Děti četly dětem o kněžně Libuši

30.10.2017 15:11

Žáci sedmé třídy šli tentokrát na návštěvu do mateřské školky. To byste nevěřili s jakou radostí: ,,Jé, tady jsem byl naposledy před šesti lety!" ozývalo se. ,,A ta skluzavka! To tady za nás nebylo!" Ale účelem naší návštěvy nebylo vzpomínat. Nejprve jsme si díky krátké ukázce z Trnkova filmu připomněli pověst o praotci Čechovi, pak přišlo naše čtení a poté ještě jednou přesun před plátno, protože nám paní učitelka ukázala fotografie ze Stadic. Předškoláci na nás byli připravení - přivítala nás krásně oblečená kněžna Libuše, i Přemysla Oráče jsme bezpečně poznali. A rovněž sedmáci ukázali, že si s přípravou dali záležet: před čtením vyzvídali, zda děti rozumí slovům jako např. lýkové střevíce, mošna, otka či ratolest, a vše jim patřičně názorně vysvětlili: lýkové střevíce ukázali na obrázku, mošnu měl náš Přemysl Oráč přes rameno a v ruce třímal otku, dokonce se třemi ratolestmi - přesně, jak se o nich v pověsti vypráví. Po čtení pak naši čtenáři museli otázkami zkontrolovat, jestli děti pozorně poslouchaly.  Tak jako paní učitelka z MŠ chválila naše sedmáky za výrazné čtení, tak i my musíme pochválit školkové diváky - poslouchali a ani nedutali.

 

L. Havlíková