DĚTI ČETLY DĚTEM o místních pověstech naposledy

12.06.2019 16:40

Ve středu 12.6. byli sedmáci naposledy číst dětem ve školce. Pod vedením paní učitelky Havlíkové jsme  dětem četli celkem desetkrát a pokaždé jsme si připravili nějaké úkoly pro děti ze školky. Tentokrát přišla na řadu pověst „Koudelova kašna“. Každý sedmák musel na určitou pověst vymyslet jednu básničku. Pověstí bylo celkem deset, a tak vzniklo i deset básničkových hádanek.

Využili jsme zahradu mateřské školky, vytvořili deset stanovišť a každé stanoviště bylo určeno jedné pověsti. Sedmáci si pro děti z mateřské školky připravili různé úkoly, které museli předškoláci plnit. Dokonce i paní učitelka Janáčková byla na nás připravená, vždy přečetla jednu větu z nějaké pověsti a podle ní pak sedmá třída hádala, co to vlastně bylo za pověst. Děti ze 7. třídy poté učily malé děti skládat loďky z papíru, šlo jim to skvěle. Nakonec si všichni společně zazpívali. Celý program se podařil. Doufáme, že si to děti ze školky pořádně užily, tak jako my.

 

Lucie Holcmanová