Aktuality

Včeličky se loučily se školičkou

V pátek 22. června se Včeličky téměř v plném počtu naposled sešly ve své třídě ve školičce. Loučení však nebylo vůbec smutné. Nechyběl dort, dětské šampaňské, přípitek, písničky, ale hlavně výborná nálada. Ta dobrá parta kamarádů se nerozchází. Pouze přejde z mateřské školy do I. třídy základní školy. Popřejme jim tedy krásné prázdniny a na cestu základní školou hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
 

Mravenci a Včeličky na výletě v Havlíčkově Brodě

Konec školního roku a poslední výlet Mravenců a Včeliček. Ve středu 20. června ráno jsme si to namířili linkovým autobusem do Přibyslavi a dále jsme pokračovali osobním vlakem do Havlíčkova Brodu, kde jsme strávili dopoledne na dětském hřišti v blízkosti řeky Sázavy (Plovárenská ulice.). A když poslední výlet, tak i poslední točená zmrzlina, kterou jsme si vychutnali na brodském náměstí.

 

Slavnostní šerpování předškoláků

Slavnostní vyřazení předškoláků z mateřské školy spojené s jejich šerpováním a pasováním na prvňáčky se konalo v úterý 19. června v mateřské škole za účasti rodičů a sourozenců předškoláků a mnoha hostů, které si předškoláci na slavnost pozvali. Dojemné okamžiky, kdy se předškoláci loučili s bezstarostným dětstvím plným her a pohody jsme zakončili příjemným posezením u zákusků a čaje. Domů si předškoláci odnášeli nejen šerpu s nápisem "Hurá do školy", Pamětní list a pěknou knížku prvního čtení, ale i mnoho dárků, které věnoval úřad našeho městyse a sponzoři, kterým touto cestou ještě jednou moc děkujeme.
 

Včeličky na polodenní vycházce k Poustevníkově studánce

V rámci poznávání nejbližšího okolí Havlíčkovy Borové jsme se vypravili na polodenní vycházku do lesa v Pasíčkách ke studánce s dobrou pramenitou vodou, které se říká Poustevníkova studánka. K tomuto místu se váže i stará borovská pověst o poustevníkovi Ondřejovi, kterou si Včeličky se zájmem poslechly. Děti si pobyt v přírodě vždy užívají a tak to nebylo jinak ani na této vycházce. Cestou jsme viděli přejetého hada, chlupaté housenky, poslouchali hlasy ptáčků, poznávali různé rostliny a stromy a také trhali první borůvky. Před polednem jsme se trošku unaveni, ale s mnoha pěknými zážitky vrátili na oběd do školičky.
 

Přijela k nám pouť

Pouť, to je ohromné lákadlo pro děti. Celý týden jsme sledovali stavění pouťových atrakcí a těšili se na pátek. Domluvili jsme se, že v pátek si společně alespoň trošku pouť užijeme a "vyzkoušíme" houpačky. Byla to paráda! Houpačky byly naprosto v pořádku a pouť mohla začít.
 

Adaptační týden pro nově přijaté děti

V týdnu od 11. do 15. června probíhal v naší školce adaptační týden pro rodiče s dětmi. Několik rodičů tuto možnost využilo a docházeli k nám po celý týden na zkušenou. Záměrem adaptačního týdne bylo seznámit nováčky s novým prostředím, novými kamarády, zaměstnanci a vyzkoušet si, co se ve školce všechno dělá. Některé děti okukovaly a některé se snažily proniknout do kolektivu. Rodičům jsme rádi zodpověděli jejich dotazy. Teď už jen zbývá těšit se na září, dětem popřát co nejlehčí nástup do naší školky a rodičům hodně trpělivosti a málo obav.

 

Poslední setkání Včeliček a sedmáků nad knihou Staré pověsti české

Projekt Děti čtou dětem měl za úkol seznámit předškoláky s deseti vybranými pověstmi z knihy Staré pověsti české. Poslední, desáté čtení proběhlo v mateřské školce ve třídě Včeliček. Předškoláci se seznámili s pověstí "Jak propast Macocha dostala své jméno". Sedmáci si také pro předškoláky připravili malé prověření znalostí, při kterém s potěšením zjistili, že budoucí školáci pozorně vnímali jejich čtení a v hlavičkách si odnáší deset krásných příběhů z naší historie. Předškoláci své starší kamarády, kteří jim tak ochotně četli, odměnili malou sladkostí. Na závěr našeho posledního setkání dostali všichni účastníci tohoto projektu od paní učitelky Havlíkové moc pěkné Pamětní listy.
 

Školní rok a střídání ročních období

Jeden školní rok, stále stejná jabloň, stále stejné Včeličky, ale úžasné změny v přírodě. Bylo zajímavé a velmi poučné sledovat celý rok jeden strom. Včeličky si vybraly jabloň a pokaždé, když šly okolo ní, pozorovaly změny, které se s ní děly. Na konci léta červená jablíčka. Na podzim krásně zbarvené a opadávající listí. Začátkem zimy korunu z holých větví, které v únoru přikryla sněhová peřina. Květen zahalil naši jabloň do závoje květů a červen předvedl Včeličkám jabloň v bezchybné zeleni. Pravidelné střídání ročních období už pro nás není žádná záhada. Teď už se těšíme na prázdniny, ale všechny Včeličky si slíbily, že se i o prázdninách zajdou na "svoji" jabloň podívat.
 

Setkání Včeliček se včeličkami u včelích úlů

Třetí besedou s praktickou ukázkou ukončila třída předškoláků svůj projekt "Včeličky" a zvědavý skřítek Medovníček aneb s dětmi do světa včel. Tentokrát se Včeličky opravdu setkaly se včeličkami u včelích úlů. Měly možnost zeptat se na všechno, co je zajímalo a přitom sledovat z bezprostřední blízkosti práci včelaře. Vše, co teoreticky znaly, teď viděly v praxi. Včelí matku i včelky dělnice měly na dosah ruky. A trubce si dokonce mohly vzít na ruku. Na úplný závěr jsme všichni ochutnali nádherně zlatý med přímo z plástve a ucítili včelí vosk mezi zuby. Za tento zážitek panu včelaři moc děkujeme.
 

Školní výlet

Na školní výlet se děti vždycky moc těší. Pro ten letošní jsme si vybrali plavbu po Labi na lodi Arnošt a téměř hodinová plavba opravdu neměla chybu. Počasí bylo na jedničku a z lodi bylo stále na co koukat. Další zastávkou byl rozlehlý park, kde se Mravenci i Včeličk posilnili a  pořádně si zadováděli. Celý výlet jsme zakončili ve Slatiňanech u vanilkové a čokoládové zmrzliny. To byla dobrota.

 

Projekt "Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj" jsme zakončili setkáním všech účastníků

Ve středu 6. června se v naší školce uskutečnilo setkání se seniory, kteří během školního roku docházeli do školky na krátké navštěvy a těšili děti vyprávěním o svém dětství a hlavně četli pohádky před odpoledním odpočinkem. Mravenci i Včeličky si jako poděkováni připravili program plný písniček, říkanek, her a tanečků. Naše milé hosty jsme ještě pozvali na školní zahradu, kde je čekalo malé občerstvení a dárek, který nám věnoval Úřad městyse. Všem babičkám a dědečkům patří naše velké poděkování.

 

Odpolední výlet do Přibyslavi a jarní nocování předškoláků ve školce

Z úterý 5. na středu 6. června přespalo sedmnáct natěšených předškoláků ve školce. Na nocování se moc těšili a také si ho s kamarády pořádně užili. Navíc jsme celé odpoledne před nocováním strávili na výletě v Přibyslavi. Jeli jsme tam linkovým autobusem a Přibyslav jsme si pěkně prošli. Samozřejmě jsme se zastavili i v cukrárně na výbornou točenou zmrzlinu, ale cílem našeho putování byla jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova v parku pod zámkem. U ní jsme se ve vyprávění vydali po stopách našeho velkého a slavného vojevůdce. Předškolákům se vyprávění poslouchalo jako pohádka a ještě večer se ve svých dotazech stále k Janu Žižkovi vraceli.

 
 

Naše školka slavila Den dětí

V pátek 1. června jsme pro Mravence i Včeličky připravili sportovní a zábavné dopoledne ke Dni dětí. Ve školce jsme si nejdříve vyprávěli o tom, kdo že to vlastně slaví svátek a potom hurá na asfaltové hřiště u sokolovny, kde se všichni ihned zapojovali do soutěží a radovánek. Svůj svátek si děti oslavily a užily po svém a po téměř dvouhodinovém dovádění si všichni vychutnali nanůčkovou odměnu a spokojeně se vraceli do školky.

 

Výlet autobusem do Jitkova 

Jak je již naším dobrým zvykem, i tento rok, jsme se vydali linkovým autobusem do Jitkova. Nejdříve jsme se podívali k jitkovskému koupališti. Poté jsme prošli Jitkov a podívali se, kde bydlí naši kamarádi ze školky. Na lavičkách u obchodu jsme si všichni pochutnali na dobré zmrzlince a na závěr celého dopoledne děti vyzkoušeli zdejší dětské hřiště. Tam byla legrace! Pak už nám nezbývalo nic jiného, než počkat na linkový autobus, který nás dovezl zpět do Havlíčkovy Borové, kde už na nás čekala paní kuchařka s obědem.

 

Polodenní vycházka do Železných Horek

Další putování přírodou jsme si naplánovali na středu 30. května. Hned ráno v 8.00 hodin Mravenci i Včeličky, vyzbrojeni batůžky s dobrotami, vyrazili směr Železné Horky. Cesta nám rychle ubíhala a za necelou hodinu už jsme svačili pod horeckým špejcharem. Děti si vyslechly pověst O zlém správci Šokrovi . Poté jsme se vydali procházkou přes Horní a Dolní Horky a stále jsme měli co pozorovat a obdivovat. Ani zpáteční cesta nikoho neunavila a do školky jsme se vrátili s úsměvem na tváři.

 

Mravenci na vycházce v lese

Tak už je to tady! Pomalu ale jistě se blíží konec školního roku a to znamená, že je pravý čas i správné počasí na delší vycházky do přírody. Mravenci se proto vydali do lesa. Ve školce jsme si vzali na záda batůžky a vyrazili směrem do Kopanin. Pod dřevěným Hejkalem byla naše první zastávka. Po výborné svačince a plni sil jsme se vydali lesem směrem na Podstráň. Cestou jsme viděli krmelec pod Skalkou a vedle něho mraveniště s opravdu ohromnými mravenci. Pár jsme jich nachytali do lupiček, aby jsme si je pořádně prohlédli. Cestou na Podstráň jsme také pozorovali přírodu, některé děti chytali do lupiček různé brouky, mravence, pavouky i dokonce můry. Na Podstráni si ještě děti daly drobnou sladkost a pořádně se napily. Také zde nasbíraly spoustu šišek, aby se mohly s nimi trefovat do stromu a také si zahrát šiškovou válku. Pak už jsme spěchali do školky na oběd.

 

Děti čtou dětem - čtení deváté: "Blaničtí rytíři"

Náš projekt Děti čtou dětem se pomalu blíží ke svému konci. V úterý 29. května si Včeličky poslechly pověst plnou kouzel "Blaničtí rytíři". Sedmáci byli na čtení dobře připraveni a navíc si pro předškoláky nacvičili pár "opravdovských" kouzel. Děti je za ně odměnily velkým potleskem. Zábavné bylo i poznávání různých předmětů, které si děti lovily z pytle. Nesměly však k identifikaci předmětu použít zrak, orientovaly se pouze hmatem. Na závěr našeho devátého setkání se starými pověstmi českými jsme si Blanické rytíře všichni vyslechli ještě jednou, a to z CDéčka v podání mistra podmanivého hlasu, Vladimíra Brabce.

 
 

Druhá beseda k projektu "Včeličky" a zvědavý skřítek Medovníček aneb s dětmi do světa včel

Celý měsíc si musely Včeličky počkat na druhou besedu, která je znovu zavedla do světa včel. Tentokrát jsme se toho hodně dozvěděli o včelí rodince a ujasnili jsme si kdo je kdo u včel (královna - matka, dělnice, trubci). Také už víme, kde a jak přicházejí včelky na svět (vajíčko, larva, kukla, dospělá včelka). Věděli jste, že se včely během svého života mění a vystřídají několik životních rolí? Předškoláčci už dnes vědí, že každá včelička je nejprve čistička, potom krmička, stavitelka, strážkyně a nakonec létavka a pátračka. A jak vlastně vzniká med? Zeptejte se doma svého předškoláka a možná budete překvapeni jeho vědomostmi.

 

 

Historie Havlíčkovy Borové nás zajímá - borovský mlýn

Včeličky poznávají nejen okolí Havlíčkovy Borové, ale dozvídají se i mnoho zajímavých informací o starobylých, málem již zapomenutých zákoutích našeho městyse. Takovým zákoutím je bezesporu i starý borovský mlýn, ke kterému jsme se vydali v pátek 25. května. Nejprve jsme si ve školce o mlýnech a mlynářském řemesle povídali a pak jsme se vypravili za dalším poznáváním. Díky současnému majiteli mlýna jsme se mohli podívat i dovnitř a poslechnout si vyprávění o dobách dávno minulých. Bylo to opravdu moc zajímavé. Před mlýnem u staré studny si děti vyslechly pověst O borovském vodníkovi Hlubinovi. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u kapličky a borovského špejcharu nad jehož dveřmi se dodnes vyjímá znak rodu Ditrichštejnů, do jejichž panství Borová patřila.

 

Včeličky na vycházce do Peršíkova poznávaly kytičky

Blíží se konec školního roku a krásné, téměř letní počasí nás láká do přírody na dlouhé vycházky a výlety. Včeličky poznávají blízké i vzdálenější okolí Havlíčkovy Borové. V pondělí 21. května jsme si vyšli do Peršíkova. Po cestě jsme se snažili zúročit vše, co jsme se naučili o lučních květinách a bylinách. V Peršíkově nás čekalo překvapení v podobě malého občerstvení. Děti dostaly na posilněnou vlažný čaj, rozinky a bonbóny. To se nám to pěkně šlo zpět do školičky!

 

Barevná příroda

O tom, že naši malí Mravenci znají základní barvy, není pochyb. Aby si je dobře pamatovali, tak je procvičujeme při mnoha činnostech a to nejen ve školce, ale hlavně venku. Každodenní vycházky jsou pro nás jedinečnou příležitostí rozhlížet se v přírodě, která teď přímo barvami hýří. A k vidění je toho opravdu hodně. A tak se touláme přírodou, pozorujeme květiny na louce, stromy, keře, lány obilí, život u potoka nebo rybníka, protože to všechno patří k rozmanité práci v naší školce.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

Tři milí hosté, tři krásná vyprávění, trpělivé odpovědi na otázky dětí a tři poslední pohádky na dobrou noc. (O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu, Princ a Večernice a Paví král). Školní rok zase utekl jako voda a my jsme ukončili II. ročník čtenářského projektu. Ve škoce jsme přivítali celkem 18 seniorů, z toho 13 babiček, 1 prababičku a 4 dědečky. Všichni nás po dobu krátkých návštěv těšili svými vyprávěními a hlavně pohádkami, které dětem četli před odpoledním odpočinkem. Všem patří velké poděkování.

 

Vycházka do přírody s opékáním špekáčků

Ráno jako malované, jen sluníčko a modrá obloha. Tak Mravence i Včeličky vítalo pondělí 21. května. Batůžky měli všichni připravené a tak jsme zvesela mohli vyrazit na procházku do přírody. Společně s námi vyjela i paní kuchařka s kárkou, na které měla naloženo vše, co jsme potřebovali na opékání špekáčků. První část cesty nebyla dlouhá. Došli jsme pouze na Akord, pozemek patřící základní škole, a tam jsme si pochutnali na opečených špekáčkách s kečupem, hořčicí, chlebem a okurkou. Svačinku jsme zapili teplým čajem z várnice a takto posilnění jsme se vydali na další cestu. Cílem naší vycházky byla Lávka přes borovský potok. Cestou jsme si povídali, poznávali a pojmenovávali stromy, keře, kytičky i bylinky a užívali si se svými kamarády překrásný den.

 

Včeličky maminkám

Celý týden se nesl ve znamení vyprávění o rodině a hlavně o maminkách. Našli jsme snad sto odpovědí na prostou otázku: "Proč máme svou maminku tak rádi?" Proto chtěly Včeličky udělat svým maminkám na jejich svátek radost, a tak tvořily, tvořily a tvořily ... Podívejte se do fotogalerie, jak se jim dárečky pro maminky podařily.

 

Předškoláci ukončili svůj plavecký výcvik

Deset lekcí plaveckého výcviku je za námi a předškoláci se, ač neradi, museli rozloučit se svými plavčíky. Kytičkou a bonboniérou jsme plavčíkům poděkovali za trpělivost, kterou s námi měli a také za vše, co nás naučili. Každý z předškoláků na oplátku dostal "Mokré vysvědčení", kde je pečlivě zaznamenáno, co všechno již ve vodě zvládají. Adélka Hošáková dokonce samostatně uplavala 29 m ve velkém bazénu. Ukončení plaveckého výcviku jsme ještě "oslavili" v kavárničce chutnou svačinkou. Pochutnali jsme si na párku v rohlíku. A protože bylo krásné slunečné počasí, stihli jsme si i pohrát na rákosníčkově dětském hřišti v parku hned u plaveckého bazénu. A že byl ten den opravdu vydařený, vezli jsme se na poslední plavání krásným zájezdovým autobusem s moc příjemným panem řidičem.

 

Mravenci potěšili maminky a babičky krátkou besídkou

Ve čtvrtek 10. května se ve třídě Mravenců konala besídka. Druhou květnovou neděli vždy slaví maminky a babičky svátek a tak si děti připravily krátké, ale přesto milé vystoupení, plné písniček, tanečků, říkanek a pohybových her. Maminky, babičky i tety je odmněňovaly potleskem a obdivovaly, co všechno se malí Mravenci zvládnou naučit. Nakonec se rozdávaly dárečky - pro maminky stojánek s fotkou a pro babičky vykreslená srdíčka.

 

Pásmo AFRICKÁ KULTURA

 V pondělí 7. května jsme ve školce měli neobvyklou návštěvu. Přijeli k nám totiž dva "černoši". Nejdříve nám vyprávěli o tom, jak žijí lidé v jejich rodné zemi Demokratické republice Kongo. Například že školka je u nich jen dopoledne, protože se ve školkách vůbec nevaří. Také nám ukazovali obrázky typické vesnice a města, i obrázek typického zvířete, které jinde ve volné přírodě nežije jen v Kongu a to zvíře se jmenuje Okapi. Ukázali nám bubnování, naučili jsme se úryvky jedné africké písně. Některé holčičky i kluci si mohli na tuto píseň zkusit zatancovat v afrických sukních i paní učitelky si vyzkoušeli tancování na africké písně. Nakonec jsme všichni tančili i zpívali a náramě jsme si to užili. Na závěr celého vystoupení proběhla soutěž v tancování. Nejdříve dvou holčiček - Terezky Červené a Elišky Ronovské, kde více hlasů získala Terezka a tak vyhrála krásný korálkový náhrdelník a Eliška si zasloužila korálkový náramek. Soutěžili ale také dva kluci - Míša Vokurka a Matýsek Štěfáček, a zde vyhrál Míša. Po náročné hodince zpěvu a tance, kterou si děti i paní učitelky velice užili, si děti mohly ještě vyzkoušet bubnování, které všechny také moc bavilo.

 

Včeličky se učily poznávat a třídit různé druhy materiálů

Děti ze třídy Včeliček měly celý týden plné ruce práce. Učily se poznávat a třídit různé druhy materiálů, z kterých jsou předměty vyrobeny. Netřídily pouze papír, plast a sklo, ale poznávaly i dřevo, kov a textil. Navštívili jsme sběrný dvůr a kompostárnu bioodpadu i s odborným výkladem, za který moc děkujeme panu Jaroslavu Sedlákovi. Ke kontejnerům pod náměstím jsme si přinesli velikou tašku komunálního odpadu a pěkně jsme ho roztřídili a uložili na správné místo. Teď už dokonce víme, kam můžeme odkládat vybité baterie, staré mobily a vyřazené žárovky. Byla to pro nás zábava. Ale nejvíce jsme se pobavili u pokusů v altánku na naší zahradě. Tam jsme si v praxi vyzkoušeli, co hoří, plave, co jde zlomit, ustřihnout nebo rozbít kladivem atd.

 

Školička na divadelním představení "O brejlatý princezně"

Moc pěkné divadelní představení sehráli v pátek 4. května v borovské sokolovně žáci 8. třídy naší ZŠ. První dvě řady v hledišti obsadily děti ze školky a do posledního místa sokolovnu zaplnili žáci základní školy se svými učitelkami.

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/19

Ve středu a ve čtvrtek, 2. a 3. května v naší školce proběhl zápis dětí na školní rok 2018/19. Rodiče s dětmi měli možnost prohlédnout si naši školičku, chlapci i děvčata prozkoumali spoustu hraček a protože bylo krásné počasí, téměř všichni vyzkoušeli skluzavku, houpačku a houpadla na naší školní zahradě. Za odvahu si malí hosté odnášeli drobné dárečky. Určitě stojí za zmínku to, že se k zápisu dostavily dva páry dvojčat - děvčátek. Pro děti, které budou do mateřské školy přijaty, připravíme adaptační týden, o kterém budeme rodiče včas informovat.

 

Mravenci zkoumají mravence

Květnová příroda je v plném proudu a tak je ten pravý čas vyrážet na delší vycházky. Mravenci si na jednu takovou vyšlápli do lesa v Kopaninách k mraveništi a jak jinak, než zkoumat mravence. Vyzbrojeni velkými lupami a nádobkami s malými lupami se pustili hned do práce. Bez obav si všichni postupně vyzkoušeli chytit malého mravenečka do nádobky a prozkoumat ho pěkně zblízka. Spočítat nožíčky a tykadla šlo dětem velice rychle. Mravence jsme pustili zpátky do jejich obydlí a s novými poznatky a zážitky jsme se vydali na zpáteční cestu do školky.

 

Slavnostní stužkování předškoláků

Pěkným zvykem v naší školce je slavnostní stužkování  předškoláků, kteří prošli svojí první velkou životní zkouškou, zápisem.  Stužka s nápisem MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ - PŘEDŠKOLÁK 2018 je pro ně znak toho, že po prázdninách hrdě nastoupí do 1. třídy. Překvapením pro ně bylo zelené tričko s obrázkem včeličky. To aby si vždy, když si ho obléknou, vzpomněli na své kamarády. Včeličky jsou fajn parta dětí, které bez zaváhání předvedly svým hostům program sestavený z písniček a básniček, a s radostí se pochlubily, co všechno už umí. I svou třídní paní učitelku nečekaně překvapily a udělaly jí neskutečnou radost tím, že v režii svých maminek natočily krásný a dojemný videoklip. Ještě je čekájí dva měsíce her, vycházek do přírody, výletů a legrace ve školce. Proto jim popřejme, ať si je užijí!!!

 

Čarodějnický den ve třídě Mravenců

V pondělí 30. dubna bylo ve třídě Mravenců pěkně rušno. Děti přišli do školky v kostýmech čarodějů a čarodějek a hned začali kouzlit. Třídou zněly všechny možné i nemožné zaklínadla, míchaly se čarodějnické lektvary lásky a věčného mládí. A v neposlední řadě si Mravenci zkusili i slalom na koštěti. Po dovádění a řádění ve třídě jsme všichni společně spálili na dvorku čarodějnici Kanimůru i s její myší.

 

Včeličky a ČARODĚJNICKÝ DEN v naší školce

Všichni dospěláci dobře vědí, že pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů, kouzly a vírou v čarodějnice. V pondělí 30. dubna se magická moc této noci projevila hned ráno. Do školky spěchaly malé čarodějnice a malí čarodějové v plné zbroji. Klobouky a čarodějnickými hávy nevídaných střihů ozdobenými pavouky, ještěrkami, myškami a jinou havětí. Na čarodějnické hůlky, létací košťátka, plyšové netopýry, kocoury a hady jste mohli narazit na každém kroku. Ve třídě vše začalo buzením čarodějnic ze spánku. Každý si vymyslel své čarodějnické jméno - Viktorína, Karamelka, Adulína ... a bylo zahájeno vyučování ve škole kouzel. Míchali a ochutnávali jsme kouzelné lektvary, lovili jsme čarodějnické mince ze sklenice "dračí krve", učili se kouzelné zaříkávání, závodili na létajících košťatech, vydatně počítali a na školním dvorku spálili čarodějnici Kanimůru. Za namáhavé učení jsme byli odměněni čokoládovými mafinkami od maminky Elišky Ronovské. Chutnaly kouzelně.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

V dubnu navštívil naší školku jeden dědeček a dvě babičky. První byl pan Radoslav Tonar, dědeček Radíka a Kačenky Tonarových. Naší školku navštívil ve čtvrtek 5. dubna a dětem přečetl pohádku "O zlatém hadovi". Jako druhá se k nám do školky přišla podívat a dětem před spaní přečíst pohádku paní Helena Zvolánková. Do školky přišla ve čtvrtek 19. dubna a  děti potěšila pohádkou "Honza v pekle". Ve čtvrtek 26. dubna za námi přijela paní Ludmila Teclová, babička Fanouška Nevoleho. Paní Teclová přijela až ze Světlé nad Sázavou a dětem přečetla pohádku "O nenasytovi a čertovi". Babičkám a dědečkovi moc děkujeme za jejich poutavé vyprávění o jejich dětství a za přečtení pohádky na dobrou noc.

 

Dopravní týden ve třídě Mravenců

Celý týden od 23. dubna do 27. dubna jsme si ve třídě Mravenců s dětmi povídali o dopravní výchově. Jak se děti mají chovat na chodníku, při přecházení vozovky, na kole, jaká je správná výbava cyklisty. Poznávali jsme základní dopravní značky, které jsme pozorovali a pojmenovávali na vycházkách. Na závěr celého dopravního týdne si každý pomocí pastelek, štětce a barev vytvořil svůj semafor.

 

Děti čtou dětem - čtení osmé: "Golem"

Nad tajemstvím opředenou pověstí o golemovi se předškoláci se sedmáky sešli v mateřské škole ve třídě Včeliček. Před samotným čtením vysvětlili školáci Včeličkám některé z pojmů, kterým by jistě nerozuměli. Například slova rabín - kazatel židovské náboženské obce a vzdělanec, synagoga - židovská modlitebna, šábes - židovský sváteční den. Potom už jsme se ponořili do poslechu četby o stvoření tvora z hlíny, golema. V pověsti rabín Löw se svými pomocníky stvořil a oživil golema pomocí čtyř elementů - země, ohně, vody a vzduchu. My všichni společně jsme přiložili ruku k dílu a vytvořili svého "golema" (podle postavy urostlého Romana) z jiného přírodního materiálu. Z kaštanů. Ani oheň při tom nechyběl, ale jen v podobě zapálené čajové svíčky v golemovském svícnu. Nad krásně sestaveným golemem si sedmáci i předškoláci se zaujetím ještě vyslechli Legendu, která nám dovysvětlila, jak byl golem stvořen, a zároveň nás všechny přesvědčila o tom, že stejně záhadně, jak se v životě pražského židovského ghetta objevil, z něj i bezestopy zmizel.

 

Dopravní radovánky pro Mravence s žáky IX. třídy

Na středu 25. dubna zněl pro Mravence úkol jasně. Do školky si mají přivést kolo nebo odrážedlo a vše co ke kolu patří (jako například: helmu, rukavice...). Všichni Mravenci úkol splnili a tak jsme se za velké radosti a s reflexní vestou a helmou na hlavě mohli vydat na asfaltové hřiště u sokolovny. Tam na nás čekali již žáci z IX. třídy. Po slavnostním nástupu a rozdělení do skupin se děti pustily do plnění úkolů, které si pro ně deváťáci připravili. A že to úkoly byly opravdu pestré - slalom na kole nebo odrážedle, poznávání dopravních značek, závody, chůze po přechodu s kolem, správná výbava cyklisty a na oddechnutí pohybová hra na auta, kterou si nakonec zahráli všichni společně a to byla velká legrace. Na závěr dopravního dopoledne deváťáci předali Mravencům pamětní list a lízátko jako odměnu za šikovnost. Moc děkujeme žákům IX. třídy a jejich třídní učitelce Mgr. Janě Žákové za krásné a pestré dopoledne, které si pro nás připravili. Dětem se moc líbilo a plnění úkolů si užily. 

 

Naše školní zahrada - práce i zábava

Konečně jsme se dočkali pravého jarního počasí a hurá na školní zahradu. Děvčata ze třídy Mravenců se s nadšením pustili do jarního úklidu, zatímco kluci okamžitě obsadili pískoviště. Na zeleninové záhonky děti zasely mrkev, kopr, petržel a jako správní zahradníci vše řádně pokropili. A protože děti vedeme od nejútlejšího věku k pořádku, tak i na naší zahradě si po sobě všichni uklízí a ukládají hračky a nářadí na určené místo.

 

 Moje rodina

Význam slova rodina není cizí ani našim nejmenším dětem ve třídě Mravenců. Po celý týden si všichni rozšiřovali znalosti o tom, jak to v takové správné rodině funguje. V krátkých improvizovaných výstupech si děti vyzkoušely, jaké to asi je, když maminka a tatínek svoje ratolesti kárají nebo je naopak chválí. A že jsou Mravenci malí šikulové, se ukázalo i při vykreslování a kreslení postaviček rodičů a sourozenců a při malování domečků, ve kterých se svojí milovanou rodinou žijí.

 

První beseda k projektu "Včeličky" a zvědavý skřítek Medovníček aneb s dětmi do světa včel

Znáte skřítka Medovníčka? Děti ze třídy Včeliček ho znají moc dobře z pohádek Jana Lebedy. Je to malý mužíček, který nenosí plnovous jako ostatní skřítkové a má zdravé červené tvářičky, protože moc rád jí med. Také je kamarád se všemi včelkami v okolí a pomáhá jim i jiným zvířátkům, která to potřebují. A právě skřítek Medovníček pomáhá paní učitelce zavést děti co nejpoutavější formou do světa včel. Na začátku měsíce dubna jsme totiž ve spolupráci s panem Ing. Radoslavem Tonarem, včelařem a držitelem certifikátu ČESKÝ MED, rozjeli ve třídě Včeliček právě tento projekt. Při první besedě nám pan Tonar vyprávěl o včelách, včelstvech, úlech i včelařství, jako starodávném řemesle. Dozvěděli jsme se mnoho poznatků o významu včel pro člověka i přírodu, o včelích produktech i o včelím bodnutí. Předškoláci pozorně sledovali jeho vyprávění doplněné ilustracemi z knih a pan Tonar je chválil za vědomosti, které prokazovali. Vždyť také od časného jara vyhledáváme  a pozorujeme včelky při svých vycházkách, pozorujeme jejich stavbu těla, sledujeme let, posloucháme jejich bzučení v rozkvetlých květinách a korunách stromů atd. Ale nejvíc se všichni těšíme na to, až vyrazíme s panem Tonarem k úlům.

 

Dopravní dopoledne pro šikovné Včeličky - cyklisty

Dopravní ruch na našich vozovkách je velký a my ve školičce si tento fakt uvědomujeme. Včeličky už budou brzy školáky, a proto si musí svoji samostatnost stále posilovat. Dopravní výchova od nejútlejšího věku je mimořádně důležitá nejen proto, že je zvlášť tragické, když se děti stávají oběťmi silničního provozu, ale také proto, že v mládí získanými návyky se řídí celý život. Při našem cyklistickém dopoledni se Včeličky výborně bavily. Zároveň si posilovaly ty psychické vlastnosti, které směřují k rozvoji osobnosti a které přímo ovlivňují chování v určitých situacích. Je to především rozvoj pozornosti, soustředěnosti, paměti, ukázněnosti a ohleduplnosti vůči sobě i okolí, rozvoj jistoty a odvahy, vnímání a orientace v prostoru a času a smyslové vnímání. Prostě škola hrou.

 

Děti, pozor silnice ...

Mnoho lidí si myslí, že ve školce si děti jen hrají. Na první pohled to tak možná vypadá, ale na ten druhý ... Posuďte sami. Včeličky si ve školce prohlubovaly svoje znalosti o chování v silničním provozu: barvy světel semaforu, po které straně silnice jít, jak správně přecházet vozovku, názvy některých dopravních značek, jak se chovat na chodníku, v osobním autě, v prostředcích hromadné dopravy ... Na vycházkách si osvojovaly naučenou teorii prakticky. A věřte, že někdy samy děti nabádají své rodiče k tolik potřebné opatrnosti. Například: správně se rozhlédnout před přecházením vozovky nebo připoutat se v autě. Základní pravidla dopravní výchovy se snažíme vždy dodržovat a respektovat.

 

Předškoláci si prožili zápis do I. třídy

V pondělí 9. dubna proběhl na naší základní škole zápis do 1. ročníku. Osmnáct předškoláků si prožilo svoji první opravdovou zkoušku v životě. Ve škole bylo vše vzorně připraveno. O administrativní stránku se s velkou profesionalitou postarala paní učitelka Mgr. Jana Žáková, výchovná poradkyně v ZŠ. Úkoly na prověření školní zralosti dětí si pečlivě přichystaly paní učitelky Mgr. Hana Sobotková, Mgr. Jana Žáková a vypomáhala Mgr. Dana Neubaurová. Žáci 9. třídy měli pro budoucí prvňáčky a jejich doprovod, rodiče a sourozence připravený vtipný doplňkový program, při kterém je provedli téměř celou budovou školy. A tak měli všichni možnost zadovádět si s postavičkami ze známých pohádek. Čekala na ně čarodějnice Saxana a lexikon kouzel, Bob a Bobek - králíci z klobouku, věční popletové Pat a Mat, dvě křehké víly a dvě krásné princezny. Všem jistě přišla vhod i možnost občerstvit se ve výborně zásobené "kavárničce". No prostě škola přivítala své budoucí žáčky příjemně, mile a hravě. A snad právě proto předškoláci, Včeličky, rychle překonaly počáteční nervozitu a pod vedením zkušených učitelek zvládly tuto první velkou zkoušku na výbornou. Odměnou za jejich výkony byly nejen úsměvy a spokojenost paní ředitelky, učitelek a rodičů, ale také pěkný pamětní list, knížka prvního čtení a spousta dárků, které jim vyrobili žáci ZŠ, a daroval úřad městyse. Ze snímků ve fotogalerii je nejlépe vidět soustředěnost a pracovní úsilí dětí a na druhé straně pohodová a vstřícná atmosféra celého zápisu.

 

Divadlélko U dvou sluncí

V pondělí 9. dubna do naší školky zavítalo Divadélko U dvou sluncí s pohádkou "Kocourek Mourek". Děti se třičtvrtě hodiny náramně bavily. V pohádce nechyběla legrace, ale ani poučení, všichni jsme si zazpívali v doprovodu kytar a děti si navíc ještě procvičily znalost zvířátek ve volné přírodě a střídání ročních období.

 

Jaro a zvířátka

Konečně jsme se dočkali nejen jara v kalendáři, ale i teplého sluníčka a tak si vychutnáváme delší vycházky. Jaro na nás vykukuje všude, kam se podíváme. Naši malí Mravenci pozorují na zahrádkách první jarní květiny, "kočičky" na keřích a zelenající se trávu. Svůj čas jsme trávili i pozorováním zvířátek v ohradách a na dvorcích - koně, krávy, husy, kachny, kohouta, slepice, kočky a psy. Děti však pilně pracovaly i ve třídě - malovaly kuřátka, vykreslovaly domáci zvířátka, rozvíjely hry na farmáře a ti nejstarší samostatně pracovali s nůžkama a lepidlem a výsledkem jejich práce byly barevné hyacinty.

 

 

Mravenci na exkurzi v teletníku a v kravíně

Ve čtvrtek 5. dubna se třída Mravenců vypravila na exkurzi do teletníku a kravína v a. s. zemědělská. Nejprve jsme prošli celý teletník a kdo měl odvahu, tak si mohl telátka pohladit. Jako další jsme navštívili dojírnu, kde děti s nadšením pozorovaly, jak probíhá celý proces dojení. A nakonec jsme nahlédli do kravína, kde zrovna projížděl krmný vůz. Děkujeme p. Beranové a Vencové za ochotu a prima zážitky.

 

Včeličky se připravují na ZÁPIS do I. třídy ZŠ

Od začátku školního roku směřovaly hry Včeliček k přípravě na ZÁPIS do I. třídy. Teď, když máme zápis na dosah ruky, tak nám už zbývá jen popřát jim jistý krok a žádnou trému!!!

 

Vítáme jaro a těšíme se na Velikonoce

Celé dva týdny před Velikonocemi jsme věnovali jejich přípravě a přitom jsme "přivolávali" jaro svými písničkami, básničkami a tanečky. V kalendáři jsme již jaro měli, ale venku to ještě moc jarně nevypadalo. Od práce nás to však neodradilo. Každý den jsme si jaro a jeho svátky něčím připomněli. Jednou kresbou bledulek, podruhé velikonoční koledou, vystřihováním a nalepováním jarních dekorací nebo prací s výdumky vajíček. A že nás tvořivá práce opravdu baví, to je vidět i na fotkách v naší fotogalerii.

 

Včeličky v Havlíčkově Brodě v Muzeu Vysočiny na velikonočních dílnách

V úterý 27. března ráno se Včeličky vydaly linkovým autobusem do Havlíčkova Brodu, kde navštívily Muzeum Vysočiny, které sídlí na náměstí v Havlíčkově domě. Zde pro ně měly zkušené lektorky připravený zajímavý program a velikonoční dílny. Předškoláci se toho hodně dozvěděli o křesťanských kořenech velikonočních svátků, o typických velikonočních pokrmech, o vajíčkách, pomlázkách i řehtačkách. Poslechli si staré velikonoční písně doprovázené hrou na flétnu a volský roh. Kluci i holčičky se seznámili s technikou malování vajíček voskem, učili se plést pomlázku a se zájmem sledovali zdobení vajíček háčkovanou krajkou. Když se paní lektorky dozvěděly, že jsme z Havlíčkovy Borové, hned nám nabídly i prohlídku bytu, kde žil Karel Havlíček Borovský. Byt je zařízen původním nábytkem i vybavením a děti byly překvapené, protože zatím znaly jen borovské Muzeum Karla Havlíčka. Do školky jsme se vrátili obohaceni o mnoho pěkných zážitků.

 

Děti čtou dětem - čtení sedmé: "Karlův most"

U sedmého čtení z knihy Starých pověstí českých se Včeličky sešly se svými kamarády sedmáky v základní škole v učebně 9. třídy. Prostředí základní školy je předškolákům již důvěrně známé a pověst "Karlův most" volně navazovala na předchozí čtení o Karlu IV. Před samotným čtením nám sedmáci sehráli Nerudovu Romanci o Karlu IV. Potom už si Včeličky vyslechly pověst o tom, jakými útrapami, ale i humornými příběhy je opředena stavba Karlova mostu. Sedmáci si s paní učitelkou Havlíkovou připravili i pěknou a hlavně názornou prezentaci na interaktivní tabuli. Vyprávění o minulosti i současnosti Karlova mostu, jeho třiceti sochách a sousoších a třech věžích bylo moc zajímavé. Nakonec si Včeličky zahrály u interaktivní tabule na malé architekty a stavitele. Poznávaly geometrické tvary a skládaly z nich stavby podle vlastní fantazie. Na rozloučenou jsme si všichni společně připili "vínem", o které se dělil král Karel IV. s Buškem z Velhartic v Nerudově Romanci o Karlu IV. K překvapení všech jsme však ve sklenkách měli jen rybízovou šťávu.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

I v měsíci březnu k nám do školky zavítaly dvě milé babičky, které si s dětmi vyprávěly o jejich dětství a před spaním jim přečetly nějakou hezkou pohádku. První přišla ve čtvrtek 8. března paní Blanka Blažková, babička Mirečka Blažka a Terezky Chlubnové a dětem přečetla pohádku "Lesní žínka". A v úterý 20. března k nám do školky zavítala paní Vlasta Šnajdrová, babička Tadeáška Zubála a Radimka Šnajdra. Děti potěšila pohádkou "O zlaté rybce". Oběma babičkám moc děkujeme.

 

Březen - měsíc čtenářů, knihy a internetu

Stalo se již pěknou tradicí v naší mateřské škole, že vždy v měsíci březnu navštívíme místní knihovnu, která je umístěna v rodném domku Karla Havlíčka. Knihovnou Včeličky provedla paní knihovnice Marcela Sobotková. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z historie i současnosti knihovny, ale také podrobnosti o tom, jak vlastně probíhá takový proces vypůjčení a vracení knih a jejich evidence. Nechybělo ani prohlížení knih a poslech poutavého čtení paní knihovnice. Ve školce si stále opakujeme základní pravidla pro správné a šetrné zacházení s knihami a hlavně čteme, čteme a čteme. Sledujeme naučné výukové programy na dataprojektoru a vyprávíme si o různých druzích knih (atlasy, zpěvníky, encyklopedie, pohádkové knížky, knihy pro dospělé, učebnice ...). Vyrobili jsme si záložku do knihy v podobě VEČERNÍČKA a učili jsme se skládat novinový papír do tvaru čepice. A vždy znovu se těšíme, co nového nám další knihy napoví.

 

Přijel k nám profesionální fotograf

Ve středu 14. března k nám do školky zavítal profesionální fotograf, který fotografoval děti na série fotografií pod tématickým názvem "3, 2, 1 ... ÚSMĚV".

 

Beseda s panem Jiřím Geistem

Téměř všechny děti ze třídy Včeliček se už někdy setkaly se člověkem s nějakým tělesným postižením. Proto jsme byli rádi, když přijal naše pozvání  na besedu k nám do třídy pan Jiří Geist a vyprávěl nám o životě lidí s trvalým tělesným postižením. Sám přišel v mládí o pravou ruku a musel se naučit žít s tímto hendikepem. Ve svém poutavém vyprávění upozornil děti na různá nebezpečí, kterým by se měly vyhýbat a nabádal je ke slušnému, vstřícnému a ohleduplnému vzájemnému chování. Pan Geist rád sportuje, běhá delší tratě, a tak jsme se snažili tématicky jeho vyprávěním navázat na XII. ZIMNÍ PARALYMPIJSKÉ HRY (událost určená sportovcům s tělesným, mentálním a senzorickým zdravotním postižením - amputace, oslepnutí, mentální retardace), které právě probíhají v Pchjongčchangu v Jižní Koreji. Za velmi zajímavé a poučné vyprávění panu Geistovi moc děkujeme.

 

Včeličky na návštěvě v I. třídě ZŠ

Předškoláci se ve čtvrtek 8. března zúčastnili jedné ukázkové vyučovací hodiny ve třídě prvňáčků v ZŠ. Bylo to pro ně něco úplně nového. S velkým soustředěním a zaujetí sledovali práci prvňáčků pod vedením jejich paní učitelky Jany Žákové. A bylo se na co dívat. Žáci I. třídy jim ukázali, co všechno už se naučili za šest měsíců školní docházky. Předvedli nám, jak už čtou, počítají, píší do sešitů a zvládají základy anglického jazyka. Předškolákům se nejvíc líbila práce s interaktivní tabulí a tak je paní učitelka vyzvala ke spolupráci s prvňáčky a aktivně je zapojila do výuky. Teď už se předškoláci opravdu mohou těšit na zápis do I. třídy základní školy, který je čeká v pondělí 9. dubna, a kde budou moci předvést svoje znalosti a vědomosti.

 

Předškoláci zahájili svůj plavecký výcvik

Ve středu 7. března zahájilo 17 předškoláků svůj plavecký výcvik. Absolvují 10 výcvikových lekcí v plaveckém bazénu v Hlinsku v Čechách pod vedením zkušených plavčic. Na první výcvikovou lekci se všichni moc těšili a mám velkou radost, že nikdo nebyl zklamaný. Když jsme se z Hlinska vraceli do školičky, shodli jsme se na tom, že to bylo SUPER!!! Ve fotogalerii uvidíte, jak jsme první lekci zvládli.

 

Nečekané setkání předškoláků se záchranáři

Tak jako každé úterý šly děti ze třídy Včeliček 6. března ráno cvičit do velké tělocvičny v ZŠ. Před budovou školy upoutalo jejich pozornost zaparkované vozidlo zdravotnické záchranné služby.  Ve škole se něco stalo, napadlo předškoláky. Hned za vchodovými dveřmi jsme potkali dva záchranáře. Včeličky slušně pozdravily a hned se s respektem ptaly: " Co se stalo?" Usměvaví a neuvěřitelně vstřícní záchranáři dětem hned vysvětlili, že do naší školy přijeli z výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Přibyslavi a žákům osmé třídy rozšiřovali a prohlubovali vědomosti v rámci projektu První pomoc do škol, který garantuje kraj Vysočina. Oba záchranáři nám nabídli, že až si zacvičíme, udělají si na nás čas, ukážou nám vybavení sanity a povypráví o záchranářské praxi. Tak jsme se nečekaně obohatili o nevšední zážitky. Vše jsme si prohlédli a také vyzkoušeli. Péťa Šmíd dostal svolení sám spustit výstražný světelný maják a dokonce na vteřinku mohl zapnout i výstražný zvukový signál. To byl zážitek!  Moc děkujeme oběma záchranářům, paní Janovské a panu Máté.

 

Jedna pohádka za druhou

Předposlední únorový týden prožívali Mravenci svůj pohádkový týden. O zážitky nebyla nouze - potkali jsme se s červenou Karkulkou, s dědkem jsme zasadili a vytáhli řepu, pohádky jsme četli, vyprávěli, reprodukovali i hráli. Děti byly nadšené ze skládání pohádkových mozaiek, z popisování pohádkových obrazů a hravě zvládly i pexeso O koblížkovi ve dvojicích. Pohádkově se Mravenci vyřádili i při výtvarných a pracovních činnostech. Vyvrcholením celého týdne byl královský ples. Princů se dostavilo málo a tak se měli co ohánět, aby provedli všechny princezny. A jak už to na takovém plese bývá, v krásných šatech a s korunkami na hlavách se zpívalo, tančilo a hodovalo. Podával se jahodový džus, máslové sušenky a křupky.

 

Prvňáčci na návštěvě u předškoláků v naší MŠ

Včeličky už se připravují na zápis do I. třídy ZŠ a tak je napadlo nabídnout prvňáčkům, našim dobrým kamarádům, aby se po půl roce pilného učení v základní škole přišli znovu podívat do naší školičky. Navštívit třídu předškoláků, popovídat si, ale hlavně si pohrát s hračkami, které samy měli tak rádi. Prvňáci přišli v doprovodu své paní učitelky Jany Žákové a my jsme je hned přivítali písničkou a pohádkou. I prvňáčci nám z knih, které si sebou přinesli, přečetli pohádkové vyprávění o zvířátkách. Potom už se všichni společně zabrali do hraní a dvě hodiny utekly jako voda. Před odchodem zpět do školy nás paní učitelka Žáková  na oplátku pozvala na jednu vyučovací hodinu k prvňákům do třídy a slíbila, že nám žáčci ukáží vše, co se za šest měsíců ve škole naučili. Tak už se moc těšíme!

 

Děti čtou dětem - čtení šesté: "O Karlu IV."

Nad pověstí "O Karlu IV." se Včeličky a žáci sedmé třídy sešli v Muzeu Karla Havlíčka Borovského. V čele sedmáků vznešeně kráčel sám "Otec vlasti", král Karel IV. (v podání Pavla Neubauera) v královském plášti se svatováclavskou korunou na hlavě, žezlem a jablkem v rukou. Z pověsti se předškoláci dozvěděli, kdo to byl Karel IV. a jak statečný, moudrý a prozíravý to byl vladař. Také si s ním spojili pojmy Karlova univerzita, Karlovy Vary, Karlův most, Karlštejn nebo hladová zeď. K pověsti jsme připojili i krátké vyprávění o životě Karla IV. Sedmáky i předškoláky překvapilo zjištění, že malý princ Karel se poprvé ženil ve svých sedmi letech a jeho ženou se stala také sedmiletá Blanka z Valois. Pro umocnění zážitku jsme si na takovou královskou svatbu zahráli. Za zvuku fanfár a nadšených výkřiků "dvořanů" prošla Blanka s Karlem jejich špalírem. Po návratu do školky si Včeličky ještě dlouho povídali o Karlu IV. a se zájmem prohlížely knihy "Obrázkové čtení o Karlu IV." a "Po stopách Karla IV.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

Ve čtvrtek 8. února jsme v naší školce přivítali pana Karla Dejmala, dědečka Jáchymka Dejmala, který bohužel byl nemocný a proto s dědečkem nemohl být při čtení. Pan Karel Dejmal dětem před spaním přečetl krásnou pohádku "Ubrousku, prostři se!". O necelých čtrnáct dní později, ve středu 21. února, za námi do školky přijela paní Ivana Chlubnová, babička Terezky Chlubnové a děti potěšila pohádkou "O Smolíčkovi". Panu Dejmalovi i paní Chlubnové moc děkujeme.

 

Třídní OLYMPIJSKÉ HRY Včeliček

XXIII. zimní olympijské hry probíhající v Pchjongčchangu v Jižní Koreji inspirovali i předškoláky v naší MŠ. Pohyb a sportování máme všichni rádi, a tak jsme si uspořádali naše TŘÍDNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Vyprávěli jsme si o historii i současnosti OH, poznávali jsme symboly a maskoty a také jsme si vytvořili vlastní olympijskou vlajku. Naše třídní OH probíhaly od 16. - 20. února a soutěžilo se  v mnoha tradičních i netradičních disciplínách (přechod kladiny, výskok na kozu, pozemní hokej, jízda na kobercích, krasobruslení, jízda na kolečkových lyžích, běh na krátkou vzdálenost, skoky do dálky i do výšky). Za každou disciplínu se samozřejmě rozdávali medaile. Zároveň Včeličky sledovaly společně s rodiči výkony našich sportovců v Koreji v televizi. Z každé medaile jsme měli upřímnou radost a jednou chceme být stejně úspěšní jako Ester Ledecká, Martina Sáblíková a ostatní naši reprezentanti.

 

Týden masopustního a karnevalového veselí

Masopustní průvod už prošel naším městysem a pro většinu dětí to byl velký zážitek. Čtyři děti ze školky (Agátka Č.- Šmoulinka, Terezka Ch.- cikánka, Péťa Š.- vodník a Jáchym J.- ) se dokonce se svými rodiči aktivně do průvodu zapojily. V pondělí samozřejmě začalo ve školce (ve třídě Mravenců i Včeliček) veliké vyprávění. Povídali jsme si o jednotlivých typických masopustních maskách (Laufr, žid, slamák, cikánka, řezník, medvěd s medvědářem...) a jejich symbolice i o tradičních masopustních pokrmech. Že k masopustu patří také veselá muzika, opakovali jsme si i znalosti o hudebních nástrojích. Zpívali jsme a tancovali, uspořádali jsme si KARNEVAL, naučili se novou písničku. A protože nás moc baví výtvarné tvoření, tak jsme také kreslili, stříhali a lepili. Jen se podívejte do naší fotogalerie, jak nám to šlo.

 

Karneval ve školce

Ve středu 7. února se v naší školce konal KARNEVAL. 32 dětí se hned od rána proměnilo ve víly, princezny, piráty, opraváře, přišla také včelka, Šmoulinka, kuchařka, Rybana a další a další masky. Karnevalová veselice trvala celou hodinu - tančilo se, dovádělo a zpívalo tak, jak to o masopustu bývá.

 

Vycházka ke krmelci

Díky nepřízni počasí ve čtvrtek, jsme se ke krmelci vydali až v pondělí 5. února, ale vůbec nám to nevadilo, ba právě naopak. Počasí nám přálo, příroda kolem nás byla pocukrovaná sněhem a tak byl i krásný pohled. Šli jsme ke krmelci, který je za kostelem. Děti zvířátkům donesly dobrůtky jako např.: mrkev, jablíčko, obilí, seno a Péťa Stránský přinesl pro zvířátka i lízátko - solný liz. Zvířátka si určitě moc pochutnají.

 

Hudební pořad WOLFÍK

V pondělí 5. února nás ve školce navštívil pan Martin Kubát - pedagog konzervatoře a profesionální varhaník, s hudebním pořadem Wolfík - Wolfgang Amadeus Mozart. Celý hudební pořad si pan Kubát sám doprovázel na klávesy. Malý Wolfík nás zavedl do své hudební říše prostřednictvím tří hudebních obrazů: v lese, na zámku a na bitevním poli. Děti se seznámily i s jeho tatínkem Leopoldem, sestřičkou Nanynkou a skřítkem Papagenem. Děti si společně zazpívaly písničky jako: Skákal pen, Šla Nanynka do zelí. Také si zatančily, poznaly Wolfíkovo neviditelné divadlo a vyslechly úrovky z několika jeho skladeb: Malá noční hudba, Menuet, Ukolébavka, Turecký pochod. O Wolfíkovi se také naučily jednoduchou píseň. Hudební pořad se dětem moc líbil, někteří si také mohli zahrát na jednoduché hudební nástroje - rytmické vajíčko, bubínek, tamburína...

 

Předškoláci si povídali o zvířátkách a ptáčcích ve volné přírodě

Včeličky opakovaly a rozšiřovaly svoje znalosti o zvířátkách a ptáčcích ve volné přírodě v zimním období. Povídaly si nad obrázky, samostatně pracovaly s pracovními listy. Využili jsme také naučné programy na dataprojektoru. Na vycházkách jsme pozorovali ptáčky a vyhledávali krmítka. Na školní zahradě Včeličky sypaly do krmítka slunečnicová semena, ptačí zob a pro sýkorky zavěsily lojovou kuličku.

 

Včeličky poprvé "psaly" do školních sešitů

Od začátku školního roku předškoláci pracovali s pracovními listy "Jedním tahem" tzv. "Jednotažkami", které jsou určeny dětem předškolního a mladšího školního věku a slouží především k rozvoji schopností a dovedností potřebných pro kreslení a psaní. Napomáhají dětem rozvíjet grafomotoriku, vizuomotorickou koordinaci (souhru oka a ruky), uvolnění ruky před psaním, cvičit koncentraci pozornosti, prostorovou a zrakovou paměť. Na začátku druhého pololetí začínáme "psát" jednotlivé grafické prvky (čárky, vlnky, zuby, smyčky a obloučky) do pravých školních sešitů. Teď se zaměříme na správné sezení, držení těla, špetkové držení kvalitní měkké tužky a uvolnění ruky v zápěstí.

 

Zvířátka a ptáci v zimě

Ve třídě Mravenců jsme si celý týden povídali o tom, jak se mají zvířátka a ptáci v zimě. Přišli jsme na to, že to zvířátka v zimě nemají jednoduché a proto jsme se rozhodli, že jim trochu pomůžeme. Děti vyrobily ptáčkům dobrůtky z pšeničných chlebíčků, medu a zobání. Tyto dobrůtky jsme pověsili na naší zahradu a ptáčkům popřáli "Dobrou chuť". Tím ale naše práce neskočila. Při vycházkách jsme hledali krmítka a do těch volně přístupných jsme nasypali nějaké zobání. Také jsme si ve třídě ukazovali různé stopy, které zvířátka dělají třeba do sněhu a děti měly za úkol stopy přiřadit ke správným zvířátkům. Také jsme si zakráli pohádku: "Boudo, budko", která se dětem moc líbila a užili jsme si spoustu legrace.

 

Schůzka rodičů předškoláků

Ve středu 31. ledna odpoledne proběhla ve třídě Včeliček schůzka rodičů, na které jim paní učitelka s předškoláky názorně ukázala, jak se děti průběžně připravují na zápis do 1. třídy základní školy. Schůzku jsme zahájili tím, že se předškoláci představili a ukázali rodičům, že hravě zvládají znalost svého jména, příjmení a dokonce i adresy. Dále hravou formou předvedli svoje znalosti barev, geometrických tvarů, názvů zvířat a jejich mláďat, vědomosti o ročních obdobích, orientaci ve dnech v týdnu, svoje početní představy a ještě ne moc dobrou pravo-levou orientaci. Problémy jim nedělá ani rytmizace slov a poznávání první hlásky ve slovech. Rodiče se navíc dozvěděli mnoho užitečných informací ohledně školní zralosti.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

I v lednu pokračujeme v našem projektu: Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj. Tentokrát nás svou návštěvou potěšila paní Marie Tonarová, babička Honzíka Tonara. Přinesla si svou knihu a z té nám přečetla pohádku "Zlatovláska". Jako druhý host k nám poslední den v měsíci, tedy 31. ledna, přišla paní Libuše Sehnalová, babička Adélky Hošákové a přečetla nám pohádku "Chytrá horákyně". Oběma babičkám moc děkujeme a těšíme na další návštěvy babiček a dědečků.

 

Zima u Mravenců

Letošní zima nám nenabízí příliš možností k pořádnému sněhovému vyžití a tak si  Mravencii užívají některé zimní činnosti a radovánky alespoň ve třídě. Dělali jsme pokusy se sněhem, vypravujeme si o zimních sportech a o tom, jak má vypadat pravá zima. Z papírů na nás vykukovali kreslení sněhuláci a i koulovačka a hry s papírovými koulemi byly pro Mravence prima zábava. Největší veselí však děti zažívaly při bobování na kopci u Klementů.

 

ZIMA ve výtvarných dílničkách Včeliček

Včeličky jsou již předškoláci, a tak je třeba, aby tomu odpovídala i jejich vědomostní a jazyková úroveň. Celý blok povídání o zimě jsme proto zahájili charakteristikou tohoto ročního období. Třídili jsme obrázky, řadili je do určitého období a přitom jsme neustále zdokonalovali souvislý řečový projev a rozšiřovali svoji slovní zásobu. Ukázali jsme si také několik pokusů s vodou, sněhem a ledem. Velký údiv u dětí vzbudila znečištěná voda z roztátého sněhu, který se původně zdál tak běloučký a čistý. Na tyto činnosti pak volně navazovaly výtvarné dílničky. Děti samostatně stříhaly, skládaly, lepily, dokreslovaly a vytrhávaly z měkkého bílého papíru. Jejich pěkné výtvory nám teď zdobí nástěnky ve školce i nástěnku u školy na náměstí.

 

Děti čtou dětem - čtení páté: "O králi Ječmínkovi"

Tentokrát nás sedmáci přivítali v příjemném prostředí školní družiny a hned si prověřili znalosti a paměť předškoláků otázkami směřujícími k již přečteným pověstem. Ochotně si s nimi také prohlédli ilustrace v knihách, ze kterých jim čtou. Předškoláci jim na oplátku zazpívali dvě nové písně, které se teprve nedávno naučili. V té první se zpívá o tom, jak dobře se nám žije pod horou, kterou praotec Čech nazval Říp. A ta druhá píseň vypráví o věčně nespokojených lidech. Potom už se sedmáci pustili do čtení pověsti "O králi Ječmínkovi" a předškoláci pozorně a soustředěně poslouchali. Čtení nakonec vtipně doplnili a odlehčili řešením labyrintů, bludišť a procházením připravených cest. Jako správní kamarádi šli sedmáci předškoláky vyprovodit až do šatny a rádi jim pomohli i s oblékáním. Děkujeme jim a paní učitelce Lence Havlíkové za moc pěkný zážitek.

 

Zimní radovánky Včeliček

Sněhová nadílka nám vydržela sotva týden, ale my jsme nemeškali a pěkně si ji užili.

 

Divadlo Šternberk v naší školce

V pondělí 22. ledna do naší školky zavítalo maňáskové divadlo ŠTERNBERK se třemi krátkými pohádkami - "HRNEČKU VAŘ", "O SMOLÍČKOVI" a "O ZLATÉ RYBCE". Celé představení bylo doprovázeno známými písničkami, které si děti s chutí zazpívaly.

 

Hurá, venku chumelí!

To bylo radosti, když začalo konečně chumelit.  Naši malí Mravenců toho okamžitě využily. Pořádně se obléknout a jde se na vycházku. Dovádění ve sněhu nebralo konce - válení, skákání, koulování, tvoření koulí, vyšlapávání cestiček a pohybové hry. Teď si jenom přejeme, aby nám sněhová nadílka co nejdéle vydržela a děti se mohly naplno věnovat zimním radovánkám.

 

Hrajeme si na řemesla

Děti ve třídě Včeliček jsou všichni předškoláci a těm by už nemělo dělat potíže povyprávět kamarádům o tom, kde pracují jejich rodiče a co dělají. Většina dětí měla v této otázce jasno, ale některé se přece jenom musely ještě doma maminky a tatínka zeptat a doplnit si své vědomosti. Často při vycházkách pozorujeme práci dospělých, a tak se v praxi seznamujeme s různými profesemi a řemesly. Tentokrát jsme si na řemesla přímo zahráli. Každý si vybral povolání, které by se mu líbilo, a společně jsme se zamysleli nad tím, co všechno takové povolání obnáší. A nakonec v pátek 12. ledna  nepřišly do školky jen tak obyčejné děti, ale každý už byl připraven sehrát pro ostatní krátkou improvizovanou scénku, která by "jeho povolání" charakterizovala. V naší fotogalerii určitě poznáte baletku, zpěvačku, muzikanty, kuchařku, včelaře, zemědělce, učitelku, hasiče, opraváře, číšníka, lékařku, zahradnici, malířku i uklízečky. Je důležité, aby se Včeličky snažily pochopit význam práce dospělých a také si jí vážit.

 

My tři králové jdeme k vám

První lednový týden ve školce byl plný vyprávění. Povídali jsme si o tom, jak děti prožily vánoční svátky a hlavně se všichni chtěli pochlubit nadílkou pod stromečkem. Celý týden jsme zakončili poslechem krásného vánočního příběhu "O třech mudrcích a hvězdě betlémské" a zpěvem známé koledy "My tři králové". Včeličky si příběh i zahrály a moc pěkně se při něm pobavily. Vyprávěli jsme si také o symbolice a významu tříkrálové sbírky a šikovné Včeličky si vyrobily královskou korunu.

 

Když do Vánoc už zbýval pouze krok

Do poslední chvíle si Včeličky užívaly tvořivou předvánoční atmosféru ve školce. Jen se podívejte do fotogalerie, že ani chvilku nezahálely. Bylo to příjemné čekání na Ježíška.

 

Vánoční besídka ve třídě Včeliček

Včeličky si svoji poslední vánoční besídku ve školce prožily a s nadšením užily ve středu 20. prosince. Vždyť jsme se do naší třídy nemohli ani vejít! Tolik se přišlo na předškoláky podívat rodičů, prarodičů, sourozenců i hostů. Byla opravdu radost sledovat jak samostatně, sebejistě, bez trémy, většina s bezchybnou výslovností, ale hlavně s úsměvem na tváři předvedli svůj program. Závěrečné společné posezení u vánočního čaje, cukroví a vánočky jen podtrhlo celkovou veselou atmosféru plnou nedočkavého očekávání blížícího se Štědrého dne.

 

Děti čtou dětem - čtení čtvrté: "O Horymírovi"

Kdo z nás dospělých by neznal pověst o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi. Předškoláci si vyslechli tento dojemný příběh v podání svých dobrých kamarádů ze sedmé třídy ZŠ. A aby si vyvrcholení děje příběhu všichni dobře zapamatovali, dostali zajímavý úkol. Společnými silami postavit z velkých kostek nádvoří Vyšehradu, na kterém potom sedmáci bez přípravy sehráli scénku odsouzení Horymíra k smrti a hrdinský skok Šemíka s Horymírem přes hradby Vyšehradu do Vltavy. Sedmáci i předškoláci nádherně sehráli výkřiky překvapení, údivu a nadšení nad zdařilým skokem. Však ho také Horymír v podání Pavla Neubauera zvládl na výbornou. Postavit nádvoří Vyšehradu nám dalo dost práce. Zbořit ho byla pro předškoláky otázka několika vteřin. I tahle legrace snad přispěla k dobrému zapamatování staré české pověsti.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

Ve školce jsme přivítali další dva hosty, seniory. Jako první naše pozvání přijal pan Kamil Hájek, dědeček Andulky Veselé. Přišel mezi děti v úterý 12. prosince a povídal si s nimi o tom, jak to bylo o Vánocích dřív. Před spaním četl pohádku KRÁL TCHOŘ. O týden později do školky zavítala paní Libuše Raková. I ona dětem vyprávěla, jak prožívala Vánoce jako malé děvče a uspávala děti pohádkou MOUDRÝ ZLATNÍK. Oběma moc děkujeme a přejeme krásné Vánoce.

 

Výstava betlémů v České Bělé

V úterý 19. prosince jsme s dětmi vyrazili sice na krátký výlet do České Bělé, ale o to hezčí. Jako první jsme se šli podívat ven před faru na krásný a velký rákosový betlém. Tento betlém má již 20-ti letou tradici a v České Bělé je tento rok po desáté. Zde jsme se od paní katechetky Aleny Sienské dozvěděli něco o tom, jak se betlém vyrábí, jaké figurky jsou původní a například i takovou zajímavost, že do hlav jednotlivých figurek dávají smotané elekrikářské dráty. Letošní výstava betlémů na faře v České Bělé je věnovaná malíři Josefu Ladovi a proto hned při příchodu na faru nás upoutal velký betlém podle obrázků tohoto umělce - tento betlém vyráběla paní katechetka spolu s panem farářem Rudolfem Zahálkou. Bylo zde k vidění mnoho betlémů - perníkový, betlém který hraje a svítí, vyřezávaný ze dřeva a mnoho dalších. Výstava betlémů se dětem moc líbila. Pan farář byl moc hodný a ukázal nám také místní kostel sv. Bartoloměje, který už měli krásně vyzdobený vánočními stromečky. Při zpáteční cestě do naší školky jsme se s dětmi zastavili ještě ve Slavětíně, kde jsme se podívali na sochu Jelena.

 

Vánoční setkání Mravenců s paní knihovnicí

S paní Marcelou Sobotkovou, která pracuje v muzeu K. H. B. naše školka již dlouho spolupracuje. Setkáváme se při různých příležitostech a ona nám vždy a ve všem vychází vstříc. Děti ze třídy Mravenců se v pondělí 18. prosince vypravily do muzea, aby paní knihovnici potěšily vánočním programem. Ta si na oplátku s dětmi povídala o adventu a Vánocích a přečetla příběh o Štědrém dnu. U teplých kachlových kamen a s teplým čajem jsme si předvánoční setkání všichni báječně užili.

 

Vánoční besídka u Mravenců

K vánočním svátkům vždycky patří alespoň troška klidu a pohody. A právě proto jsme ve třídě Mravenců připravili tradiční vánoční besídku. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a sourozenci dětí ve čtvrtek 14. prosince přišli do naší školky a zaplnili třídu do posledního místečka s očekáváním, co ti naši nejmenší všechno předvedou. A Mravenci to zvládli na jedničku. Po celou besídku těšili své blízké písničkami, říkankami, pohybovými hrami a tanečky, které se postupně od začátku školního roku ve školce učili. Vánoční posezení jsme jako vždycky zakončili popovídáním u dobrého vánočního čaje a cukroví, které napekly děti.

 

Zdobení vánočních stromečků a nadílka ve školce

Vánoční stromeček je velkým symbolem Vánoc. Bez něho by Vánoce snad ani nemohly být. My ve školce to moc dobře víme a tak tady máme hned dva. Jeden si ve své třídě ozdobili Mravenci a a druhý mají ve třídě Včeličky. U stromečku si děti zpívají koledy a také si u něho povídáme o zvycích a tradicích. Ale co by to byl vánoční stromeček bez dárků. I ty nám Ježíšek donesl a jsou to hned dvě velké stavebnice Magformers a jedna menší s kolečky. Ježíškovi moc děkujeme a teď už si naplno můžeme užívat krásné předvánoční atmosféry.

 

Vůně Vánoc

Vůně pečeného cukroví a hořících svíček na vás dýchne při prohlížení fotek ve fotogalerii. První svíčku na našem adventním věnečku ve třídě Včeliček rozsvítili čertíci. Tu druhou svíčku nám pomohli rozsvítit andílci. A potom už se Včeličky pustily do pečení vanilkových rohlíčků a pracen. Kluci byli stejně šikovní jako holčičky a hotové cukroví chutnalo prostě vánočně.

 

Včeličky zdobily vánoční stromečky v rodném domku KHB

Stalo se již pěknou tradicí, že předškoláci chodí v předvánočním čase do rodného domku KHB a pomáhají s výzdobou zdobením vánočních stromečků. Bylo to moc pěkné dopoledne. Paní knihovnice Marcela Sobotková nás přivítala v příjemně vytopeném muzeu a my jsme se hned pustili do zdobení. Poslouchali a zpívali jsme koledy a vánoční písničky, paní Sobotková nám četla o tradicích staročeských Vánoc a nakonec nás pohostila čajem a čerstvým vánočním cukrovím. Byla to už pravá předvánoční pohoda.

 

Mravenci pekli vánoční cukroví

Co to voní, kdo to ví? Mravenci pekli cukroví. A práce jim šla pěkně od ruky. Někteří mačkali těsto do formiček a někteří se pokoušeli tvarovat rohlíčky. Paní učitelky cukroví upekly, obalily v cukru a tak se Mravenci mohou pochlubit pracnami a vanilkovými rohlíčky, které nabídneme všem, co přijdou na vánoční besídku.

 

S čerty nejsou žerty

Že s čerty nejsou žerty a s čerticemi už vůbec ne to už teď dobře vědí všichni předškoláci. Včeličky pracovaly, hrály si a řádily o sto šest. Pro radost si nakreslily, vystříhaly a nalepily pěkné čertíky. Zpívaly čertovské písničky a pochutnávaly si na čertovské krupičné kaši i čertovském guláši. Hrály čertovské karty, pobavily se při čertovských židličkách a nakonec je sám Lucifer (Péťa Šmíd) povozil čertovským autobusem. To byla "jízda"!!!

 

Mikulášská nadílka v ZŠ

V pátek 1. prosince přišlo do naší školky pekelné psaní a v něm stálo, že se mají všichni dostavit do pekla. A tak, ač někteří neradi, v úterý 5. prosince jsme se v doprovodu dvou čertů vydali vstříc peklu. Strach a obavy dětí byly oprávněné. Čerti byli opravdu strašidelní, ale i k těm největším hříšníkům přistupovali s klidem. Děti čerty rozveselily a roztancovaly písničkami a tak jsme mohli peklo opustit. Poté následovala cesta do nebe, kde nás přijal laskavý Mikuláš a anděl, kteří děti obdarovali nadílkou. Děkujeme deváťákům pekelníkům a jejich třídní p. učitelce Janě Žákové za pěkný zážitek.

 

Čertovské hrátky ve třídě Mravenců

Mravenci se celý týden připravovali na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Hodně jsme si o nich povídali, kreslili, vyráběli a učili se říkanky a písničky. Nejvíce však děti bavilo jen tak si po čertovsku hrát a zlobit. A protože svátek Mikuláše slavíme na začátku Adventu, zapálili jsme první svíčku na adventním svícnu a naši malí Mravenci se těšili z voňavých perníčků, ze kterých jsme si vytvořili adventní kalendář - vánoční stromeček.

 

Pekli jsme vánoční perníčky a rozsvítili první adventní svíčku

Celá školička se nám krásně rozvoněla, když se Včeličky pustily do pečení vánočních perníčků. Dalo jim to spoustu práce, ale ta se jim vyplatila. Perníčky se povedly! Kdo přiložil ruku k dílu, ten mohl také ochutnat. Ale nesnědli jsme je všechny hned. Některými jsme si vyzdobili nástěnku s adventním kalendářem a ostatní jsme si nechali na vánoční besídku. Ještě jsme stihli nakreslit svoje přání do "dopisu Ježíškovi" a už tu byla první adventní neděle. A když jsme si zapálili na adventním věnečku první svíčku, už se blížila mikulášská nadílka a s ní čertovská cháska s pořádnou dávkou řádění a zlobení.

 

Do školky přišly Barbory

V pondělí dopoledne na okna naší školky zaklepaly Barbory. Pozvali jsme je dál - obě byly celé v bílém a v ruce měly metličky. Povyprávěly dětem o tradici tohoto svátku a zlobílkům, kteří se přiznali, trošku pohrozily metličkami. Děti na oplátku potěšily Barbory říkankami. Všichni dostali nadílku s drobnou sladkostí a nechyběly ani polínka, brambory a oříšky.

 

Rozsvěcení vánočního stromu

První adventní neděli v podvečer 35 dětí z naší mateřské školy potěšilo svým vystoupením obrovské publikum na náměstí před rozsvěcením vánočního stromu. Včeličky i Mravenci se předvedly jako vánoční skřítkové a podařilo se jim pobavit a vánočně naladit všechny přítomné. Odměnou pro děti byl moment, kdy se vánoční strom rozsvítil.

 

Výstava andílků

Ve třídě Mravenců máme výstavku andílků, které doma vyráběly maminky s dětmi. Sešlo se jich dvacet čtyři a opravdu se povedly. Maminkám děkujeme za ochotu a spolupráci.

 

Děti čtou dětem - čtení třetí: "Silák Bivoj"

Pověst o silákovi Bivojovi si předškoláci tentokrát přišli poslechnout do malé tělocvičny v základní škole. Mile nás tam za celou sedmou třídu přivítal Pavel Neubauer a hned se začal odvíjet děj pověsti. Představitel Bivoje, Daniel Kalenda, si od nás vysloužil velkou pochvalu za to, že se celou svou roli naučil nazpaměť. Přímo předškoláky uchvátil svou odvahou a siláctvím a tak se nedivte, že se děti ze školky po vyslechnutí pověsti s chutí zapojily do "sportovních" disciplín, které si pro ně sedmáci připravili. Přenášely veliká plyšová zvířata, házely míčkem na cíl, přeskakovaly živé překážky, posilovaly s malými činkami, ale nejvíce se jim líbilo, když si mohly pohladit pravou kůži z divočáka a dokonce se pod ní schovat a zahrát si na živého kance. Sedmáci tam měli takové kůže dokonce dvě a tak se v tělocvičně děly věci. Bivoj se předškolákům určitě vryl do paměti.

 

Naše tělo už pro nás není záhada

Celý týden se děti ze třídy Včeliček dozvídaly mnoho zajímavých informací o svém těle. Viditelné části těla už děti dobře znají, umí je správně pojmenovat a také vědí, k čemu nám slouží. Proto jsme se tentokrát na lidském těle zaměřili na to, co není vidět. Předškoláci jsou nejen zvědaví, ale i zvídaví a chtěli by všemu přijít na kloub. Prohlíželi jsme si encyklopedie, četli jsme si z nich a dávali dohromady své zkušenosti a poznatky. Moc pěkné a poučné bylo i povídání s paní učitelkou Janou Žákovou z druhého stupně základní školy. Ta si pro nás připravila model kostry a vnitřních orgánů. Jako netradiční stavebnice nám posloužily i obyčejné papírové trubičky, které si děti samy namalovaly na bílo a sestavily z nich kostru člověka. Byl to prostě týden plný otázek, odpovědí a skrytých dobrodružství.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

Ve čtvrtek 16. listopadu jsme ve školce přivítali paní Marii Šmídovou, babičku Péti Šmída. Povyprávěla dětem o svém dětství a přečetla pohádku Rozum a štěstí. O týden později děti navštívil dědeček Barunky Beranové, pan Petr Hájek. Nasadil si brýle se světýlky a bavil nás humornými historkami z dětstkých let. Pohádkou Jezinky uspával 23 dětí. Moc vám děkujeme. Protože oba hosté navštěvovali naši školku před neuvěřitelnými 60 a více roky, ve fotogalerii jsme umístili jejich fotky.

 

Předškoláci na Svatomartinském průvodu

Letošní Svatomartinský lampionový průvod pořádaný spolkem Trojháček v sobotu 11. listopadu zahájili naši předškoláci svým krátkým vystoupením. I přes velkou nemocnost se jich na náměstí sešlo deset a s nadšením předvedli svůj program.

 

Od Martina do Vánoc

V pátek 10. listopadu jsme se s dětmi vydali nahoru na kopec ke kostelu. Žáci IX. třídy zde totiž pořádali akci nazvanou "Od Martina do Vánoc". Hned u brány na nás čekalo překvapení v podobě Dušiček. Děti se něco o Dušičkách dozvěděly, stejně tak i o dalších českých svátcích, které jsou do Vánoc a splnily úkol. Zde to bylo třídění jablek, cibule, kaštanů, brambor a ořechů do správných nádob. Dále nás čekal ještě sv. Martin, zde si děti zkusily jízdu na "koni". Dále sv. Kateřina, kde děti se zavázanýma očima ochutnávaly různé dobroty a podle chuti měly poznat co to je. Dále byla sv. Barbora, sv. Mikuláš s čertem, kde děti skály v pytli. Pod Mikulášek a čertem na nás čekala sv. Lucie, která proměnila tři holčičky za sv. Lucie a mohli jsme si zahrát honičku na zahřátí. A poslední v pořadí na nás čekal Ježíšek, kde děti zazpívaly vánoční koledu "Půjdem spolu do Betléma". Po splnění všech úkolů a projití všech stanovišť jsme šli ke škole, kde jsme si dali výborný čaj na zahřátí a martinský rohlíček. Bylo to moc příjemné dopoledne a všem žákům IX. třídy za něj moc děkujeme.

 

Včeličky v Galerii výtvarného umění

Víte kdo je to chipmunk? No přece maličká americká veverka. A viděli jste někdy vačici, jak se stará o svá mláďata? To Včeličky už tohle všechno ví! Ve čtvrtek 9. listopadu jsme si totiž udělali pěkný výlet  do Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výtvarně vzdělávací animační doprovodný program k výstavě ilustrací česko americké autorky Anny Vojtěchové. Krásné obrázky a poutavé vyprávění lektorky galerie Mgr. Terezy Machovcové nás provedly celou výstavou. Při malé výtvarné dílničce Včeličky nakreslily a nalepily rozkvetlou "květinovou zahrádku", kterou si teď může každý návštěvník galerie prohlédnout. Nakonec si  ještě předškoláci samostatně vyrobili z papíru a peříček sovičku a od paní lektorky dostali velikou pochvalu za šikovnost a samostatnost při vystřihování. Výlet jsme zakončili prohlídkou hračkárny a posezením v cukrárně. Bylo to příjemně prožité dopoledne.

 

Dýně, kam se podíváš

Všechno to začalo návštěvou Dýňového světa. Dýně! Jejich krása a rozmanitost nás inspirovala k práci a hře s nimi. Jednu velikou jsme dostali od paní Jany Sobotkové (maminky malé Elišky a Tomáška) a vyřezali jsme z ní "dýňový domeček" na Uspávání broučků. Druhá, menší, nám vyrostla na záhonku ve školce. Z té se nám podařilo vyřezat pěkného "kocourka", který nám svítil u vchodu do školičky. Třetí dýničku jsme dostali jako dárek na Statku u Pipků a z té jsme vytvořili "podzimní vázu". Ale i dýně malované, stříhané a lepené jsou moc pěkné. Ve fotogalerii uvidíte, jak se nám to povedlo.

 

Tady bydlím já

To je téma, které děti ze třídy Mravenců doprovázelo témeř 14 dní. S dětmi jsme se seznámili s tím, jak vypadá znak městyse Havlíčkova Borová a znaky obcí Jitkov a Slavětín. O nich jsme si také povídali a ukazovali spoustu fotografií a pohlednic. Při vycházkách jsme navštívili některé významné budovy - muzeum Karla Havlíčka Borovského a také jsme nahlédli do knihovny, úřad městyse, základní školu. Také jsme se podívali na budovu Staré školy a na sochu K. H. Borovského na náměstí. Sami se podívejte do fotogalerie, kolik jsme toho v té naší Havlíčkově Borové viděli.

 

Uspávání broučků

Zima se k nám rychle blíží a v přírodě je nejvyšší čas ukládat všechno živé k zimnímu spánku. Ve školce jsme se proto rozhodli. že uspíme broučky z celého okolí. Ve čtvrtek 2. listopadu večer se vydal od školky průvod dětí, rodičů a prarodičů s lucerničkami a lampionky po cestě plné světýlek, která nás dovedla k dýňovému domečku pro broučky. Děti i dospělí měli na co koukat , v domečku bylo vše připraveno na tuhou zimu - kamínky, klacíky, šišky, lupínky, kamínka a světýlka. Mravencům a Včeličkám se podařilo krátkým písničkovým a říkankovým programem uspat všechny broučky a popřát jim: "DOBROU NOC". A jaké bylo překvapení dětí, když druhý den ráno na dvorku u školky uviděly broučí domeček. Kde se tam vzal? No přece podzimní vítr ho odnesl do bezpečí.

S celou akcí nám vydatně pomáhali deváťáci a za to jim patří naše poděkování.

 

Návštěva Dýňového světa na Statku u Pipků

Na čtvrtek 2. listopadu jsme si naplánovali výlet autobusem do Dýňového světa na Statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny. Po téměř hodinové cestě se děti posilnily svačinkou a teplým čajem od paní kuchařky a potom už hurá za dýněmi. V tak obrovském areálu si okamžitě všichni našli místečka, kde si pohráli a dosyta se vyřádili. Slunečné a teplé počasí bylo příjemnou tečkou celého dopoledne. Mravenci i Včeličky se vraceli do školky s trochou únavy, ale hlavně se spoustou pěkných a nevšedních zážitků.

 

Staré pověsti české - tentokrát s šermíři a vtipně

Poučné a zároveň velmi vtipné bylo vystoupení skupiny historického šermu PERNŠTEJNI. Předškoláci se na ně zašli podívat do místní sokolovny ve středu 1. listopadu. Šermíři vystoupili s představením na motivy knihy A. Jiráska "Staré pověsti české" a s humorem nám přiblížili pověsti o praotci Čechovi a jeho bratru Lechovi, o Krokovi a jeho třech dcerách, o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi, o Bivojovi a na závěr o Neklanovi s Čestmírem. Pro předškoláky, díky projektu "Děti čtou dětem", byly již některé z postav a příběhů důvěrně známé a šermířské scény je nadchly.

 

Tady jsem doma

O tom, že děti ze třídy Včeliček dobře znají náš městys, určitě nikdo nepochybuje. Vždyť to jsou už předškoláci a Havlíčkovu Borovou mají prochozenou křížem krážem. Znají nejvýznamnější budovy (ZŠ, úřad městyse, kostel, rodný dům KHB, poštu, obchody...) a také je mnohokrát navštívily. Proto jsme téma "Tady jsem doma" zahájili vyprávěním o České republice. Dnes už předškoláci vědí, že jsme Češi, znají hlavní město ČR a státní symboly. Hodně jsme si vyprávěli o Havlíčkově Borové i Jitkovu a nakonec se každý pokusil namalovat svůj dům. A aby ve svém namalovaném domku byly Včeličky opravdu doma, dolepili mu i číslo popisné a "nastěhovali" tam celou svou rodinu (samozřejmě jen na fotografii). Téma předškoláky moc bavilo, a proto ho necháme ještě otevřené a budeme se k němu průběžně vracet.

 

Děti čtou dětem - čtení druhé: "Libuše a Přemysl"

Malá dlouhovlasá kněžna Libuše a moudrý Přemysl vítali ve středu 25. října u nás ve školce, ve třídě předškoláků, své kamarády ze sedmé třídy ZŠ. Předškoláci věděli, že jim sedmáci přichází přečíst pověst "Libuše a Přemysl" z knihy Staré pověsti české. Společné setkání jsme tentokrát zahájili užitečným opakováním. Předškoláci i sedmáci s opravdovým zaujetím zhlédli část loutkového animovaného filmu Staré pověsti české (pověst "O praotci Čechovi") natočeného legendárním Jiřím Trnkou. Hlavní náplní našeho setkání však byl poslech četby. Sedmáci se opět "vytáhli". Četbu i dramatické výstupy měli nacvičené na jedničku. Paní učitelce Havlíkové tím určitě udělali radost. Předškoláci teď budou mít celý měsíc na to, aby si do své paměti uložili alespoň základy pověsti o Libuši a Přemyslovi. A aby se sedmáci i předškoláci ujistili o tom, že pověsti jsou příběhy, které mají historický podklad a pravdivé kořeny, prohlédli si na dataprojektoru několik fotografií ze Stadic, místa kde se rozkládá "královské pole" s pomníkem Přemysla oráče. Právě odtud podle pověsti pocházel zakladatel prvního mocného českého panovnického rodu Přemyslovců.

 

Vyšetření zraku

Ve středu 25. října proběhlo v naší školce PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ. Vyšetření zajišťuje zdravotní pracovnice zařízení Prima Vizus, o. p. s. pomocí speciální vyšetřovací videokamery PlusoptiX. Se souhlasem rodičů bylo vyšetřeno 12 dětí.

 

Měla barvu, barvičku......

Žlutá, oranžová, červená, zelená, hnědá - barvičky, které symbolizují podzim a které na nás vykukují na každém kroku. Tolik spadaného listí a tolik barev najednou, to se Mravencům moc líbilo a procvičování barev v přírodě si užívali prostřednictvím pohybových her. A ve třídě? Tam se děti při různých činnostech vyřádily s lupínky vystřiženými nebo vyraženými z barevných papírů.

 

Lupínkohraní

Krátké, nádherně slunečné a teplé babí léto je zřejmě za námi, ale dětem ze třídy Včeliček dlouho zůstanou v paměti vycházky z těchto dnů. Společně jsme pozorovali podzimní zbarvení stromů a keřů zářících ve slunečních paprscích a opadané listí nás lákalo k hrám - lupínkohrám. Místy ho bylo tolik, že jsme se v něm mohli válet, tiše brouzdat a poslouchat, jak krásně suché šustí. Ještě víc však děti bavilo divoké řádění. Snášely listí na hromady a potom zase s radostí rozhazovaly. U kostela jsme si nakonec nasbírali krásně vybarvené listy dubu červeného a jeho plody - žaludy a ve školce jsme si s nimi polepili připravené plechovky. Hotové výrobky dostaly pohotově název Lupenáčci.

 

Na kině v Krucemburku

Ve čtvrtek 19. října jsme jeli, v letošním školním roce poprvé, na kino do Krucemburku. Pro děti je to vždy takový malý výlet s pěkným programem. Tentokrát jsme zhlédli pásmo krátkých pohádek sestávající z "Pohádek skřítka Rákosníčka", "Pohádek z pařezové chaloupky", "Příběhů víly Amálky", "Pohádek o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi" a "Příběhů Makové panenky a motýla Emanuela". Do kina v Krucemburku budeme opět jezdit pravidelně každý měsíc. Už teď se těšíme na další krásné pohádky.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

Kdo by neměl rád pohádky. Děti v naší školce se s nimi setkávají denně a nejraději mají čtené z knížek. Proto jsme se rozhodli pokračovat v projektu, který je právě o pohádkách a příjemných setkáváních se seniory před odpoledním odpočinkem. Jako první navštívila naši školku 4. října paní Zdeňka Doležalová, babička Patrika a Gábinky Doležalových. Potěšila děti krátkým vyprávěním a pohádkou "Otesánek". Ve středu 18. října jsme přivítali paní Janu Kolouchovou, která si s dětmi povídala o svém dětství a přečetla pohádku "Dobře tak, že je smrt na světě". Oběma moc děkujeme.

 

Podzimní nocování předškoláků ve školce

Noční přespání ve školce - to je každoročně pro některé předškoláky vidina vzrušujícího zážitku a pro jiné zase, prozatím, nepřekonatelná obava z odloučení od maminky. Letošní podzimní nocování bylo naprosto výjimečné tím, že přespala celá třída, všech 18 Včeliček - odvážných a samostatných předškoláků! Program měli přímo nabitý. Hned po obědě si půlhodinky odpočinuli při poslechu dlouhé pohádky. Venku bylo nádherné, slunečné a teplé počasí, a tak jsme čas do odpolední svačiny strávili volnou hrou na dětském hřišti. Po svačině jsme měli dohodnutou ukázku plavby modelu parníku na rybníku na Rozvalinách. Bavilo to kluky i holčičky a všichni si mohli vyzkoušet, jak se parník řídí vysílačkou. K večeru jsme se vrátili unavení do školky a před večeří si ještě trošku pohráli ve třídě. Po večeři se třída jako zázrakem proměnila v kino, ve kterém jsme zhlédli tři příběhy dvou věčných popletů Pata a Mata. Rozchechtaní a bez jediné myšlenky na spaní se předškoláci umyli, převlékli do pyžamek a ulehli na lehátka. Většině to chvíli trvalo, ale nakonec všechny přemohla únava a přemíra zážitků. Osmnáct předškoláčků se zachumlalo pod deky a spalo až do rána.

 

Správné stolování a umývání rukou

Správně sedět u stolu, nebo si umývat ruce to některým dětem ve třídě Mravenců dělá problém a proto jsme si to vyzkoušeli. Nejdříve jsme si ukazovali a říkali, jak se u stolu sedí, kde jsou nohy a ruce. Poté si děti vyzkoušely, kdy se říká prosím a děkuji, třeba naší paní kuchařce při obědě. A na závěr si děti vyzkoušely, jak správně umývat ruce - nejdříve pustit vodu, poté trochu namočit ruce, dát na ně mýdlo a pořádně ho rozetřít, ruce opláchnout, oklepat a utřít.

 

Podzimní výtvarná dílnička

Na podzimní výtvarnou dílničku, která proběhla ve čtvrtek 12. října, si Včeličky pozvaly do školky své šikovné maminky a babičky. Chtěly je překvapit společně nasbíranými podzimními dary přírody a těšily se, jak předvedou svoje dovednosti. Včeličky pod dohledem maminek a babiček vystřihovaly, skládaly, lepily, dokreslovaly a dotiskovaly - zkrátka každý vytvořil krásnou muchomůrku. Potom už přišly na řadu přírodniny, které jsme nesbírali jen tak pro nic za nic. Posloužily nám k výtvarné hře. A že si maminky a babičky umí krásně hrát, o tom se přesvědčíte v naší fotogalerii.

 

Touláme se podzimní přírodou

Podzimní příroda nás přímo vybízí k procházkám a toulkám po různých koutech a zákoutích, kde mohou děti nejen pozorovat, ale i prozkoumávat, osahávat, očichávat nebo jenom tiše poslouchat. Všude je plno plodů a tak naši pilní Mravenci sbírali kaštany, žaludy, listy, oříšky, šišky, javorové nosy a šípky. Ve školce  potom děti všechny "poklady" důkladně prozkoumávaly a poté využily k sestavování, skládání a výtvarnému hraní.

 

Divadélko U dvou sluncí - "Příběhy kočky Micky"

V úterý 10. října navštívilo naší školku Divadélko U dvou sluncí s pohádkou "Příběhy kočky Micky", ve kterých mimo kočky Micky vystupoval i ježek a jejich tři kamarádi (krtek, vrabeček a sluníčko). V různých situacích se děti přesvědčily o tom, že i zvířátka mohou být nevychovaná, ale v každém příběhu došlo k jejich ponaučení a napravení. Hrané příběhy dětem ukázaly různé nepěkné vlastnosti a sílu slušného chování. Celou pohádkou zněly pěkné písničky doprovázené hrou na kytary.

 

"Pohádkopísničkostroj"

"Pohádkopísničkostroj" - přesně tak se jmenoval hudební interaktivní pořad, se kterým k nám do základní školy ve čtvrtek 5. října přijel výborný zpěvák a hudebník Dan Kubica. V jeho repertoáru tentokrát byly pohádkové a folkové písně. Při jeho vystoupení se děti perfektně bavily. Zpívaly, opakovaly texty, určovaly smutné a veselé písně, řešily hudební hádanky, ale také "pouze" poslouchaly a třebe i se zavřenýma očima.

 

Ovoce, zelenina a návštěva BRAMBORÁRNY

Celý týden od 25. do 29. září jsme si s dětmi ve třídě Mravenců povídali o zelenině a ovoci. O tom, kde rostou, jak vypadají a jakou mají barvu. Nějakou zeleninu a ovoce jsme ochutnali, ale hlavně jsme si povídali o bramborách. Děti ochutnávaly syrový brambor a s brambory si kutálely na koberci. A naše povídání o ovoci a zelenině, ale hlavně o bramborách jsme ukončili návštěvou bramborárny v Havlíčkově Borové ve středu 4. října. Zde se nás ujal pan Ladislav Hájek a ukázal nám stroj, který sám narovná pytle na paletu a odtud je už odveze ještěrka. P. Skřivanová a p. Wasserbauaerová nám ukázaly, jak se pracuje na třídičce brambor. A na závěr nás p. Hájek ještě zavedl do teletníku, kde si děti nějaké to telátko mohly pohladit.

 

Krůčky ke zdraví

V týdnu od 22. do 29. září zrealizovala ve třídě Včeliček studentka 3. ročníku, oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky na Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě, Ludmila Smejkalová v rámci své absolventské práce zajímavý projekt zaměřený na primární prevenci. Studentka na tomto projektu spolupracovala s několika dobrovolníky, kteří jí pomáhali s realizací dvou klíčových aktivit, a také s MUDr. Irenou Zimenovou, která jí umožnila zapůjčení pomůcek ze Státního zdravotního ústavu v Jihlavě. Do projektu se zapojilo 17 dětí, které se hravou formou učily pečovat o své zdraví, seznamovaly se se zdravou výživou, správnou hygienou, aktivním pohybem a integrovaným záchranným systémem. Celý projekt byl rozdělen do pěti samostatných výstupů:

ZDRAVÝ ZOUBEK - divadlo "O víle Zuběnce", seznamování dětí s jejich chrupem a nácvik správné ústní hygieny pomocí velkého modelu zubů a kartáčku

ZDRAVÁ STRAVA - děti se seznamovaly se zdravým životním stylem, správnými stravovacími návyky, sestavovaly potravinovou pyramidu a učily se třídit potraviny na zdravé a nezdravé

JAK ZŮSTAT ZDRAVÍ - seznámení s pojmem bakterie a nácvik správného návyku hygieny rukou (děti se ve světle speciální laserové baterky mohly podívat  na shluky bakterií, které se jim leskly na rukou)

KRŮČKY K POHYBU - výstup byl zaměřen na pohybové aktivity a hry, a také na složky integrovaného záchranného systému

ZEMĚ ZDRAVÍ - zakončení projektu - na připravených stanovištích děti prokazovaly znalosti, o které se v průběhu týdne obohatily.

Na rozloučenou Lída každému věnovala pamětní list a dárkový balíček s omalovánkou, zubním kartáčkem, bezpečnostní reflexní páskou a jablíčkem.

Podívejte se do fotogalerie, jaký jsme měli s "Krůčky ke zdraví" zajímavý týden.

 

Včeličky na DISCGOLFOVÉM TURNAJI

V rámci projektu "Každý vyhrává" proběhl v pátek 29. září společný DISCGOLFOVÝ TURNAJ žáků ZŠ Havlíčkova Borová, ZŠ Česká Bělá a ZŠ Krucemburk, na který byli pozváni i naši šikovní předškoláci. Discgolf je sport, který se hraje ve volné přírodě. Potřebujete k němu disc a máte za úkol co nejmenším počtem hodů dopravit disc do speciálního koše. Turnaj probíhal na louce u rybníku Trojháčku za pěkného, slunečného počasí. Deváťáci, kteří se předškoláků ujali je hodnotili přísně, ale spravedlivě. Už po cestě k Trojháčku musely Včeličky splnit dva úkoly. Závodily v běhu na krátkou vzdálenost a musely si zapamatovat a zatančit taneček. Potom se posilnily dobrou svačinou, teplým čajem a s radostí se pustily do hry. A víte, jak to dopadlo? První místo vyhrál Péťa Šmíd, jako druzí se umístili Bětuška Stránská a Radimek Šnajdr a krásné třetí místo obsadil Radík Tonar. Blahopřejeme nejen dětem na stupních vítězů, ale všem, kteří se zúčastnily.

 

Podvečerní procházka podzimní přírodou pro rodiče s dětmi

Jak je již hezkým zvykem v naší MŠ i letos jsme si podzimní čas zpříjemnili vycházkou do přírody. Tato vycházka se konala ve středu 27. září. O půl 4 odpoledne jsme se sešli na dvorečku před naší školičkou a vyrazili jsme na cestu směr "Perníková chaloupka". Po cestě děti ale i rodiče čekalo několik soutěží a úkolů - skákání v pytli, chůze na chůdách, vodění míče mezi kuželi, pojmenování pohádkovýh postaviček, proskakování obručí a převlékání obručí a přiřazování stejných barev k sobě. U "Perníkové chaloupky" si děti i rodiče opekli špekáček a dali si teplý čaj. Dále již s plnými bříšky jsme pokračovali směr Peršíkov a zpět do Havlíčkovi Borové. Počasí nám opravdu přálo a tak si myslím, že si vycházku všichni opravdu užili. 

 

Děti čtou dětem - čtení první: "O praotci Čechovi"

Blíží se konec prvního měsíce školního roku a ve třídě Včeliček se začíná rozjíždět již tradiční společný projekt předškoláčků z MŠ a žáků ZŠ. Projekt se jmenuje Děti čtou dětem a letos budou předškolákům číst žáci VII. třídy pod vedením p. učitelky Lenky Havlíkové. Každý měsíc se budou děti setkávat u příběhů z knihy Staré pověsti české, kterou podle pověstí Aloise Jiráska převyprávěla spisovatelka Jana Eislerová tak, aby jim porozuměli i předškoláci. Kniha je navíc obohacena o krásné ilustrace Antonína Šplíchala. První čtení proběhlo v ZŠ ve třídě sedmáků ve středu 27. září. Předškoláci si poslechli pověst o praotci Čechovi a jeho bratru Lechovi. Pro odlehčení a pobavení si sedmáci pro předškoláky připravili téma rodinných vztahů. "Hromada" různých předmětů a k nim se vážící pojmy tatínek, maminka, babička, děda, syn, dcera... to byl zajímavý, poučný, ale i velmi zábavný kvíz, který naše první setkání zakončil.

 

Podzime, malíři, vítáme tě...........

Ve třídě Mravenců se to hemží jako v opravdovém mraveništi. A protože mravenci jsou pilní a pracovití, tak i ti naši ve školce naplno pracují. Podzim je tu a děti ho přivítaly se vším, co k němu patří - písničkou a říkankou, hrou na tělo a přidali jsme i pro někoho první hry s barvou. Venku jsme pozorovali, jak se příroda pomalu, ale jistě mění. A teď už se moc těšíme na vycházky barevnou podzimní přírodou.

 

Děti z mateřské školy navštívily moštárnu

V pátek 22. září navštívily děti z obou tříd MŠ borovskou moštárnu. Pan Karel Sobotka, dlouholetý člen Českého zahrádkářského svazu v Havlíčkově Borové, dětem vysvětlil a prakticky ukázal, jak se z ovoce lisuje mošt. Celou exkurzi jsme nakonec zakončili ochutnávkou čerstvě vylisovaného moštu.

 

Ovoce a zelenina, to je zdraví - to je síla

Vnímat ovoce a zeleninu všemi smysly, to byl celý týden náš největší úkol ve třídě Včeliček. Nejen ji pozorovat a prohlížet si očima, všímat si tvaru a barvy, ale také k ní přivonět, ohmatat si ji a ochutnat. Ze stromu jsme si utrhli jablíčko, hrušku, švestku. Na poli vlastnoručně vytrhli ze země mrkev, řepu a motyčkou vykopali brambory. Děti si ve třídě udělaly výstavu téměř všech základních druhů ovoce a zeleniny, které si donesly z domu. Se zvědavostí jsme všichni ochutnali plody ačokči, kterou do školky přinesla Agátka Čejková. Při malování musely děti zapojit svou fantazii a představivost. Vše doplnily písničky, básničky a pohybové hry. Byl to týden plný pilné práce.

 

Čas jeřabin

Končící léto a rudé korálky jeřabin patří vždy neodmyslitelně k sobě. Včeličky využily natrhané jeřabiny ke hře a při jejich navlékání prokázali velikou šikovnost i kluci.

 

Rozruch ve třídě Včeliček

V pondělí 18. září způsobil Radík Tonar ve třídě pořádný rozruch. Přinesl nám do školky překvapení v zavařovací sklenici. A co to bylo za překvapení? Pavouk - obr! Pořádně velký exemplář Pokoutníka domácího. Všichni si ho dobře prohlédli a při té příležitosti jsme si o pavoucích také pověděli pár zajímavostí. Byl to neplánovaný, ale o to zajímavější zážitek.

 

První týden dětí ve školce

Tak máme za sebou první týden docházky dětí do školičky. Děti z II. třídy, Včeličky, začaly hned pilně pracovat. Život ve školce už dobře znají, těšily se na své kamarády a hry a jejich "rozjezd" byl hladký. Do I. třídy Mravenců nastoupily všechny děti s radostí a příjemným očekáváním. Vítaly je usměvavé pani učitelky, třída s měkkým kobercem a skříňky plné hraček. I tady už mají starší děti své kamarády a společně s učitelkami pomáhaly těm nejmladším překonat chvilky smutna. Někdo se těžko loučil ráno s maminkou, na někoho přišla smutná chvilka během dne. Ale většinou se ze třídy ozývalo spokojené brebentění a smích. Nových zážitků bylo pro všechny moc, a těch pár slziček na tvářičkách rychle oschlo.

 

Začíná nový školní rok 2017 - 2018

V pondělí 4. září 2017 naše školička opět ožila. Obě třídy se naplnily dětmi a veselým švitořením. I. třída mladších dětí si pro tento školní rok zvolila název MRAVENCI, II. třída starších dětí se jmenuje VČELIČKY. Do l. třídy bude docházet 23 dětí ve věku dva a půl až pět let. V ll. třídě je 18 dětí ve věku pět až šest let. Paní učitelky a děti mezi sebe s radostí přivítaly 11 nových kamarádů, kteří si tu budou s námi hrát, učit se a pracovat. Nezbývá než všem dětem ve školce popřát: "Ať se vám tu dobře daří celý rok a nejen v září!"