Cena kakaa

09.10.2019 20:07

Přemýšleli jste někdy nad hrnkem kakaa o jeho skutečné ceně? My s dětmi na druhém stupni zatím ne....až do tohoto týdne, kdy jsme zhlédli Výstavu na stromech. Na 12 plakátech jsme se seznámili s problémy, které produkci kakaa - ale třeba i kávy, čaje, cukru, banánů a bavlny - provázejí. Dětskou prací a únosy dětských dělníků počínaje, přes neskutečnou chudobu rodin v západní Africe až po migraci mladých lidí, která v posledních letech hýbe celou Evropou.
To vše pomáhá řešit fair trade ( jinak spravedlivý obchod či férový obchod) jako organizované hnutí, které usiluje o pomoc producentům v zemích třetího světa a propaguje udržitelnost. Hnutí prosazuje platbu „spravedlivých cen“ za produkty, stejně jako dodržování především sociálních standardů při produkci široké škály komodit.
Texty na plakátech jsou výmluvné a srozumitelné, takže děti správně pochopily, o co jde.....Především ti starší si velmi dobře uvědomují, jak důležité jsou důstojné pracovní podmínky s právní ochranou, svobodou, spravedlností a jistotou!                                            Jana Žáková, 2. stupeň