ZÁŘÍ

 • zahájení školního roku 2018/2019
 • postupná adaptace nových dětí na prostředí MŠ
 • informativní schůzka a třídní schůzky pro rodiče
 • zahájení projektu Děti čtou dětem - čtení 1. Kterak v Borové stavěli kostel
 • discgolfový turnaj - Rybičky

ŘÍJEN

 • návštěva DÝŇOVÉHO SVĚTA na statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny
 • podvečerní vycházka podzimní přídodou se soutěžemi a s opékáním špekáčků
 • Děti čtou dětem - čtení 2. Poustevníkova studánka
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • kino Krucemburk - Pohádková dobrodružství
 • fotografování dětí na narozeninové tablo
 • podzimní prázdniny - 29. - 30. října (pondělí, úterý)
 
LISTOPAD
 • Děti čtou dětem - čtení 3. O zlém správci Šokrovi
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • kino Krucemburk - Krtek o Vánocích
 • "Nemocnice pro medvídky" s paní doktorkou Lenkou Nevolovou - Trpaslíci
 • loutkové divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků - JenTak
 • uspávání broučků
 • zahájení ročního projektu "Od hlavy až k patě" - 1. setkání v ZŠ s žáky VIII. ročníku
 • čertovská výtvarná dílnička - Trpaslíci

PROSINEC

 • vystoupení dětí při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
 • příchod Barbory
 • mikulášská nadílka
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • vánoční dílny v Muzeu Vysočiny Havl. Brod - Rybičky
 • kino Krucemburk
 • zdobení vánočních stromečků v Muzeu K. H. B. - Rybičky
 • vánoční besídky v obou třídách
 • Děti čtou dětem - čtení 4.
 • návštěva Výstavy betlémů v České Bělé
 • vánoční čtení v rodném domku KHB - Trpaslíci
 • vánoční zpívání s p. Musilovou

LEDEN

 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • Děti čtou dětem - čtení 5. - pověst Utopená svatba
 • Od hlavy až k patě - 2. setkání
 • Návštěvě Muzea Vysočiny v Havl. Brodě - Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen (Rybičky)
 • cvičení ve velké tělocvičně v ZŠ (2 vyučovací hodiny) Trpaslíci

ÚNOR

 • kino Krucemburk - Čertovské a hastrmanské pohádky
 • vycházka za zvířátky do lesa ke krmelci
 • hudebně výchovný pořad "Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme"
 • karneval ve školičce
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • hadí školka p. Krédla
 • děti čtou dětem - čtení 6. - Švec a čert
 • zahájení plaveckého výcviku - Rybičky
 • ukázka práce pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu

BŘEZEN

 • jarní prázdniny (celodenní provoz)
 • 3 lekce plaveckého výcviku - Rybičky
 • ukázková hodina v I. třídě pro předškoláky
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • maňáskové divadlo Šternberk
 • návštěva místní knihovny - Trpaslíci
 • kino Krucemburk - "Krtek a orel"
 • děti čtou dětem - čtení 7. - pověst Mikšova jáma
 • návštěva Galerie výtvarného umění v Havl. Brodě - Rybičky

DUBEN

 • 4 lekce plaveckého výcviku - Rybičky
 • fotografování dětí - série
 • zápis dětí do I. třídy ZŠ
 • návštěva Rodinného parku ROBINSON v Jihlavě
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • děti čtou dětem - čtení 8. - pověst Na Cikánce
 • kino Krucemburk - "Ušatá Cecilie"
 • Od hlavy až k patě - 3. setkání s žáky VIII. ročníku
 • zahájení projektu Život pod vodní hladinou ve spolupráci s p. Jiřím Geistem - Rybičky
 • zahájení tříměsíčního projektu "Trpaslíci se učí poznávat a chránit živou a neživou přírodu"
 • návštěva Hasičcké zbrojnice a prohlídka hasičské techniky s panem Josefem Nevolem
 • čarodějnický den

KVĚTEN

 • slavnostní stužkování předškoláků
 • zábavné dopravní dopoledne - obě třídy
 • děti čtou dětem - čtení 9. - pověst Borovský vodník
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • besídka ke Dni matek - Trpaslíci
 • květnové pokračování projektu "Trpaslíci a život na louce"
 • Život pod vodní hladinou - setkání u rybníka V Koutech
 • branný den
 • fotografování - třídy
 • Od hlavy až k patě - 4. setkání
 • 2 lekce plavání a zakončení výcviku
 • Den dětí

ČERVEN

 • vycházka do přírody s opékáním špekáčků, prohlídka vodárny
 • výlet autobusem do Jitkova
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj - poslední dva hosté
 • třetí, závěrečná část projektu "Trpaslíci se učí poznávat a chránit přírodu" - "Trpaslíci a život v lese"
 • 3. setkání s rybářem u rybníka V Koutech - Rybičky
 • výlet autobusem do Přibyslavy - Rybičky
 • nocování - Rybičky
 • ukončení projektu Od hlavy až k patě - Rybičky
 • vycházka do Železných Horek
 • školní výlet do Pohádkové vesničky "Podlesíčko"
 • 3 adaptační dny ve třídě Trpaslíků pro 9 dětí (a jejich rodiče) přijatých k předškolnímu vzdělávání na škol. rok 2019 - 2020 
 • zábavné dopoledne s dopravní tématikou na hřišti u sokolovny - Trpaslíci
 • ukončení projektu Děti čtou dětem
 • ukončení projektu Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj - setkání se všemi účastníky
 • rozloučení s MŠ - Rybičky
 • výlet vlakem do Havl. Brodu
 • ukončení projektu Život pod vodní hladinou - 4. setkání