DEN UČITELŮ na naší škole

30.03.2019 20:37

Oslavy Dne učitelů se posunuly o jeden den - polovina žáků 2. stupně byla totiž
28. března na exkurzi v Praze. Hned v pátek však deváťáci stáli u dveří sborovny - přišli nejen popřát, ale i nabídnout svým učitelům chvilku klidu u kávy a pohoštění. A tak učitelé skutečně zasedli k vynikajícím řezům, buchtám, k bábovce, dokonce i k řízkům (za vše moc děkujeme!), aby mohli zavzpomínat a s uspokojením říci, že za devět let své žáky přece jenom něco naučili. Deváťáci se totiž odebrali do jednotlivých tříd a zkusili si, jaké to je - zaujmout, vynutit si pozornost, přimět své žáky pracovat. Mrkněte do fotogalerie - některé pohledy deváťáků jsou přísné až bojovné, jiné překvapené, mnozí jsou v pohodě, někteří si to užívají - můžou opravovat, napomínat, zkoušet! U některých převládá cosi jako "Jak tohle můžete nechápat?"

Tak jsme zvědaví, který z nich se jednou skutečně postaví před třídu. V pátek si však všichni vedli výborně!

My děkujeme za pěkný dárek i přání, a to nejen deváťákům - přišly i děti z jiných tříd. A nám všechna ta přání udělala velkou radost!