KVĚTEN

 • provoz MŠ obnoven 11. května 2020

DUBEN

 • MŠ UZAVŘENA

BŘEZEN

 • schůzka pro rodiče předškoláků - ukázka práce
 • jarní prázdniny
 • plavecký výcvik - 3 lekce
 • Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička
 • Děti čtou dětem - čtení sedmé - Kuzma Brzobohatý
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj - další 2 hosté
 • kino Krucemburk - pásmo pohádek "Čarodějné pohádky 2"
 • naučný program HUDEBNÍ VÝLETY

ÚNOR

 • Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - program "Potvory a potvůrky" - Ježečci
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj - další 2 hosté
 • Děti čtou dětem - čtení šesté - Žabka Carevna
 • KARNEVAL
 • maňáskové divadlo ŠTERNBERK
 • Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička - "Krkonoše a jejich ochránce Krakonoš"
 • zahájení plaveckého výcviku v bazénu Hlinsko v Čechách - Ježečci

LEDEN

 • "Krůčky ke zdraví" - projekt primární prevence - Ježečci
 • Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička - o přírodních krásách naší země - Ježečci
 • kino Krucemburk - pásmo pohádek "Kamarád krteček"
 • Děti čtou dětem - čtení páté - Kulihrášek
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • vycházka do lesa ke krmelci - Broučci i Ježečci

PROSINEC

 • vystoupení dětí při rozsvěceni vánočního stromu
 • příchod Svatých Barbor
 • mikulášská nadílka
 • kino Krucemburk
 • předvánoční posezení v obou třídách
 • Děti čtou dětem - čtení čtvrté - Marko Boháč a Vasil Nuzák
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj - další 2 hosté
 • Vánoční kreativní workshop v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - Ježečci
 • společná vánoční nadílka ve třídě Ježečků
 • Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička - pověst "Kterak v Borové stavěli kostel"
 • zdobení stromečku v rodném domku KHB - Ježečci
 • vánoční besídka pro seniory

LISTOPAD

 • Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička - "Česká republika" - Ježečci
 • tradiční Uspávání broučků - Broučci i Ježečci
 • kino Krucemburk - pásmo krátkých pohádek Za kamarády z TV 2
 • Děti čtou dětem - čtení třetí  - O překrásné Vasilise - Ježečci
 • "Prevence dětských úrazů aneb lékaře se nebojíme" - beseda se členy Zdravotnické záchranné služby z Havl. Brodu - Ježečci
 • přivítání Svatého Martina
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj - 2 setkání

ŘÍJEN

 • zahájení projektu Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička - "Náš domov - Havlíčkova Borová, Jitkov, Slavětín" - Ježečci
 • soutěž O největší brambor letošní sklizně - Ježečci
 • návštěva Ježečků u prvňáčků v jejich třídě
 • Děti čtou dětem - čtení druhé - Mořský car a Jelena Přemoudrá - Ježečci
 • kino Krucemburk - pásmo krátkých pohádek: "Kytice pohádek"
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • pořad pro děti Babička Chrota vypráví
 • návštěva Muzea K. H. B. - Broučci
 • tvořivé dílny pro rodiče s dětmi - Broučci i Ježečci
 • prohlídka LESOPARKU MUDr. Miloše Sajferta - Ježečci
 • podzimní prázdniny - 29. - 30. října (celodenní provoz)

ZÁŘÍ

 • zahájení školního roku 2019/2010
 • postupná adaptace nových dětí na prostředí MŠ
 • informativní schůzka a třídní schůzky pro rodiče
 • loutkoherecké představení Divadélka pro školy z Hradce Králové "Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů"
 • návštěva moštárny v Havlíčkově Borové - Ježečci
 • návštěva bramborárny v Zemědělské a.s. - Ježečci i Broučci
 • zahájení projektu Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • zahájení projektu Děti čtou dětem - čtení první - "Krása Nesmírná" - Ježečci