ZÁŘÍ

 • Přednáška pro rodiče - 26. 8.
 • Zahájení školního roku 2020/2021 
 • Adaptace dětí na nové prostředí
 • Zahájení celoročního čtenářského projektu "Máme rádi večerníčky aneb Večerníček slaví 55 narozeniny" - Žabičky
 • Dráčci na exkurzi v bramborárně
 • Žabičky na exkurzi v moštárně
 • Zahájení celoročního přírodovědného projektu "Naše jabloň" - Žabičky

ŘÍJEN

 • Den v červeném ve třídě Žabiček
 • Zahájení projektu Vesmír - Dráčci (1. a 2. část)
 • Projekt Barevné podzimní dny - Dráčci
 • Podzimní prázdniny

LISTOPAD

 • Zahájení celoročního projektu "Aby se nic nestalo" - Dráčci
 • Projekt "Vesmír" -  Dráčci (3. část)
PROSINEC
 • MŠ uzavřena z důvodu koronavirové epidemie
LEDEN
 • Společná vycházka Žabiček a Dráčků do lesa ke krmelci
 • 2. část projektu "Aby se nic nestalo" - Bezpečné zimní sporty (Dráčci)
 • Barevné dny ve třídě Žabiček: "Den v černém" a "Den v bílém"
 • Pololetní prázdniny - pátek 31. 1. 
ÚNOR
 • Jarní prázdniny - provoz v budově MŠ
 • Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pondělí 15. 2.
 • Karneval - Žabičky i Dráčci ve středu 24. 2. (každá třída samostatně)
 • projekt "Krůčky ke zdraví" - Dráčci
BŘEZEN
 • MŠ uzavřena z důvodu epidemie