Den prevence v Havlíčkově Brodě

09.05.2018 20:02

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili "Dne prevence" pořádaného Oblastním spolkem ČČK v Havlíčkově Brodě. Tato akce se konala již poněkolikáté, tentokrát za velmi pěkného počasí v městském parku Budoucnost. Děti procházely postupně čtyřmi stanovišti. Zopakovaly si důležitá dopravní značení, poznávaly léčivé a jedovaté byliny, prohlédly si řádně  hasičské auto, pozorně naslouchaly vyprávění hasičů. Na dalším stanovišti skládaly jednotlivé vrstvy lidského těla, zopakovaly si zdravou a nezdravou stravu, připomněly nezbytnost správného pitného režimu a dozvěděly se, jak těžké následky má na lidský organismus kouření. Na posledním stanovišti na nás čekala p. M. Klementová se základy resuscitace. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla, předvedli, jestli umíme telefonem správně přivolat první pomoc a pak na nás čekala již praktická první pomoc. Umělá masáž srdce na figuríně dala některým žákům pěkně zabrat. Na závěr si všichni vyzkoušeli jednoduché převazy pomocí trojcípého šátku a ošetření drobných poranění. Jednotlivě činnosti byly zaměřeny na situace, které mohou děti potkat nejen v průběhu školního roku, ale zejména během prázdninového volna. Protože se všichni zhostili svých úkolů velmi dobře, dostali za odměnu na cestu reflexní pásku.