Malá vědecká konference

01.07.2017 19:09

 V době, kdy naši deváťáci měli přijímací zkoušky za  sebou a dostavil se pocit, že se již vůbec nemusejí učit a že už to ve škole pouze odsedí, padl zajímavý návrh - nabídnout jim možnost nahlédnout do života středoškoláků, kteří zpracovávají různé větší seminární práce. Času bylo ale poskrovnu, témata svých prací si mohli žáci buď vybrat sami anebo mohli využít a zapracovat na prezentaci či seminární práci, kterou již vytvářeli.  Během měsíce probíhala příprava ve škole i doma, každé téma mělo svého poradce, tedy učitele, který byl žákům k ruce při řešení problémů spojených s vypracováním práce.

Finále proběhlo v úterý 27. června v dopoledních hodinách, kdy se všichni absolventi hezky oblékli, učesali, navoněli a dostavili se do učebny 9. ročníku, kde proběhla první malá vědecká konference. Do hodnotící poroty složené z paní učitelek naší školy usedl pan místostarosta Mgr. Otto Hájek, kterého mezi námi vždy rádi vidíme. Nezapomněli jsme ani na diváky, žáky 6., 7. a 8. ročníku, kteří bedlivě sledovali prezentace svých spolužáků z přírodopisu, zeměpisu, chemie, dějepisu a fyziky v anglickém jazyce a samozřejmě nesmělo chybět i malé občerstvení. V první části jsme shlédli prezentace Pavla Z., Elišky, Karolíny, Simony, Terezy a Patrika, po velké přestávce se představili Michal, Ivana, Pavel K., Tomáš a Vašek, po malé pauze pokračovali  Diana, Ester, Filip a Martin. Při hodnocení jsme se shodli na tom, že práce žáků byly různorodé – některé prezentace se nám moc líbily, přednášející je v mnoha případech hezky komentovali a někteří dokonce předvedli i něco navíc. Ale naopak jsme shlédli i prezentace, u kterých je třeba zlepšit obsah, způsob zpracování, ale také hlavně přednes, při kterém nemůžeme jenom číst z monitoru počítače. Pan místostarosta záviděl deváťákům jejich výstupy v anglickém jazyce a navrhnul myšlenku na spolupráci Městyse Havlíčkova Borová s některými žáky při pořádání tématických akcí pro veřejnost.  

 V letošním školním roce se jednalo o akci premiérovou, nevyhnuli jsme se drobným retuším v jinak pěkně namalovaném plánu a tak máme spoustu poznámek pro příští školní rok. S budoucími žáky 9. ročníku jsme se domluvili, že už v září začnou připravovat témata, která je zajímají, baví je, mají k nim určitý vztah a pod vedením svých učitelů z nich připraví obdivuhodné prezentace, kterými se pochlubí na druhém ročníku malé vědecké konference. Už teď se na ně těšíme a jejich prostřednictvím nabízíme našim absolventům možnost seberealizace, připravujeme je na jejich budoucí vzdělávání a doufáme, že jim usnadníme přechod ze základní na střední školu. Letošním deváťákům se to snad podaří, udělali veliký krok dopředu a věříme, že to nebyl krok poslední!!!

                                                                                                                                            Blanka Zvolánková