Evropský den jazyků na naší škole

02.10.2019 21:50

U příležitosti Evropského dne jazyků, který letos připadl na čtvrtek 26.9.2019,  se v naší škole konal projektový den s názvem „Rallye po evropských zemích“.

V první části dne se všichni žáci 2.stupně včetně vyučujících shromáždili v tělocvičně a za tónů německé písně Guten Tag se pozdravili na nevšedním setkání. Poté následovaly různé aktivity a soutěže o cizích jazycích, scénky a písničky, které si připravily jednotlivé třídy. Družstva spolu soutěžila ve znalostech jazyků i  v informacích o daných zemích, např. žáci poznávali, z jaké země pocházejí známé filmové či pohádkové melodie, nebo se na principu Domino snažili uhádnout, která česká slova mají německý základ a přiřadit je k jejich německým protějškům. Největší úspěch měla obdoba televizní soutěže RISKUJ, která prověřovala znalosti i o našich nejbližších sousedech, Slovácích, Polácích, Němcích či Rakušanech a samozřejmě i Američanech a Angličanech. Chybět nemohly ani otázky na češtinu, pro mnohé také cizí jazyk J. Na závěr první části si všichni zazpívali kánon Bratře Kubo, ale hned v osmi jazycích!

V druhé části dopoledne se mohli žáci ve skupinách „projet“ po 12 evropských zemích. Na stanicích s pracovními listy o jednotlivých zemích se blíže seznámili s jejich jazykem, vlajkou, poznali typická jídla, památky, známé osobnosti či se naučili v daném jazyce nějaké to cizí slovíčko či frázi.

Rozhodně se tedy žáci nenudili, neboť pro ně byla celý den nachystána spousta informací, soutěží, kvízů atd., ve kterých mohli prokázat své znalosti a dovednosti a zároveň vyhrát větší či menší hodnotné ceny.

Dle odezvy žáků se jim nevšední vyučování líbilo a my učitelé jsme byli moc rádi, že jsme žákům mohli zajímavou a nevšední formou přiblížit několik jazyků a zemí. Žáci si snad i tímto projektem posílili svou motivaci k výuce cizích jazyků a budou k jejich výuce přistupovat zase o něco pozitivněji a s větší chutí a motivací.

Fotky z celého dne najdete ve fotogalerii.

Mgr. Dana Hrušková