Dráčci se doma věnovali velikonočnímu tvoření

Plnění domácích úkolů v době distanční výuky se pro předškoláky a jejich rodiče stalo samozřejmostí a vše, co doma vypracovali, vraceli do mateřské školy. Abychom všem dětem trošku zpříjemnily a ukrátily čas, který tráví doma, připravily jsme pro všechny Dráčky několik námětů, týkajících se jarních velikonočních svátků. Tvořili všichni a my z toho máme radost. V pondělí 12. dubna se otevřou dveře školky pro 11 předškoláků a už se moc těšíme na setkání po šesti týdnech.

 

11 předškoláků doma pilně pracuje

Ve fotogalerii se můžete podívat, jak pokračuje distanční výuka předškoláků v době uzavření MŠ. Děkujeme rodičům za spolupráci, komunikaci a za posílání fotek a videí.

 

I předškoláci doma plní svoje povinnosti

A jsme doma. Nemůžeme do školky. Někdo je rád, že je doma s maminkou, tatínkem a sourozenci, někomu se stýskách po kamarádech, po činnostech ve třídě a třeba i po p. učitelkách. Naši předškoláci ale vůbec nezahálí a s rodiči doma pěkně pracují. Ve svých schránkách našli složky se sešity, pracovními listy a dalšími úkoly. Jak předškoláci doma plní svoje povinnosti si prohlédněte ve fotogalerii. Rodičům děkujeme za zaslání fotografií.

 

Projekt KRŮČKY KE ZDRAVÍ

Ve třídě Dráčků jsme s radostí přijali nabídku p. vychovatelky školní družiny na hodinový program v rámci projektu Krůčky ke zdraví. V dnešní nelehké době je pro děti důležité, jak si správně mýt ruce, jak si čistit zoubky a jak se stravovat. Mnoha činnostmi děti provázela zoubková víla, samy si vyzkoušely na obrovské čelisti techniku správného čištění a také mytí rukou s pomocí říkanky.  Také v pracovních listech zúročily svoje znalosti. Pro Dráčky to byla hodina zábavy, poznání a nových zážitků. Děkujeme p. vychovatelce Ludmile Smejkalové za účelně připravený program a za drobné dárky.

 

Masopust a muzikanti

Masopust, lidově ostatky, fašank, šibřinky - tradice, kterou se snažíme dostávat do povědomí dětí. Ve třídě Dráčků jsme se touto tradicí bavili v posledním únorovém týdnu. Protože k masopustu patří muzika, využívali jsme k mnoha činnostem jednoduché hudební nástroje, s jejichž pomocí si děti procvičovaly  správný rytmus. Vyprávěli jsme si o masopustních zvycích na vesnici a přiblížili jsme si postavu laufera, která chodí v průvodu jako první. Dráčci si vyrobili čepici, kterou nosí právě laufer a karnevalové masky na obličej. Masopustní týden se nám opravdu vydařil, škoda, že se za ním z důvodu epidemie zavřela školka.

 

Karneval ve třídě Dráčků

Konečně se Dráčci dočkali tolik očekávaného karnevalu. Ve středu 24. února se od rána ve třídě scházeli čarodějové, princezny a další karnevalové postavičky. O karnevalu jsme si vyprávěli od začátku týdne a pomalu jsme začali s přípravami. Společně jsme vyzdobili malou tělocvičnu a zábava mohla začít. Promenáda masek, soutěže, tanec, zpěv a dobrá nálada, to všechno přispělo k prima prožitému karnevalu.

 

Zima v pohádkách, říkankách, písních a hádankách

V tělocvičně si Dráčci procvičili míčové přihrávky a hod na koš. Také zdolávali překážkovou dráhu. Zahranou fanfárou se děti pokusily přivolat ledového krále, o kterém už víme, že dýchne a hned se z vody stane led. To bylo něco - mít ve třídě led - a držet ho v ruce. Brrr... Děti na namalované zamrzlé rybníky nakreslily nádherné postavičky ledových králů. Také si celá třída Dráčků poslechla pohádku Sněhurka od K. J. Erbena a nakreslila bílé holčičky - Sněhurky z pohádky. Celý týden si čteme ale i veršované pohádky, hledáme odpovědi a řešení zimních hádanek. V pátek se uskutečnilo recitování básniček, které si vybraly děti samy. Krásně je přednesly kamarádům a sklidily velký potlesk.

 

Dráčci a pohádky

O Budulínkovi, O červené Karkulce, O veliké řepě, O ledovém zámku a čaroději Mrzoutovi - pohádky, které se na jeden týden usadily ve třídě Dráčků. Ikdyž jsou to pohádky známé, děti je znovu více poznávaly do podrobna. Samy dokázaly pohádky převyprávět, ať už zpaměti nebo s pomocí obrázkových předloh, zábavné bylo i skládání podle časové posloupnosti nebo kreslení pohádek. Předškoláci si zaslouží pochvalu za sehrání pohádek O Budulínkovi a O veliké řepě - p. učitelky jako divačky obdivovaly, jak si Dráčci poradili s rolemi, které jim pohádky přiřadily. Úplně největší prožitek Dráčkům přinesl příběh O ledovém zámku, kde bydlel čaroděj Mrzout a ten dětem sebral třídního maskota dráčka Mráčka. Dobrota, kamarádství a ochota všech pomohla přemoci čaroděje a dráčka vysvobodit. Zase jsme se ujistili, že děti a pohádky jsou nerozluční kamarádi a mají se rádi.

 

Prima Vizus - na zraku dětí nám záleží

V pondělí 15. února proběhlo u nás ve školce preventivní screeningové vyšetření zraku předem objednaných dětí (bylo jich celkem 15). Jednoduché, rychlé a děti nestresující vyšetření provedla pracovnice nestátního zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s., s kterým na jejich programu včasného odhalování očních vad již několik let spolupracujeme. Odborníci se shodují v názoru, že jelikož děti raného věku nejsou samy schopny sdělit, že nevidí správně, je vhodné screeningové vyšetření zraku opakovat každý rok do 7 let věku, než dítě nastoupí základní školní docházku. Systematickým a pravidelným prováděním preventivního vyšetření zraku lze u dětí zjistit oční vadu, včas ji tak začít léčit a předejít tak možnému vzniku komplikací. Samotné vyšetření trvá asi 3 minuty a ve fotogalerii na fotkách pořízených při vyšetření Davídka Peciny si uděláte představu, jak takové vyšetření probíhá.

 

Bylo jednou jedno království

V naší školce se děti určitě nenudí. Snažíme se jim denní program stále něčím zpestřovat a obohacovat. Tak například ve středu 10. února se ve třídě Žabiček konal královský ples s hostinou. Na plese se sešli krásně nastrojení princové a princezny z dalekého, širokého okolí a po bohaté hostině se tančilo, řádilo a dovádělo. Jen se podívejte do naší fotogalerie, jak se nám královský ples bezvadně vydařil.

 

Z pohádky do pohádky

Týden po jarních prázdninách byl v naší školičce pohádkový a téma pohádek prolínalo všemi činnostmi. Zahráli jsme si deskovou společenskou hru Dlouhý, široký a bystrozraký, četli jsme si české lidové pohádky, poznávali pohádkové i večerníčkové postavičky. Pohádky jsme si kreslili, malovali, hráli jako pohybové hry, ale i zpívali. Pohádky O červené Karkulce a Šípkové Růžence jsme si vyprávěli podle obrázků a překvapilo nás, jak to zejména starším dětem šlo. Při hře s papírovým divadlem si žabičky dokonce vymýšlely své vlastní pohádky. Hodně legrace si užili i při kreslení prstem do krupice. Krupici jsme sice měli všude, ale děti kreativně tvořily o sto šest. Zkrátka pohádky do školky a k dětem patří!

 

Naše jabloň v zimě

Od září stále pokračujeme v ročním projektu "Naše jabloň." Pozorujeme přírodu kolem sebe a zaměřujeme se na změny, kterými prochází naše jabloň u moštárny. Při rozhovorech s dětmi se snažíme nejen charakterizovat roční období, ale také zlepšovat jejich výslovnost, rozšiřovat slovní zásobu a zdokonalovat celkový řečový projev. Zároveň prolínáme toto téma i do literární, pracovní a výtvarné výchovy. Žabičky poznaly jabloň s úrodou červených jablíček koncem léta i s korunou plnou barevného opadávajícího listí začátkem podzimu. Při pohledu na holý strom je překvapilo velké množství větví a větviček v koruně bez listí a začátkem února měly zase možnost pozorovat jabloň pod sněhovou peřinou. Ve třídě jsme si vzali nůžky a jednoduchým přestřihováním proužků bílého měkkého papíru jsme vykouzlili spoustu sněhových vloček. I aranžováním vloček na papírovou jabloň se žabičky dobře bavily.

 

Zimní sporty a radovánky ve třídě Žabiček

Týden před jarními prázdninami jsme se ve třídě Žabiček věnovali zimním sportům a dětským radovánkám. Počasí nám přálo, sněhu bylo dost a navíc většinou svítilo sluníčko - co víc jsme si mohli přát. Každý den jsme si pobyt venku trošku protáhli, abychom stihli všechno, co jsme si naplánovali. Ve sněhu jsme vyšlapávali cestičky, zahráli jsme si na mašinku, s kluzáky jsme probíhali slalomovou trať. Bobovali jsme, klouzali se po zadečku, sněhovými koulemi jsme házeli do dálky i na cíl. Učili jsme se spolupracovat s kamarády při "řízení dvojspřeží" a také jsme si "zahráli" hokej. Ukázali jsme si, jak se drží hokejka a místo puku měl každý svůj míček, aby si zahráli i ti mladší nebo pomalejší. A víte, že to moc bavilo i holčičky! Ve třídě jsme si na dataprojektoru pustili ukázky školičky lyžování a bruslení a děti hned videa komentovaly svými zážitky. Velmi se nám tentokrát povedly i pracovní listy. Žabičky zdokonalovaly svůj úchop a držení pastelky a uvolňovaly zápěstí při jednotažce "Bruslař jede na návštěvu k panu Sněhulákovi".

 

Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka

Dobrý den, děkuji, prosím, promiň, nashledanou - kouzelná slovíčka, která se zdají být tak jednoduchá a samozřejmá a přesto nejsou. Ve třídě Dráčků jsme se o tom přesvědčili v posledním lednovém týdnu. Ne všichni vždy pozdraví, poděkují, poprosí nebo se omluví a tak jsme se snažili vše vylepšit. Děti si zkoušely zahrát krátké situační příběhy - příchod do školky a odchod domů, chování ke starším spoluobčanům a jak se zachovat, když někomu vědomě či nevědomě ublíží. Aby si Dráčci procvičili paměť, vystřihovali písmenka, která skládali do slovíček a nalepovali. Na dataprojektoru jsme si pustili zajímavý příběh "O kouzelné moci slovíček prosím a děkuji", protože právě tato dvě slovíčka nejvíce používáme. Těžko se dá určit, kdo ve třídě předškoláků pravidelně používá kouzelná slovíčka, jisté však je, že všichni na sobě musí ještě zapracovat.

 

Dráčci sypou do krmítek

Dráčci v tomto ročním období, kdy je pro ptáčky těžké hledat potravu, hledají na vycházkách krmítka a s radostí jim do nich sypou slunečnicová semínka. Na školkové zahradě také zavěsili lojové koule. Se zájmem chodí kontrolovat, jestli něco ubývá. Také ve třídě nezahálíme a počítáme semínka, kreslíme ptáčky a zvířata, lepíme vločky, procvičujeme prostorovou orientaci... Prohlížíme encyklopedie s obrázky ptáků, ale i zvířátek, která můžeme vidět v lese. S nadšením Dráčci hledají shodné stopy a hádají, kterému zvířeti patří. K písničce Vzal vrabeček na taneček sýkorku si děti nacvičily jednoduchý taneček  ve dvojicích. A nakonec si zacvičily a protáhly svá tělíčka na karimatkách v tělocvičně.

 

Zimní vycházka do lesa ke krmelci

Ve čtvrtek 21. ledna se vypravili Dráčci a Žabičky na společnou zimní vycházku. Naším cílem bylo dojít až ke krmelci v lese v Kopaninách. Všichni jsme nesli na zádech batůžky a v nich něco dobrého zvířátkům na přilepšenou. Vycházkou jsme navazovali na celotýdenní téma o tom, jak mohou lidé pomáhat zvířátkům a ptáčkům ve volné přírodě přežít těžké zimní období. U krmelce děti vybalily z batohů všechno, co si doma pro zvířátka připravily a vzájemně okukovaly, co přinesli jejich kamarádi. Cesta tam i zpět nám rychle utekla a všem nám zůstanou pěkné vzpomínky na vydařenou zimní vycházku.

 

Dráčci píšou první řádky do sešitu

Školní rok se pomalu přehoupává do druhé poloviny a Dráčci se stále více a více připravují na vstup do 1. třídy. S radostí přijali svůj první sešit, který by do konce školního roku měli zvládnou popsat. Aby mohli správně psát, musí správně sedět a držet tužku. A to si neustále připomínáme. Zatím všichni předškoláci pracují s radostí a vervou, tak jim přejme, ať jim to co nejdéle vydrží.

 

Bezpečné zimní sporty

Hromady sněhu nám ve třídě Dráčků pěkně nahrály na téma Zimní sporty a radovánky.  Vyprávěli jsme si o sportech, které provozují děti nebo profesionálové  a hlavně o pravidlech, bezpečnosti a férovosti při sportování. Pustili jsme si na plátně ukázky hokeje, krasobruslení, skoků na lyžích a Dráčci si různé techniky sportů zkoušeli v tělocvičně nebo ve třídě. A co teprve na vycházkách. Celý týden jsme bobovali a řádili ve sněhu. K pravé zimní atmosféře nám ve třídě přispěly i písničky, zimní příběhy a výtvarné a pracovní činnosti. Vše si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Bílá zima, modré mrazy, sněhuláci celí nazí ...

Zima se sněhovými závějemi žabičky prostě baví. Každý den pozdravíme sněhuláka Pepíka, který nám hlídá školku a také dál pozorujeme "naší jabloň". Venku na vycházkách, ale i ve třídě při prohlížení a popisování obrázků se učíme charakterizovat zimní období jeho typickými znaky. Naučili jsme se moc pěknou písničku "Zima, zima tu je" a básničku o sněhulákovi. Vykreslujeme omalovánky se zimní tématikou, malujeme sněhuláky a také se učíme počítat. Žabičkám se lehce podařilo poskládat z jednotlivých částí velkého papírového sněhuláka, kterého jsme pořádně zkoulovali bílými papírovými koulemi. Nejvíc ze všeho bavily děti hry a jednoduché pokusy ve třídě s vodou, sněhem a ledem.

 

Den v bílém ve třídě Žabiček

V pořadí již třetí "barevný den" jsme věnovali intenzivnímu procvičování znalosti bílé barvy a Den v bílém se nám vážně vydařil. Celým zábavným programem provázela žabičky paní učitelka v roli královny Zimy. Ta zahalila děti do svého sněhového závoje a přenesla je do světa her a pohádek. Žabičky s chutí třídily barevné květy, hrály si na veselé a rozpustilé sněhuláčky, prožívaly pohádkový příběh sedmikrásek, které se nebály mrazu ani sněhové peřiny a zatančily si jako bílí andílci s hvězdičkou na čele a křidélky na zádech. Na Den v bílém si žabičky pozvaly do třídy i naší šikovnou paní kuchařku, kterou také znají vždy jen celou v bílém.

 

Borovské pověsti

Když jsme se koncem listopadu ve třídě Dráčků pustili do tématu "Tady bydlím já", zastihla nás karanténa a školka byla uzavřena. Přestože máme stále spoustu plánů a práce, vrátili jsme se alespoň ke dvěma nejznámějším borovským pověstem - Poustavníkova studánka a Kterak v Borové stavěli kostel. A byla to rozhodně správná volba. Dráčci při vyprávění pověstí ani nedutali a naopak při následné dramatizaci se dobře bavili. Kdo by si nechtěl zahrát poustevníka Ondřeje, čerta nebo ponocného. Teď všichni ví, proč se v Pasíčkách pramenité studánce říká Poustevníkova a proč borovský kostel stojí na kopci, když původně měl být na návsi.

 

Zima je tu, Dráčci

Dráčci kreslili zážitky z Vánoc a těšili se na středu - na Tři krále. Nejen zpívání, ale i převlékání do kostýmů děti bavilo.  Příběh o mudrcích děti zaujal a se zájmem si prohlížely ilustrace v knihách. Kresba králů zmizíkem byla velká zábava. Také jsme si pustili Chaloupku na vršku - Jak to bylo na tři krále a měli jsme se skoro jako v kině. Povídání o novém ročním období - o zimě -  děti bavilo, ale nejvíce si děti zimu užívaly venku. V tělocvičně si Dráčci zacvičili se sněhovou peřinou, která byla plná vloček, které vůbec nestudí. V pátek si každý vyzkoušel těžké stříhání složeného papíru, ale krásnou odměnou byly úžasné vločky.

 

Den v černém ve třídě Žabiček

Na úterý 12. ledna jsme pro žabičky připravily dopoledne plné zábavných her a legrace pod názvem Den v černém. Vystřídali jsme mnoho různých činností. Hru "Na černé uhlí", vyhledávání a přiřazování barev při hře "Pan Čáp ztratil čepičku ..." a nakonec došlo i na černočerné Peklo. Byla to krásná podívaná na děti oblečené v černém s čertovskými růžky na hlavičkách. Ve fotogalerii uvidíte, jak dobře jsme se všichni bavili. Naše "barevné dny" však mají hlubší význam. Při hře a zábavě se žabičky vlastně učí. Intenzivně procvičují znalost určité barvy. Proto musíme také poděkovat maminkám, které dětem trpělivě připravují oblečení určité barvy. Děkujeme!

 

My tři králové jdeme k vám

Svátek Tří králů si děti ze třídy Žabiček opravdu užily. Naučily se zpívat tříkrálovou koledu a se zaujetím si vyslechly příběh Klanění mudrců. S nadšením přijaly návrh, že si celý příběh ve třídě zahrajeme. Rozdali jsme si hlavní role a oblékli improvizované kostýmy. Aby se do naší společné hry mohly zapojit všechny děti ve třídě, obohatili jsme příběh o role zvířátek, která se také přišla narozenému Ježíškovi poklonit. Paní učitelky byly překvapené, jak pěkně děti své role zvládly sehrát.

 

Sněží, sněží ...

Napadl první sníh a děti ze třídy Žabiček nejsou k udržení. Podívejte se do fotogalerie, jak si sněhovou nadílku užíváme. Koulujeme se, lopatami si prohazujeme cesty na školní zahradě, na školním dvorku jsme postavili sněhuláčka, ale největší radost nám dělá jízda na kluzácích a lopatách. Zimní radovánky fakt nemají chybu. Hlavně, aby nám sníh alespoň pár dní vydržel!!!

 

Sněhové radovánky Dráčků

Konečně napadl tak dlouho očekávaný sníh. To bylo něco pro Dráčky. Hned jsme se vydali na dětské hřiště a řádění mohlo začít - koulování, válení ve sněhu, stavění sněhuláčků, vyšlapování cestiček....... A doufáme, že si pořádně užijeme bobování.

 

Žabičky společně vzpomínaly na prožité Vánoce

V novém roce se Žabičky sešly ve školce u vánočního stromečku. Však bylo na co vzpomínat! Vyprávění o zážitcích z vánočních svátků prožitých v rodinném kruhu nebralo konce. Žabičky musely být celý rok moc hodné, jinak by jim Ježíšek určitě nenadělil tolik dárků kolik jich našly doma pod stromečkem. Paní učitelky se nestačily divit. Nakonec došlo i na zpívání koled. A to všechno jsme stihli za tři dny. Od pondělí 4. ledna do středy 6. ledna, kdy podle tradice přicházejí tři králové a v mnoha domácnostech se vánoční stromeček odstrojí. I žabičky se s ním rozloučily a ve středu po odpoledním odpočinku ho Honzík Toman s Tomáškem Sobotkou pomohli paní učitelce odstrojit.

 

Radostné setkání Dráčků po karanténě

Po pěti týdnech jsme opět ve školce a třída Dráčků téměř v plném počtu. Radost dětí z návratu a ze setkání s kamarády byla obrovská, tolik vánočních příběhů, zážitků a dobrodružství se do jednoho dne nedá ani vměstnat. Na Dráčky ve školce čekala nová velká stavebnice, kterou hned využili ke společným hrám a velkým překvapením pro Dráčky bylo přivítání nového předškoláka Adámka Smejkala. Hned se ho ochotně ujal Vítek Šnajdr a od pondělka jsou z nich prima kamarádi.

 

Žabičky, oblékání a oblečení

Ono se to lehce řekne: "Oblékneme se a půjdeme na vycházku" nebo "Převlékneme se do pyžama a hajdy na lehátko." Ale někdy je to svlékání a oblékání zapeklitá věc. Zvlášť když se vysvlékneme jako "hadi z kůže". Rukávy, nohavice, punčocháče i ponožky naruby. To je potom oblékání věda, kterou málokdo zvládne. A právě téma o oblékání a oblečení žabičky provázelo posledním listopadovým týdnem. K tomu, aby se žabičky prakticky zdokonalovaly v oblékání a  svlékání využíváme každodenní přípravy na pobyt venku a převlékání k odpolednímu odpočinku. Ve třídě jsme si vyprávěli o tom, co si oblékáme v návaznosti na počasí, roční období nebo příležitost. Prohlíželi jsme si obrázky s oblečením, kreslili jsme, stříhali, malovali, navlékali korálky a lehce vyřešili pracovní list. Největší výzvou však pro nás stále zůstává naučit se samostatně a správně oblékat a svlékat.

 

Dráčci blíže poznávali svoje bydliště

Poslední listopadový týden se Dráčci ponořili do tématu "Tady bydlím já". Vyprávění o historii Borové, o borovské škole a častých požárech děti zajímalo a bavilo je i prohlížení knih o Havlíčkově Borové. Samozřejmě jsme nezapomněli na našeho rodáka K. H. B. Povídali jsme si o životě našeho rodáka a Dráčci si důkladně prohlíželi jeho portréty, protože se samy pokusili portrét K. H. B. nakreslit (portréty nám zdobí nástěnku ve třídě). A protože Dráčci mají svoji třídu ve škole, rozhodli jsme se pořádně zblízka prozkoumat celou základní školu. Pomohla nám s tím p. uč. Žáková a děti tak zavítali do míst, která nikdy neviděli. Prostě to byla taková malá výprava za dobrodružstvím. Každodenní vycházky děti využilily k vyhledávání důležitých i významných budov nebo památníků v naší HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ.

 

Dráčci poznávají vesmír, 3. týden projektu Vesmír

V posledním týdnu projektu Vesmír si děti užívaly výrobu velké rakety. Společnými silami raketu pomalovaly a ozdobily různými geometrickými tvary, ale třeba i kytičkami. Svoji fantazii děti využily při vymýšlení pohádkového příběhu o marťánkovi, který žije někde ve vesmíru. Pro domlouvání mají marťani takovou zvláštní řeč a my Dráčci jsme se ji chtěli také naučit. Nejdříve jsme poslouchali, a pak jsme pilně trénovali. R-A-K-E-T-A, to je raketa. Zkuste si i doma vymyslet nějaká marťanská slovíčka.

 

Celoroční projekt "Aby se nic nestalo"

Třída Dráčků zahájila svůj celoroční projekt s názvem Aby se nic nestalo, který obsahuje pět částí (týdnů). Jako první jsme zvolili téma Naše zdravé tělíčko. O tom, že lidské tělo skrývá spoustu zajímavostí a záhadností se Dráčci záhy přesvědčili. Vše, co je na našem tělě viditelné, to děti zvládly pojmenovat, ukázat  nebo popsat, ale co uvnitř? Na další pozorování a zkoumání jsme využili maketu těla i s vnitřními orgány a to Dráčky moc bavilo. Moci si sáhnout na srdíčko, plíce nebo žaludek, to je něco! Dalším milým překvapením byla návštěva kostlivce "pana Nováka". Ve třídě s námi pobyl celý týden a děti měly možnost pořádně si prohlédnout a prozkoumat všechny kosti a kostičky, které uvnitř těla máme. Hodně jsme si také vyprávěli o tom, co našemu tělu prospívá a naopak a jak se chránit před onemocněním (otužování, strava, pohyb, hyg. návyky...) nebo jak předcházet úrazům. Úplně největší radost Dráčci  prožívali při tématické hře, když postavili nemocniční lůžka z cihliček a začal šrumec - přijímání pacientů, ošetřování, obstarávání.... Každý si sám s nadšením vyzkoušel zavázat kamarádovi nohu, ruku, či hlavu, dopravit ho do bezpečí a o to právě šlo. Naši týdenní poctivou práci předškoláci zúročili i při výtvarných a pracovních činnostech. Samostatně malovali a vystřihovali postavu, vystřihovali a nalepovali části kostry a kreslili záchranku.

 

Liské tělo, to je věda

Celý týden se žabičky učily poznávat viditelné části lidského těla a vyprávěli si o tom, k čemu nám slouží, na co je potřebujeme. Jednotlivé části těla jsme si ukazovali ne jen na obrázkách, ale hlavně na svém vlastním těle. Byla to legrace. Pro zpestření programu nás opakováním částí těla provázel kostliveček Mareček se svým velkým papírovým "kolegou" kostlivcem Ferdou. Žabičky zaujala i velká dětská Encyklopedie lidského těla. Poslechly si vyprávění paní učitelky o tom, jak je pro naše zdraví důležité dodržování základních hygienických pravidel (umývání rukou, čištění zoubků, správné a včasné používání kapesníku, sprchování - otužování, přiměřené oblékání, pobyt na čerstvém vzduchu, aktivní pohyb a zdravá výživa). Žabička Anička si s dětmi zopakovala správnou techniku umývání rukou. Nejvíc však děti pobavila hra na lékaře, při které si prakticky procvičily všechno, o čem se celý týden učily. Pan doktor a paní doktorka, dvě sestřičky, pacienti ležící na lůžku a sedící v čekárně, ale i tři maminky s nemocnými miminky - tak si žabičky rozdělily role ve hře. Ve fotogalerii uvidíte, jak si žabičky pěkně pohrály.

 

Svatý Martin mraky honí, přijíždí na bílém koni

Na svátek svatého Martina se žabičky naučily novou písničku, poslechly si Legendu o svatém Martinovi a také na ně čekala svatomartinská tvořivá dílnička. Šikovně pracovaly s modrou barvou a papírovou šablonou koníčka. A protože nám letos svatý Martin první sněhové vločky nepřinesl, dozdobily si své výtvory alespoň papírovými vločkami. Pro radost si ze školky domů odnesly zápich - bílého koníčka s vlněnou hřívou.

 

Vzpomínka na krásy barevného PODZIMU

Podzimní období je ve třídě Žabiček ve znamení barev. Všímali jsme si jich na vycházkách, vyhledávali jsme je všude kolem sebe a příjemnou, teplou barevnost jsme vnášeli i do svého podzimního tvoření ve třídě. Malovali jsme, tiskali prstem, zdokonalovali jsme se v práci s lepidlem a učili jsme se stříhat nůžkami. Odměnou pro nás za všechnu tu práci jsou pěkné výrobky a výkresy, kterými si zdobíme nástěnky. Moc nás bavily i hry se suchým listím, které nám pod nohama krásně šustilo a nechalo se lehounce vyhazovat do vzduchu. Byla to prima podzimní zábava.

 

Martin jede na koni, podkůvky mu zazvoní

Dráčci ve středu 11. listopadu prožívali svůj svatomartinský den. Hned od rána pilně pracovali - vystřihovali hlavu koně a zdobili ji vlněnou hřívou. Přečetli jsme si legendu o svatém Martinovi a zazpívali písničku Martin jede na koni.... Všichni si vyzkoušeli jízdu na koni a to nejen ve třídě, ale i venku. První sníh jsme sice nepřivolali, ale i tak se předškoláci celé dopoledne dobře bavili.

 

Když prší a fouká vítr - Dráčci

Co se děje, když prší a fouká vítr, pozorovali Dráčci celý týden. Vyslechli si několik příběhů a ve třídě plnili různé úkoly. Třeba pomocí kapátka naplňovali nádobky vodou, a tak si vyzkoušeli svoji trpělivost - jde to opravdu pomalu. Malovali počasí a vyráběli deštníčky, rovnali barvy stužek podle barev duhy nebo třeba foukali brčkem do závodních kuliček, které chtěli dostat připravenou dráhou do cíle. Ve čtvrtek se stala ta největší událost z celého týdne. S drakem jsme vyrazili na strniště a zkusili jsme ho vypustit do oblak. Jak nám drak létal, se podívejte do galerie.

 

Žabičky a skřítek Podzimníček

Z poslední dýně, kterou jsme letos dostali, jsme si vyřezali skřítka Podzimníčka. Oživili jsme ho čajovými svíčkami a žabičky mu ve třídě předvedly celý svůj repertoár písniček a básniček. Nakonec jsme ho postavili před školičku, aby nám ji přes podzimní prázdniny pohlídal.

 

Dráčci poznávají vesmír, 2. týden projektu Vesmír

Dráčci pokračovali v cestování vesmírem s pohádkovými postavičkami Světlankou a Černínkem. Navštívili s nimi další planety a prožili napínavá dobrodružství. Při tvoření si dráčci vyzkoušeli, jak seřadit hvězdy podle velikosti a jak poskládat hvězdičku, která se rozpadla na kousky. Pokračovali jsme v získávání nových informací při prohlížení encyklopedií. Také nás zaujala elektronická tužka s knihou o vesmíru, kterou nám přinesl ukázat Filípek. Děti s napětím očekávaly, co se od tužky dozvědí. V tělocvičně jsme zdolali dlouhou překážkovou dráhu, hráli jsme hry s míčem a také trochu odpočívali při relaxačních příbězích. U stolečků jsme tentokrát procvičovali grafomotoriku a geometrické tvary. Radost dětem udělala i pohádka s Krtečkem.

 

Podzimní barevné hraní

Každý den na nás při vycházce vykukují podzimní barvičky ze stromů a keřů. Dráčky to láká, tak listy sbírají, sestavují z nich tvary, dělají hromady, hází listy do vzduchu nebo zkouší, jak listy šustí pod nohama. Ve třídě se pak děti pustily do vyrábění barevných papírových dráčků. Samostatně vystřihovaly, nalepovaly a ikdyž draci nelétají, alespoň poslouží pro radost z vykonané práce.

 

Naše Jeřabinka se konečně proletěla

Ptáte se: "Kdo že je to ta Jeřabinka?" To je přece naše "dračí holčička". Velký papírový drak, kterého nám vyrobil pan Šrámek. Žabičky ve třídě radily paní učitelce, jak ho má pomalovat. Veliké modré oči, hnědé vlásky, usměvavou pusu a tváře červené, jako jeřabiny. A jméno dračí holčičky bylo na světě - JEŘABINKA. Potom už jsme jen čekali na silný vítr. Dnešní vycházku (úterý 20. října) jsme si s Jeřabinkou perfektně užili. Létalo se jí krásně a žabičky měly co držet, aby je vítr i s Jeřabinkou neodnesl. Ještě musím dodat, že dráty elektrického vedení, které vidíte v pozadí na fotkách, byly v bezpečné mnohonásobné vzdálenosti od nás.

 

Bude zima, bude mráz, kam se broučku kam schováš?

Oranžový čtvrtek  Dráčkům nabídnul k dopolední zábavě vydlabávání a vyřezávání obří dýně, kterou nám darovali Vencovi. Každý rok koncem října se všichni těšíme na tradiční Uspávání broučků. Protože to letošní bohužel neprožijeme tak, jak jsme zvyklí, třída Dráčků vzala vše do svých rukou a vyřezanou dýni - broučí domeček, jsme přemístili na dvorek před školou. Děti vystlali dno barevnými lupínky, klacíky, kamínky a rozsvítili světýlka. No a jak už to bývá, na dobrou noc se zpívá písnička. My jsme broučkům zazpívali Bude zima, bude mráz...........a popřáli dobrou noc po celou zimu.

 

Projekt BAREVNÉ PODZIMNÍ DNY

Červené pondělí, žluté úterý, zelená středa, oranžový čtvrtek a barevný pátek - 5 dní, které se odehrávaly ve třídě Dráčků a moc se nám vydařily. Každý den jsme oblékli určitou barvu,  každý den jiné činnosti - hry, malování, vystřihování, nalepování, počítání, sestavování, práce s dýní, podzimní zpívání.... Podzimní barvičky jsme vyhledávali i při vycházkách, spadané listí nám nabídlo celou paletu.  Dráčci byli nadšení a všechny úkoly plnili s nadšením. Poznat a pojmenovat barvy je pro předškoláky jednoduché, ale když přišlo na přisávání papírových lupínků na brčko a třídili je podle barev, to byl zážitek a pro některé zároveň pěkná fuška.  V rámci důležitosti vítězství dokonce vylezli silní jedinci na stůl, aby si práci zjednodušili a určitě se jim to vyplatilo. Celý týden byl prima a my už se těšíme na další barevné dny, ale to až na jaře.

 

Čas dýní a uspávání broučků

Žabičky žasly nad velikostí dýní, které nám darovala maminka Tomáška Holcmana. Ve vyprávění paní učitelky se dozvěděly, jak dýně rostou z malého semínka a co všechno potřebují ke svému růstu. Děti měly možnost pozorovat práci při vydlabávání a vyřezávání dýně. Z blízka si prohlédly dýňová semínka, sáhly si na dýňovou dužninu a přivoněly si k ní. Okamžitě s velkou tvořivostí využily odřezky z dýně ke hře. Společně jsme se domluvili, že z první dýně vyřežeme domeček pro přezimování broučků. Pěkně jsme ho broučkům vyzdobili přírodninami, postavili jsme jim tam i pec s uhláčkem plným uhlí a malý kastrůlek na uvaření čaje nebo polévky. Nakonec domeček rozzářily zapálené svíčky. Všechno to bylo tak pohádkové, žabičky to úžasně bavilo a fantazii se meze nekladli.

 

Vyleť draku až do mraků

Výroba a pouštění papírových draků vždy neodmyslitelně patřilo k typickým podzimním zábavám pro děti, ale i jejich rodiče. Bez šikovných rodičů by to prostě nešlo. Vždyť draka nebo hvězdičku musí někdo koupit nebo vyrobit. Ve třídě Žabiček jsme si o papírových dracích hodně povídali, vykreslovali jsme je v omalovánkách a naučili jsme se o nich i písničku. Také jsme si řekli a ukázali, z čeho a jak se takový papírový drak nechá doma vyrobit. Žabičky pozorovaly paní učitelku při malování velkého draka a bavily se poslechem "dračích" písniček. Ale ouha! Vyvstal nám veliký problém! Poslední tři týdny buď prší, nebo téměř nefouká. A bez větru draci nelétají. My jsme však stále v pohotovosti a připraveni využít každého větrného dne abychom draky pořádně provětrali. Věříme, že štěstí přeje připraveným.

 

Dráčci poznávají vesmír, 1. týden projektu Vesmír

Dráčci se tento týden vypravili do nekonečného vesmíru. V pohádkových příbězích se seznámili s jiskřičkou Světlankou a panáčkem z vesmíru Černínkem, kteří s kometou Evelínou cestují na planety, které se otáčejí okolo Sluníčka. Na cestování vesmírem si děti vyrobily rakety na špejli. Před hromadným startem raket všichni poctivě odpočítávali: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, start! To byl zážitek, když raketky z brček opravdu vylétly. V tělocvičně jsme hráli na planety obíhající okolo Slunce. Také jsme zdolávali překážkovou dráhu na výcvik kosmonautů. Pro chvilku relaxace byl příběh o měsíční houpačce. Dětem nabídl uvolnění a odpočinutí. Ve třídě všichni pilně pracovali na počítání planet, vystřihování kosmonautů, malování vesmíru, prohlížení encyklopedií a stavění z magnetické stavebnice. Z plastelíny jsme společnými silami vytvořili Sluneční soustavu. Dráčci jsou velice šikovní a mají výbornou paměť - pamatují si všechny planety.

 

Žabičky poznávají podzimní přírodniny a hrají si s nimi

Podzimní vycházky mají pro děti vždy osobité kouzlo. Příroda jim nabízí bohatou paletu přírodnin počínaje jeřabinami přes kaštany, žaludy, šišky, oříšky, šípky, dýně, barevné listí, suché trávy atd. Pro žabičky to jsou poklady, s kterými si jde krásně hrát a zajímavě tvořit.

 

Žabičky si prohlédly rodný dům Karla Havlíčka a borovský kostel sv. Víta

V rámci bližšího poznávání místa kde žijeme jsme s Žabičkami navštívili rodný dům Karla Havlíčka, kterým nás provedl pan Ondřej Neubauer a také borovský kostel, kde nás přivítala paní Jaroslava Hájková. Neprožili jsme žádný zasvěcený výklad, ale zajímavé prohlídky s komentářem přiměřeným věku žabiček. Oběma průvodcům moc děkujeme za čas, který nám věnovali.

 

Náš městys - Havlíčkova Borová

Pokud je jen trošku příznivé počasí, tak nevynecháme jediný den, abychom nešli ven. Začátek měsíce října jsme ve třídě Žabiček věnovali poznávání našeho městyse. Ve třídě jsme si povídali nad obrázky, pohlednicemi, knihami a skládankami. Dobře jsme si prohlédli i znak našeho městyse. Na vycházkách jsme prošli celý městys, vyhledávali jsme významné budovy a povídali si o nich. Nezapomněli jsme ani na naše kamarády, kteří dojíždějí do školky z Jitkova a povídali jsme si samozřejmě i o jejich vesnici. Žabičky se dozvěděly spoustu nového o místě, ve kterém žijí a postupně se v něm začínají orientovat.

 

Podzimní toulky a tvoření Dráčků

Venku vládne pravé podzimní počasí a nastává čas proměn v přírodě. Pro třídu Dráčků to znamená poznávat, objevovat a tvořit. Zblízka poznávají stromy jehličnaté, listnaté a jejich plody, které jsme sbírali a poté tvořili obrázky. Kaštany nám pomohli při sestavování houbiček a trénování počtů. Dráčci si také potiskali podzimníčkovské čepice a vyzkoušeli, jak tancují podzimní víly, o kterých jsme četli. Byl to jeden pěkný podzimní týden.

 

Discgolfový turnaj

V pátek 2. října se Dráčci vypravili na tadiční discgolfový turnaj, který pořádali žáci IX. ročníku. Na hřišti u vodárny už nás deváťáci očekávali, ujali se předškoláků a vše potřebné jim vysvětlili. Holky i kluci vzali dorukou disky a už to lítalo. Snaha byla obrovská a všem se dařilo. Absolutní vítězkou turnaje se stala Vanesska Antlová, druhý skončil Vítek Šnajdr a na třetím místě Filip Nevole. Drobné ceny však získali úplně všichni a tak se Dráčci s novými sportovními zážitky vraceli do školky.

 

Jeřabinkové hrátky

Jistě jste si všichni všimli, jak neskutečně bohatou rudě planoucí úrodu jeřabin nám nadělil letošní podzim. I děti ze třídy Žabiček jsou všímavé, zvídavé a šikovné. Takové nadílky jsme samozřejmě museli využít k našim hrátkám. Na vycházkách jsme hledali jeřabinové stromy, poslouchali jsme písničky o jeřabinkách, otrhávali jsme je z větviček, ukázali jsme si, jak se jeřabiny mohou navlékat jako korálky a šikovnými prstíčky jsme si natiskali jeřabinové dekorace. Prostě o zábavu jsme měli postaráno!

 

Den v červeném ve třídě Žabiček

Posledních čtrnáct dní se ve třídě Žabiček všechno točí kolem červené barvy. Červená jablíčka, jeřabiny, šípky ... Učíme se barvičky, zpíváme si písničky, vybarvíme červenou svět celičký! A aby se nám červená barvička opravdu vryla do paměti, uspořádali jsme si Den v červeném. Podívejte se do fotogalerie, jak výborně jsme se bavili.

 

Žabičky mají "svou" jabloň

Slunečné a teplé počasí na konci léta a začátku podzimu přálo dětem a dovolilo jim trávit co nejvíce času venku na vycházkách. Na svých toulkách po našem městysu si žabičky všimly krásné jabloně na loučce u moštárny. Často se u ní zastavujeme a pozorujeme její kmen a krásně rozvětvenou korunu plnou zeleného listí a dozrávajících červených jablíček. Rozhodli jsme se vytvořit celoroční přírodovědný projekt "NAŠE JABLOŇ", ve kterém budeme dlouhodobě sledovat a slovně hodnotit a popisovat změny naší jabloně v průběžném sledu ročních období.

 

Dráčci vítají podzim

Dráčci vítají nové roční období - podzim. Pracujeme s podzimními obrázky, předškoláčci se snaží rozvíjet svoje vyjadřování při popisování obrázků. Zopakovali jsme si taneček s písničkou "Ježeček Bodlinka" a naučili jsme se novou písničku "Povídala bedla bedle". Pobyt venku všechny baví, a tak chodíme na vycházky dopřírody i na dětské hřiště.V přírodě si všímáme podzimních barviček, sbíráme listy, které využíváme při tvoření ve třídě.

 

Žabičky navštívily borovskou moštárnu

Ani déšť nás v pátek 25. září neodradil od domluvené exkurze do borovské moštárny. Obuli jsme holinky, oblékli pláštěnky a šlo se. V moštárně už na nás čekal pan Karel Sobotka, který nám celý proces moštování názorně ukázal a vše, co dělal, dětem postupně vysvětloval. Teď už všichni víme, jak se dělá mošt. Jablíčka se umyjí, rozdrtí, pak se dají do lisu a hotový mošt z něj vytéká. Voňavým moštem jsme si všichni společně připili na zdravíčko. Chutnal výtečně! Za pěkný zážitek panu Sobotkovi moc děkujeme.

 

Týden ovoce a zeleniny ve třídě Dráčků

Poznávání druhů ovoce a zeleniny není pro předškoláky nic obtížného. Výpěstky, které si přinesly do školky z domu, všichni zkoumali nejen očima, ale i hmatem, čichem a chutí. Nejvíce jsme se zaměřili na zpracování ovoce a zeleniny. Děti dobře znají mošt, štrůdl, domácí džemy nebo zeleninové polévky a další pochoutky A tak se Dráčci několikrát v týdnu promněnili v kuchaře, aby připravili cuketovou polévku, jablkový závin a hranolky bez tuku. Všichni s nadšením pomáhali a výsledek stál za to. Každý si pochutal na něčem jiném, ale důležité je, že i to, co nemá rád, alespoň ochutná.

 

Co vyroste ze země, voní, chutná příjemně

Aby si Žabičky dobře poznatky o ovoci a zelenině uložily do svých hlaviček, provázely nás celý týden ochutnávky různých dobrůtek. Připravili jsme si čerstvý mrkvový salát, ochutnali jsme smažené bramboráky, pochutnali jsme si na jablečném závinu a po palačinkách promazaných švestkovým povidlím se jen zaprášilo. Prostě, byla to dobrota, poučná a hlavně zábavná.

 

Žabičky poznávaly ovoce a zeleninu

Krásné a teplé poslední letní dny využily děti ze třídy Žabiček k vycházkám, které přímo sváděly k vyhledávání a pozorování nejrůznějších druhů ovoce a zeleniny na zahrádkách a políčkách. Také do školky si na ukázku přinesly výpěstky ze svých zahrad. Snažili jsme se je vnímat všemi smysly. Prohlíželi jsme si je, ohmatávali, přivoněli si k nim a samozřejmě i ochutnávali. Učili jsme se písničky, říkadla, malovali jsme jablíčka a brambory a učili jsme se intuitivně používat pojmy ovoce a zelenina. Nejneobvyklejší druh ovoce nám přinesl ukázat Mireček Fiala z Jitkova. Byla to "jabkohruška". Mirečkova jabkohruška vyrostla na ovocném stromě, který se správně jmenuje nashi (japonská hruška) a je to kříženec jabloně a hrušně. Nejdůležitější však pro nás zůstává bezpečně poznat jablíčko, hrušku, švestku, mrkev, okurku... a ty už určitě známe!

 

Dráčci na exkurzi v bramborárně

V úterý 15. září se třída Dráčků vypravila do bramborárny v a.s. zemědělské. Paní Monika Wasserbauerová se nás ujala a provedla celým areálem. Děti obdivovaly obrovské hromady brambor a na vlastní oči se přesvědčily, jak dlouhou cestu se musí brambory kutálet, než se dostanou do pytlů a ke konzumentům. Cestou zpět jsme měli možnost prohlédnout si krávy a telátka. Velkým zážitkem pro všechny bylo maličké telátko, které se předčasně narodilo.

 

Dráčci znají jména kamarádů

Dráčci se učí oslovovat kamaráda jménem. Učí se také svého kamaráda popsat, jak vypadá, jaké má vlastnosti a říkají, co se jim na kamarádovi líbí. S písničkou "Kdo jsi kamarád" jsme si užili mnoho legrace. Také v tělocvičně nás to baví a cvičíme, dokud můžeme. Všichni Dráčci se snaží dodržovat naše třídní pravidla. Při kresbě a malování dětem připomínáme správný úchop tužky či štětce.

 

Dráčci si užívají slunečné vycházky

Počasí, které nám od začátku září vládne, se stále nese v duchu léta a tak se denně vydáváme na vycházky.  Dráčci si je užívají a nevadí jim ani uzavírky nebo slepé ulice, ale naopak. Nejraději pozorují bagry a různé sroje při práci na výstavbě ČOV, jindy je zase pobavilo koulení balíku na poli a mezi oblíbené činnosti patří i hry a dovádění na obou dětských hřištích, které navštěvujeme.

 

Třída Žabiček má svého maskota

Třídního maskota - ŽABÍ PRINCEZNU - pro děti uháčkovala babička Dominička Čapka a Dominiček, který už dochází do třídy Dráčků, ji Žabičkám s velkou radostí předal.

 

Já jsem tvoje kamarádka a ty jsi můj kamarád

Celý týden ve třídě Žabiček probíhal v duchu poznávání a seznamování se s prostředím školky a s novými kamarády. Na vycházkách dbaly paní učitelky hlavně na bezpečnost dětí. Hráli jsme si na dětském hřišti i na školní zahradě. Ve třídě nám k čepičce žabičky Aničky přibyla ještě čepička žabáčka Toníčka, a kdo si čepičku nasadil, ten učil ostatní děti, jak si správně umývat ruce. Žabičky se učily bezpečně poznávat svoji značku a orientovat se ve jménech kamarádů a učitelek ve třídě. A šlo jim to výborně!

 

První školní den ve třídě Žabiček

Třída Žabiček je třídou mladších dětí a sídlí v budově mateřské školy. První školní den byl pro většinu z nich prvním samostatným krůčkem do života. Rodiče je na školku dobře připravili a děti se vítaly s paní učitelkou bez pláče a v pohodě. Celým dnem je provázela čepička Žabičky Aničky. Prožily dopoledne plné her, také se proběhly a protáhly, zazpívaly si a hned se začaly učit novou říkanku "Bum, bum, ratata...". Tak ať se jim ve školce líbí a jsou šťastné a spokojené!

 

První společné chvilky ve třídě Dráčků

Kdo by se netěšil na svoje kamarády. Ve třídě předškoláků se jich 1. září sešlo 14 a tak školka v základní škole opět ožila. Název Dráčci si zvolily maminky na třídní schůzce a děti ho s radostí přijaly. Babička Dominika Čapka uháčkovala pro všechny maskota dráčka, kterého jsme pojmenovali dráček Mráček. Čeká nás spousta práce, her, zábavy a legrace a těšíme se, že si celý školní rok užijeme v pohodě a ve zdraví.

 

Přednáška pro rodiče dětí

Ve středu 26. srpna se v mateřské škole konala přednáška na téma "Problematika poruch autistického spektra u dětí". Zájem byl obrovský, jak ze strany rodičů, tak i veřejnosti. Hodinové vyprávění odborníků z integračního centra Sasov (Jihlava) bylo zajímavé, pro většinu zcela nové a určitě přínosné.