Malá vědecká konference

30.06.2019 08:40

V pondělí 24. června nadešla dlouho očekávaná chvíle pro naše nejstarší žáky. Naposledy se totiž v borovské škole postavili před tabuli, všechny přítomné posluchače a hodnotící komisi seznámili se svými závěrečnými prezentacemi , které je nominovaly na opravdové absolenty naší základní školy. Na třetím ročníku malé vědecké konference jsme přivítali paní ředitelku Mgr. Martinu Brychtovou, bývalého pana ředitele Mgr. Otto Hájka a do poroty usedli i Mgr. Jana Žáková, 2. stupeň, Mgr. Lenka Havlíková, Mgr. Kamila Paříková a třídní učitel deváťáků Mgr. Marek Kotrč. Během tří vyučovacích hodin se šesťáci, sedmáci i osmáci zaposlouchali do dvanácti prezentací  s rozmanitými tématy:

Myslivecká kynologie – Lukáš Balcar

Winston Churchill – Nela Bartušková

Etymologie jmen a příjmení – Ludmila Bencová

Pocitové mapy – Anna Blažková

Vývoj planety Země – Denisa Bruknerová

Astrologie – Ivana Ehrlerová

Pekařství – Jana Hájková

Odpady – Klára Kadlecová

Technika hasičů – David Kučera

Lesní botanika – Kateřina Luňáčková

Nejdražší obrazy českých malířů – Kristýna Smejkalová

Partyzáni – Radim Solnička

 

 

Po hodnocení porotou, která většinu prací pochválila, ale k některým měla i kritický postoj, se žáci devátého ročníku stali absolventy naší školy. Byli obdarováni pamětním listem a malým občerstvením. Poděkování patří panu Hájkovi za účast a pedagogickému sboru 2. stupně za pomoc při organizaci akce. Závěr patřil ukázce našich nových robotů ze stavebnice LEGO, které zodpovědně předvedli sedmáci.

Věřím, že naše malá vědecká konference přispěla vycházejícím žákům do dalšího studijního života, který je od září čeká na vybraných středních školách. Deváťáci, ať se Vám daří!!!

               „ Vzdělaný člověk má vždy v sobě bohatství"

                                                                                                                                Blanka Zvolánková