a zase nový začátek

14.09.2017 16:12

Po dvou měsících odpočinku, lenošení a dovolených připadl letošní první školní den až na 4. září. Opět nás čeká deset měsíců učení, povinností, práce, ale také nových přátelství a zážitků.

Všem dětem v mateřské škole, žákům školy a zaměstnancům přeji, aby školní rok 2017/2018 přinesl spousty radosti, podnětných nápadů a příjemně strávených chvil v naší škole!

Ve školním roce 2017/2018 nastoupí do prvních tříd základních škol v Kraji Vysočina  5164 dětí. V loňském roce do lavic základních škol poprvé zasedlo 5327 dětí. Na základních školách letos do 1- 9. ročníků zasedne celkem 44 949, loni jich bylo o 30 více. Zápisový lístek pro nástup do středních škol letos odevzdalo 4432 studentů. Pro úplnost: Do lavic na Vysočině dále usedne přibližně 20 000 žáků denního studia středních škol, mateřinky bude od září navštěvovat více než 18 000 dětí.

Na letošní školní rok nám zřizovatel udělil výjimku z počtu žáků v základní škole a následovalo opatření z důvodu klesajícího počtu žáků – od 1. 9. 2017 spojení druhého a třetího postupného ročníku. V základní škole se bude vyučovat v osmi třídách devět postupných ročníků. Naopak v mateřské škole nám zřizovatel udělil také výjimku z počtu žáků, ale kapacitu navýšil o dvě děti.

V letošním školním roce jsme začali s těmito počty:

 

základní škola

žáci prvního stupně ve čtyřech třídách

58

žáci druhého stupně ve čtyřech třídách

54

pedagogičtí pracovníci základní školy

9

ředitelka školy

1

účetní a statutární zástupkyně ředitelky

1

provozní zaměstnanci základní školy

3

školní družina

žáci školní družiny

25

vychovatelka školní družiny

1

mateřská škola

děti první třídy (Mravenci)

23

děti druhé třídy – předškoláci (Včeličky)

18

individuální vzdělávání

1

pedagogičtí pracovníci mateřské školy

3

provozní zaměstnanci mateřské školy

1

školní jídelna

provozářka školní jídelny

1

kuchařky školní jídelny

2