Představujeme se

 

MOTTO:  „ŠKOLA PLNÁ POHODY“

 

Mateřská škola v Havlíčkově Borové je umístěna v adaptované rodinné vilce. Během své působnosti prošla mnohými změnami a stavebními úpravami až k dnešní podobě.

Zřizovatelem naší školky je Městys Havlíčkova Borová. Po dlouhá léta byla MŠ organizační složkou obce. Od  1. 1. 2003 přešla do právního subjektu společně se ZŠ, ŠD a ŠJ jako jeho součást.

 Je to jednopatrová budova vytápěná plynem, která se nachází při hlavní silnici. Prostory MŠ nejsou velké.  V přízemí budovy se nachází třída I. oddělení (mladší děti), šatny pro I. i II. oddělení a společné sociální zařízení – WC a umývárna. Prostornější třída I. oddělení  slouží zároveň jako ložnice – lehátka se denně rozkládají.

V poschodí budovy se nachází prostorově menší třída II. oddělení (starší děti), jejíž část je využívána i jako jídelna, ve které se během dne děti z obou oddělení střídají.  Sociální zařízení v obou patrech a školní kuchyň – výdejna byly v roce 2009 renovovány a plně zmodernizovány dle požadavků EU.

Obědy pro MŠ zajišťuje školní jídelna při ZŠ. V naší přípravné kuchyni – výdejně se připravují kvalitní přesnídávky a odpolední svačiny. Obědy se dováží v nerezových várnicích a ve školce se pouze vydávají.

K mateřské škole patří menší, dobře situovaná školní zahrada, která je vybavena pískovištěm,  průlezkami, houpačkami,  skluzavkou, zahradním domkem, otevřeným altánem, stolky a lavicemi. Školka také využívá nedaleké asfaltové a dětské hřiště.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují požadované bezpečnostní a hygienické normy.

Kapacita školky je 40 dětí. Od 1. 9. 2019 funguje odloučené pracoviště MŠ v ZŠ (třída předškoláků) a od 23. 9. 2019 jako třída s celodenním provozem.


Vzdělávání zajišťují 4 pedagogické pracovnice a 1 asistentka pedagoga. O provoz se stará 1 pracovní síla.

U dětí s poruchami řeči je zajištěna průběžná logopedická péče a těsná spolupráce s odborníky a rodiči dětí.

Zvýšená všestranná péče je věnována dětem s odkladem školní docházky.

Celý kolektiv zaměstnanců vzájemně spolupracuje a vytváří dětem  i sobě takové prostředí, aby se zde cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.

Cílem naší každodenní práce je poskytovat dětem dostatek podnětů pro harmonický rozvoj jejich osobnosti, podporovat jejich přirozený zájem o získávání nových poznatků, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.