DĚTI ČTOU DĚTEM

01.10.2017 08:04

Sedmáci se letos budou každý měsíc potkávat s předškoláky z mateřské školky, budou totiž číst z knihy Staré pověsti české. Příběhy jsou zpracované Janou Eislerovou, slovní zásoba je tak pro menší děti srozumitelná, ilustrace A. Šplíchala lákavé. A co teprve čtení sedmáků! Doufáme, že se to bude dětem ze třídy paní učitelky Šrámkové líbit! Vždyť právě ona měla ten nápad, přiblížit dětem nejstarší pověsti. To první čtení proběhlo 25. září v naší škole, četli jsme pověst o praotci Čechovi, jeho bratru Lechovi, a tak se nabízelo doplňující téma rodina. Na fotkách ve fotogalerii si všimněte dvou velkých rodin - jednu vytvořili předškoláci a tu druhou sedmáci.

L. Havlíková