Dopravní výchova ve spojených třídách.

02.04.2019 17:18

 Pod záštitou ČČK proběhl ve 3. a 4. třídě 3.hodinový blokový program "Prevence dětských úrazů" se zaměřením na dopravní výchovu. Protože čtvrťáky čeká v květnu zkouška na průkaz cyklisty, byl daný obsah více než potřebný. Lektorka, p. Fikarová, s dětmi zopakovala dopravní značky, upozornila, jak má být správně vybaveno jízdní kolo, jaké ochranné prostředky cyklisté používají a mnoho dalšího. Společně s dětmi společně řešila složitější dopravní situace, při kterých občas docházelo ke střetu vozidel /naštěstí jen na interaktivní tabuli/. Děti zhlédly i některé nebezpečné situace, které je mohou během cesty do školy, jízdě na kole nebo při hraní potkat. Program byl velice poutavý, takže si nejen 4. třída upevnila své znalosti, ale i o rok mladší spolužáci byli platnými účastníky silničního provozu.