Devítka se loučí

02.07.2017 20:00

Tak jako každý rok, proběhlo i letos v podvečer před posledním školním dnem slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Tentokrát se neslo netradičně v duchu pořadu „Chcete mě?“. Po slavnostním a díky písni „Já už jdu“ rychlém nástupu následovalo představování jednotlivých budoucích studentů. Žáci osmé třídy je vtipně nabízeli (ne)přítomným ředitelům středních škol a učilišť. V rámci představování byl každý deváťák dekorován absolventskou šerpou, od třídní učitelky obdržel vysvědčení, někteří i pochvalu za výborný prospěch s poukazem do knihkupectví, dárek na památku, od svých kamarádů z osmičky pamětní list, hrneček a květinu. Byly uděleny i pochvaly ředitelky školy – Martinu Antlovi za reprezentaci školy v recitaci, Elišce Hájkové, Tereze Hiblbauerové a Pavlu Zvolánkovi za výborný prospěch po celou dobu školní docházky a Václavu Kubátovi za reprezentaci školy ve sportu.

Další část programu se nesla v duchu děkování, předávání kytic a projevů. Martin Antl ve své řeči poděkoval za všechny spolužáky učitelům a rodičům, kytici a poděkování obdrželi Dana Neubauerová, Vladimíra Stehnová a Dagmar Losenická za vše, co jim předaly na prvním stupni. Pavel Zvolánek poděkoval ředitelce školy, třídní učitelka obdržela krásný dárek na památku od svých, teď už bývalých deváťáků a nakonec pan starosta Aleš Uttendorfský předal pamětní dárky od městyse.

Druhá polovina programu byla věnována předávání mazácké štafety. Deváťáci pasovali osmáky na budoucí „deváťáky mazáky“ a předali jim putovní housenku, která se každý rokem prodlužuje o jeden článek svého látkového těla. Pasována byla i jejich třídní učitelka Jana Žáková, která spolu s pasovací vařečkou dostala i dárek pro snadné zvládnutí role třídní učitelky devátého ročníku.

Na závěr a na rozloučenou zazněly písničky Pár přátel stačí mít a celý program končil „tradičně“ slzami dojetí, objímáním, vyznáním, přáním a loučením...

Ráda bych tímto poděkovala osmákům za parádní program, který si pro nás připravili.

A úplně nakonec bych se ráda chtěla naposled rozloučit „se svými deváťáky“. Děkuji vám za všechno a ať se vám v životě vede podle vašich představ!

Dagmar Boumová