Aktuality

Svačinky v naší školce

Dopolední a odpolední svačiny jsou nedílnou součástí stravování dětí ve školce. Paní kuchařka Jitka Geistová je pro naše děti pečlivě a s láskou denodenně připravuje. Vždy jsou vyvážené, zdravé, lahodí oku a hlavně jsou chutné. Děti tak postupně ochutnávají nepřeberné množtví pomazánek či sladkých svačinek a hlavně se naučí  jíst vše, co dostanou na tácek. Ve fotogalerii je k nahlédnutí několik z mnoha druhů svačinek. Paní kuchařko, jen tak dál!

 

Nejoblíbenější hračka roku ve třídě Rybiček

Dřevěná bedna s tisícem dřevěných obdélníčků se stala nejoblíbenější a nejvíce využívanou hračkou Rybiček. Zpočátku děti stavěly ohrádky, silnice, domečky, malé věže, ale postupem času začaly dřívka přidávat, předělávat, rozšiřovat, až začaly vznikat obrovské, až monstrozní stavby. Je neuvěřitelné, jak jsou děti tvořivé a jakou mají fantazii. Ve fotogalerii se podívejte, jak to ve třídě Rybiček po celý rok vypadalo.

 

Trpaslíci a Rybičky vyrazili na výlet vlakem do Havlíčkova Brodu

Jak je již naším dobrým zvykem a tradicí, tak i tentokrát ke konci školního roku jsme se vydali s dětmi do Havlíčkova Brodu na výlet vlakem. Naše cesta započala v 6.55 hod. u autobusové zastávky v Havlíčkově Borové. Zde jsme nastoupili na linkový autobus do Přibyslavi. V Přibyslavi jsme zadní cestou okolo kostela a pod zámkem došli na nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku směr Havlíčkův Brod. Ve vlaku na nás čekala hodná paní průvodčí, která všem dětem rozdala dětské jízdenky a dokonce si děti i tu svou jízdenku mohli sami přeštípnout, protože paní průvodčí jim půjčila své kleště. V Havlíčkově Brodě jsme šli krásnou cestou parkem na Plovárenskou, kde jsme si dali svačinku ze školky a děti si zde mohli vyzkoušet "Parkourové hřiště", "Workout - venkovní posilovnu" a nakonec i dětské hřiště. Dětem se na hřištích moc líbilo. Nakonec nastal čas návratu a tak jsme se ještě posilnili dobrou sladkostí a společně se vydali na autobusovou zastávku KD Ostrov a odjeli zpět do Havlíčkovy Borové, kde na nás čekala paní kuchařka s dobrým obědem.

 

Slavnostní ukončení projektu "Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj ..."

V pondělí 24. června jsme malou slavností ukončili společný projekt dětí z mateřské školy a seniorů, kteří nám celý školní rok přicházeli číst pohádky před spaním a vyprávět si s dětmi. Za 10 měsíců se ve školce vystřídalo 22 babiček, dědečků, tetiček a hostů. Jako poděkování všem, za čas věnovaný dětem si obě třídy, Trpaslíci i Rybičky, připravily pásmo písní, básní, tanečků a pohybových her. Moc si vážíme toho, že jsme ve školce mohli přivítat i pana starostu Přemysla Tonara. I on ocenil ochotu a chuť seniorů spolupracovat s mateřskou školou a jménem Úřadu městyse věnoval seniorům knihu Karel Havlíček Borovský a jeho rodiště. Děti si také připravily pro každého hosta malý dáreček v podobě papírového srdíčka. Celou slavnost jsme zakončili příjemným posezením a pohoštěním hostů.

 

Praktikantky ve třídě Rybiček

Od konce května jsme ve třídě Rybiček přivítali 2 praktikantky. První 14 denní praxi (pedagogickou) vykonávala studentka 1. ročníku Střední pedagogické školy v Litomyšli a druhou, týdenní praxi (odbornou) vykonávala studentka 3. ročníku Zdravotnického lycea - Žďár nad Sázavou. Obě dvě se snažily proniknout mezi děti, co nejvíce s nimi komunikovat a připravovat krátké výstupy. Ve fotogalerii se podívejte, čím děvčata celou třídu zaměstnávaly.

 

Rybičky si užívají léto

Léto, jak má být - svítí sluníčko, azurově modrá obloha a pravé letní teploty.  Třída Rybiček se proto vypravila na koupačku do bazénu. Všichni se moc těšili a tak dvě dopoledne si opravdu užívali. Chvilku řádění ve vodě, potom opalování nebo odpočinek, občerstvení a jahody. Prostě prima léto a prima letní zážitky.

 

Rybičky se loučily s mateřskou školou

Jedenáct předškoláků - Rybiček, se loučilo s mateřskou školou. Pro děti to byla velmi emotivní akce, protože prožívaly jedno překvapení za druhým a jejich nejbližší je neustále odměňovali úsměvy a potleskem. Rybičky předvedly svůj poslední program a další průběh už patřil jenom jim. Paní ředitelka děti ošerpovala, pan starosta předal dárky, p. učitelky ze školky popřály nejen dětem, ale i rodičům a paní učitelka ze školy pasovala předškoláky na prvňáčky. Všichni  dostali hodnotnou výbavu do I. třídy, kterou jsme pořídili ze sponzorských darů. Slavnostní byl i závěr - pro děti byla připravena přímo luxusní tabule plná dobrot. MILÉ RYBIČKY, PŘEJEME VÁM ÚSPĚŠNOU PLAVBU DO I. TŘÍDY!

 

Zábavné sportovní dopoledne s dopravní tématikou pro malé Trpaslíky - cyklisty a chodce

Kdo přišel ve čtvrtek 20. června ráno do naší školky, určitě ho překvapilo, že vchod je přímo "obležený" dětskými koly, koloběžkami, tříkolkami a různými odrážedly. To se Trpaslíci připravovali na svoje sportovní dopoledne s dopravní tématikou. Na asfaltovém hřišti u sokolovny jsme si rozestavěli dopravní značky, křídou nakreslili silnici, přechod pro chodce, kruhový objezd, cyklostezku, parkoviště a jízda mohla začít. S radostí jsme zjišťovaly, že Trpaslíci jsou již zdatnými cyklisty a ani stanovená pravidla jim nedělají potíže. Hlavní bylo, že nedošlo k žádné nehodě a všichni se dobře pobavili.

 

Přijela pouť

Přijela pouť a radost dětí z atrakcí, které na ně čekají, byla neskutečná. Proto jsme neváhali a zašli jsme je hned v pátek 14. června vyzkoušet. Díky ochotě obsluhy atrakcí jsme se za poplatek pouhých 10 Kč na jedno dítě pohoupali na houpačkách, projeli na kolotoči s koníčky a auty a "proletěli" na malém řetízkovém kolotoči. Byla to PARÁÁÁDA!

 

Adaptační dny pro nově přijaté děti

Stejně jako na konci loňského školního roku jsme i letos nabídli rodičům a dětem, které byly nově přijaty do naší mateřské školy možnost podívat se do tříd a seznámit se s běžným školkovým provozem. Pohrát si ve třídě mladších dětí, zapojit se do programu třídy, společně posvačit a projít se na vycházce. Naši nabídku tří adaptačních dnů, které se uskutečnili 12., 13. a 14. června využilo pět z devíti nově zapsaných dětí. Doufáme, že se dětem i rodičům ve školce líbilo, a že jim jejich zážitky a zkušenosti pomohou při adaptaci v září na začátku nového školního roku.

 

Děti čtou dětem - čtení desáté

Celoroční putování s pověstmi z blízkého okolí jsme společně se čtenáři zakončili ve středu 12. června na školní zahradě. Sedmáci si připravili desátou a poslední pověst Koudelova kašna z Havlíčkova Brodu a potom nám předvedly pověsti, které samy zrýmovali do velmi zdařilých básniček. Rybičky si na devíti stanovištích připomněly všechny pověsti, se kterými se během projektu setkaly. Naši společnou práci jsme zhodnotili velmi kladně, Rybičky i sedmáci dostali drobné dárky a pokračovali jsme skládáním lodiček a společnými hrami. Dvě vyučovací hodiny jsme se na zahradě výborně bavili a nezbává, než sedmákům a p. učitelce Havlíkové poděkovat za prima čtenářské zážiky.

 

Školní výlet do POHÁDKOVÉ VESNIČKY v Podlesí

Náš letošní školní výlet do Pohádkové vesničky Podlesíčko v Podlesí byl v pravém slova smyslu pohádkový. Teplé slunečné počasí, krásná příroda všude kolem nás a vesnička plná pohádkových chaloupek. Pohádkovou korunu tomu všemu nasadila naše průvodkyně, ježibaba Kanimůra, která prostě neměla chybu. Provedla nás vesničkou a výborně nás bavila svými vtipnými komentáři. Nenechala děti ani chvíli vydechnout. Cestovaly "z pohádky do pohádky" a musely také prokazovat svoje pohádkové znalosti, za které je odměňovala čokoládovými zlaťáčky ze svého měšce. Nasmáli jsme se a pobavili tak, jako už dlouho ne. Ani se nám nechtělo nasednout do autobusu a vydat se na zpáteční cestu. Ale vidina dobré zmrzliny nás přemohla, a tak jsme náš pohádkový školní výlet zakončili v cukrárně U tří hvězd ve Žďáru n/S.

 

Trpaslíci a život u lesa a v lese - setkání s vedoucím Borovských myslivečků

Na toto setkání jsme se opravdu moc těšili. Trpaslíci sebou vzali i celou třídu Rybiček. Vždyť by byla škoda, aby to neprožily všechny děti společně. A bylo na co se dívat a co poslouchat. Vedoucím kroužku Borovských myslivečků je už několik let pan Tomáš Janáček. Je to zkušený myslivec, lesák a výborně rozumí dětské dušičce. Sešli jsme se na louce u rybníku v Koutech, kde už na nás manželé Tomáš a Jana Janáčkovi čekali. Tomáš dokázal půldruhé hodiny vyprávět o lese, zvířatech, vábení, trofejích, kožkách, ale i o ochraně přírody a ekologii. Ve svém vyprávění nám přiblížil i náplň, program a zasloužené úspěchy kroužku Borovských myslivečků. Je vidět, že v této oblasti odvádí velký kus poctivé, záslužné práce a s ochotou a zaujetím věnuje svůj volný čas dětem. Na závěr si děti ještě pochutnaly na sušence a pitíčku a každý si domů odnesl prázdnou nábojnici do kulovnice. Děkujeme Janě a Tomášovi Janáčkovým za krásný zážitek.

 

Polodenní vycházka do Železných Horek

Na pátek 7. června jsme si naplánovali dlouhou vycházku do vesničky Železné Horky. S batůžky na zádech, Trpaslíci i Rybičky zvládli za necelou hodinu dojít do Horek. Pod špejcharem jsme posvačili a vydali se na procházku Horními Horkami. Počasí nám přálo, protože bylo pod mrakem a tak si děti vycházku pořádně vychutnaly. Při další zastávce jsme si přečetli pověst O zlém správci Šokrovi a pomalu jsme se ubírali zpět do naší školky.

 

Zakončení projektu OD HLAVY AŽ K PATĚ

Ve čtvrtek 6. června jsme společně s žáky VIII. ročníku zakončili celoroční projekt o bližším poznávání lidského těla a zdravém životní stylu. Dvouhodinové setkání se odehrávalo na školní zahradě a všichni jsme se bavili u vtipně zahraných pohádek v podání osmáků i Rybiček. Zhodnotili jsme práci všech zúčastněných a jako nejlepšího učitele biologie jsme vybrali Pepu Stehna z Oudoleně (při jakékoliv činnosti s dětmi si vedl od začátku výborně). Posezení u občerstvení, hry, houpání, klouzání, to byla tečka za vším. Děkujeme p. učitelce Janě Žákové a osmákům za všechny zážitky, které předškoláci v jejich přítomnosti prožili.

 

Trpaslíci a život u lesa a v lese - za mravenci v Kopaninách

Třetí, závěrečná část našeho projektu o poznávání a ochraně přírody se rozběhla začátkem června. Ve třídě si prohlížíme obrázky zvířat žijících v lese a u lesa, rostlin a stromů, na vycházkách pozorujeme vše kolem nás. Ve čtvrtek 6. června jsme se vydali do lesa v Kopaninách. Naším cílem byla čtyři mraveniště hned na okraji lesa. Děti zvědavě poslouchali vyprávění o mravencích  a jejich životě v mraveništi. Nachytali si mravence do lupiček a se zaujetím si je prohlíželi. Několik dětí dokonce na vlastní kůži zažilo kousnutí mravencem - no byla to legrace. Na zpáteční cestě jsme si ještě stihli s dětmi popovídat o broukovi lýkožroutovi smrkovém (kůrovci) a kůrovcové kalamitě v lesích. Úplně nás překvapilo, kolik vědomostí z domova v této oblasti některé děti mají (Matyášek Fiala, Filípek Nevole, Eliška Sobotková). Tak jsme si s nimi rádi vyměnili svoje role. Paní učitelky s údivem poslouchaly a děti vyprávěli.

 

Rybičky nocovaly ve školce

Konečně nastal pro Rybičky tolik očekávaný den - nocování ve školce. Dlouho jsme si o všem povídali a zjišťovali, kdo si vyzkouší přenocovat ve školce. Ve středu 6. června jsme po obědě vyrazili autobusem na výlet do Přibyslavy. U sochy Jana Žižky jsme si vyprávěli o husitském vojevůdci (vše si připravila Bára Bohuslavová, která ve školce vykonávala praxi), Rybičky se posilnily svačinou, pohrály si v parku a hurá na točenou zmrzlinu do cukrárny. Před odjezdem se ještě děti vyřádily na dětském hřišti. V Borové jsme jen tak tak unikli před bouřkou a zbytek času už jsme trávili ve školce. Společnými silami jsme si připravili piknik s dobrotami a večeři, děti se pobavily u pohádek na dataprojektoru a pomalu začaly přípravy na spaní. 17 odvážných vše zvládlo na jedničku a určitě budou na nocování vzpomínat, protože tolik zážitků za jediný den, to se běžně nestává.

 

Život pod vodní hladinou - 3. setkání

Ve středu 6. června se Rybičky vypravily na 3. setkání s rybářem k rybníku V Koutech. Slunečné počasí nám přispělo k výborné náladě a u rybníka už na děti čekali malí kapříci v plechové vaně. To bylo radosti, pohladit si rybu, vzít ji do rukou a pěkně zblízka si ji prohlédnout. Pan Geist dětem několikrát ukázal, jak nahodit prut, jak rybu vylovit podběrákem a také spoustu druhů krmení. Moc děkujeme za krásné rybářské zážitky a těšíme se na poslední setkání.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj ...

Jak se blíží konec školního roku, chýlí se i naše roční projekty ke svému konci. Posledními seniorkami, které nám v letošním školním roce četly, byly paní Jitka Burešová a paní Jana Remarová, teta Dominička Čapka. Paní Burešová si okamžitě získala děti svým milým vystupováním a krásně jim vyprávěla o svém životě, o svých dětech a vnoučatech. Také se ve svém vyprávění vyznala z lásky k Havlíčkově Borové. Nakonec děti uspávala pohádkou "Zvířátka a loupežníci". Paní Remarová přijela za dětmi do naší školky na kole z Chotěboře a hned se u nás cítila jako doma. Pracovala totiž 20 let ve školce jako kuchařka a školnice. Děti však zaujala vyprávěním o tom, že se ve svém volném čase věnuje 5 - 7 letým dětem, jako trenérka kondičního běhu a atletických přípravek. Sama je velkým sportovcem, o čemž svědčí její dosažené úspěchy. Například vloni v květnu obsadila 2. místo na Mistrovství ČR veteránů v běhu na 10 km a 3. místo na Mistrovství ČR veteránů kros na 5 km. Děti uspávala pohádkou "O chytré kmotře lišce". Oběma ještě jednou moc děkujeme! Teď už nás čeká opravdové zakončené projektu a to plánovaným setkáním všech 22 seniorů, kteří nám v průběhu školního roku četli.

 

Výlet do Jitkova

Stejně jako každý rok jsme i letos s dětmi vyrazili linkovým autobusem na krátký výlet do Jitkova. Vždyť k nám do školky chodí i čtyři jitkovské děti. Všichni jsme se těšili, že nás naši jitkovští kamarádi provedou celou vesnicí a ukážou nám, kde bydlí. Byl to fajn výlet. Poznali jsme opět část blízkého okolí Havlíčkovy Borové a jsme bohatší o další společné zážitky.

 

Trpaslíci a Rybičky opékali špekáčky a navštívili borovskou vodárnu

Na delší vycházky do přírody se děti vždy velmi těší. Tentokrát jsme vyšli ze školky už v 8 hodin a na kárce nám paní kuchařka vezla málem celou polní kuchyň. Zamířili jsme přímo na školní zahradu Akord. Tam jsme si pochutnali na opečených špekáčkách, vzali batůžky na záda a pokračovali v cestě za dobrodružstvím. Byl slunečný, horký den, ale nám bylo příjemně pod širokými korunami stromů. Naplánovali jsme si totiž prohlídku borovských vodáren. Pan Karel Krčál nám ochotně obě vodárny otevřel. Trpělivě provázel malé skupinky zvědavých dětí vodárenskými prostorami, vysvětloval, kde se tam voda bere, co se s ní ve vodárně děje a odpovídal na jejich všetečné otázky. VODA byla hlavním tématem našeho vyprávění a hraní a my už teď dobře víme, že bez vody by nebyl ani život.

 

Trpaslíci a život na louce aneb babička KOŘENÁŘKA vypráví dětem ...

Celý měsíc květen pokračoval náš projekt "Trpaslíci se učí poznávat a chránit živou a neživou přírodu" druhou částí, ve které jsme se seznamovali s životem na loukách. Přestože nám počasí letošního května vůbec nepřálo, nenechali jsme se odradit a s chutí, zvědavostí a vytrvalostí jsme získávali nové a nové znalosti jak ve třídě, tak hlavně na vycházkách. Hravý a trošku tajemný nádech našemu "učení" dodávalo vyprávění staré, ale velmi moudré babičky kořenářky. Největší důraz jsme kladli na prožitkovou metodu učení a vnímání života na loukách všemi smysly. Trpaslíci se postupně naučili poznávat a správně pojmenovat mnoho květin a bylin, ochutnali pampeliškový med, kopřivový čaj a různé bylinkové čaje. Pozorovali a poznávali drobná zvířátka, ptáčky, hmyz i plazy. Vyšli jsme si na louku i s lupami a pořádně si prohlédli například zvětšeného mravence, žížalu, různé broučky, ale i kvítky, lupínky, kůru, kamínky ... V naší fotogalerii nejlépe uvidíte zvídavou a příjemnou atmosféru všech činností.

 

Trpslíci i Rybičky oslavili svůj svátek - MDD

V pátek 31. května se Trpaslíci i Mravenci vypravili na asfaltové hřiště, aby zde oslavili svůj svátek, který připadá na 1. června. Celou oslavu jsme zahájili nanůčkem, který všem dětem moc chutnal a dodal jim potřebnou sílu na další aktivity. Děti čekalo skákání v pytlík, házení a hry s míči, házení s drátěnkami, procházení a probíhaní mezi překážkami, pohybové hry s látkovým padákem, probíhání a prolézání mezi obručemi a také si vyzkoušely chůzi na chůdách. Bylo toho spousta a děti si to náramě užily. Na závěr si ještě mohli nakreslit obrázek křídou na asfaltovém hřišti.

 

Rybičky besedovaly s panem starostou

Třída Rybiček se rozhodla, že navštíví našeho pana starostu a vzájemně si popovídají o tom, z čeho mají radost, co je zajímá, co dělají a co všechno dělá pan starosta. Sešli jsme se na Úřadě Městyse v zasedací místnosti a malé zastupitelstvo mohlo začít. Ve školce jsme si vyprávěli o práci pana starosty a zaměstnancích Úřadu a Rybičky si pro pana starostu připravily otázky, které je nejvíce zajímají. Třeba, jak se mu v práci daří, co všechno celý den dělá, jestli ho práce baví a co plánuje do budoucna. Téměř hodinu jsme besedovali, bylo to milé setkání a rozešli jsme se s přáním, aby se nám všem v naší Havlíčkově Borové co nejlépe žilo.

 

Rybičky na sběrném dvoře

Třída Rybiček se ve středu 29. května vydala na borovský sběrný dvůr. Ve školce si hodně vyprávíme o tom, jak je dúležité třídit veškerý odpad a co patří do kontejnerů, které jsou umístěny v našem městysy. A protože je nejlepší vidět všechno na vlastní oči, pan Petr Kučera nás provedl celým areálem a vysvětlil dětem, jak celý systém sběrného dvora funguje. Někteří předškoláci tady byli poprvé a určitě pro ně byl zážitek vidět, co všechno se dá odložit. Děkujeme panu Kučerovi.

 

Od hlavy až k patě

Společný projekt Rybiček a žáků VIII. třídy se blíží ke svému konci. 4. setkání s názvem Zdravá pětka se odehrávalo v základní škole. Osmáci nás očekávali hned u vchodu a na 2 vyučovací hodiny se proměnily v učitele, vypravěče, kuchaře, instruktory a Rybičky se nestačily divit, co všechno si pro ně připravili. Všechny činnosti směřovaly k zdravému životnímu stylu a samozřejmě ke zdravému stravování. Děti ze školky sestavovaly z potravinových žetonů snídani, oběd, svačiny a večeři, dále pyramidu se zdravými nebo nevhodnými pokrmy, slepovaly papírovou pyramidu a poznávaly potraviny podle chuti. Nejvíce nás ale potěšil ovocný salát, který nám kuchaři - osmáci naservírovali a nemělo to chybu. Prázdné kelímky byly důkazem, že všem chutnalo. Všem osmákům patří velký dík za vzornou přípravu a těšíme se na poslední setkání.

 

Trpaslíci na vycházce do Peršíkova

Pěkné, slunečné pondělí 27. května nás zlákalo k výpravě na delší vycházku. V rámci poznávání nejbližšího okolí Havlíčkovy Borové jsme se vydali na cestu do Peršíkova. Po cestě jsme si povídali, vyhledávali a správně pojmenovávali různé kytičky, bylinky, trávy, stromy i keře. Trpaslíci toho už hodně znají a na vycházkách si v praxi své vědomosti ověřují. Užíváme si také spoustu zábavy. Dnes jsme se zrovna krásně pobavili při rozfoukávání chmýří odkvetlých pampelišek.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj ...

Ani v květnu jsme se nepřipravili o potěšení ze setkání s našimi seniory. Ve čtvrtek 16. května vyprávěla dětem svoje zážitky z dětství a let prožitých v borovské školce paní Ivana Bencová. Přinesla jim také několik fotek, na kterých děti mohly vidět a porovnat, jak vypadala borovská školka dříve a nyní. I hračky byly jiné a děti to opravdu zaujalo. Paní Bencová uspávala děti pohádkou "Tři zlaté vlasy děda Vševěda". Ve čtvrtek 26. května jsme ve školce přivítali manžele Hanu a Josefa Myškovi. Paní Myšková vyprávěla dětem o tom, jak chodila do školky v Praze, a pan Myška si přinesl sebou housle a moc zajímavě dětem o houslích vyprávěl. Na závěr jsme si v doprovodu houslí zazpívali několik dětských písniček. Potom už se děti převlékly do pyžámek, ale než paní Myšková začala číst pohádku "O Zlatovlásce", pan Myška jim ještě zahrál krásnou ukolébavku. Děkujeme paní Bencové i manželům Myškovým za pěkné zážitky.

 

Rybičky ukončily plavecký výcvik

Ve středu 22. května předškoláci zakončili desetihodinový plavecký výcvik v Hlinsku v Čechách. Ač se to nezdá, začali jsme koncem února a uteklo to jako voda. Ti, co už měli nějaké plavecké dovednosti, tak si je ještě zdokonalili a ti, co se vody báli, tak se sní postupně pod odborným dohledem skamarádili. Rybičky zde prožily nejen výcvik, ale především hry a řádění ve vodě a odměnou za vše, co zvládly, jim bylo předání mokrého vysvědčení a velká pochvala.  Ani my jsme nezapomněli a učitelkám výcviku jsme předali květiny a malé dárky (měly obrovskou radost). Plavání jsme zakončili v bufetu, kde si děti pochutnaly na párku v rohlíku. Děkujeme plavčicím za výborné vedení a řidičům autobusu za laskavé jednání a bezpečnou jízdu.

 

Děti čtou dětem - O borovském vodníkovi

V úterý 21. května se třída Rybiček vypravila na 9. setkání se čtenáři. Již z názvu pověsti je jasné, že jsme v čele s naší třídním vodníkem Fandíkem zamířili k rybníku Trojháček v Kopaninách. Barevné pentličky a šipky nám ukazovaly správný směr a cestu nám zpříjemnili sedmáci několika stanovišti, kde Rybičky prověřovaly nejen svoje znalosti o přírodě, ale také dovednosti. Pod hrází rybníka jsme všichni ztichli - z křoví na nás totiž vykoukl vodník Hlubina se svou vodnickou dcerou Laděnkou a dovedli nás na místo. Čtenáři tentokrát pověst četli i hráli a v prostředí, ve kterém jsme se sešli, to nemělo chybu. Rybičky ještě zahrály pro čtenáře hru Na hastrmana a následovalo opékání špekáčků. Všichni jsme si moc pochutnali a se spoustou zážitků hurá zpátky - směr školka a škola.

 

Děti ze školky se zúčastnily BRANNÉHO DNE pořádaného ZŠ

Ve čtvrtek 16. května jsme s radostí přijali účast na branném dni, který pořádala základní škola. Celé zázemí zajišťovala firma PMVIA s. r. o.  Vyškov a její kvalifikovaní odborníci. Firma je akreditovanou institucí v oblasti vzdělávání pro MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR, je držitelem Zbrojní licence. Ráno v 8.00 hodin proběhl nástup se základními informacemi a vše mohlo začít. První stanoviště, které děti navštívily, neslo název Jak přežít v přírodě. Výklad i praktické ukázky všichni pozorně sledovali. Na druhém stanovišti děti čekala střelba ze vzduchovky a to byl opravdu zážitek. Další úkoly už děti plnily v sokolovně z důvodu nepříznivého počasí. Jim to ale vůbec nevadilo, těšily se z každé disciplíny - střílení lukem, prolézání tunelem, "únik z hořící místnosti", házení talířem nebo základní znalosti první pomoci a integrovaného zásahového systému. Pro nejmladší děti ze školky byl největší zážitek setkání s dronem, bezpilotním letadlem řízeným pomocí dálkového ovladače. Děti si ho prohlédly z blízka i v akci a s radostí se nechaly natáčet kamerou, kterou dron nesl. Všichni jsme strávili bezvadné dopoledne s mnoha zážitky, které neprožíváme každý den.

 

Jak Trpaslíci vařili pampeliškový med a učili se zaplétat věnečky z pampelišek

Přesto že letošní květen je chladný a deštivý, podařilo se nám "vychytat" pár slunečných dnů, abychom si užili pampeliškovou nádheru na loukách. Do košíčku jsme si společnými silami natrhali pampeliškové květy a podle osvědčeného receptu jsme si ve školce uvařili pampeliškový med. Trpaslíci s vervou propírali květy, přimíchávali cukr a průběžně ochutnávali. A snad právě proto se nám med tak povedl. Ochutnávání po lžičkách nebralo konce a čaj doslazený medem nebo chleba s máslem a medem chutnali výborně. Naučili jsme se pěknou písničku o pampeliškách a na louce jsme si také ukázali, jak se zaplétají pampeliškové věnečky. Prostě všechno se ve třídě Trpaslíků točilo kolem "pampelišky" čili "smetánky lékařské", byliny, z které pro léčivé účinky můžeme využít květ, list i kořen.

 

Práce a zábava na školní zahradě

I když nám počasí zrovna nepřipomíná jaro, Rybičky přesto zahájily sezonu na školní zahradě. Nejvíce se těšily na hry v pískovišti, v altánu, ale na zahradě je také spousta práce. Proto jsme se vyzbrojeni lopatami, motyčkami a hrabičkami vrhli na zeleninové záhonky. Děvčata i kluci otrhávali, okopávali, vytrhávali plevel a odnášeli na kompostér. Naseli jsme mrkev, petržel a červenou řepu a nezbývá, než čekat, až konečně zasvítí sluníčko a pořádně prohřeje zem.

 

Rybičky a Život pod vodní hladinou

Již podruhé se Rybičky setkaly s panem Geistem ve školce. Tentokrát se dozvěděly o životě kolem rybníka. Kromě ryb ve vodě tu žije spousta druhů hmyzu a živočichů, o kterých děti ještě nikdy neslyšely. Na závěr si Rybičky samy složily z papírových proužků potok a rybník a přidaly rybky, žáby, komáry a květiny, které k vodě patří. Teď už se jenom těšíme, až se oteplí a vyrazíme k rybniku.

 

Trpaslíci a život ve vodě a kolem vody - druhé setkání

Druhé setkání dětí ze třídy Trpaslíků a panem Lubošem Havlíčkem, předsedou rybářského spolku TrojHáček, proběhlo u rybníku TrojHáčku v Kopaninách. Pro děti i paní učitelky to byl nevšední zážitek. Druhy ryb, rybářské pruty, návnady, techniky rybaření, ale i život kačen, žab, čolků a raků, to byly náměty, o kterých se toho děti hodně dozvěděly nejen od pana Havlíčka, ale i od svých učitelek. Rybáři měli pro Trpaslíky připravené i pohoštění. Pochutnali jsme si na opečených špekáčcích a nechyběl ani chleba, hořčice, kečup a teplý čaj. Srdečně děkujeme panu Havlíčkovi za čas, který našim malým Trpaslíkům věnoval.

 

Trpaslíci potěšili maminky besídkou ke Svátku matek

Na besídku pro maminky se Trpaslíci moc těšili a také důkladně připravovali. Prvním úkolem bylo nakreslit co nejvěrněji svoji maminku, aby se na obrázku sama poznala. Potom jsme si nazdobili srdíčka s přáním a sestavili pásmo písniček, básniček, tanečků a pohybových her. S radostí děti přivítaly ve školce maminky, babičky, sourozence i ostatní hosty. A besídka mohla začít. Publikum odměňovalo Trpaslíky úsměvy a potleskem a oni si užívali svůj úspěch. Závěr besídky byl dojemný - objetí a pusinky. "Maminky, máme vás rádi!"

 

Rybičky přejí k Svátku matek

Děti ze třídy Rybiček přejí svým maminkám a babičkám všechno nejlepší k Svátku matek. Celý týden jsme si vyprávěli o maminkách a děti s obrovským nasazením vyráběly pro své nejmilejší dárečky.

 

Zápis dětí do mateřské školy

Ve dnech 6. a 7. května probíhal zápis dětí na školní rok 2019/2020. V naší malé školce jsme přivítali jsme celkem 11 rodičů s dětmi (6 chlapců a 5 děvčat). Všichni měli možnost prohlédnout si školku zvenku i zevnitř, malí hosté pak prověřit skříňky s hračkami a samozřejmě si pohrát v novém prostředí. Pro některé to byl určitě prima zážitek a domů děti odcházely s úsměvem na tváři a s dárečky, které pro ně vyrobily naše šikovné paní učitelky.

 

Stužkování předškoláků

Ve čtvrtek 2. května se ve školce konalo slavnostní stužkování. 11 předškoláků bylo u zápisu do I. třídy a protože jsou přijati k základnímu vzdělávání, právem jim náleží označení PŘEDŠKOLÁK. Děti se nemohly dočkat, netušily, co to stužkování vlastně znamená. Pro všechny hosty si připravily krátký pohádkový program a poté, co jim p. ředitelka připnula stužku, konečně zjistily, proč ji mají připnutou. K slavnostní atmosféře přispěl i pan starosta, který dětem popřál a rozdal dárky za Úřad městyse. Na závěr jsme všichni tradičně poseděli u kávy, čaje a sladkého pohoštění.

 

Dopravní dopoledne pro Rybičky

Celé téma Děti, pozor na silnici, jsme zakončili jízdou na kolech na asfaltovém hřišti u sokolovny. Přivítali jsme pomoc žáků IX. ročníku s třídním učitelem - ti nám na asfalt rozmístili značky, semafor, nakreslili silnice s odbočkami, přechody a dokonce i parkoviště, kde unavení řidiči odpočívali. Jízdu na kolech si děti opravdu užily, jezdil se slalom a okružní jízda krátká i kolem celého hřiště. Doufejme, že děti všechny svoje znalosti o bezpečnosti v dopravní výchově, které dosud mají, v budoucnu ještě obohatí a rozšíří a hlavně, že je v praxi využijí ve prospěch svůj i druhých.

 

Dopravní výchova ve třídě Rybiček

Pohybovat se v dnešní době jako chodec na ulici nebo být přímým účastníkem silničního provozu vyžaduje velkou míru zodpovědnsti. Proto děti ve třídě Rybiček věnovaly dopravní výchově celých 14 dní a téma pro ně bylo nejen zajímavé, ale i poučné a zábavné. Všichni se zaujetím stavěli silnice, sestavovali přechody pro chodce a jako správní řidiči se všichni učily poznávat alespoň nejzákladnější dopravní značky. Poznatky Rybičky využili i ve výtvarných a pracovních činnostech. A při vycházkách se děti nestačily divit, jaké množství dopravních značek můžeme na různých místech vidět.

 

Čarodějnický den v naší školce

V úterý 30. dubna se ve školce sešlo celkem 38 čarodějnic a čarodějů v tradičních i zajímavých kostýmech. Hned od rána byl ve školce pěkný šrumec a o zábavu nebyla nouze. Malí čarodějníci létali na košťatech, čarovali, připravovali a míchali zázračné lektvary a vyprávěli si o svátku Čarodějnic, který má dlouholetou tradici. Vyvrcholením celého dopoledne bylo upálení čarodějnice na školním dvorku. Trošku nás sice při zapalování potrápil vítr, ale nakonec oheň naši čarodějku udolal. Tolik radosti a zážitků za jeden den, to se jen tak nevidí.

 

Trpaslíci a život ve vodě a kolem vody - první setkání

Trpaslíci začátkem dubna zahájili svůj tříměsíční projekt nazvaný "Trpaslíci se učí poznávat a chránit živou a neživou přírodu". Celý projekt je rozdělen do tří částí. První část, ve které úzce spolupracujeme s rybářským spolkem TrojHáčkem se jmenuje "Trpaslíci a život ve vodě a kolem vody". Je tolik ryb a živočichů rejdících ve vodě a žijících u vody! Naše celoměsíční vyprávění, prohlížení obrázků, vycházek k rybníkům a potokům vyvrcholilo v pondělí 29. dubna prezentací v klubovně rybářů, kterou si pro Trpaslíky připravil pan Luboš Havlíček. Vyprávěl dětem o rybách, rybnících, rybníkářství i rybaření, ale hlavně o činnosti spolku TrojHáčku a jeho členů. Druhé setkání s panem Lubošem Havlíčkem nás čeká u rybníku TrojHáčku a už se na něj všichni moc těšíme.

 

Děti ze školky si prohlédly HASIČSKOU ZBROJNICI

V dubnu jsme si s dětmi hodně povídali o dopravních prostředcích. Řešili jsme otázku, které z nich jezdí, létají nebo plavou. Došla samozřejmě také řeč na dopravní prostředky zvláštního významu, kam patří např. vozy záchranné služby, policie nebo hasičská auta. Proto jsme velmi rádi přijali nabídku pana Ing. Josefa Nevole na prohlídku borovské HASIČSKÉ ZBROJNICE. Pan Nevole děti zbrojnicí provedl, ukázal jim techniku i vybavení, ale hlavně jim všechno moc pěkně vysvětlil. Povyprávěl si s dětmi o tom, k čemu vlastně slouží hasičský záchranný sbor, při jakých příležitostech hasiči zasahují a ocenil šikovnost a vědomosti našich malých borovských i jitkovských hasičů. Na nevšední zážitky budou hlavně kluci z naší školky dlouho vzpomínat.

 

Jak si Trpaslíci vypěstovali ve třídě ŘEŘICHU

Těsně před velikonočními svátky jsme se rozhodli, že si pěkně v praxi ukážeme zázrak zrození rostlinky ze semínka. Připravili jsme si dvě mističky s hlínou, rozprašovač s vodou a koupili semínka řeřichy seté a velikonočního osení. Velikonoční osení pro parádu, jako pěknou dekoraci a řeřichu na ochutnání, jako jarní vitamínovou vzpruhu. Trpaslíci se vzorně starali, denně zalévali a pozorovali, co se v mističkách bude dít. A děli se věci! Klíčky řeřichy nám rostly přímo před očima. Tak rychle vám doma nevyroste žádná jiná bylinka ani zelenina než skromná řeřicha. Přitom se v drobné rostlince skrývá přímo nálož vitamínů a minerálů potřebných pro lidský organizmus právě v období, kdy venku ještě neroste nic, co by se dalo sklidit a zasyrova konzumovat. Za deset dnů už jsme mohli sklízet! Nachystali jsme si malou hostinu. Jednohubky s máslem ozdobené a dochucené čerstvě nastříhanými lístky řeřichy. Ani jsme nechtěly věřit, jak to dětem chutnalo. Vždyť si jí sami vypěstovaly. A v čem je vlastně síla drobounké řeřichy? Je zdrojem vitamínu C, beta-karotenu, vitamínu A, B1, B3, B6, K a omlazujícího vitamínu E. Dále obsahuje minerály - draslík, sodík, vápník, fosfor, železo i jód. Vše doplňují kyselina askorbová, nasycené mastné kyseliny, riboflamin a vláknina. Není to ještě všechno, ale pro vaši představu tento výčet postačí. Zapomeňte na jahody nebo citrusové plody. Nejvíc vitamínů a minerálních látek na světě má řeřicha (to je vědecky dokázáno).

 

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj ...

I v dubnu se děti z naší školky mohly těšit na dva hosty z řad prarodičů. Pohádkou "Pták Ohnivák a liška Ryška" je přišla uspávat paní Líba Dejmalová a pohádku "Sůl nad zlato" jim přečetla paní Miluška Chalušová. Děti je na oplátku odměnily pěknými písničkami a nechyběly ani všetečné otázky na adresu babiček. Oběma moc a moc děkujeme, že si na nás udělaly čas a přišly se s dětmi potěšit.

 
 

Hody, hody, doprovody ...

Před Velikonocemi v naší školce nikdo nezahálel. Děti v obou třídách pracovaly nadšeně a vytrvale. S opravdovou zručností omalovaly a nazdobily spoustu vaječných výdumků, malovaly, kreslily, stříhaly a nalepovaly. Vyzdobily si nástěnky v šatnách, třídy a s radostí si odnášely vyrobené velikonoční dekorace domů. Vyprávěli jsme si o symbolice Velikonoc, procvičovali velikonoční koledy a kluci už řádili s pomlázkami. Užili jsme si nefalšovanou, veselou předvelikonoční atmosféru.

 

Děti čtou dětem

V měsíci dubnu proběhlo již osmé čtení. Třída Rybiček se setkala se čtenáři v borovském Muzeu s pověstí Na Cikánce, z blízkého Peršíkova. Napínavý děj o cikánce Danielce sedmáci doprovázeli vlastními ilustracemi a po přečtení předškoláci plnili připravené úkoly a odpovídali na otázky čtenářů. Dozvěděli se například, co znamená slovo pahrbek nebo slovní spojení míšek tabáku a křesadlo s hubkou. Na závěr jsme si společně zahráli několik her a sedmáci se vraceli do školy na výuku. Rybičky ještě využily příjemné prostředí k poslechu krátké pohádky s hrnečkem ovocného čaje, za který děkujeme Simoně.

 

Od hlavy až k patě

V pátek 12. dubna ve třídě Rybiček proběhlo 3. setkání společného projektu předškoláků s žáky VIII. ročníku. Téma "Ruce a nohy" jsme pojali formou her a říkanek a osmáci nás mile překvapili, kolik prstových říkanek měli v záloze. Pro Rybičky byla velká zábava, když je poškrábala na hlavě kostra horní končetiny. Celou hodinu se opravdu bavily všechny děti malé i velké, ale i p. učitelky. A protože pohybu není nikdy dost, zacvičili jsme si s hudbou "Hlava, ramena, kolena palce" a společně jsme si zazpívali a zapochodovali "Tluče bubeníček" a šlo nám to jedna báseň. No a na úplný konec ještě kluci z osmičky vyšupali pomlázkami všechna děvčata a p. kuchařku. Tentokrát bylo jasné, že spoustu zážitků si odnášeli osmáci a my jim děkujeme.

 

Zápis do I. třídy

Zápis do školy je vlastně první zkouška dětí, při které prokazují svoje znalosti, vědomosti a dovednosti a často je provází obavy nebo tréma, ale také zvědavost a radost z toho, co je čeká a jak to dopadne. Naši předškoláci právě takové pocity prožívali v pondělí 8. dubna při zápisu do I. třídy ZŠ. Deváťáci v pohádkových převlecích všechny malé hosty ve škole postupně přivítali a provedli jednotlivými stanovišti, kde plnili drobné úkoly. Samotný zápis pod vedením p. učitelky Slámové a Neubauerové zvládly všechny Rybičky na jedničku. Po vykonané práci děti společně s rodiči a sourozenci poseděli v kavárně, kde se podával čaj, káva a zákusky a domů odcházeli s dárečky a hlavně s mnoha novými zážitky.

 

Školka navštívila Rodinný park ROBINSON v Jihlavě

V úterý 9. dubna naše školka navštívila vyhlášený Rodinný park ROBINSON v Jihlavě. Všichni jsme se naprosto shodli na tom, že mu plným právem patří název "ostrov zábavy". Měli jsme tam zamluvený dvouhodinový volný program. Děti si zadováděly a výborně se pobavily a paní učitelky je spokojeně sledovaly. Pocity nás všech výstižně shrnul do jedné věty Péťa Stránský, který při odchodu z parku pronesl větu: "Paní učitelko, to byl ale nádherný den!" Prohlédněte si fotky ve fotogalerii a hned pochopíte, o čem byla řeč.

 

Rybičky zahájily projekt ŽIVOT POD VODNÍ HLADINOU

Už sám název třídy předškoláků napovídá, že by děti měly mít alespoň základní znalosti o rybách, které žijí v našich vodách. Oslovili jsme pana Jiřího Geista, jako zkušeného rybáře, a ten se ochotně zhostil úkolu spolupracovat s dětmi a věnovat jim několik hodin svého času. První setkání se uskutečnilo ve školce a Rybičky si vyslechly obecné základy o životě ryb a s pomocí obrázků se také dozvěděly mnoho zajímavostí (tření ryb, jak ryby v zimě spí neboli odpočívají, k čemu jim slouží vousy, čím se pod vodou živí.....). Zatím jsme na začátku, ale už teď se děti moc těší na další setkání přímo u vody.

 

Trpaslíci poznávali exotická zvířata

Stejně jednoduše, jako se to zpívá v písničce, která doprovázela naše pohybové hry, se děti ze třídy Trpaslíků přenesly do Afriky, Austrálie nebo alespoň do zoologické zahrady. "Čáry máry ententýky, poletíme do Afriky, přidržte si čepice - hop a už jsme v Africe!" Velkou pochvalu děti zaslouží za velmi dobré znalosti zvířat, která můžeme vidět v ZOO. Prohlíželi jsme Encyklopedie zvířat, povídali si o různých zajímavostech ve zvířecí říši, vykreslovali omalovánky, z kostek jsme stavěli ohrady a výběhy pro zvířata a také jsme si vyprávěli o Africe. Se zatajeným dechem Trpaslíci poslouchali zvukové nahrávky hlasů zvířat (řev lvů, troubení slonů, chechtání hyen ...). Nakonec jsme si všichni společně pěkně vyzdobili nástěnku do šatny.

 

Jak se Rybičky připravovaly na zápis do I. třídy

Již od začátku školního roku se ve třídě Rybiček 13 předškoláků intenzivně připravovalo na zápis do I. třídy. Každý den jsme postupně zařazovali do režimu činnosti, které jsou pro nástup dětí do ZŠ nezbytné (viz fotogalerie). Postupem času děti získaly a rozšířily svoje znalosti a dovednosti, které si častým opakováním a procvičováním zafixovaly a zautomatizovaly. Takže milé Rybičky, přejeme vám, ať je pro vás zápis do I. třídy jedním z nejkrásnějších zážitků, na který budete dlouho vzpomínat.

 

Rybičky na návštěvě v Galerii výtvarného umění

Ve čtvrtek 28. března třída Rybiček podnikla další výlet do Havlíčkova Brodu. Tentokrát jsme zamířili do Galerie výtvarného umění na animační program Pohádky staré Persie. V první části programu děti pracovaly ve dvojicích. Najít v obrazech určité předměty nebylo vůbec jednoduché, ale s pomocí průvodkyně Terezy vše dobře zvládly. Dalším zábavným úkolem bylo sestavit obrazy z obřích kostek na čas. Nejvíce však Rybičky zaujaly tvořivé dílny, kde si každý vyrobil svoji mandalu. Pracovní dovednosti, které jsou dětem blízké ze školky, všichni bravurně zvládli - stříhání, nalepování, podepisování, manipulace s barevným pískem a samozřejmě i úklid. Hotové výtvory - mandaly, jsme v pořádku dovezli do školky a vystavili na nástěnku v šatně. Cesta autobusem, svačina v kavárně U Hrušků a samotný program v Galerii, to všechno jsou pro děti krásné zážitky.

 

Trpaslíci navštívili knihovnu v Havlíčkově Borové

Měsíc březen je měsíc knihy, čtenářů a internetu a proto jsme si celý poslední týden v březnu o knihách povídali. Trpaslíci sami dobře vědí jak s knihou zacházet, že knihy nesmí ničit, kreslit do nich, pokud na to nejsou určené, házet, šlapat a mnoho dalších věcí. Také jsme si povídali o tom, co všechno v knihách můžeme najít, jak se říká člověku, kteý knihy píše a který do nich kreslí obrázky-ilustrace. Trpaslíci měli za úkol si také nějakou svojí nejoblíbenější knihu přinést z domu a všem dětem ji ukázat a p. učitelka jim z knih také něco přečetla. Děti si také vyrobily záložky do svých knih. A aby toho nebylo málo, vydali jsme se ve středu 27. března do místní knihovny za paní knihovnicí Marcelou Sobotkovou. Ta nám ukázala, kolik knih v knihovně má, jak jsou knihy seřazené a taky jak to funguje když si někdo knížku přijde půjčit. Na závěr nám paní Sobotková ještě uvařila výborný čaj a přečetla kousek pohádky z knížky "Naši Trpaslíci - Návšteva u čaroděje". Paní Sobotkové moc děkujeme za to, že jsme se mohli podívat "KDE BYDLÍ KNÍŽKY".

 

Matějův narozeninový dort

Matěj Štefáček v pondělí 25. března slavil 7. narozeniny. Když se ráno objevil ve třídě Rybiček, nestačili jsme zírat. Maminka mu připravila krásný narozeninový dort z papíru se sedmi svíčkami a naplnila ho sladkostmi pro všechny děti ve školce. Matějovi jsme dali hobla a popřáli. A tak pravý narozeninový zážitek měl nejen Matýsek, ale i jeho kamarádi.

 

Jaro ve třídě Rybiček

Na jaro se Rybičky těšily, sotva vykoukly ze sněhu první sněženky. Hodně jsme si povídali o probouzení přírody ze zimního spánku a o tom, co se bude v dalších týdnech dít. První jarní den jsme odemkli klíčem, zpívali jsme si jarní písničky, poslouchali zpěv ptactva z okna a potom už se děti s vervou pustily do jarního tvoření. Stříhaly, lepily, malovaly, kreslily a výsledkem byly první jarní květiny, sněženky a bledule. První posly jary jsme zaké zkoumali a obdivovali při vycházkách.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj ...

Končí měsíc březen, ve kterém jsme u nás ve školce opět přivítali dva hosty. V úterý 19. března si přišla s dětmi povídat paní Marie Bruknerová. Moc pěkně jim vyprávěla o letech prožitých ve vepřovské školce a přinesla nám také ukázat fotky, na kterých je zachycena jako malá holčička s maminkou a s tatínkem. Děti uspávala pohádkou "Princ Bajaja". O týden později přišla dětem přečíst pohádku "Princezna se zlatou hvězdou na čele" paní Zdeňka Janáčková, která před odchodem do důchodu pracovala 19 let v družině naší ZŠ. Ta do školky nikdy nechodila, protože tehdy ještě školky nebyly, ale o to zajímavější bylo její vyprávění. Děti se od ní dozvěděly, že neměla žádné opravdové hračky, zato uměla bezvadně lézt po stromech, přelézat ploty a bez řečí pomáhala v domácnosti i v hospodářství. Oběma hostům děkujeme za čas, který nám věnovaly.

 
 

Děti čtou dětem

V pátek 22. března jsme se setkali se čtenáři  po sedmé. Sedmáci nás tentokrát přivítali ve školní družině a protože měli vše připraveno, čtení mohlo začít. Pověst Mikšova jáma byla zajímavá  a v podání čtenářů chvílemi i napínavá a poučná. Rybičky se totiž dozvěděly, jak a podle koho vznikly dvě osady - Jitkov a Oudoleň. V druhé části setkání sedmáci rozhodně zaujali předškoláky několika úkoly, které postupně ve skupinkách plnili. Děkujeme čtenářům a p. uč. Havlíkové za pěkné čtenářské i vzdělávací zážitky v příjemném prostředí.

 

Plavecký výcvik je v plném proudu

Ve fotogalerii se podívejte, jak si Rybičky naplno užívají každou středu jednu hodinu plaveckého výcviku. Po výuce mají vždy volné hry ve vodě a před odjezdem nesmíme vynechat svačinu, kterou si všichni určitě zaslouží.

 

Jaro už je tu

Ano, JARO už je tu! Ale to to dalo dětem práce, než ho svými písničkami a básničkami přivolaly a krásně nazdobeným klíčem mu odemkly dveře, aby mohlo přijít. Na vycházkách teď vyhledáváme a pozorujeme první posli jara - sněženky, bledulky, krokusy - a všímáme si změn v přírodě. Ve třídě zase kreslíme, malujeme a nalepujeme. Výrobky našich šikovných ručiček nám krásně vyzdobily šatnu.

 

Malí Trpaslíci se učí poblahopřát

Jedním z významných úkolů v práci učitelek v MŠ je postupně děti vést k poznávání a rozvoji základních kulturně společenských návyků a vytvářet u dětí povědomí o pěkných mezilidských vztazích a morálních hodnotách. Do této oblasti určitě patří i dovednost poblahopřát k životnímu jubileu a předat malý dárek. Proto jsme se vydali v pondělí 18. března poblahopřát a písničkami potěšit bývalou paní ředitelku v naší MŠ, paní Zdenku Zelenou, která ten den oslavila své 86 narozeniny. Ještě jednou jí blahopřejeme a přejeme pevné zdraví!

I ve třídách nezapomínáme na své kamarády. Každý oslavenec dostane v den svých narozenin "hobla", paní učitelky i kamarádi mu popřejí a dostane také malé upomínkové blahopřání. Podívejte se do fotogalerie, jak jsme 19. března blahopřáli Matyáškovi Fialovi k jeho čtvrtým narozeninám. "Milý Matyášku, všechno nejlepší k narozeninám a hodně opravdových kamarádů v mateřské školce!"

 

Maňáskové divadlo Šternberk v naší školce

Pro děti i paní učitelky je to vždycky svátek, když má k nám do školky přijet divadlo. V pondělí 18. března k nám se svým představením zavítalo Maňáskové divadlo Šternberk. Během představení děti shlédly tři pohádky. "O Šípkové Růžence", "O pejskovi a kočičce" a pohádku "Liška, zajíc a kohout". Krásně zahrané klasické české pohádky využívaly mravního ponaučení a písničky, které děti většinou dobře znají a tím se mohou do představení spontánně zapojit. A tak jsme pozorně sledovali představení, zpívali, smáli se a tleskali, div nám školka nespadla na hlavu.

 

Rybičky na ukázkové hodině v I. třídě

V pátek 15. března se 13 předškoláků vypravilo do I. třídy ZŠ prožít společně s prvňáčky jednu vyučovací hodinu. Děti ze školky se v základní škole orientují velmi dobře a najít I. třídu bylo snadné, protože prvňáci už nás netrpělivě očekávali. Po zvonění všichni zasedli na místa a Rybičky už se nemohly dočkat, co se bude dít. Děti nám pod vedením p. učitelky předvedly čtení slabik, slov i krátkých vět. V 2. části jsme se mohli podívat, jak prvňáčci píšou a počítají, ukázali nám také práci na interaktivní tabuli a nakonec se nám předvedli s výukou anglického jazyka. Rybičky se během výuky mohly projít mezi kamarády a podívat se, jak pracují a zapojit se do pohybových her. Děkujeme p. učitelce Neubauerové za vzorně připravenou hodinu, díky které si předškoláci odnášeli svoje první školní zážitky.

 

Rybičky zahájily plavecký výcvik

Konečně nastala tolik očekávaná středa a s ní první lekce plaveckého výcviku. Po svačině, s batůžky na zádech, Rybičky čekala cesta autobusem do plaveckého bazénu v Hlinsku v Čechách. Paní plavčice nás už očekávaly a po krátkém seznámení s prostory bazénu a s pravidly výcviku, rozdělily děti do dvou družstev a hurá do vody. Nikdo neměl sebemenší obavy a první hodinu ve vodě si Rybičky maximálně užily a při zpáteční cestě měly mezi sebou o čem povídat.

 

Třídní schůzka pro rodiče předškoláků s ukázkou práce s dětmi

Na úterní odpoledne se předškoláci moc těšili. Pozvali jsme totiž rodiče, aby jim děti předvedly, jak se průběžně připravují na zápis do I. třídy ZŠ. Více než hodinu jsme společně strávili ve třídě Rybiček v naprostém klidu. Děti pracovaly s obrovským nasazením, byly pozorné a trpělivé. Rodiče se na vlastní oči přesvědčili, co všechno předškoláci zvládají - znalost geometrických tvarů, práci s číselnou řadou, orientaci v prostoru, pravolevou orientaci, dokáží pojmenovat zvířata a jejich mláďata a učí se řešit zátěžové situace, se kterými se v dnešní době může setkat kdokoliv z nás. U stolečků předvedly záznamy tužkou do svých prvních sešitů a jak si poradí při vyplňování pracovních listů. Na závěr jsme si nechali zavazování tkaniček u bot. Dvanáct předškoláků ukázalo svým rodičům, co všechno jejich malé hlavičky ukrývají a že se dokáží chovat jako správní skoro školáci.

 

KARNEVAL v naší školce

Kdo přišel v úterý 26. února do školky, nemohl věřit svým vlastním očím, kolik pohádkových postav a nadpřirozených bytostí zde mohl vidět. Na letošní karneval se děti velice těšily a také jim maminky přichystali moc krásné masky jako víly, princezny, Elzu z Ledového království, vodníka, betmeny, spidermany, motýla, dýni, farmáře, džudistu, piráty, včelku, Shreka, vílu Amálku, námořníka, sumo bojovníka, šmouli a Sněhurky. I na letošním karnevale jsme tancovali, fotografovali jsme se v "Karnevalovém fotoateliéru" a celý karneval si děti moc užily. Rybičky si po karnevale odnesly domů čepici, kterou nosí Laufer při masopustní obchůzce a kterou si sami vyráběly a Trpaslíci si odnesli krásného papírového klauna.

 

Večerníčky nedámem rádi si je zpíváme

V pondělí 25. února do naší školky zavítali dva učitelé z LŠU Žďár nad Sázavou s hudebním pořadem. Už samotný název napovídá, co bylo jeho náplní - melodie z pohádkových Večerníčků. Trpaslíci i Rybičky se setkali s Rákosníčkem, Makovou panenkou, Rumcajsem, Maxipsem Fíkem a mnoha dalšími postavičkami. Každou melodii z Večerníčků doprovázel jiný hudební nástroj a některé byly novinkou nejen pro děti, ale taky pro p. učitelky. Třeba takový sluneční buben, banjolele, chrota nebo didgeridoo. Hodinový program plný písniček, vyprávění a hádanek byl pro děti obrovským hudebním zážitkem.

 

Už se moc těšíme na náš KARNEVAL

Přípravy a těšení na jakoukoli akci v naší školce nám pomáhají umocňovat prožitky dětí. Teď se právě připravujeme a těšíme na karneval, ke kterému neodmyslitelně patří nápadité masky, hodně muziky, pestré barvy a hlavně smích a zábava. Proto jsme zařadili do našeho programu poznávání hudebních nástrojů a hru na ně. Využívali jsme především Orffovy rytmické jednoduše ovladatelné nástroje, mezi které patří např. triangl, ozvučná dřívka, různé bubínky, tamburíny, rolničky, rumba koule, chrastítka, činely... Vyprávěli jsme si o karnevalových maskách, procvičovali jsme znalost základních barev, zpívali a tancovali, kreslili a nalepovali a nakonec jsme si barevnými balónky vyzdobili třídy. Tak: "Haló, pane KARNEVALE, račte dále, račte dále...

  

Děti čtou dětem

Únorové setkání se čtenáři nás posunulo do 2. poloviny společného projektu. Jako další, v pořadí šestou, jsme si vybrali pověst Čert a švec z nedaleké obce Velká Losenice. Hned na začátku si Rybičky mohly prohlédnout a vyzkoušet pevnost obuvnických nití - dratví. Sedmáci se pustili do čtení pověsti, poté nám předvedli svoje herecké schopnosti při dramatizaci a připravili papírové boty, které si předškoláci zkusili zavázat. Zjistili jsme, že musí ještě trochu potrénovat. Tentokrát jsme si otestovali i sedmáky a zjištění jejich znalostí o papírových bankovkách a mincích bylo nad očekávání. Snad si alespoň někdo zapamatuje, jak těžké měl živobytí poctivý švec v pověsti a co se naseděl u verpánku, než vydělal nějaký ten krejcar.

 

Hadí školka pana Krédla

Už jste někdy viděli hadí školku? Dětem a učitelkám z borovské školky ji ve čtvrtek 21. února předvedl dlouholetý chovatel hadů, pan Miroslav Krédl. Do školky nám přinesl ukázat pět pětidenních mláďat svého hroznýše královského, o kterého se stará už 16 let. Za tu dobu jeho hroznýš dorostl do délky 2,5 m a právě před pěti dny vyvedl snůšku 29 mláďat. Měli jsme možnost poslechnout si zajímavé vyprávění o hadech a způsobu jejich života. A protože hroznýš královský není jedovatý had (je to škrtič) mohly si děti, které se nebály, háďata i pohladit a "pochovat". Na závěr nám pan Krédl slíbil, že nám příště přiveze ukázat i dospělé hady.

 

Pohádky ve třídě Rybiček

Jeden týden a tolik pohádek. Jednou to byla Červená Karkulka, podruhé Otesánek nebo Jak se želva přechlubila a další a další. Pohádky jsme nejdříve četli a děti samozřejmě pozorně poslouchali, protože je poté samostatně vyprávěly a hodnotily chování hlavních hrdinů. Rybičky využívaly pohádkové skládanky z papíru, pohádku O veliké řepě vykreslovaly, stříhaly a nalepovaly  podle časové posloupnosti. Při výtvarných a pracovních činnostech vyráběly papírové loutky, kreslily postavičky z pohádky, která je zaujala a nakonec to nejlepší - pohádku O budce a Kuřátko a obilí si samy zkusily zahrát a jako hercům se jim dařilo. Byl to prima pohádkový týden.

 

Babičko, dědečku, čti, nám a vyprávěj...

Náš projekt seniorského čtení pokračoval i v únoru. Pozvání přijala nejprve paní Vladislava Stýblová, babička Michálka Sobotky, která za námi přijela z Chotěboře. Přivezla si sebou knížku Pohádky a povídky pro malé čtenáře, kterou měla od dětství ráda, a bylo to vlastně její první čtení, když začala chodit do ZŠ. Jako maminka z ní četla svým dětem a teď, jako babička, z ní čte i svým vnukům. Druhým hostem byla paní Marie Šmídová, babička Karolínky. Ta dětem přinesla ukázat fotky nafocené před 62 lety. Je na nich zachycena jako malá holčička na dvorku naší školičky. Nejvíc nás zaujaly dvě malé fotky, na kterých třída dětiček se svojí paní učitelkou cvičí na tehdy travnatém dvorku a hrají pohybovou hru "Zajíček v své jamce sedí sám ...", kterou rádi hrajeme i my. Babička Karolínky děti uspávala pohádkou Potrestaná pýcha. Oběma babičkám moc děkujeme.

 

Trpaslíci se seznamují s tělocvičnou v ZŠ

Velká tělocvična v ZŠ to je pro Trpaslíky nové prostředí plné nářadí a náčiní, které někteří z nich viděli poprvé v životě. A proto jsme se museli se vším pořádně seznámit. Jak jinak to udělat, než si na všechno šáhnout a pěkně si protáhnout tělíčko. Lezli jsme na lezecké stěně i vylézali a slézali žebřiny. Cvičili jsme na švédských lavičkách i na žíněnkách. Dali jsme si rozcvičku na značkách, učili jsme se obratně zacházet s míči i podlézat a přeskakovat překážky. Cvičili jsme s barevným látkovým padákem a nebojácně prolézali dlouhým strachovým pytlem. Někdy to byla pořádná námaha a jindy úžasná zábava. Každopádně se nám to všem líbilo a na jaře si to znovu zopakujeme.

 
 

Vyprávíme si o životě zvířátek a ptáčků v zimě

Podívejte se do fotogalerie, jak jsme pracovali s tímto celotýdenním tématem.

 
 

Školička na vycházce ke krmelci do Kopanin

Na středu 6. února jsme si s dětmi naplánovali delší dopolední vycházku ke krmelci do lesa v Kopaninách. V rámci celotýdenního vyprávění o životě zvířátek a ptáčků v zimě jsme chtěly dětem ukázat, jak se myslivci starají o lesní zvěř a také jim napovědět, jak i oni mohou zvířátkům pomoci. Všichni jsme se vydali s batůžky na zádech k lesu a každý nesl zvířátkům něco na přilepšenou. Cesta nám při vyprávění rychle ubíhala a brzy jsme měli krmelec pana Stránského na dohled. Do krmítek a jesliček jsme naložili mrkev, jablíčka, kaštany, zrní i seno, všechno jsme si kolem krmelce pořádně prohlédli a snažili se "přečíst" ve sněhu stopy zvířátek. To bylo nových zážitků! Ještě dlouho si budeme o této vycházce vyprávět.

 
 

Trpaslíci "putovali" z pohádky do pohádky

Poslední dva týdny v měsíci lednu jsme ve třídě Trpaslíků věnovali pohádkám, písničkám, říkankám a básničkám. Každý den jsme začínali úplně stejně: "Jak to bylo, pohádko ...?" Ale náplň dne byla pokaždé jiná. Jednou jsme si hráli s papírovým divadýlkem, podruhé četli a pozorně poslouchali pohádky v próze i ve verších, jindy jsme pohádky malovali, vykreslovali pohádkové a večerníčkové omalovánky, nechyběla ani dramatizace, maňáskové divadlo nebo promítání pohádek. Nejvíce si však Trpaslíci užili den s názvem "Bylo jednou jedno království ..." Všichni ve slavnostním oblečení zažili královskou hostinu i ples, galantní chování "pánů" a jemné vystupování "dám", slavnostní promenádu a hlavně pohodu a spoustu dobré nálady. Prostě jako v pohádce!

 

Rybičky a zimní radovánky

Letošní zima dětem nabízí mnoho radovánek a her, které provozují venku na sněhu, ale mohou si je vyzkoušet třeba i ve školce. Rybičky si tak zadováděly při různých soutěžích a hrách ve třídě nebo v tělocvičně ZŠ. Nejlepší je to ale samozřejmě venku. Sjíždět kopec u Klementů na bobech je pro děti obrovská radost a zábava a co teprve bruslení na kluzišti u sokolovny. Ukázalo se, že předškoláci už mají mezi sebou několik zdatných bruslařů, kteří si na ledové ploše vedou výborně.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj ...

V lednu jsme si opět pozvali dvě babičky, aby nás potěšily svým vyprávěním a přečetly dětem pohádku před spaním. Hned na začátku měsíce k nám zavítala paní Marie Nevolová, babička Filípka, Fanouška a Katky Tonarové. Ve svém vyprávění porovnávala školku svých dětských let s nynější školkou. Na závěr přečetla pohádku Otesánek. Druhým hostem byla babička Elišky Sobotkové, paní Lenka Sobotková. Ta dětem přinesla fotku ze svých dětských let prožitých ve školce a také knihu i s věnováním, kterou dostala když odcházela ze školky do I. třídy ZŠ. Děti uspávala pohádkou Tři přadleny.  Oběma babičkám děkujeme za čas, který nám věnovaly.

 

Zimní sporty a radovánky ve třídě Trpaslíků

Celý týden jsme si s Trpaslíky povídali o tom, co můžeme dělat v zimě a jaké sporty se v zimě provádějí. Děti si vytvořily na nástěnku kluziště s bruslemi a bruslařskou stopou pomocí inkoustu a zmizíku. Také si vyzkoušely, jaké to je "bruslit" na koberci s papírem. Uspořádali jsme závody na lyžích z kartonu a děti si také užily pořádnou koulovačku s papírovými koulemi.

 

Děti čtou dětem

Při 5. setkání se čtenáři jsme se sešli v tělocvičně ZŠ. Sedmáci měli vše připraveno a tak se Rybičky mohly zaposlouchat do další pověsti. Tentokrát to byla  "Utopená svatba" z blízké vesničky Cibotín. Po přečtení všichni společně pověst převyprávěli vlastními slovy a sedmáky jsme trošku potrápili otázkami, co obnáší svatební přípravy. A protože na každé svatbě bývá veselo a pořádají se nejrůznější soutěže a hry, předškoláci se pustili do plnění úkolů. Bavily se Rybičky i čtenáři, kteří vše výborně ukazovali a vedli průběh soutěží. A co by to bylo za svatbu bez svatebních koláčů. Lucka Hájková nás mile překvapila, když nakráčela mezi děti s krabicí plnou svatebních koláčků, které pro všechny napekla její babička, Eva Němcová z Vepřové. Na závěr nezbývá, než paní Němcové vyseknout poklonu za skvělý nápad a hlavně práci. Sedmáci i předškoláci se jen olizovali. 

 

Rybičky v Muzeu Vysočiny na doprovodném programu Jak pejsek s kočičkou slavili 28. října

Děti ze třídy Rybiček se vypravily do havlíčkobrodského Muzea Vysočiny na doprovodný program "Jak pejsek s kočičkou slavili 28. října". Hned po příjezdu do Havlíčkova Brodu jsme poseděli v příjemném prostředí cukrárny U Hrušků, kde se všichni posilnili svačinou a poté jsme se vydali k Muzeu. Protože Rybičky prostředí Muzea dobře znají, zasedly hned místa před stínovým divadélkem a  pozorně vyslechly pohádku. Následovalo krátké vyprávění, ve kterém se děti dozvěděly o době, kdy vzniklo samostatné Československo a ukázalo se, že ani toto téma jim není úplně cizí. V poslední části programu všichni společně vykreslovali vlajku České republiky. Čas, který nám zbýval do odjezdu, jsme strávili v parku V sadech a po dopoledni plném nových zážitků jsme se vraceli autobusem do naší školky.

 

Od hlavy až k patě

Druhé setkání společného projektu se uskutečnilo opět v základní škole, v učebně VIII. ročníku. Na téma "Lidské tělo zvenku i zevnitř" se osmáci připravili velmi zodpovědně. Postupně předškolákům představili všechny důležité životní orgány, jednoduchým způsobem vysvětlili, jak fungují a nechyběly ani papírové skládanky, u kterých je třeba přemýšlet. Rybičky si mohly prohlédnout a osahat umělé srdce, plíce, ledviny, mozek a vyzkoušet si výdech do přístroje spirometr. Paní učitelka Žáková ještě připravila dětem ochutnávky a krátké cvičení. Všechny činnosti a hry byly poučné i zábavné a tak jsou Rybičky zase o krůček blíže v poznávání lidského těla a nové poznatky a zkušenosti určitě v budoucnu využijí.

 

Trpaslíci i Rybičky si naplno užívali sněhovou nadílku

Zima nám konečně ukázala pravou tvář a to nejvíce ocenily děti z naší školky. Každý den se od rána těšily na pořádné řádění ve sněhu při pobytu venku. Za jeden týden jsme toho zvládli opravdu hodně - bobování, klouzání, vyšlapávání a prohazování cestiček, stavění sněhuláka, vyvážení sněhu na kotoučcích a hlavně, válení se ve sněhu. Do školky se děti pokaždé vraceli trochu promočené, ale s úsměvy na tvářích a to je nejdůležitější.

 

Zima je tu, děti!

První den po vánočních svátcích ve školce a hned jsme si ho naplno užili ve sněhové nadílce. Sněžilo, foukalo, ale my jsme se bezvadně bavili.

 
 

Do Vánoc zbývá malý krůček

Od začátku Adventu jsme ve školce ani chvilku nezaháleli. Ve třídě Rybiček i Trpaslíků vrcholily přípravy na besídky, peklo se cukroví, zdobily se třídy a šatny. Poslední dny jsme ale trávili v poklidné předvánoční atmosféře. Děti se věnovaly vánočnímu tvoření, zpívaly koledy, poslouchaly vánoční příběhy, mlsaly voňavé perníčky z adventních kalendářů, pouštěly po vodě skořápky a rozkrajovaly jablíčka. Těšení na Štědrý den je obrovské a tak nezbývá, než dodat: Ježíšku, naděluj! Všem dětem, rodičům a příznivcům našich webových stránek přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019.

 

Vánoční zpívání

Ve čtvrtek jsme ve školce přivítali milou návštěvu. Paní Dana Musilová, maminka Tomáška, přišla mezi děti, aby si s nimi vyprávěla o Vánocích a hlavně jako výborná zpěvačka zpívat koledy. Zpěv doprovázela hrou na kytaru a ukulele. Děti nadšeně poslouchaly a koledy, které znaly, si s radostí zazpívaly. Necelou hodinu si vychutnaly i p. učitelky. Děkujeme p. Musilové za velmi příjemný předvánoční zážitek.

 

Vánoční čtení Trpaslíků v Muzeu

Příjemnou předvánoční atmosféru si děti ze třídy Trpaslíků prožily ve středu 19. prosince při vánočním čtení v útulném prostředí vánočně vyzdobeného rodného domku KHB. Pohádkový příběh O vánoční hvězdičce vyslechly děti se zatajeným dechem. Paní průvodkyně, Marcela Sobotková, nás pohostila vánočním čajem, cukrovím a ořechy a všichni společně jsme si zazpívali koledy a vyprávěli o blížících se Vánocích.

 

Školka na výstavě betlémů v České Bělé

I tento rok jsme s dětmi navštívili výstavu betlémů na faře v České Bělé. A opět bylo na co se dívat. Děti viděly krásný velký betlém podle Josefa Lady, betlém z perníku i velký betlém vyřezaný ze dřeva a mnoho dalších, které místnímu panu faráři Rudolfovi Zahálkovi a paní katechetce Aleně Sienské zapůjčili lidé, kteří na výstavu každý rok chodí a líbí se jim tato myšlenka výstavy betlémů. Děti dostaly od pana faráře a paní katechetky malý dáreček a jako poděkování jim zazpívaly vánoční koledy a písně. Také jsme se s dětmi podívali na velký betlém z rákosu, který je venku před farou a letos byl krásně zachumelený. Na závěr našeho výletu jsme se ještě prošli po České Bělé a děti se podívaly, kde bydlí paní učitelka Šárka Janáčková.

 

Děti čtou dětem

Prosincové čtení se uskutečnilo ve školce. Sedmáci si tentokrát připravili pověst O Hnátovi. Po přečtení jsme pověst zopakovali pomocí otázek a Rybičky se předvedly, protože jejich odpovědi byly bez chyby. Předvánoční čas nás přímo vybídnul k trošce nostalgie - sedmáci si připravili pro děti dárečky (omalovánky přečtených pověstí), zazpívali koledu a společně jsme se vánočně roztančili. Nakonec čtenáři postavili z papírových cihel hradební zeď a boj jihlavských proti brodským mohl začít. Jako zbraně jsme použili papírové koule. Děti ze školky se na oplátku pochlubily hradbami z dřívek, které samy vybudovaly.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj...

I v prosinci pokračoval náš projekt seniorského čtení dětem před odpoledním odpočinkem. Prvním prosincovým hostem byl pan Václav Zdražil z Oudoleně, dědeček Filípka Zdražila. Takového vypravěče, jako je pan Zdražil, jsme ve školce dlouho neměli. Když vyprávěl o svém dětství, děti (ale i paní učitelky) z něho nespouštěly oči. Bylo to prostě krásné. Nakonec pan Zdražil uspal děti pohádkou O dvanácti měsíčkách. Druhým hostem byla paní Věra Sobotková, babička Kryštůfka Žáka. Ta dětem darovala vlastoručně vyrobené dřevěné hračky a obrázkové kostky, které doma vyrábí pro radost svým vnoučátkům a známým. Děti opravdu zajímalo, jak se takové pěkné hračky vyrábí a také slíbily, že se o své hračky ve školce i doma budou lépe starat. Paní Sobotková přečetla pohádku Obušku, z pytle ven! Oběma hostům děkujeme za pěkné zážitky.

 

Vánoční besídka ve třídě Trpaslíků

Tak už i Trpaslíci mají za sebou vánoční besídku. V bohatém programu vystoupilo 19 trpaslíků, kteří statečné překonávali trému z vystoupení před tolika hosty. Podívejte se do fotogalerie, jak to děti všechno zvládly. Úsměvy rodičů a hostů, kteří napjatě sledovali svoje zlatíčka, hovořily samy za sebe. Zkrátka - dětem se to povedlo!

 
 

Rybičky zdobily stromky v Muzeu

Stalo se již pěknou tradicí, že předškoláci každý rok před vánocemi zdobí 2 vánoční stromečky v borovském muzeu. I letos se třída Rybiček tohoto úkolu zhostila s nadšením. Paní knihovnice měla vše připraveno a tak se děti hned po příchodu pustily do práce. Zanedlouho se v Muzeu rozzářily 2 nazdobené stromky -- bílý a červený. Abychom si pořádně vychutnali atmosféru, přečetli jsme si příběh o adventním období z knihy Ježíšek. A konec byl zase sladký -  paní knihovnice pro děti upekla kynutý trdelník a v kombinaci s čajem z ovoce byl výborný. Za příjemné předvánoční setkání a zážitky děkujeme.

 

Vánoční besídka ve třídě Rybiček

Ve středu 12. prosince se ve třídě Rybiček konala vánoční besídka. Všechny děti se moc těšily, protože ve školce na nás dýchá předvánoční atmosféra již od samého začátku prosince. Rybičky netrpělivě očekávaly maminky, tatínky, babičky či sourozence, aby předvedly svůj připravený program. Po vystoupení nás čekalo ještě malé vánoční tvoření - děti i dospělí vyráběli papírovou ozdobu na stromeček. Moc náš potěšila aktivita všech přítomných. A jak jinak zakončit besídku, než posezením u vánočního čaje a voňavého cukrovíčka, které napekly samy děti.

 

Ve školce naděloval Ježíšek

Ve středu12. prosince v naší školce naděloval Ježíšek. Napětí a očekávání, které děti provázelo od samého rána, bylo obrovské. A ta radost, když v obou třídách zazvonil zvoneček a Trpaslíci i Rybičky pod stromečky objevili dárky. Něco pro kluky, něco pro děvčata a všichni se hned s nadšením pustili do her.

 

 

Rybičky navštívily Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě

V pondělí se třída Rybiček vypravila linkovým autobusem do Havlíčkova Brodu. V Muzeu Vysočiny nás čekal program Zdobení vánočních perníčků a vyprávění o Vánocích. Poleva na zdobení byla přichystána v sáčcích a tak se děti po krátkém vyprávění pustily do práce. Každý si po svém nazdobil 2 perníčky. V další části programu jsme zhlédli příběh o narození Ježíška ve stínovém divadle, ze kterého byly Rybičky nadšené. V bytě K. H. Borovského jsme posvačili a všechno řádně prohlédli a prozkoumali. Nakonec  jsme se vydali na prohlídku sklepních prostor Muzea. Zbytek času nás zavedl k vánočnímu stromu a betlému na brodském náměstí a celé dopoledne jsme zakončili krátkým posezením v cukrárně U Hrušků. Pondělní výlet přinesl Rybičkám určitě spoustu nových předvánočních zážitků.

 

Předvánoční pohoda při zdobení stromečků ve třídách

Ve většině domácností, kde mají malé děti "přináší" vánoční stromeček Ježíšek. Ve školce je to jinak. Děti s paní učitelkami přiloží ruce k dílu a všichni společně ozdobí ve třídách stromečky. A když je dílo hotové a rozsvítí se na stromečku světýlka, oči všech dětí se rozzáří netrpělivým očekáváním příchodu Ježíška a samozřejmě také nadílky.

 

 

Trpaslíci i Rybičky pekli vánoční cukroví

Vánoce se kvapem blíží a v naší školce se naplno pracuje. O tom, že pečení cukroví dá mnoho práce, se přesvědčily všechny děti, když se pustily do tvoření vanilkových rohlíčků  a mačkání těsta do formiček na pracny. Trpaslíci i Rybičky se pustili do díla s vervou a už se těší, až voňavé rohlíčky a pracny nabídnou svým blízkým při vánočních besídkách. Jak se nám vše podařilo můžete, vidět ve fotogalerii.

 

Užili jsme si mikulášskou nadílku

Příchod Mikuláše a čertů je vždy provázen radostí, ale také strachem a obavami. I letos všechny děti ve školce s napětím čekaly, co se bude dít. Ve středu 5. prosince nás vyzvedli 2 čerti s andílkem a společně jsme se vydali na cestu. Ve škole bylo pěkně rušno a nás čekala návštěva pekla. Čerti byli navzdory hříšníkům hodní a poté, co si pěkně zatancovali při zpěvu Trpaslíků a Rybiček, nás propustili do nebe. Pan Mikuláš s andílkem nás vlídně přivítali a dětem vše vynahradili nadílkou a naši malí hrdinové slíbili, že budou opravdu, ale opravdu hodní. Pěknou mikulášskou nadílku dětem do školky napekla i paní Čapková, maminka Dominika. Její perníkoví Mikulášci a čertíci neměli chybu. Moc jí děkujeme.

 

Těšili jsme se na příchod Mikuláše a čertů

Celý týden zněly z obou tříd naší školičky rozverné básničky a písničky na mikulášské a čertovské náměty. Děti pilně pracovaly, tvořily a také řádily, jako čerti v pekle.

 

Děti ze školky rozsvěcely VÁNOČNÍ STROM

V podvečer první adventní neděle děti z naší školky vystupovaly na borovském náměstí při rozsvěcení vánočního stromu. Program, který si pečlivě připravily se jim povedl na jedničku a všichni diváci je odměňovali úsměvem i potleskem. Ani déšť a náledí nic nezměnily na vánoční atmosféře, která na náměstí vládla a radost dětí z rozzářeného stromečku to jenom potvrdila.

 

Do školky přišly Barbory

V naší školce se snažíme ctít všechny tradice. K dávné tradici bezesporu patří i příchod svaté Barbory a my jsme si pozvali hned dvě. Nejdříve nám metlou zaťukaly na okna a poté se ve dveřích objevily postavy celé v bílém. To bylo ve třídě ticho. Barbory si s dětmi popovídaly, děti se předvedly s písničkami a na každého čekala nadílka. A protože nikdo není celý rok jenom hodný, v balíčku byla kromě perníku mrkev, štěpinka a brambor. Děkujeme maminkám Haně Tonarové a Lence Nevolové za pěkný zážitek a za čas, který rozdělují mezi všechny děti.

 

Děti čtou dětem

Pověst "O zlém správci Šokrovi" nás zavedla do Železných Horek na místo, kde se dodnes říká na Vyplatilce. I když se Rybičky s touto pověstí již setkaly dříve, přesto čtenáře osmáky pozorně poslouchaly. Po přečtení následovaly otázky, díky kterým si děti pověst ještě více přiblížily. Aby měly alespoň povědomí o tom, jak se v dobách poddanství pracovalo na panských dvorech, osmáci připravili některé ruční nářadí, které Rybičky pojmenovaly a vyzkoušely si, jak se pracovalo s lopatou, rýčem nebo s hráběmi. A jak se říká, to nejlepší nakonec, Lucka Hájková zadávala úkoly na interaktivní tabuli. Všichni předškoláci se okamžitě hlásili a s nadšením plnili vše, co se na tabuli ukázalo.

 

Setkání dětí ze školky se Sněhurkou a sedmi trpaslíky

Na pátek 30. listopadu se všechny děti ze školky moc těšily. Zavítal k nám totiž ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová s loutkovým představením Sněhurka a sedm trpaslíků. Děti pozorně sledovaly po celou dobu pohádky. Při každém zatažením opony byly jako na trní co bude na scéně jiného a čekaly, jak to se Sněhurkou nakonec dopadne. Na závěr si děti mohly prohlédnout všechny loutky a zkusit si, jaké je to loutky ovládat a vodit. Loutkové sekci ochotnického spolku JenTak moc děkujeme, že k nám do školky přišly zahrát tak krásnou pohádku.

 

Čertovská výtvarná dílnička ve třídě Trpaslíků

Při společném výtvarném tvoření rodičů s dětmi na čertovský námět jsme se sešli ve čtvrtek 29. listopadu. A že byla atmosféra opravdu tvořivá, o tom vás bez dlouhých řečí přesvědčí fotky v naší fotogalerii. Vyrobenými čertíky jsme si nejprve vyzdobili šatnu ve školce, ale děti si je samozřejmě chtěly odnést domů. Tak si je hned druhý den pyšně a s radostí odnášely.

 
 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj ...

V listopadu jsme v naší školce třikrát přivítali hosty, kteří se přišli s dětmi podělit o své vzpomínky a vyprávěli jim zážitky z dětství. 7. listopadu to byli manželé Blanka a Ladislav Jeřábkovi z Přibyslavi, prarodiče Tobiáška Jeřábka. Moc pěkně si s dětmi povídali a paní Jeřábková nakonec uspávala děti pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. V úterý 13. listopadu četla dětem před spaním pohádku Hrnečku, vař! paní Blanka Kubátová z Jitkova, babička Vanesky Čermákové. Paní Kubátová je moc šikovná cukrářka, a tak přinesla dětem dárek v podobě krásné, voňavé, vlastoručně vyrobené, perníkové chaloupky. Posledním listopadovým hostem byl pan Miloš Půža z Přibyslavi, dědeček druhé Vanesky Čermákové (máme totiž ve školce, ve třídě Trpaslíků, dvě holčičky s úplně stejným jménem i příjmením). Ten vyprávěl dětem o tom, jak se těšil do I. třídy ZŠ a přečetl jim pohádku O Budulínkovi. Všem hostům děkujeme za čas, který nám věnovali.

 
 

Děti ze školky "uspávaly broučky"

Podzim se pomalu chýlí ke svému konci a brzy převezme vládu nad přírodou zima. Dny se rychle krátí a to je ten správný čas na naše tradiční "uspávání broučků". I letos se ve čtvrtek 22. listopadu po setmění vypravily děti ze školky v doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců na večerní dobrodružnou cestu. Šel nás celý průvod. Vždyť se nás celkem sešlo 85. Natěšené děti s lampionky a lucerničkami hledaly rozsvícená světýlka, která je neomylně vedla ulicemi našeho městyse až na hřiště u vodárny. Tam už na všechny čekal zářící domeček vyřezaný z velké dýně. Děti se u dýňového domečku symbolicky rozloučily s podzimem pásmem písniček a básniček. Celí prokřehlí, ale spokojeni z dobře vykonané práce - uspání broučků, jsme se rozcházeli domů.

 

 

Zahájení projektu "Od hlavy až k patě"

Ve třídě Rybiček jsme se rozhodli, že budeme pečlivěji a podrobněji dále zkoumat lidské tělo. Žáci VIII. ročníku s p. učitelkou Žákovou nám ochotně slíbili spolupráci a tak jsme zahájili celoroční projekt "Od hlavy až k patě". Ve středu 21. listopadu se osmáci na jednu vyučovací hodinu proměnili  v učitele biologie a hravou formou vedli Rybičky k bližšímu poznávání lidské kostry a lebky. Předškoláci svým "učitelům" prodali vše, co doposud věděli a nebylo toho málo. Svoji šikovnost předvedli také při plnění výtvarného úkolu - vykreslit lidský obličej se všemi detaily. Druhé setkání proběhne v lednu a Rybičky už se těší na další tajemství ukrytá v lidském těle.

 


Rybičky poznávají zblízka lidské tělo

O tom, že je lidské tělo velká záhada, se přesvědčily Rybičky na vlastní oči. Pojmenovat části těla je pro předškoláky celkem jednoduché, ale, co naše těla ukrývají uvnitř? Výbornou názornou pomůckou nám byla kostra, kterou děti společně složily a tak jsme si vyprávěli o tom, jaké máme v těle kosti, k čemu nám slouží, ale také jsme nahlédli do míst, kde se ukrývá srdce, plíce, žaludek a další důležité orgány. Rybičky dobře ví, že k tomu, aby naše tělo správně fungovalo, musíme dodržovat určité zásady - cvičit, pobývat na čerstvém vzduchu, zdravě se stravovat a hodně pít. Všechny činnosti, které se vážou k lidskému tělu Rybičky moc bavily a my budeme dále rozšiřovat poznatky a vědomosti o lidském těle v projektu "Od hlavy až k patě", který zahájíme společně s žáky VIII. ročníku ZŠ ve středu 21. listopadu.

 

Nemocnice pro medvídky s paní doktorkou Lenkou Nevolovou

Na pátek 16. listopadu se děti ze třídy Trpaslíků moc těšily. Věděly, že k nim přijde na návštěvu maminka Filípka, paní doktorka Lenka Nevolová. Každý si do školky přinesl svého oblíbeného plyšáčka a hra na nemocnici pro medvídky mohla začít. I paní doktorka si přinesla svého medvídka a ukazovala na něm, ale i na dětech, některá běžná vyšetření, která často ani trošičku nebolí (nahlédnutí do úst, poslech srdíčka nebo dýchání, měření teploty, vyšetření očí, nosu, uší...). Děti samy si mohly vše také vyzkoušet. Pod jejím vedením děti velice šikovně ošetřily a obvázaly svému plyšákovi zraněnou nožičku a do zadečku mu píchly injekci. Paní doktorka touto hrou a milým přístupem k dětem směřovala k jedinému cíli. Snažila se překonat obavy dětí z lékařů, ošetření, nemocnice a obecně zdravotnického prostředí. Zbavit ty nejmenší strachu z "bílých plášťů"a nenásilně je vést k vědomí, že lékaři jim nechtějí ubližovat, ale pomáhat. Děkujeme paní Nevolové za pěkný zážitek.

 
 

Trpaslíci se učili poznávat svoje tělo a pečovat o své zdraví

Kde mají hlavu, krk, ruce, nohy, bříško a záda to všichni Trpaslíci dobře věděli. Ale s pojmy rameno, loket, pata, stehno, lýtko...to už někteří měli potíže. Tentokrát jsme se zaměřili na poznávání viditelných částí lidského těla a vyprávěli jsme si o tom, k čemu nám vlastně slouží. Tělo Matyáška Fialy jsme si "popsali" od hlavy až k patě a perfektně jsme si přitom pohráli a zadováděli. Celý týden jsme mluvili o tom, jak je důležité dodržování základních hygienických pravidel, umývání rukou, čištění zoubků, správné a včasné používání kapesníku, sprchování - otužování, přiměřené oblékání, pobyt na čerstvém vzduchu, aktivní pohyb, zdravá výživa, ochrana před úrazy ... A víte, že umývání rukou je vlastně malá věda! Žabička Anička (Červená) všem Trpaslíkům názorně předvedla, jak si je mají správně a důkladně mýt a utírat. Potom už jsme si "jen hráli" - na lékaře, sestřičky, pacienty. Byla to prima zábava.

 
 

Svatomartinská procházka

V pátek 11. listopadu Trpaslíci i Rybičky přijali pozvání na Svatomartinskou procházku, kterou pečlivě připravili žáci IX. ročníku ZŠ. Na borovském kopci u vstupní brány do kostela nás přivítaly dušičky, dále jsme se setkali se Svatým Martinem a Svatou Kateřinou. Na 4. stanovišti nás vyhlížel Mikuláš s čertem, o kousek dál jsme navštívili Svatého Jesefa s Marií a nakonec Tři krále - Baltazara, Kašpara a Melichara. Dětem ze školky se podařilo na jednotlivých stanovištích splnit všechny úkoly a tak jsme pokračovali v cestě k základní škole, kde se o nás ujal pan učitel Marek Kotrč - všem nalil teplý čaj a nabídnul výborné svatomartinské rohlíčky.

 

Tady bydlím ...

Celých čtrnáct dní se koncem října Trpaslíci seznamovali s naším městysem. V rámci tématického celku "Tady bydlím já" si vyprávěli, prohlíželi a navštěvovali významné budovy a místa v Havlíčkově Borové. Navštívili jsme základní školu, úřad městyse, poštu, obchody a dobře jsme si prohlédli i sochu Karla Havlíčka. Paní Marcela Sobotková nás provedla rodným domem KHB a nevšední zážitek měli Trpaslíci i z návštěvy našeho kostela sv. Víta, kterým nás ochotně provedl tatínek Filípka, pan Josef Nevole. Nezapomněli jsme ani na naše kamarády z Jitkova a ze Slavětína. I o jejich rodných vesnicích jsme si vyprávěli a těšíme se, že je na jaře navštívíme a pěkně si je prohlédneme.

 
 

Zahájili jsme další ročník projektu "Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj"

Začátkem října jsme ve školce zahájili již třetí ročník projektu, jehož cílem je umožnit dětem z mateřské školy pravidelné setkávání se seniory z našeho okolí. Jako vážené hosty si zveme prarodiče dětí, které docházejí do mateřské školky, ale i ty, kteří svá vnoučátka ve školce nemají a přesto projeví zájem se s našimi dětmi setkávat. Senioři obohacují děti svým vyprávěním, vzpomínkami a mnohdy přinesou i fotky ze svých školkových let. Svoji návštěvu ve školce vždy zakončí četbou pohádky před odpoledním odpočinkem dětí. V měsíci říjnu jsme postupně ve školce s radostí přivítali tři hosty. Jako první nám přišla vyprávět a číst ve středu 10. 10. babička Elišky Sobotkové, paní Marie Smejkalová. Pohádka "Boháč a chudák" se dětem moc líbila. Druhým hostem byla babička Tomáška Musila, paní Veronika Musilová, která dětem přečetla pohádku "Popelka". Třetí host k nám přijel z Jitkova a byla to prababička Matyáška Fialy, paní Drahoslava Novotná. Ta děti uspávala pohádkou Čert a Káča. Babičkám moc děkujeme a těšíme se na další čtení.

 
 

Co nám přinesl podzim

Co malým Trpaslíkům přinesl PODZIM? Především mnoho různých přírodnin (kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, šišky, oříšky, barevné listí, suché trávy ...), které sbírali a využívali ke svým hrám, tvoření a rozvíjení fantazie. Čekalo na nás i hodně práce na naší školní zahradě, ale na tu jsme nebyli samy. Pomáhaly nám samozřejmě Rybičky a největší kus práce udělal pan školník. Na podzimní téma jsme cvičili, učili se nové písničky, básničky a také jsme přečetli a poslechli si mnoho pěkných podzimních příběhů (právě dočítáme knihu o ježečkovi Dupálkovi). Prostě PODZIM nás baví!

 

Děti čtou dětem

Máme za sebou 2. čtení a pověst "Poustevníkova studánka". Sedmáci nás v úterý 23. října netrpělivě očekávali v základní škole a jejich perfektní příprava na nás koukala z každého rohu třídy. Vítal nás poustevník Ondřej, který se zlomeným srdcem seděl před svoji poustevnou u průzračné studánky. Ani školka nezůstala pozadu a přivedla s sebou malého poustevníka Patrika v dlouhém šatu (ten mu ušila babička, které moc děkujeme). Rybičky si vyslechly pověst a sedmáci ji ještě jednou zopakovali pomocí záludných otázek. Následovala hra "Na tichou poštu", při které se všichni opravdu bavili a nakonec předškoláci ve skupinkách plnili úkoly, které úzce souvisely s pověstí. Sedmáci si zaslouží obdiv za vzorně vedenou hodinu a už se moc těšíme, čím nás překvapí v listopadu při dalším setkání s pověstí.

 

Toulky podzimní přírodou

Celý měsíc říjen nás při práci ve třídě Rybiček provázel a inspiroval příchod PODZIMU. A ten letošní se opravdu povedl - počasí bylo na jedničku a úroda v přírodě byla obrovská. Děti při každodenních vycházkách sbíraly vše, co by mohly využít pro svoji tvořivou práci - kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, vyhledávaly jehličnaté a listnaté stromy, které se učí i pojmenovat a pokaždé se obohatily novými poznatky o přírodě. Poslední dny jsme především obdivovali krásu barevných listů a v jejich nafoukaných haldách Rybičky pořádně řádily. Nasbírané přírodniny děti postupně zužitkovaly při výtvarných a pracovních činnostech. Nejoblíbenější zábavou předškoláků je kaštanové hraní a sestavování - podzimní strom, který v naší třídě vyrostl, se opravdu povedl. Podílely se na něm všechny Rybičky a vidět ho můžete ve fotogalerii.

 

Slavili jsme Den stromů

Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně k podzimu. Listí se barví do žluta, do červena i do oranžova. Plejádu barev doplňují zrající plody jeřabin, švestek, jabloní. Neméně krásné jsou i stromy jehličnaté. Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. V Česku  připadá tento svátek na 20. října. Děti ze třídy Trpaslíků si o stromech vyprávěly celý týden. V pestrém programu nebylo naším úkolem učit malé Trpaslíky poznávat druhy stromů, ale pouze rozeznávat stromy listnaté od jehličnatých a pěknými zážitky vést děti k lásce k přírodě. Zároveň paní učitelky aktivně používaly názvy jednotlivých stromů - smrk, borovice, modřín, dub, buk, bříza, jabloň ... Na vycházkách jsme běhali mezi stromy, každý hledal svůj strom a spousty zábavy jsme si užili při brouzdání v barevném opadaném listí. Týden jsme zakončili návštěvou Lesoparku MUDr. Miloše Sajferta (přírodní památka založená v roce 1973), kterým nás provedl pan Dante Lombardo, a dokonce jsme ochutnali pečené jedlé kaštany posbírané pod nádherně vzrostlým kaštanovníkem setým (lidově jedlým kaštanem), který v pečlivě a s láskou udržovaném Lesoparku také roste.

 
 

Naše Havlíčkova Borová

V našem městysi si každý určitě najde místo, které se mu líbí, je mu blízké nebo místo, kde je mu prostě dobře. Rybičky z naší školky si svoje znalosti o Havlíčkově Borové stále rozšiřují a prohlubují. Pracují s knihami, kde se dozvídají zajímavosti z historie naší obce - původní název, časté požáry, borovská škola, rodák K. H. Borovský. Dobře znají i symboliku znaku Havl. Borové. Nezapomněli jsme ani na naši dominantu - borovský kostel. Ten děti sestavovaly z dřívek a určitě si budou dlouho pamatovat pověst "Kterak v Borové stavěli kostel". A pokud chodíte s dětmi na procházky po Borové, bezpečně vás zavedou k Muzeu K. H. B., ke galerii malíře Filipa T. A. K., ke staré Havlíčkově škole nebo k pomníku našeho rodáka, který stojí na náměstí v naší Havlíčkově Borové.

 

Trpaslíci pouštěli draky

Nastalo pravé podzimní "dračí" počasí - vítr a blankytně modrá sluníčkem prozářená obloha. No prostě ten správný čas na pouštění draků. Trpaslíci si nejdříve ve třídě vyprávěli o tom, jak a z čeho se takový opravdovský drak vyrábí. Také jsme si vyzkoušeli sestavit draka z kaštanů. Tenhle drak sice neumí létat, ale jeho sestavení nám dalo hodně práce a o to větší radost jsme z něj měli. O dracích jsme si zpívali, vykreslovali je na omalovánkách a dokonce jsme si vyrobili každý svého malého papírového dráčka na zapíchnutí do květináčku. Nejvíc jsme si však užívali venku na louce. Naši draci létali na obloze s větrem o závod a trpaslíci měli co dělat, aby je udrželi.

 
 

Věci a předměty, které nás obklopují

Každý den se setkáváme s tolika věcmi a předměty, že bychom je ani nespočítali. A protože ve školce si neustále hrajeme a pracujeme, tak i předškoláci se setkávají od rána do odpoledne se spoustou věcí a předmětů. Některé zkoumají jen tak očima, ale většinu používají hmatem při tvořivých činnostech, nebo při plnění každodenních úkolů. Že jsou děti aktivní a tvořivé, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. A pokud se budete dívat pozorně, zjistíte, že se ve třídě Rybiček konala "trakroriáda".

 

Podvečerní vycházka podzimní přírodou

Ani poměrně chladné počasí neodradilo většinu rodičů s dětmi od účasti na podvečerní vycházce podzimní přírodou, která se konala v úterý 2. října. Děti se těšily na vycházku a plnění různých úkolů, které si pro ně a jejich rodiče připravily paní učitelky a pomáhali jim žáci z IX. třídy ZŠ. S chutí si na hřišti u sokolovny zasoutěžily ve skákání v pytli, na překážkové dráze, ve stavění komínů z dřevěných kostek, zaskákaly si "panáka" a proběhly se se stonožkou Božkou. Dále naše cesta vedla k ovčínu. I tady čekaly na děti a rodiče úkoly v podobě poznávání pohádkových a večerníčkových postaviček a správném pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny. Posledním úkolem pro rodiče bylo přenést své děti na zádech přes most. Potom už nás čekalo společné opékání špekáčků. Komu zůstalo ještě dost sil, vydal se na cestu přes Peršíkov zpět do Havlíčkovy Borové. Možná tomu nebudete ani věřit, ale na letošní vycházku se vypravilo 89 účastníků.

 
 

Děti ze školky navštívily DÝŇOVÝ SVĚT

I tento rok jsme se s dětmi vydali autobusem do Dýňového světa na statek u Pipků do Nové Vsi u Leštiny. I tento rok, jako rok minulý, s námi jely děti a paní učitelky ze Žižkova Pole. A i tento rok byl zážitek parádní. Děti zde viděly spoustu hospodářských zvířátek jako například: ovečky a jehňátka, holanské zakrslé kozičky a kůzlátka, prasátko, telátko i poníka. Vyřádily se na slámohradu i na slámovém bazénu kde mohly lézt a skákat do sytosti. Procházely bludištěm ze smrkových klád, houpaly se na houpačkách. Z dýniček také postavily krásný traktor s vlekem. A i když dýniček bylo letos méně kvůli velkému suchu, děti si pobyt v dýňovém světě náramně užily.

 

Rybičky se zúčastnily discgolfového turnaje

Ve čtvrtek 27. září se třída Rybiček zúčastnila již tradičního DISCGOLFOVÉHO TURNAJE, který pořádali žáci IX. ročníku Základní školy. Na hřišti u vodárny už nás deváťáci očekávali a po celou dobu se předškolákům naplno věnovali. Všem vysvětlili pravidla, rozdělili do družstev a začalo se hrát. Dětem se dařilo a někteří dosahovali výborných výkonů. Při závěrečném nástupu se vyhlašovali 3 nejlepší hráči - Patrik Doležal, Tomáš Musil a Vojtěch Veselý. To bylo radosti ze získané medaile a diplomu. Ale ani ostatní děti neodešly s prázdnou - čekala je sladká odměna. Do školky se Rybičky vracely s novými sportovními zážitky a za to patří poděkování celé partě deváťáků, byli prostě skvělí!

 

Zahájení dalšího ročníku projektu Děti čtou dětem

Tak se zase scházíme, čteme, posloucháme a hrajeme si. Pro letošní školní rok jsme zvolili borovské pověsti a pověsti z blízkého okolí, které nám budou prezentovat žáci VII. ročníku s třídní učitelkou Lenkou Havlíkovou. Naše první setkání se odehrávalo ve školce, v úterý 25. září. Rybičky si vyslechly v podání sedmáků "KTERAK V BOROVÉ STAVĚLI KOSTEL" a následovala pantomima. Že byli předškoláci velmi pozorní, se ukázalo při otázkovém kvízu. A nakonec si všichni hráli - Rybičky sestavovali čerta z kaštanů a sedmáci měli za úkol postavit z dřívek borovský kostel a vesnické domky (všichni splnili na jedničku). Odchodem sedmáků však hraní ve školce neskončilo. Ve fotogalerii se podívejte, jak děti pokračovaly ve svém vlastním tvoření.

 

Třída Trpaslíků má svého třídního maskota

V úterý 25. září překvapila maminka Dominika Čapka děti ve třídě krásným dárkem. Vyrobila jim třídního maskota - trpaslíka. Všichni ho rázem přijali za svého. A aby nám byl ještě bližší, dali jsme mu jméno Pepík a hned jsme si k němu vymysleli poutavý příběh. Tak teď máme ve třídě starého, hodného, moudrého a trpělivého trpaslíčka Pepíčka, který bude každý den sledovat chování dětí a těšit se z jejich úspěchů. A děti se na oplátku budou snažit, aby ho nezarmoutily zlobením nebo nepěkným chováním.

 

Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla

S koncem léta přichází do školičky téma ovoce a zelenina. Pro ty nejmladší děti je to super téma na procvičování všech smyslů. Trpaslíci si do třídy přinesli ovoce a zeleninu z domu od maminky. A byly to známé i méně známé druhy. Ve třídě to krásně vonělo a tak jsme si nejen prohlížely, ale také ochutnávaly, ohmatávaly, očichávaly. Prostě poznávaly všemi smysly. Jablíčka a brambory jsme i modelovaly a malovaly. Nechyběly ani ochutnávky různých dobrůtek. Například palačinky se švestkovými povidly, jablečný závin, mošt i bramboráky. A kolik zábavy vykouzlí hra s obyčejnými jablíčky a hruškami? Zkuste to doma také! Stačí si pouze zavázat oči šátkem a ovoce rozeznávat hmatem. Užijete si se svými dětmi vážně spoustu legrace. Ale hlavní je zapamatovat si, že zelenina, ovoce - dává zdraví nejvíce!

 

Co vyroste ze země, voní, chutná příjemně

Letošní úroda naše zahrádky dokonale ozdobila mnoha barvami  a stále bylo co sklízet. Rybičky si  přinášely do školky výpěstky, které jim maminky připravily a tak jsme měli co dělat. Každý kousek ovoce a zeleniny si děti řádně prohlédly a správně pojmenovaly, třídily ovoce a zeleninu a dále jsme se věnovali domácímu zpracování. Šikovní předškoláci si samy mazali chléb s máslem a domácím džemem - jahodovým, meruňkovým a broskvovým, krájeli ovoce a zeleninu na ochutnávku a všichni si připili jablečným moštem z borovské moštárny. Nakonec jsme se pustili do přípravy a vaření dýňové polévky. Ukázalo se , že děti doma v kuchyni pomáhají a ikdyž si někteří myslí, že "tohle" nebudou jíst, záhy zjistí, že je to vlastně velká dobrota.

 

Rybičky poznávají nástroje a nářadí 

Ve třídě Rybiček máme nový dřevěný pracovní stůl - ponk s příslušenstvím. Aby se děti dozvěděly, jak správně a bezpečně zacházet s nářadím, pozvali jsme si pana Františka Nevoleho, kterému je práce se dřevem blízká. Velmi jednoduše a výstižně všem vysvětlil, na co použít jednotlivé nástroje a hlavně upozornil na nebezpečí při nesprávném použití. Rybičky se tak poprvé setkaly se zcela novými pojmy - svěrka, pokosník, nebozez, svěrák nebo imbusový klíč. Určitě si najdeme několik příležitostí, kdy si děti vyzkouší role opravářských profesí.

 

I. třída naší MŠ je plná trpaslíků

TRPASLÍCI - tak se pro letošní školní rok jmenují děti v I. třídě. Je jich tam dohromady 23 (14 děvčat a 9 chlapců) ve věku od 2,5 do 4 let. Citlivým přístupem se snažíme usnadnit novým dětem tak zásadní změnu v jejich životě jako je první odloučení od rodiny. Je toho opravdu hodně, co tak malé děti musí zvládnout. Postupně se osamostatňují, odpoutávají od rodičů a získávají citový vztah k učitelkám, seznamují se s novým prostředím i vrstevníky a sžívají se s režimem dne v MŠ. Slziček pomalu ubývá, zato úsměvů je čím dál více. Naše fotogalerie vás o tom jistě přesvědčí.

 

První společné okamžiky ve třídě RYBIČEK

Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky.......... V pondělí 3. září se ve třídě, kterou jsme pro tento školní rok pojmenovali Rybičky, sešly děti v plném počtu - čtrnáct chlapců a čtyři děvčata. Vyprávěním spousty zážitků jsme se rozloučili s prázdninami a pro děti začíná každodenní školková práce plná her, zábavy, ale také prvních povinností.