ZÁŘÍ

  • Přednáška pro rodiče - 26. 8.
  • Zahájení školního roku 2020/2021 
  • Adaptace dětí na nové prostředí
  • Zahájení celoročního čtenářského projektu "Máme rádi večerníčky aneb Večerníček slaví 55 narozeniny" - Žabičky
  • Dráčci na exkurzi v bramborárně
  • Žabičky na exkurzi v moštárně
  • Zahájení celoročního přírodovědného projektu "Naše jabloň" - Žabičky
  • Fotografování dětí na narozeninové tablo