Vzdělávací program

 

Předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ vychází ze základních oblastí RVP, které se vzájemně prolínají a zároveň odpovídají konkrétním možnostem a potřebám dětí.

Vzdělávání probíhá podle integrovaného vzdělávacího celku

HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY

Ten je dále rozčleněn do 10 integrovaných bloků.:

  1. ŠKOLNÍ ROK I PODZIM ZAČÍNAJÍ
  2. BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS
  3. CO DOKÁŽE POČASÍ
  4. PROSINCOVÉ RADOVÁNKY
  5.  PANÍ ZIMA JEDE
  6. SVĚT JE JAKO POHÁDKA
  7. VÍTÁME JARO
  8. MÁME RÁDI ZVÍŘATA
  9. ROZBĚHNEM SE DO PŘÍRODY
  10. CO UŽ UMÍM

Jednotlivé bloky si p. učitelky  rozpracovávají a konkretizují v Třídním vzdělávacím programu.