ZÁŘÍ

 • zahájení školního roku 2018/2019
 • postupná adaptace nových dětí na prostředí MŠ
 • informativní schůzka a třídní schůzky pro rodiče
 • zahájení projektu Děti čtou dětem - čtení 1. Kterak v Borové stavěli kostel
 • discgolfový turnaj - Rybičky

ŘÍJEN

 • návštěva DÝŇOVÉHO SVĚTA na statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny
 • podvečerní vycházka podzimní přídodou se soutěžemi a s opékáním špekáčků
 • Děti čtou dětem - čtení 2. Poustevníkova studánka
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • kino Krucemburk - Pohádková dobrodružství
 • fotografování dětí na narozeninové tablo
 • podzimní prázdniny - 29. - 30. října (pondělí, úterý)
 
LISTOPAD
 • Děti čtou dětem - čtení 3. O zlém správci Šokrovi
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • kino Krucemburk - Krtek o Vánocích
 • "Nemocnice pro medvídky" s paní doktorkou Lenkou Nevolovou - Trpaslíci
 • loutkové divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků - JenTak
 • uspávání broučků
 • zahájení ročního projektu "Od hlavy až k patě" - 1. setkání v ZŠ s žáky VIII. ročníku
 • čertovská výtvarná dílnička - Trpaslíci

PROSINEC

 • vystoupení dětí při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
 • příchod Barbory
 • mikulášská nadílka
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • vánoční dílny v Muzeu Vysočiny Havl. Brod - Rybičky
 • kino Krucemburk
 • zdobení vánočních stromečků v Muzeu K. H. B. - Rybičky
 • vánoční besídky v obou třídách
 • Děti čtou dětem - čtení 4.
 • návštěva Výstavy betlémů v České Bělé
 • vánoční čtení v rodném domku KHB - Trpaslíci
 • vánoční zpívání s p. Musilovou

LEDEN

 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • Děti čtou dětem - čtení 5. - pověst Utopená svatba
 • Od hlavy až k patě - 2. setkání
 • Návštěvě Muzea Vysočiny v Havl. Brodě - Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen (Rybičky)
 • cvičení ve velké tělocvičně v ZŠ (2 vyučovací hodiny) Trpaslíci

ÚNOR

 • kino Krucemburk - Čertovské a hastrmanské pohádky
 • vycházka za zvířátky do lesa ke krmelci
 • hudebně výchovný pořad "Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme"
 • karneval ve školičce
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • hadí školka p. Krédla
 • děti čtou dětem - čtení 6. - Švec a čert
 • zahájení plaveckého výcviku - Rybičky
 • ukázka práce pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu

BŘEZEN

 • jarní prázdniny (celodenní provoz)
 • 4 lekce plaveckého výcviku - Rybičky
 • ukázková hodina v I. třídě pro předškoláky
 • maňáskové divadlo Šternberk
 • kino Krucemburk