Discgolfovým turnajem zahájili deváťáci tradiční školní akce

01.10.2018 05:23

Kratší týden díky svátku Svatého Václava zpříjemnili žáci devátého ročníku tradičním discgolfovým turnajem společně se svým novým třídním učitelem Mgr. Markem Kotrčem. Dějištěm letošního sportovního turnaje se stalo hřiště u vodárny, nad kterým od ranních až do odpoledních hodin létaly různobarevné disky do discgolfových košů.  Na žáky všech ročníků základní školy a předškoláky z mateřské školy čekala discgolfová rozcvička RAM, SAM, SAM….a poté již 6 připravených výchozích stanovišť, na kterých je doprovázeli starší kamarádi z devítky. Dětem se dařilo, je vidět, že discgolf už pro ně není novým sportem. Po jednom kole proběhlo vyhodnocení součtu všech hodů pro žáky 1. stupně a děti ze školky, starší žáci zvládli hravě kola dvě. Vyhráli soutěžící s nejmenším počtem hodů:

MŠ: Vojta V., Tomáš M., Patrik D.

1. a 2 .ročník : Samuel V., Radim Š., Petr Š.

3., 4. a 5. ročník: Filip S., Saša S., Denisa L.

6. a 7. ročník: Martin K., Robin Z., Jakub Ž.

8. a 9. ročník: Richard L., Ivana E., Pavel N.

     Odměnou pro vítěze byla  zlatá, stříbrná a bronzová fidorková medaile , diplom a čokoládky. Čokoládka ale čekala i na další mladé discgolfisty, kteří se vůbec nenechali zahanbit a hráli s velkou chutí!!!

     Poděkování patří naší devítce za přípravu, organizaci a průběh sportovní ho dne. Byla to jejich první společná „deváťácká“ akce a myslím si, že se vydařila na výbornou.

                                                                                                                 Blanka Zvolánková