Matematický KLOKAN 2018

09.04.2018 21:40

Rok se s rokem sešel,  přišlo jaro  a s ním i mezinárodní matematická soutěž – Matematický klokan, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

V pátek 16. března zasedli soutěžící v hodinách matematiky do lavic k řešení 24 logických úloh. Pod dohledem vyučujících matematiky byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku –žáci 2. a 3. ročníku řešili úlohy v kategorii CVRČEK, žáci 4. a 5. ročníku v kategorii KLOKÁNEK. žáci 6. a 7. ročníku v kategorii BENJAMIN, žáci 8. a 9. ročníku v kategorii KADET. Do soutěže vstupovali s 24 body ( u kategoie CVRČEK s 18 body), úlohy byly podle náročnosti hodnoceny 3, 4 a 5 body. Za chybnou odpověď jim byl 1 bod odečten. Maximální počet možných získaných bodů byl 120 , v kategorii CVRČEK 90.

Na naší škole letos soutěžilo 92 žáků a zde uvádíme nejlepší řešitele:

2. ročník (CVRČEK)

1.-2.

Eliška Blažková

34 bodů

Daniel Antl

    34 bodů

3.

Jaroslav Červenka

31 bodů

 

3. ročník (CVRČEK)

1.

Eliška Tonarová

58 bodů

2.

Daniel Lehotský

42 bodů

3.

Klára Bruknerová

39 bodů

 

4. ročník (KLOKÁNEK)

1.

Kateřina Balcarová

91 bodů

2.

Tereza Holcmanová

83 bodů

3.

Filip Kalenda

81 bodů

 

5. ročník (KLOKÁNEK)

1.

Hana Vencová

86 bodů

2.

Markéta Ehrlerová

74 bodů

3.

Jakub Hron

59 bodů

 

6. ročník (BENJAMÍN)

1.- 2.

Matěj Bohuslav

56 bodů

Barbora Volfová

56  bodů

3.

Aneta Jiráková

51  bodů

 

7. ročník (BENJAMÍN)

1.

Daniel Kalenda

78 bodů

2.

Jan Kubát

61 bodů

3.

Karolína Hiblbauerová

49 bodů

 

8. ročník (KADET)

1.

Denisa Bruknerová

78 bodů

2.

Nela Bartušková

64 bodů

3.

Lukáš Balcar

57 bodů

 

9. ročník (KADET)

1.

Jitka Novosadová

79 bodů

2.

Kamila Havlíčková

65 bodů

3.

Barbora Bohuslavová

52 bodů

 

Nejlepším borovským klokanem roku 2018 se stala Kateřina Balcarová ze 4. ročníku s 91 body!!!! Gratulujeme!

Všem soutěžícím patří poděkování za účast při řešení neobvyklých matematických úloh, diplom a malá odměna. Přeji si, aby i nadále rozvíjeli své matematické schopnosti, představivost, myšlení a zachovali si „zdravý selský“ rozum. Děkuji také všem vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci a vyhodnocení soutěže.

 

                                                 Blanka Zvolánková