ZÁŘÍ

 • zahájení školního roku 2018/2019
 • postupná adaptace nových dětí na prostředí MŠ
 • informativní schůzka a třídní schůzky pro rodiče
 • zahájení projektu Děti čtou dětem - čtení 1. Kterak v Borové stavěli kost
 • discgolfový turnaj - Rybičky

ŘÍJEN

 • návštěva DÝŇOVÉHO SVĚTA na statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny
 • podvečerní vycházka podzimní přídodou se soutěžemi a s opékáním špekáčků
 • Děti čtou dětem - čtení 2. Poustevníkova studánka
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • Návštěvě Muzea K. H. B. - Rybičky
 • kino Krucemburk - Pohádková dobrodružství