Muzeum nové generace a závěr projektu Každý vyhrává

21.09.2017 19:34

Celá naše škola prošla během tří různých zářijových termínů žďárským muzeem v areálu Kinských. Využili jsme totiž cesty do žďárského bazénu, kde jsme zakončili sportovně zaměřený projekt Každý vyhrává. Děti z 1. stupně si v programu nazvaném Odkud je blízko ke hvězdám povídaly především o hvězdách, jejich tvarech i významu pro člověka a tak nějak samozřejmě přešly k "hvězdnému" půdorysu Santiniho stavby. Starší žáci se zamýšleli nad významem kláštera, podle čichu odhadovali, které suroviny byly potřeba v kuchyni nebo jak se v okolí hospodařilo, svými postavami měli zobrazit např. půdorys kříže, hvězdy, kostela ap. Často slyšeli slovo svatyně a pak se snažili z jednoduchých materiálů vyrobit chrám, kostel nebo klášter, tedy místo, kde by se člověk měl cítit svátečně, dobře.

Po téměř dvou hodinách v muzeu jsme se přesunuli do žďárského bazénu - fotky ve fotogalerii svědčí o radosti z pohybu a pohodě, která během dvou plaveckých hodin panovala. Využili jsme tobogánu, vířivek, lezecké stěny, brouzdaliště i velkého bazénu. Rodiče si navíc mohli "zamnout ruce", zaplatili totiž pouze vstup do Muzea nové generace, ostatní výdaje se "vešly" do rozpočtu projektu Každý vyhrává.

L. Havlíková