Knihou křížem krážem

05.11.2019 17:28

Již pátým rokem se tato třída účastní vybraných besed v KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Tentokrát si páťáci vyslechli mnoho zajímavých informací o způsobu uspořádání knih v krajské knihovně. Dozvěděli se,  do jakých kategorií podle druhu a věku čtenářů se literatura dělí, jaký je rozdíl mezi beletrií a naučnou literaturou, co to je MDT /Mezinárodní desetinné třídění/, jak se orientovat v on - line katalogu. Všichni si pak prakticky vyzkoušeli podle daných kritérii vyhledat nejprve v katalogu a pak v regálech určité knihy. Nutno podotknouti, že praktickou zkoušku složili všichni žáci. Teď už zbývá jen vyrazit do nejbližší knihovny.