Návštěva oudoleňské školy

22.06.2018 07:07

 

Ve čtvrtek 21. června se žáci 2., 3. a 5. ročníku za krásného letního počasí vydali pěšky na návštěvu oudoleňské školy. Naše kroky nejdříve směřovaly do Peršíkova, kde jsme si v chládku trochu odpočinuli, a dále jsme pokračovali přes louky do Oudoleně. Po vřelém přivítání nás paní ředitelka seznámila s projektem „Životní prostředí 2018 – školní zahrady“ a žáci 3. a 4. ročníku nás provázeli celým programem. Po úvodní poučné kramářské písni jsme viděli spoustu zajímavých rostlin (některé jsme i ochutnali) a drobných živočichů žijících ve školní zahradě. Pěkným zpestřením byla také „zahradní víla“. Po splnění všech úkolů jsme naše poslední putování zakončili již tradičním nákupem zmrzlin. Domů nás, některé už značně unavené a zmožené, dovezl linkový autobus. Všem se nám tato exkurze do „přírodní zahrady“ moc líbila. Děkujeme oudoleňským žákům za přínosné předprázdninové dopoledne.