Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku

20.10.2017 18:12

Dne 20. 10. proběhla na naší škole 1. část výukového programu Dopravní výchova s lektorkou Besipu p. Mrštíkovou. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR. Dopravní výchovu si žáci osvojují během výuky v souladu se školními vzdělávacími programy v různých předmětech.

Dopravní výchova vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu z pohledu všech jeho účastníků - chodce, řidiče nemotorového i motorového vozidla (tedy i cyklisty), cestujícího dopravními prostředky (individuální i hromadnou dopravou). Důraz klade také na pravidla bezpečné jízdy autem z pohledu spolujezdce, vysvětluje použití zádržných systémů - autosedačky, bezpečnostních pásů. Seznamuje vhodnou cestou s povinnostmi řidiče (chodce) plynoucí z platné legislativy ČR. Snaží se upozorňovat na možná nebezpečí ať už při jízdě na kole nebo při chůzi. Fixuje principy, jak jednat v určitých krizových situacích a jak lze tyto situace předvídat.

Nyní žáky čeká intenzivní výuka dopravní výchovy. Tato aktivita je zakončena zkouškou, přičemž ti žáci, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě po dětském dopravním hřišti, získají tzv. Průkaz cyklisty.

Hana Sobotková
třídní učitelka 4. ročníku