ZÁŘÍ

 • zahájení školního roku 2017/2018
 • postupná adaptace nových dětí na prostředí MŠ
 • fotografování dětí na narozeninové tablo
 • třídní schůzka pro rodiče
 • týdenní projekt "Krůčky ke zdraví" - Včeličky
 • zahájení ročního projektu Děti čtou dětem - "Staré pověsti české" - čtení první: "O praotci Čechovi" - Včeličky
 • návštěva moštárny v Havlíčkově Borové
 • účast Včeliček na DISCGOLFOVÉM TURNAJI pořádaném základní školou

ŘÍJEN

 • hudební interaktivní program POHÁDKOPÍSNIČKOSTROJ (v ZŠ)
 • "Podzimní výtvarná dílnička" pro rodiče a děti - Včeličky
 • podzimní nocování předškoláků v MŠ
 • Děti čtou dětem - čtení druhé: "Libuše a Přemysl" - Včeličky
 • divadelní představení "Příběhy kočky Micky" - Divadélko U dvou sluncí v naší MŠ
 • kino Krucemburk
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

LISTOPAD

 • vystoupení skupiny historického šermu PERŠTEJNI v sokolovně - předškoláci
 • výlet do Dýňového světa na Statek u Pipků
 • uspávání broučků
 • animační program v Galerii výtvarného umění v Havl. Brodě - předškoláci
 • Od svatého Martina do Vánoc
 • program na zahájení Svatomartinského lampionového průvodu - předškoláci
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • Děti čtou dětem - čtení třetí: "Silák Bivoj" - Včeličky
 • kino Krucemburk

 PROSINEC

 • vystoupení dětí při ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 • Barbory ve školce
 • mikulášská nadílka
 • pečení vánočního cukroví - Mravenci i Včeličky
 • zdobení vánočních stromků v Muzeu K. H. B. - Včeličky
 • kino Krucemburk
 • Děti čtou dětem - čtení čtvrté: "O Horymírovi" - Včeličky
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • prohlídka Výstavy betlémů v České Bělé
 • vánoční besídky - obě třídy

LEDEN

 • kino Krucemburk
 • Děti čtou dětem - čtení páté: "O králi Ječmínovi" - Včeličky
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • Maňáskové divadlo ŠTERNBERK
 • schůzka rodičů předškoláků s ukázkou práce s dětmi (příprava na zápis do ZŠ)

ÚNOR

 • kino Krucemburk
 • hudební pořad WOLFÍK
 • vycházka ke krmelci se zásobami pro zvířátka
 • žáci I.tř. ZŠ na návštěvě u předškoláků v MŠ
 • karneval
 • Děti čtou dětem - čtení šesté:"O Karlu IV."
 • Babičko, dědečku, čti náma vyprávěj
 • jarní prázdninY
 
BŘEZEN
 
 • zahájení plaveckého výcviku v bazénu Hlinsko v Čechách - předškoláci
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • účast předškoláků na jedné vyučovací hodině v I.tř. ZŠ
 • Děti čtou dětem - čtení sedmé: "Karlův most"
 • beseda s p. Jiřím Geistem o životě lidí s tělesným postižením
 • návštěva borovské knihovny, beseda nad knihami s paní knihovnicí M. Sobotkovou
 • fotografování dětí (série na téma: 3,2,1,...ÚSMĚV)
 • kino Krucemburk
 • účast na velikonočních dílnách v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě

DUBEN

 • další lekce plaveckého výcviku - předškoláci
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj - další 3 setkání
 • exkurze do teletníku a kravína - Mravenci
 • divadlo U dvou sluncí - pohádka Kocourek Mourek
 • zápis dětí do I. třídy ZŠ
 • Děti čtou dětem - čtení osmé: "Golem"
 • kino Krucemburk - Kamarád z TV 1
 • dopravní výchova na asfaltovém hřišti - Mravenci, Včeličky
 • slavnostní stužkování předškoláků
 • první beseda k projektu "Včeličky" a zvědavý skřítek Medovníček aneb s dětmi do světa včel - předškoláci
 • čarodějnický den
 

KVĚTEN

 • zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019
 • divadelní pohádka O brejlaté princezně v podání žáků VIII. ročníku ZŠ
 • ukončení plaveckého výcviku - předškoláci
 • vystoupení - Africká kultura
 • besídka ke Dni matek - Mravenci
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj - 3 setkání
 • Děti čtou dětem - čtení deváté: "Blaničtí rytíři"
 • polodenní vycházka do přírody s opékáním špekáčků
 • kino Krucemburk "Krteček"
 • informační schůzka pro rodiče
 • fotografování dětí - obě třídy
 • druhá beseda k projektu "Včeličky" a zvědavý skřítek Medovníček
 • adaptační týden pro děti, které byly přijaty do MŠ
 • polodenní vycházka do Železných Horek

 

ČERVEN

 • školní výlet - loď Arnošt Pardubice
 • ukončení projektu Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj - setkání se seniory
 • ukončení projektu Děti čtou dětem - čtení desáté: "Jak propast Macocha dostala své jméno"