Poslední zastavení nad projektem Děti čtou dětem

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zakončili jsme projekt Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Broučci na vycházce v Železných Horkách

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adaptační dny pro nově přijaté děti

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ježečci nocovali ve školce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Malá oslava konce školního roku ve třídě Ježečků

1 | 2 | 3 >>

Odplouváme do školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stužkování předškoláků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Broučci se těší na pouť

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ježečci si udělali vycházku do Železných Horek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Broučci opékali

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Broučci vyráběli bezovou šťávu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Broučci a domácí zvířátka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Předškoláci už umí třídit odpad z domácností

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ježečci si prohlédli sběrný dvůr

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Všechny děti mají svátek - Broučci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ježečci si vyšli k Poustevníkově studánce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Na výpravě za pirátským pokladem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Broučci a Mezinárodní den dětí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ježečci slavili Mezinárodní den dětí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Broučci u rybníka a na louce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ježečci se podívali do borovského kostela

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Není nad opékané špekáčky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vycházky do přírody Ježečky baví

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Broučci na zahrádce i v přírodě

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Děti, pozor na silnici

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kamarádi ve třídě Broučků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis dětí do MŠ

V pondělí 11. května znovu ve školce

1 | 2 >>

Ježečci a povolání "v kostce"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>