Čerstvý vítr z hor

11.02.2018 19:27

Ne, nejedná se o předpověď počasí ani o návrat našich žáků z lyžařského výcviku v Krkonoších:-). Jde o název projektu, který jsme v naší škole začali realizovat od 1. 1. 2018 a který "zastřešuje" ZŠ Komenského v Trutnově, proto ty hory v názvu.
Projekt řeší dvě úrovně dosavadních problémů: z pohledu žáků se jedná o nové možnosti podílet se na pozorování, experimentování a objevování v přírodovědných předmětech, pro pedagogy jsou to nové příležitosti studia, spolupráce a předávání zkušeností v rámci 42 škol, které jsou do projektu zapojeny. V projektu bude realizováno několik klíčových aktivit: společná prezenční setkávání, společná on-line setkávání, činnost Center kolegiální podpory na jednotlivých školách a především využívání nástrojů pro faktické fungování projektu. Zde se konkrétně jedná o sady měřících sond typu Pasco Senzorium, experimentální příslušenství a pět dotykových tabletů / malá ochutnávka se nachází ve fotogalerii /. Právě využívání uvedených zařízení a výstupy z těchto činností se stanou jádrem projektu i na naší škole. Jedenkrát měsíčně budeme realizovat projektové odpoledne / se žáky, s kolegy z okolních škol, popř. s rodiči a širokou veřejností /. Z těchto setkání vzniknou krátké videomedailonky, které budou zveřejňovány na webových stránkách projektu.
Věříme, že se nám podaří postupně zvyšovat přírodovědnou gramotnost našich žáků a podpoříme tolik propagovanou badatelsky orientovanou výuku.
                                                                                                               Martina Brychtová, Blanka Zvolánková a Jana Žáková / 2. stupeň /