Ilustrátor A. Dudek a 1. třída

24.02.2020 13:27

V pátek 21. 2. 2020 se žáci 1. třídy v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka zúčastnili interaktivního pořadu ilustrátora Adolfa Dudka - Cestovatelské kreslení v KK Vysočina v Havlíčkově Brodě. Už od prvních okamžiků si A. Dudek získal svým vtipným vystupováním všechny děti. Přímo před zraky dětí vznikaly na keramické tabuli jednoduché obrázky, které byly dětmi aktivně doplňovány. Ukázal jim, jak ze základních geometrických tvarů, jako je kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník, lze jednoduše nakreslit krásné obrázky. Součástí vystoupení byly soutěže a hlavně humor! Děti byly z Adolfa Dudka nadšené a získaly kus poznání o světě ilustrace a literatury. Kdo chtěl, odnesl si na památku jeho podpis s kresbičkou dudka. Ilustrátor a spisovatel Adolf Dudek je nejprodávanější ilustrátor dětských knížek, kterých prodal na 3 miliony. Mezi jeho díla patří například Zlatá kniha říkadel, Skákal pes přes oves, Šel zajíček brázdou, Říkankový kolotoč, Povídej pohádku nebo Pec nám spadla.

H. Sobotková