Bruslení na zimním stadionu

13.12.2017 21:24

Již každoročně zařazujeme do hodin tělesné výchovy bruslení, které je pro naše žáky stále atraktivním a oblíbeným sportem. V předposledním školním prosincovém týdnu, kdy vrcholí přípravy na vánoční besídku, si jeli na úterní odpoledne
12. prosince  do Chotěboře zabruslit osmáci a deváťáci, den nato ovládli krásnou ledovou plochu stadionu páťáci, šesťáci a sedmáci.  Po úvodním rozbruslení, jehož součástí byla jízda vpřed, vzad, způsoby zastavování a brždění, cvičení na rovnováhu, se žáci rozdělili do tří skupin. První skupina hrála hokej, druhou skupinu zaujaly pohybové hry a třetí skupinu tvořili začátečníci, kteří  nejprve jezdili s hrazdičkou, poté už sami a opravdu je musím pochválit za jejich statečnost a úsilí, vždyť někteří stáli na bruslích poprvé.

Výuka proběhla bez problémů, nikdo nebyl zraněný, všichni bruslili velmi ukázněně a opatrně. Hezky vysportovaní, unavení, s červenými tvářemi a úsměvy na rtech jsme se všichni vrátili do školy.

                                                                   Blanka Zvolánková