Návštěva centra primární prevence SPEKTRUM

12.02.2020 18:15

Ve středu 12. února  se osmáci a deváťáci vydali linkovým autobusem přes Přibyslav do Žďáru nad Sázavou, kde v rámci projektu Zdravé školy společně navštívili centrum primární prevence Spektrum. Po velmi milém přivítání paní Bc. Alenou Velechovskou čekal na všechny výborný teplý čaj na zahřátí a malé pohoštění. Zelená budova má dvě patra, v prvním patře sídlí tzv. „Káčko“ neboli kontaktní a poradenské spektrum, ve druhém patře se nachází Centrum primární prevence a adiktologická ambulance. 

Naše návštěva začala prohlídkou „Káčka“, kde jsme se dozvěděli nejdůležitější informace o práci s uživateli nelegálních návykových látek a jejich blízkými. Zjistili jsme, že mezi nimi jsou lidé, u kterých bychom na první pohled vůbec nepoznali, že užívají drogy. Služby centra jsou poskytovány ambulantně nebo terénní službou, jsou anonymní a bezplatné. Jednou ročně zde také pořádají anonymní a bezplatné testování na HIV a žloutenku. Uvědomili jsme si, že včasné odhalení nemocí umožňuje podstoupit léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život.

Další zastávkou byla adiktologická ambulance, která je otevřena všem, kdo cítí problém s alkoholem, tabákem, nadužíváním léků, gamblingem (závislostí na hazardu), závislostí na PC apod. Ve Žďáře jim poskytují pomoc individuálním přístupem nebo skupinovou terapií.


Nejvíce se osmáci a deváťáci těšili na společné aktivity v rámci preventivního programu Pouta (ne)závislosti, jehož účelem je prevence  rizikového chování. Pravděpodobně nejhezčí a nejzáživnější aktivitou byla hra s názvem „Párty“, kdy každý žák dostal tajnou roli a musel jí po celou dobu oslavy hrát… Užili jsme si spoustu legrace, ale také si uvědomili, jak bychom se měli chovat, čemu se vyvarovat a co mít stále na paměti………

Poděkování patří celému kolektivu žďárského centra primární prevence za velmi milé a poučné dopoledne.  Těšíme se na II. blok a skvělé lektorky, které za námi přijedou do školy.

 

                    Osmáci a Marek Kotrč, deváťáci a Blanka Zvolánková