštěva oudoleňských páťáků se vydařila...

21.06.2020 22:21

Na středu 17. června se moc těšili borovští žáci 5. ročníku, neboť měli domluvenou návštěvu páťáků z oudoleňské základní školy, kteří k nám nastoupí po prázdninách. Při uvítání byli budoucí šesťáci trošku nervózní, ale za chvilku byly obavy pryč a nastalo společné setkání. Všichni se navzájem představili a naši páťáci provedli budoucí spolužáky celou školou, ukázali jim třídy, kabinety, tělocvičny, dílnu, jídelnu, šatny, sborovnu a ředitelnu. Budoucí šesťáci dále obdrželi informace o průběhu výuky na naší škole, seznámili se s novými učebnicemi ,obdrželi normy na sešity a vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí.Poté následovalo velmi milé povídání  při výborném občerstvení, které společně s paní učitelkou Slámovou borováci připravili. Oudoleňáci  obdarovali budoucí spolužáky vyrobeným dárečkem a poděkovali za skvělé přivítání. Všichni navázali nová přátelství, vyměnili si e-mailové adresy a slíbili si, že už se na Nelu, Evku a Natálku moc těší. Matyáš a Péťa odchází studovat na chotěbořské gymnázium.

Moc děkujeme oudoleňákům pod vedením paní učitelky Vladimíry Stehnové za návštěvu, bylo to prima. Další poděkování patří  borovákům  a paní  učitelce Vlastě Slámové za milé přijetí  a pohoštění. 

V září se na Vás moc těšíme a doufáme, že nám bude spolu v šesté třídě dobře.

                                                                                                                                                                                   Blanka Zvolánková