Malý čtenář

13.06.2019 06:29

V pondělí 10. června v 17.00 h. se sešli žáci 1. třídy v Muzeu KHB s rodiči a prarodiči k malé slavnosti - Malý čtenář. Prvňáčci četbou krátkého textu předvedli, jaké jsou jejich čtenářské dovednosti. Všichni svůj úkol zvládli skvěle. Poté následovalo předávání šerp, knížek a pamětních listů od paní ředitelky Martiny Brychtové, třídní učitelky Dany Neubauerové a knihovnice Ivy Hamerníkové. Ta jim současně předala čtenářský průkaz na rok výpůjček zdarma. K prvňáčkům promluvil také pan starosta Přemek Tonar a předal jim dárečky z OÚ. Sladkou tečkou, kterou byl velký dort - Slabikář, byla naše slavnost ukončena. Děkuji všem za hojnou účast a doufám, že i v dalších letech věnují rodiče dětem důslednou péči a trpělivost při plnění školních povinností.

                                                                                                                                                                                                                tř.uč. D. Neubauerová