DĚTI ČTOU DĚTEM - O Horymírovi

20.12.2017 16:10

Kníže Křesomysl chtěl nechat stít hlavu Horymírovi, ten ale těsně před smrtí požádal o projížďku se svým věrným koněm Šemíkem. Že tenhle příběh znáte? Děti z oddělení Včeliček už také. Sedmáci jim ho totiž ve středu 20. prosince přečetli a improvizovaně dokonce názorně sehráli. Nejprve však vysvětlili, co je to zlatá a stříbrná horečka, kdo jsou to vladykové a co dělali za Křesomysla kovkopové (názorně s krompáčem i lopatou). Po přečtení všichni společně vystavěli z velkých kostek nádvoří Vyšehradu, jehož hradby Horymír (Pavel Neubauer) ladně přeskočil. A tak stavební ruch vystřídaly jekot, pištění a radost dětí, když se hradby poroučely k zemi. Paní učitelka však měla pochopení, vše bylo odpuštěno, stejně jako Křesomysl odpustil Horymírovi jeho troufalost.

 

L. Havlíková