Den jazyků na 1. stupni

12.10.2020 06:23

Žáci prvního stupně změřili své sily a v pátek předvedli své znalosti a dovednosti z anglického jazyka ve velké školní tělocvičně. Žáčci první třídy ukázali, jak umí pozdravit, představit sebe i členy své rodiny. Druháci a třeťáci uměji pojmenovat zvířata v zoo, části oblečení a vše používat ve větách. Žáci čtvrtého a pátého ročníku zvládnou vést rozhovory a sehrát scénku v angličtině. Bylo zajímavé pozorovat rostoucí úroveň znalosti angličtiny spolu se zájmem o jazyk, který dětem rozhodně nechybí...                                                    Jana Žáková