Poslední zastavení nad projektem Děti čtou dětem

Podle časově tématického plánu se v červnu měli Ježečci naposled sejít se svými staršími kamarády ze sedmé třídy nad knihou ruských pohádek Krása Nesmírná. Závěr školního roku však probíhal netradičně a Ježečci už neměli možnost se s nimi setkat. A tak při posledním čtení sedmáky nahradila paní učitelka. Předškoláci si tentokrát samy vybrali pohádku - Člověk s měděným čelem - a moc se jim líbila. Vždyť v ní zvítězilo dobro nad zlem právě tak, jak to má v pohádkách být. Všichni společně jsme si nakonec poseděli u skleničky dobrého čaje, který jsme si uvařili v ruském samovaru. Celý projekt jsme nakonec ukončili veselou ruskou pohádkou Jen počkej, zajíci!

 

 

Zakončili jsme projekt Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička

Červnovou, závěrečnou část projektu Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička jsme věnovali slavným borovským rodákům. Navštívili jsme rodný dům Karla Havlíčka Borovského a nechali se provést celou expozicí. Se zaujetím si Ježečci vyslechli jednoduchý výklad o Karlu Havlíčkovi. Využili jsme možnost prohlédnout si i vzpomínkovou expozici dalšího slavného borovského rodáka, pilota RAF, Josefa Stránského. Z vystavených modelů letadel, ponorky i vyznamenání byli uchváceni především kluci. Holčičky si zase víc užily výstavu soch, plastik a studií významného rodáka z Havlíčkovy Borové, Viktora Dobrovolného.

 

 

Broučci na vycházce v Železných Horkách

Malí Broučci se ve čtvrtek 24. června vydali na výšlap do malebné vesničky Železné Horky. Cesta se sluníčkem v zádech nám rychle ubíhala a než jsme se nadáli, vítaly nás první domečky ve vesnici. Po dobré svačině v přírodě jsme si u horeckého špýcharu přečetli pověst O zlém správci Šokrovi a pokračovali v procházce. Nohy nikoho neboleli a tak Broučci v plné síle zvládli i zpáteční cestu do školky.

 

Adaptační dny pro nově přijaté děti

V úterý a ve středu 22. a 23. června ve školce probíhaly adaptační dny pro nově přijaté děti. Rodiče i děti jsme společně s Broučky přivítali, ukázali jsme, s čím si hrajeme a co ve školce děláme. Kdo chtěl, pohrál si sám, ti odvážnější to zkusili s kamarády, někteří si s námi zacvičili a všichni měli možnost si prohlédnout zázemí celé budovy MŠ. Seznamování probíhalo i na vycházkách a na školní zahradě. Nezbývá, než se těšit na první skutečné setkání s novými kamarády a p. učitelkami v úterý 1. září 2020.

 

Ježečci nocovali ve školce

Ke konci školního roku ve třídě předškoláků patří již tradiční akce "nocování ve školce". Letos si nocování užilo 17 odvážných a natěšených Ježečků. Středeční dopoledne jsme strávili u rybníku na Rozvalinách, kde nám pan Mirek Šrámek předvedl jízdy dvou ze svých pěti parníků. Každý si mohl vyzkoušet sám řídit parník vysílačkou a věřte, že se to stejně líbilo jak klukům, tak i holčičkám. Se zaujetím poslouchali i vyprávění o jednotlivých parníkách a o závodech s nimi. Po obědě jsme se vypravili na dětské hřiště, které Ježečci úplně zbožňují a lanovky, houpaček, skluzavky, kolotoče, lanových průlezek i pískoviště jsme si užili dosytosti. Po odpolední svačině jsme vyrazili na vycházku ke kostelu. Čas nám při společné zábavě strašně rychle utíkal a než jsme se nadáli, byl večer. Obložený chléb, zeleninku a čaj Ježečci slupli, jako malinu a kdo měl chuť, dojedl se ještě bábovkou. Slíbili jsme si, že půjdeme na večerní procházku, a tak jsme ještě prošli celou Havlíčkovu Borovou. Potom rychlá hygiena a hurááá do pyžámek a školičkového "kina". Příjemně unaveni uléhali Ježečci na lehátka a všichni spali bez probuzením až do rána. Paráááda!

 

 

Malá oslava konce školního roku ve třídě Ježečků

Děti a paní učitelka ze třídy Ježečků dostaly od rodičů na rozloučení se školním rokem a školkou veliký dort. Dort - Ježek nesl na svých bodlinatých zádech tolik jablíček a hrušek, kolik je holčiček a kluků v naší třídě. Nebylo vůbec jednoduché ho nakrojit, ale společnými silami se nám to podařilo a všichni jsme si na něm výborně pochutnali.

 

Odplouváme do školy

Netradiční "náhradní" zápis do ZŠ připravila na čtvrtek 18. června pro budoucí školáčky paní učitelka Blanka Zvolánková se svými deváťáky. Celá akce měla název Odplouváme do školy a nesla se v námořnickém duchu. Předškoláci si v doprovodu svých starších kamarádů prošli a prohlédli celou školu, plnili různé úkoly a setkali se se svoji novou třídní učitelkou. Poté jeden za druhým nastoupili na loď, postavili se ke kormidlu a rozpovídali se o tom, jestli se těší do první třídy a na co nejvíce. Jejich snahu ocenili nejen deváťáci s paní učitelkou Zvolánkovou, ale i výchovná poradkyně paní učitelka Jana Žáková. Od paní učitelky Hany Sobotkové dostali pamětní list, knížku prvního čtení a malé dárečky. Na závěr si předškoláčci pochutnali na výborném pohoštění. Bylo to krásné odpoledne a předškoláci si ho báječně užili. Děkujeme!

 

Stužkování předškoláků

Předání stužek jako symbolické stvrzení toho, že byli předškoláci přijati k základnímu vzdělávání, probíhalo letos jen skromně, bez přítomnosti rodičů a ještě k tomu na pokračování tak, jak předškoláci postupně nastupovali po karanténě do školky. To však nikomu z nich nepokazilo radost, kterou ze stužky měli. Teď už jim zbývá pouze pár dní, které stráví při společných hrách ve školce. Ještě je čeká "náhradní zápis" do ZŠ a nakonec slavnostní Rozloučení se školkou.

 

Broučci se těší na pouť

Ze začátku týdne nám přálo počasí, tak jsme hodně času trávili na zahradě. Děti si užívaly hry na pískovišti, stavěly hrady a bábovky, vozily písek na tatrách a prolézaly tunelem. Na dvorku si každý vyzkoušel, jestli umí pěkně foukat do bublifuku. Ve středu jsme se vypravili ke kostelu, abychom si na lavičce přečetli pověst, jak v Borové stavěli kostel. Také jsme pozorně sledovali, jak přibývá atrakcí. Děti se moc těšili, ale počasí nám letos nepřálo. Proto jsme si v pátek místo kolotočování pustili pohádku na dataprojektoru.  

 

Ježečci si udělali vycházku do Železných Horek

Podívejte se do fotogalerie, jak si Ježečci užili polodenní vycházku do Železných Horek. Už to jsou zdatní turisté. Po cestě tam naběhali někteří snad několik kilometrů navíc. A po cestě zpět už ty "závodníky" boleli nohy.

 

Broučci opékali

V pondělí se třída Broučků vydala na Akord. S sebou jsme si vzali špekáčky s chlebem, dříví, noviny i sirky, abychom mohli rozdělat oheň. Každý pěkně seděl na lavičce a pozoroval, jak se venku připravuje svačinka. Protože dětem chutnalo, nezbyl ani drobeček. Nakonec jsme po sobě vše poklidili a mohli vyrazit na procházku k letišti.

 

Broučci vyráběli bezovou šťávu

Nápad připravit si bezovou šťávu přivítali Broučci s nadšením. Na školní zahradě jsme otrhali několik květů černého bezu a potom už se všichni pustili do práce. Děti omývaly květy, vymačkávaly citrony a  nalévaly vodu do lavůrku. Do druhého dne jsme nechali uležet a zase další práce. Broučci si vyzkoušeli šťávu přecedit a po převaření a vychlazení nalévat do lahví (cukru jsme použili minimum). Ochutnávka dopadla podle očekávání, s kelímky a brčky chutnala šťáva skvěle. Snad si děti zapamatují, že čím více rukou, tím jde každá práce rychleji.

 

Broučci a domácí zvířátka

Domácí zvířátka jsou určitě oblíbeným tématem pro všechny děti. Snad v každé rodině se najdou zvířátka k chovu nebo alespoň domácí mazlíčci. Děti ve třídě Broučků tak mohly předvést svoje znalosti i zkušenosti. Pojmenovat zvířáka je celkem jednoduché, proto jsme se zaměřili na užitek, vzhled zvířátek, správné názvy mláďat  a zvířecích rodin. Broučci si vykreslovali a vystřihovali zvířátka, malovali kuřátka a pozorně poslouchali zvířecí příběhy. Hodně jsme si povídali o tom, jak správně pečovat o domácí mazlíčky, tak doufejme, že vše, v čem se děti ve školce zdokonalují, v budoucnu využijí.

 

Předškoláci už umí třídit odpad z domácností

Správně pojmenovat věci a předměty které nás obklopují, nedělá předškolákům žádný problém. Celý týden jsme se však zamýšleli nad tím, z čeho jsou tyto předměty vyrobeny. Snažili jsme se prohloubit si znalosti o druzích materiálů a vše si na konkrétních předmětech ukázat a předvést. Děti si z domu přinesly různé odpady z domácnosti a ve třídě při hře Na šikovné popeláře třídily papír, sklo, plast, gumu, textil, dřevo, kov. Na vycházkách po městysu jsme si prohlédli barevnost kontejnerů na komunální odpad a pozornost jsme věnovali i elektro odpadu a velkoobjemovým kontejnerům na bioodpad. Všechen odpad, s kterým jsme si ve třídě "hráli", jsme nakonec odnesli k opravdovým kontejnerům a společně pečlivě roztřídili. Nejlépe se však Ježečci bavili při pokusech, které jsme prováděli v otevřeném altánku na školní zahradě. Po důsledném poučení o bezpečnost jsme začali zkoumat vlastnosti jednotlivých materiálů. Zjišťovali jsme co je těžké a co lehké, tvrdé, měkké, křehké, co plave a co se potopí, co hoří, jde roztrhnout, ustřihnout, zlomit, rozbít apod. Byla to perfektní zábava.

 

Ježečci si prohlédli sběrný dvůr

Ve středu 10. června měli Ježečci možnost navštívit a prohlédnout si sběrný dvůr u nás v Havlíčkově Borové, kterým je provedl zaměstnanec úřadu městyse pan Vladimír Šorf. Od něho se dozvěděli, že sběrný dvůr je místem určeným ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálního odpadu včetně nebezpečných složek. Pokud potřebujeme vyhodit něco, co se rozhodně nevejde do běžné popelnice nebo kontejneru, vyřeší to za nás sběrný dvůr. Že je třídění odpadu nutné, to už si budou Ježečci vždycky pamatovat. Chráníme tím přírodu a prostředí, ve kterém žijeme.

 

Všechny děti mají svátek - Broučci

Celý týden pokračovalo radostné povídání o pondělním dni dětí. Broučci si procvičili, jak pojmenovat členy rodiny. Počítali kolik členů má jejich rodina. A také si připomněli, jak se chovají kamarádi a jaká znají kouzelná slovíčka. A když bylo povídání dost, tak jsme si zazpívali "Když máš radost a víš o tom, ..." Ve čtvrtek se celá třída Broučků vydala na polodenní vycházku do Peršíkova. Svačinku si děti snědly cestou a nezbyl ani drobeček. Venku dětem chutná:) Cestou děti pozorovaly okolí, stromy, na louce květiny, motýly a také traktor. A kdo měl náladu, tak si cestou i zpíval. Zkrátka a jednoduše krásné dopoledne.

 

Ježečci si vyšli k Poustevníkově studánce

Při poznávání blízkého okolí Havlíčkovy Borové jsme si tentokrát vyšli k Poustevníkově studánce do lesa v Pasičkách. Po cestě jsme si vyprávěli o tom, jak se máme správně chovat v lese a v přírodě obecně. U studánky si děti poslechly pověst O poustevníkovi Ondřejovi. Nešli jsme tam však jen pro zábavu, ale domluvili jsme se, že studánku i potůček, který z ní vytéká pěkně vyčistíme a okolí upravíme. Ježečci pracovali s velkou chutí, a když byla studánka vyčištěná, naplnili jsme si kelímky pramenitou, ledovou vodou a všichni jsme si připili na zdraví.

 

Na výpravě za pirátským pokladem

Ve středu 3. června se třída předškoláků proměnila v pirátské území a kdo nepřišel do školky v "pirátském", ten v naší třídě neměl co dělat. Sešlo se nás celkem šestnáct. Šest krásných pirátek a deset strašných pirátů složilo hned ráno zkoušku odvahy. Stejně jako praví piráti musí umět na své lodi vylézt na stožár a do plachtoví, tak i naši malí piráti dostali za úkol vylézt po žebřinách co nejvýše nad kormidlo "své lodi". Po splnění nelehkého úkolu se všichni piráti posilnili dobrou svačinou a pod pirátskými vlajkami vyrazili po skrytých značkách na výpravu za pokladem starého piráta. Hra děti úplně pohltila a tak se po pár nalezených značkách změnila výprava na honbu za pokladem. Poslední úsek cesty byl i trošku strašidelný, protože děti musely obelstít ducha starého piráta, který poklad hlídal. I to se nám podařilo a truhlu s pokladem našla pirátka Vanesska Antlová. Potom došlo na spravedlivé dělení pokladu. Truhlička byla totiž až po okraj plná zlatých čokoládových penízků, opravdivých šperků, hodinek, náušnic, náramků, čelenek a našel se tam i kompas. Nad truhličkou se strhly i hádky a "rvačky" o jednotlivé kousky, ale nakonec všechno dobře dopadlo a piráti se svorně vydali na zpáteční cestu.

 

Broučci a Mezinárodní den dětí

Broučci oslavili  Mezinárodní den dětí na hřišti. Na zahájení si děti daly zmrzlinu a sportování mohlo začít. Děti skákaly v pytlích, běhaly po trase vyznačené kroužky, skákaly panáka, kreslily křídami, prolézaly tunelem,... Na zahrádce u školky si zahrály hru s květinami, které už umí pojmenovat, a ještě si vyslechly pohádku. Odměnou dětem byly bonbony, které nesly papírové ještěrky na zádech:) Další sladkou odměnu děti dostaly od Filípka a Toničky. A lentilkové muffiny rozdávala Verunka, protože slavila narozeniny.

 

Ježečci slavili Mezinárodní den dětí

Na pondělí 1. června se děti ze třídy Ježečků těšily již celý víkend. Slíbili jsme si totiž, že Mezinárodní den dětí pořádně oslavíme. A kde lépe slavit než na hřišti. A jak lépe slavit než pohybem a zábavou. Hned ráno přinesla Barunka Hájková do třídy veliký sáček bonbónů a spravedlivě podělila všechny děti. Po svačině si ještě Ježečci pochutnali na nanuku a pak už jsme šli rovnou na krásně vysečené hřiště u vodárny. Kreslili jsme na asfalt, závodili a soutěžili o sto šest. Na oběd jsme se vraceli unavení, trošku špinaví, ale spokojení. Bylo to prima dopoledne.

 

Broučci u rybníka a na louce

Barvičky v přírodě nás doslova lákají k novému pozorování a objevování. Proto se Broučci několikrát vypravili na louku. Ukázali jsme si některé luční květiny a po stálém opakování si téměř všichni zapamatovali názvy. Vydali jsme se také k rybníku V koutech a k Trojháčku. Děti si vyslechly pověst o vodníku Hlubinovi a potom už si každý prozkoumával to svoje. Někdo pozoroval mraveniště, někdo zkoušel udělat z trávy slepičku nebo kohoutka, další se snažili co nejdéle odnést na prstě berušku a jiní si vycházky užívali jen tak po svém.

 

 

Ježečci se podívali do borovského kostela

V projektu Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička jsme byli nuceni "přeskočit" dvě témata za měsíc březen a duben. Květnové téma znělo:"Dominanta Havlíčkovy Borové - kostel sv. Víta". Prohlídku kostela jsme si domluvili s panem Josefem Nevolem a zároveň jsme ho poprosili, jestli by bylo možné podívat se do kostelní věže na zvony. Pan Nevole nám ochotně vyšel vstříc a předškoláci prožili zajímavé i tajuplné chvíle strávené nejen uvnitř kostela, ale i výpravu do staré kostelní věže, která byla ke kostelu přistavěna v roce 1696. Při zdolávání dřevěných točitých i příkrých schodů museli prokázat velkou odvahu, aby se dostali až pod dva borovské zvony. Ten větší nese jméno svatý Vít a menší svatý Jan Nepomucký. Když se zhoupla srdce obou zvonů a uslyšeli jsme jejich zvuk z bezprostřední blízkosti, byl to ohromný zážitek.

 

Není nad opékané špekáčky

Na středu 27. května jsme si naplánovali polodenní vycházku k rybníku Trojháčku spojenou s opékáním špekáčků. Počasí nám přálo a tak nám cesta při společném povídání krásně ubíhala. Využili jsme ohniště, lavičky i zázemí na stolování. Ježečci si sami narovnali dřevo na ohniště a každý sám si opekl špekáček. Užili jsme si spoustu legrace a vůbec se nám nechtělo vracet zpět do školky.

 

Vycházky do přírody Ježečky baví

Každý den, kdy bylo jen trošku pěkné počasí, využili Ježečci k dlouhým vycházkám do přírody. Zaměřili jsme se na prohlubování znalostí o  zahradních květinách, ale i bylinkách a kytičkách na loukách. Na školní zahradě jsme letos nepracovali, ale prohlédli jsme si co nasázeli a naseli na záhonky děti ze třídy Broučků. Z fotek ve fotogalerii jste jistě poznali, že jsme si vyšli k Peršíkovu, luční kytičky jsme poznávali u rybníku Trojháčku a znalosti o listnatých a jehličnatých stromech jsme si fixovali v lese v Mantě. Ježečky zaujala i studna, z které se vede kvalitní pitná voda do vodárny v Havlíčkově Borové. Poslouchali, jak v ní šumí voda a překvapil je chlad, který studnu obklopoval. Vycházky se jim líbili a už vymýšlíme, kam zamíříme příště.

 

Broučci na zahrádce i v přírodě

Broučci pomáhali na záhonech sázet rajčata, papriky, salát i kedluben. A protože mají šikovné prstíčky, tak mohli i malá semínka ředkviček a hrášku nasít do záhonu. Velkou radostí bylo zalévání. Do kelímku si Broučci dali semínko a odnesli si ozdobený kelímek domů. Všichni se už těší, jak slunečnice porostou. Počasí nám přálo, a tak jsme co nejvíce času trávili venku. Na zahradě na pískovišti převážely tatry písek a někdy se objevily pěkné bábovky. Na vycházkách jsme pozorovali motýly, pavoučky i mravence. Na louce jsme trhali kopretiny a cestou zpět jsme objevili část skořápky. Venku je stále něco k pozorování.

 

Děti, pozor na silnici

Podívejte se do fotogalerie, s jakou chutí se Ježečci opět pustili do hry, učení i práce tentokrát v oblasti dopravní výchovy.

 

Kamarádi ve třídě Broučků

Po dvou dlouhých měsících odloučení se ve třídě Broučků sešla skupinka kamarádů. Radost ze setkání byla velká, protože se děti po dobu uzavření školky neviděly, a tak si měly o čem povídat. Pomalu se dostáváme do pracovního tempa, vyprávíme si, kreslíme, malujeme a pokud to dovolí počasí, tak jsme co nejvíce na zahradě nebo v přírodě. Ve třídě jsme měly také oslavu - Filípek Nevole dodatečně slavil 5. narozeniny a dětem přinesl zákusky a dětské šampáňo.

 

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 probíhal 12. a 13. května v budově mateřské školy  Stejně jako ve škole, tak  i ve školce, byl zcela netradiční a bez dětí i smutný. Odevzdání vyplněných žádostí a několik základních informací pro rodiče, to bylo vše. K zápisu se dostavilo 11 zájemců.

 

V pondělí 11. května znovu ve školce

Nikdo z nás by si ani ve snu nepomyslel, že téma "Orientujeme se v povoláních" pro nás bude na osm týdnů to poslední. Osmitýdenní koronavirová karanténa je už za námi a děti se opět sešly ve znovuotevřené školce. Hned první den se nás sešlo ve třídě Ježečků 12. Užili jsme si dlouhou vycházku do přírody a radovali se ze setkání s kamarády. Teď si jenom přejeme, aby se všichni kolem nás chovali ohleduplně a důsledně dodržovali nastavená organizační a hygienicko - dezinfekční opatření. S pokorou si uvědomme, že na tom závisí zdraví vašich dětí, učitelek a personálu školky.

 

Ježečci a povolání "v kostce"

Celý první březnový týden jsme ve třídě Ježečků věnovali otázkám a orientaci v povoláních. "Povolání v kostce" se totiž jmenuje moc pěkná společenská hra, kterou nám do třídy přinesla Katka Tonarová. Našli jsme v ní spoustu inspirace, otázek a možností řešení. Čím byste chtěli být, až vyrostete? V této otázce měla většina dětí okamžitě jasno. Horší to bylo s odpovědí na otázku:"Jaké povolání mají tvoji rodiče a kde pracují? Zde většina předškoláků překvapivě tápala, ale do druhého dne to napravili. Zapojili do našich otázek a odpovědí své rodiče a vše si ujasnili. Nejvíce však Ježečky pobavila hra "Na řemesla". Hráli jsme si a přitom jsme se toho zábavnou formou hodně naučili. Názorně jsme si předvedli osmnáct povolání: lékařka, opravář, fotbalista, včelař, hasič, prodavačka, kominík, kuchař, voják, zahradnice, mažoretka, kytaristka a zpěvačka, hajný, policista, učitelka, číšník a uklízečka. Péťa Stránský jako kominík nám nádherně zazpíval písničku "Já jsem malý kominíček, šupsajdá..." a Barunka Hájková jako kytaristka a zpěvačka zazpívala nejoblíbenější písničku svého dědečka "U našich kasáren stojí v noci stráž ...". Byl to bezesporu moc příjemně prožitý týden.

 

Předškoláci pozvali do školky své rodiče

A víte proč? Aby jim ukázali, jak se připravují  na zápis do I. třídy ZŠ. Rodiče bedlivě sledovali výkony svých ratolestí a předškoláci se samozřejmě chtěli předvést. Byli soustředění a pozorní a vcelku hravě plnili zadávané úkoly. Ta velká snaha se jim jistě vyplatí u zápisu, který v naší ZŠ proběhne v pondělí 20. dubna. Rodiče jsem znovu upozornila na to, jak důležitý je správný úchop tužky (pastelky, pera). Často se rodiče mylně domnívají, že správné držení psacích potřeb si dítě má osvojit až v I. třídě. Proč je tedy správný úchop tak zásadní? Podle vysvětlení speciální pedagožky Mgr. Drábové se na psaní a kreslení podílí přibližně 200 svalů ruky a těla. Ruka je propojena s orofaciální oblastí (orofaciální = týkající se oblasti úst a obličeje), takže úchop přímo ovlivňuje obličejové svalstvo a řečové schopnosti. Jakmile je tedy ruka v napětí, tuhne čelist i jazyk a myšlenkové procesy fungují mnohem pomaleji, což se může odrazit na školním prospěchu.

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Jak samo o sobě říká jedno staré přísloví - ve zdravém těle je i zdravý duch. Je to sice staré, nicméně stále pravdivé přísloví. Ježečci již šest měsíců chodí pravidelně každé úterý cvičit do velké tělocvičny. A že je to opravdu baví, to jistě na první pohled uvidíte v naší fotogalerii.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

V měsíci únoru jsme ve školce přivítali další dva hosty: paní Věru Kubínovou a paní Marii Pazourovou. Paní Kubínová dětem vyprávěla, jak prožívala dětství v Praze a četla dětem pohádku O slepičce a kohoutkovi. Od paní Pazourové se děti dozvěděly, jaké to bylo ve škole v Peršíkově, a vyslechly si pohádku Rybář a zlatá rybka. Děkujeme za pěkné povídání a čtení pohádek.

 

My jsme malí muzikanti - Broučci

"Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země. My jsme muzikanti... " se každý den ozývalo ze třídy Broučků. A že jsme hráli na mnoho nástrojů můžete vidět ve fotogalerii. Děti se učily nové písničce, učily se správně pojmenovávat hudební nástroje, poznávaly nástroje zrakem, ale i jen sluchem, doprovázely dětské písničky na dřívka, triangl, bubínek... Velkou událostí ve třídě Broučků byla návštěva pana Michala Hájka. To byla velice krásná hodina s klavírem. Děti dávaly dobrý pozor, aby si vše zapamatovaly. Dozvěděli jsme se, která zvířátka v klavíru bydlí: mědvědi, veselí, ale i smutní ptáčci. Zazpívali jsme si společně, a dokonce si děti zkusily také zahrát. Nejnapínavější to ale bylo, když děti hádaly melodie z večerníčků. Mockrát děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

 

Krkonoše a bájný duch hor Krakonoš

V únorovém pokračování projektu Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička jsme se zaměřili na naše nejvyšší a také nejnavštěvovanější hory Krkonoše. Nejprve jsme čerpali z našich vlastních zkušeností a zážitků. Pokračovali jsme zhlédnutím krátké videonahrávky s komentářem "Krkonoše - hory bez hranic". Ježečkům se moc líbila a sami ji přerušovali svými komentáři. A tak, jako patří k nejvyšší hoře Krkonoš Sněžce sníh, tak patří ke Krkonoším postava bájného ochránce hor Krakonoše. Zazněla úvodní znělka ke Krkonošským pohádkám a Krakonoš se objevil ve dveřích naší třídy. Ježečci si s ním vyprávěli o horách, o lidech i zvířatech, o pohádkách i o Krakonošově zahrádce. Také si s ním zatancovali při písni Petra Hapky "Pán hor". Slíbili mu, že budou vždy přírodu chránit a pěkně se k ní chovat. Na závěr jsme se ještě pobavili při promítnutí pohádky "Jak šel Trautenberk do hor pro poklad" a Krakonoše jsme si nakreslili.

 

 

Zahájili jsme plavecký výcvik

Plavecký výcvik, který již tradičně probíhá v plaveckém bazénu v Hlinsku v Čechách, jsme zahájili ve středu 26. února. Na výcvik se přihlásilo všech 19 dětí ze třídy předškoláků. První lekci výcviku absolvovalo 17 dětí z borovské MŠ a připojily se k nám ještě děti z MŠ v Oudoleni. V bazénu si dětí převzaly proškolené plavčice. Po krátkém prozkoušení si děti rozdělily do dvou skupin na začátečníky a mírně pokročilé. Potom již každá skupina pokračovala ve svém výcvikovém programu. Nikdo z Ježečků neměl sebemenší problém. Všichni I. lekcí prošli s nadšením a spokojeností. Těšíme se na příští středu a nové zážitky.

 

 

Ježečci navštívili již podruhé Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

V úterý 25. února jsme se vypravili na animační program k výstavě "poTVOROVÉ" Aloise Boháče (byl to český akademický malíř a středoškolský profesor kreslení). Program se jmenoval POTVORY A POTVŮRKY a průvodkyni celým programem nám opět dělala příjemná, milá a ochotná lektorka galerie Mgr. Tereza Krejčová. Společně jsme si prohlédli nadpřirozený svět Aloise Boháče a objevovali jsme jeho nejroztodivnější obyvatele, kteří se ukrývají v nejedné české pověsti nebo pohádce. Potvory, potvůrky, neřádi, trpaslíci, pidižvíci, skřítci, nadpřirozené bytosti a spoustu dalších živočichů nám připomnělo, jak barvitá a rozvitá je lidská fantazie. Celý program jsme zakončili v pracovně, kde si každý z Ježečků vlastnoručně vyrobil svojí potvůrku.

 

"Děti čtou dětem" - čtení šesté - Žabka Carevna

Tak jsme se sešli již po šesté. Ježečci a sedmáci. Tentokrát jsme si v podání žáků sedmé třídy vyslechli pohádku Žabka Carevna. Čtení a vyprávění dějových souvislostí jsme doplnili tancem. Typicky českým tancem by jistě byla polka, ale na tu jsme ve třídě neměli dost místa. Proto si předškoláci vybrali mazurku. Původem polský tanec v českých školičkách dávno zdomácněl a na písničku Měla babka čtyři jabka jí tancovalo mnoho generací před námi. I my jsme se při mazurce dobře pobavili. Ale ta pravá zábava začala až při seznamování se světoznámým ruským lidovým tancem kozáčkem. Měli jsme toho nejlepšího učitele. Svěřili jsme se do rukou českého tanečníka a pedagoga Jana Ondera, který nás všechny seznámil se správným provedením tance ve svých Tanečních hrátkách. Úplnými hvězdami na našem "parketu" byli sedmák Martin Klement a předškolačka Vaneska Čermáková. Tleskáme!

 

Masopust ve třídě Broučků

To bylo zážitků za jeden týden. Broučci se nejprve připravovali na tolik očekávaný karneval, kreslili a malovali klauny a kašpárky, vyráběli zápichy a škrabošky, vyprávěli jsme si o masopustu v naší obci a aby se děti přesvědčily na vlastní oči, pustili jsme si několik ukázek z masopustních obchůzek na dataprojektoru. Protože k masopustu patří koblížky, dali jsme se jedno dopoledne do práce. Všichni s chutí pomáhali jak při zadělávání těsta, tak při vykrajování a obalování. Hotové koblížky (vyběhlíky) všichni ochutnali a nabídli jsme i rodičům při vyzvedávání dětí.

 

Maňáskové divadlo Šternberk

Ve čtvrtek do naší školky přijelo maňáskové divadlo. Děti viděly tři pohádky: Perníková chaloupka, Červené klubíčko a O slepičce a kohoutkovi.

 

Jak se Ježečci těšili na karneval

Přípravy na karneval děti ohromně prožívaly. Vyprávěly si o tom, co už na různých karnevalech zažily a hlavně řešily v jakém přestrojení přijdou tentokrát. S chutí se pustily do vykreslování karnevalových omalovánek a nástěnka se za chvilku zaplnila obrázky princezen, námořníků, vodníků ... Předškoláky také moc bavilo kreslení podle vlastní fantazie na téma: "Klauni a kašpárci". Procvičovali si správné držení pastelky a správnou techniku stříhání.  Nezapomněli jsme ani na vyprávění o masopustu a blížící se masopustní obchůzce po Havlíčkově Borové. Ježečci se zajímali o názvy typických masopustních masek, jako například Laufr, slamák, medvědář s medvědem, kominík, cikánka, smrtka, a všichni společně jsme pak rozkrývali jejich symboliku.

 

Karneval v naší školičce

Letošní karneval byl pro Broučky i Ježečky docela jiný a dá se říct, že i originální. Vše probíhalo v malé tělocvičně ZŠ, v plné režii žáků IX. ročníku, pod vedením p. uč. Blanky Zvolánkové. Celým karnevalem děti  provázeli 3 maskoti (medvěd, pes a zajíc) a ostatní deváťáci. Nikdo neměl šanci se ani na chvilku nudit, protože od samého začátku až do konce se tančilo, zpívalo a soutěžilo. Za tak skvěle připravený karneval nezbývá, než před žáky IX. ročníku smeknout klobouk.

 
 

Pohádky ve třídě Broučků

Ve třídě Broučků se na dva týdny zabydlely pohádky. Děti se zapojovaly do mnoha činností souvisejících se čtenými pohádkami. Stavěly hrady pro Růženku, kreslily korále pro princeznu, tahaly řepu, vařily kaši v pohádkovém hrnečku, zpívaly o Karkulce a trošičku se bály při vyprávění o zlém čaroději z ledového království. Jak se Broučci měli pohádkově se podívejte do fotogalerie.

 

My jsme malí muzikanti

Třída Ježečků je vlastně chlapecká třída. Dvanáct kluků a pouze sedm holčiček. Tak jsem měla trošku strach, jak dopadne naše týdenní muzicírování. Ale obavy to byly naprosto zbytečné. Jak jsme otevřeli skříňku s Orffovými hudebními nástroji, hned se v nás všech probudili dřímající hudebníci. Ozvučná dřívka, triangly, bubínky, rumba koule, rolničky, tamburíny, xylofony a dokonce kytara, housle a minivarhany nás provázely od pondělí do pátku. To si ještě děti přinesly z domu svoje hudební nástroje (flétničky, kytaru, tahací harmoniku...) a to byly koncerty! Učili jsme se nástroje správně pojmenovat, vědět, jak se drží a jak se na ně hraje. Zábavné byly i zvukové a hudební kvízy. Poznávali jsme hudební nástroje podle zvuku. Naslepo jsme poznávali běžné zvuky kolem nás a soutěžili jsme v poznávání písniček z pohádek a večerníčků. Prostě prima zážitky!

 

Svátek svatého Valentýna a první "malé" lásky ve školce

Nevím, jestli to Tobiasovi poradila maminka, ale jisté je, že v pátek 14. února (svátek sv. Valentýna) přinesl do školky krásně vykreslené srdíčko s věnováním pro Vanesku Č. Ona mu za to věnovala zase svoje vlastnoručně vystřižené a vykreslené srdíčko.

 

Pohádka "O Červené Karkulce" - hrají: Ježečci

Podívejte se do fotogalerie, jak se Ježečkům podařilo sehrát pohádku O Červené Karkulce. Hráli jsme ji hned několikrát, v různém "hereckém" obsazení, a vážně jsme si to naše divadelní představení perfektně užili. Paní učitelka dostala roli vypravěčky a jednotliví herci se museli zhostit svých rolí bez velkých příprav. A šlo jim to jedna radost!

 

Z pohádky do pohádky

Pohádky nás ve školce provází téměř každý den, ale tento týden jsme se jim věnovali opravdu pečlivě. A hlavně těm klasickým - O Budulínkovi, O Smolíčkovi, O Červené Karkulce, Hrnečku, vař! ... Předškoláci je poslouchali, kreslili, vyprávěli v časové posloupnosti podle obrázků, ale také sledovali jako v kině na dataprojektoru. Velkou zábavu si užili i při hře s papírovým divadlem.

 

Krůčky ke zdraví

Na čtvrtek 30. ledna jsme si do třídy Ježečků pozvali vychovatelku z naší školní družiny Ludmilu Smejkalovou, která vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogiky na Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě a přišla obohatit vědomosti Ježečků svým projektem "Krůčky ke zdraví". Je to projekt zabývající se primární prevencí a Lída ho rozdělila do dvou částí. První částí s názvem ZDRAVÝ ZOUBEK nás provedly dvě loutky, víla Zuběnka a zlý Kazizub. Řeč se točilo kolem dětského chrupu, ústní hygieny a potravin zdravých pro děti a jejich zoubky a naopak nezdravých, které jim zoubky kazí. Druhou částí nazvanou JAK ZŮSTAT ZDRAVÍ Ježečky provedli dva maňásci - Bakterie. Zde se toho děti hodně dozvěděly o správné technice umývání rukou, seznámily se s problémem špinavých rukou a bakterií a také bakterie na rukách pozorovaly pod leaserovou baterkou. Nechyběly ani pohybové chvilky a závěrečný vědomostní test. Nakonec všichni dostali zubní kartáček, omalovánky a leporelo s básničkou "Aby byly ručičky čisté jako rybičky", která učí děti, jak si správně umývat ruce. Děkujeme Lídě za obohacení našeho výchovného programu.

 

 

Ježečci a "záhady" lidského těla

Týden nazvaný "Moje tělo a péče o zdraví" jsme zahájili poznáváním a správným pojmenováním viditelných částí lidského těla a shrnutím vědomostí o jejich funkcích. Ale Ježečci jsou již předškoláci. Jsou chytří a zvídaví. Proto jsme se s chutí pustili do rozšiřování a prohlubování znalostí o některých životně důležitých orgánech v lidském těle. Učili jsme se je správně pojmenovat (mozek, srdce, plíce, žaludek, střeva, močový měchýř ...) a přiměřeně věku dětí objasňovat jejich funkce. Naše povídání jsme zpestřili názornými ukázkami na demonstračních modelech lidské kostry a umístění vnitřních orgánů. Z kabinetu biologie v ZŠ jsme si vypůjčili i přehledné obrazy oběhové a svalové soustavy. Vyprávěli jsme si nad Encyklopedií lidského těla a opět nás zaujala práce s interaktivní mluvící knihou Lidské tělo. Nakonec jsme si slíbili, že se ještě vrátíme k vyprávění o pěti lidských smyslech. Ale to zase až někdy příště.

 

Zimní sporty a radovánky ve třídě Broučků

Děti si prohlížely obrázky, pojmenovávaly jim známé sporty. S dalšími sporty jsme se seznámili, když jsme si pustili několik ukázek a také pořad Lvíčata. Ten děti velice zaujal. Nejdříve si děti vyslechly novinky ze světa sportu, viděly také skoky na lyžích, akrobatické lyžování a jízdu v boulích, ukázku biatlonu, jízdu na snowboardu... Také se jim líbila ukázka z dětského tréninku - skoky na lyžích z malého můstku. Ve třídě vládla pracovní atmosféra: děti vykreslovaly, malovaly kopce a zamrzlé rybníky a lepily sněhové vločky, házely papírové koule, hrály na mrazíka. Když počasí dovolilo, tak si děti kreslily klacíky do sněhu, pozorovaly své stopy, bobovaly... 

 

"Děti čtou dětem" - čtení páté - Kulihrášek

Páté setkání Ježečků s žáky VII. třídy nad knihou ruských pohádek Krása Nesmírná proběhlo v úterý 28. ledna. Sešli jsme se ve školní družině a Ježečci si poslechli pohádku Kulihrášek. Při rozhovorech o vyslechnuté pohádce a prohlížení obrázků předškoláky nejvíce zaujala postava sedmihlavého draka a Tomáš Fiedler hned rozhodl, že se všichni pokusí takového pohádkového netvora nakreslit. Nejprve jsme však opět doplnili naše společné čtení o porovnávání české a ruské kultury. Ježečci se seznámili s typickou ruskou hračkou, tradiční dřevěnou rozkládací panenkou matrjoškou. Jako ukázku českých hraček si předškoláci přinesli do školky svoji nejoblíbenější hračku a každý nám o ní něco pověděl. Matrjošky svojí různorodostí některé děti tak zaujali, že jim dali na několik dní přednost před všemi ostatními hračkami ve třídě.

 

 

Navštívila nás paní učitelka Šárka Janáčková  s malou Verunkou.

V úterý 28. ledna nás ve školce navštívila paní učitelka Šárka Janáčková a přivezla nám ukázat svoji sedmitýdenní Verunku.

 

 

Tady jsou Ježečci doma - přírodní krásy naší země

I v lednu pokračoval náš projekt Tady jsme doma aneb Ta naše zemi, zemička. Tentokrát jsme se obrazně rozhlédli po krásách naší země ve všech čtyřech ročních obdobích. Klíčová slova našeho vyprávění byla: roviny, kopce, vysočina, hory, rybníky, potoky, řeky, moře. Ježečci si vyprávěli zážitky z cestování s rodiči, prohlíželi si turistické známky a pohlednice. S nadšením zjišťovali, jak známá jim jsou některá jména (nař. Doubravka, Sázava, Vltava, Krkonoše, Jeseníky, Šumava ...). Své poznatky si obohatili i prohlížením osobního turistického deníku plného krásných barevných vizitek, razítek, vstupenek a pohlednic, který jim přinesla paní učitelka Geistová. Naučili jsme se i dvě písničky úzce související s tématem o České republice. První se jmenuje "Hora Říp" a druhá "Ta naše zemička".

 

Zimní výtvarné a pracovní dílničky Ježečků

Netradiční zimu jsme ve třídě Ježečků přivítali výrobou netradičních sněhuláků. Procvičili jsme si vystřihování, nalepování i dovednost podepsat se. Také je zaujalo kreslení zmizíkem na inkoustový podklad. Bylo to úplně "kouzelné" tvoření. Linie tahu zmizíkem se jim kouzelně objevovaly pod hrotem fixu a dětem se podařilo vytvořit zajímavé zimní obrázky na papírové krajky pod dort a rozetky do podšálků rázem proměnit v originální sněhové vločky. Do třídy jsme si přinesli sníh a kousky ledu a v praxi jsme zjišťovali, že je to opravdu pouze voda, která při nízkých teplotách a v mrazu změnila své skupenství. Ježečky překvapilo, jak je voda z roztátého sněhu špinavá.

 

 Broučci si užívali svůj SNĚHULÁKOVÝ TÝDEN

Konečně jsme se dočkali alespoň trošky sněhové nadílky. Radost a dovádění na sněhu byly zcela na místě, vždyť k pravé zimě patří právě sníh. Nejprve jsme si ve třídě hráli s papírovými sněhuláky - počítali koule, knoflíky, mačkali jsme koule z papíru a dělali pokusy se sněhem. Bročci se tak dozvěděli, co se stane s vodou, kterou dáme do misky za okno, jak sníh rychle taje, když ho mačkáme v dlani nebo zahříváme dechem. Děti hodně sněhuláků vykreslily, některé si nalepily na obarvené skleničky a odnášely si domů sněhulákové lucerničky.  No, a venku už všichni jenom dováděli při koulování, bobování, vyšlapávání cestiček a společně jsme si na zahradě postavili malého sněhuláka.

 

Týden sportů a radovánek

Hurááá! Napadlo nám trošku sněhu, tak jsme toho hned museli využít. To byla zábava. Koulování, hod sněhovými koulemi na cíl i do dálky, klouzání po botách a obdivování sněhuláků (vlastního jsme si nestihli postavit). Ale nejlepší bylo bobování na kopci u kostela. Jezdilo nám to, jako po másle. A musím předškoláky pochválit, protože byli ukáznění a dodržovali bezpečnostní pravidla, která jsme si při prvním bobování stanovili. Ke sportování jsme využili i každou chvilku ve školce. V tělocvičně jsme se koulovali papírovými koulemi, vozili jsme se na kobercových sáních a učili se používat a ovládat hokejku při zápase v pozemním hokeji.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

V měsíci lednu jsme ve školce přivítali další dva hosty: paní Marii Panáčkovou a paní Blanku Janáčkovou. Paní Panáčková dětem vyprávěla o svém dětství v Železných Horkách a jak chodili do Borové do školy pěšky. Před spaním si děti vyslechly pohádku Chaloupka roubenka. Paní Janáčková, babička Justýnky, dětem vyprávěla, jak v dětství pomáhala - s babičkou věšela prádlo na půdě. Před odpočinkem dětem četla pohádku Jak zvířátka přezimovala. Děkujeme za milé povídání a čtení pohádek.

 

Zima a zvířátka u Broučků

Děti si vyprávějí o zimě - aktuálním ročním období, učí se nové písničky o zimě, sněhu, vránách... Jako doprovod ke zpěvu můžeme využívat nová dřívka a rolničky. Ve třídě lepíme vločky, kreslíme sněhuláky, hrajeme si s papírovými (jako sněhovými) koulemi, cvičíme, kreslíme zvířátka, která chodí ke krmelci...  Ve středu jsme navštívili krmelec a v pátek jsme nasypali ptáčkům do krmítek. Jak nás zima ve školce baví se podívejte do fotogalerie.

 

"Zvířátka a ptáčci v zimě" - téma, které Ježečky zajímá

Vyprávění o životě zvířátek a ptáčků v zimním období nás provázelo celý týden. Prohlíželi a popisovali jsme obrázky s ptáčky a zvířátky žijícími ve volné přírodě. Na vycházkách jsme vyhledávali krmítka a ujasnili jsme si, co do krmítka patří a čím bychom naopak ptáčkům ublížili. Hodně jsme si toho pověděli o práci myslivců a své znalosti jsme si prověřili na vycházce ke krmelci do lesa v Kopaninách. Každý z Ježečků přispěl nějakou dobrotou. Ve třídě jsme si zdramatizovali a zahráli pohádku O zvířátkách a boudě Budce. Vystupovali v ní sice i domácí zvířátka, ale děti si krásně procvičily pohotovost vyjadřování, plynulost řečového projevu a obohatily slovní zásobu. Naučili jsme se taneček Vrabec a sýkorka, písničku Zima je tu, děti a básničku Ježek v zimě. Prostě - nezaháleli jsme ani chvilku.

 

Trošku netradiční oslava narozenin

Náš kamarád Dominik ze třídy Ježečků oslavil své páté narozeniny. Jako obvykle jsme mu všichni popřáli, zazpívali, předali blahopřání a samozřejmě dostal hobla. On si pro nás se svojí maminkou připravil malé překvapení. Na stolečku se objevila čokoládová fontána a několik misek s různými druhy ovoce. To byla dobrota! Během deseti minut byly misky prázdné. A že nám chutnalo, to se můžete přesvědčit na fotkách ve fotogalerii. Ježečci opět zažili něco nového.

 

Broučci a Ježečci se vypravili do lesa ke krmelci

Děti z obou tříd se ve středu 15. ledna vypravily do lesa. Celý týden si ve školce povídáme o zvířatech a ptácích. Prohlížíme si obrázky, fotografie zvířat, všímáme si stavby těla, čteme si z knih zajímavosti. Děti ví, že pro zvířata není jednoduché v zimě shánět potravu. A pro děti je radost, když si mohou vzít na záda batůžky a zvířátkům v lese nechat jablka, mrkve, ale i seno a obilí. I když cestou foukal vítr, vycházka se všem líbila a v lese bylo příjemně. Děti zdolávaly lesní terén, sbíraly šišky a prohlížely si, co přinesly kamarádi zvířátkům.

 

Ježečci poprvé "psali" do sešitů

Hra na školu předškoláky vždy baví. V pátek 10. ledna se na ni těšili o to víc, že věděli, že budou poprvé "psát" do opravdických školních sešitů. Nejprve jsme si zopakovali, jak mají děti správně sedět a držet tužku. Potom jsme se blíže seznámili se samotnými sešity a vysvětlili si pojmy: listy, stránky a linky. Nakonec na nás už čekalo první grafomotorické cvičení. Popřejme tedy předškolákům, aby jim jejich nadšení z prvního "psaní" dlouho vydrželo!

 

My tři králové jdeme k vám

Svátek Tří králů jsme ve třídě Ježečků využili k poslechu příběhu o cestě tří mudrců do Betléma a vyprávění o sobotní tříkrálové sbírce a jejím významu. Pro většinu Ježečků nebyla nová ani píseň My tři králové jdeme k vám. Zdokonalovali jsme se také ve stříhání a nalepování a třemi králi jsme si vyzdobili i nástěnku. Nakonec jsme si na tři krále i zahráli. Každý měl v naší dramatizaci svou roli. Malému Ježíškovi se přišli poklonit, obdarovat ho a zazpívat mu nejen tři králové, ale také zvířátka.

 

Poslední ohlédnutí za vánoční atmosférou ve třídě Ježečků

Podívejte se do fotogalerie jak klidná, radostná a tvořivá atmosféra nás ve školce provázela posledními dny před Vánocemi. Stihli jsme i potěšit svými koledami dvě babičky (paní Zelenou a paní Křesťanovou).

 

 

Ježečci zdobili vánoční stromeček v rodném domku KHB

Stejně jako každý rok, tak i letos byli předškoláci pověřeni úkolem ozdobit vánoční stromeček v rodném domku KHB. Stromeček patří i místní knihovně a slečny knihovnice dostaly skvělý nápad. Vyrobit dlouhatánský řetěz ze starých knih. Předškoláci dokázali, že jsou šikovní a zruční. Stromeček ověsili malými andílky, dozdobil vlastoručně vyrobeným papírovým řetězem, na špičku připevnili hvězdu betlémskou a rozsvítili světýlka. Byla to nádhera! Krásnou předvánoční atmosféru jsme ještě umocnili poslechem dvou dětských vánočních příběhů. Slečny knihovnice předškoláky pohostily perníčky a teplým čajem a my jsme jim na oplátku ještě zazpívali několik koled a zahráli pohybovou hru Čert a Káča. Bylo to pohodově prožité předvánoční dopoledne.

 

 

Kterak Ježečci stavěli podle staré borovské pověsti kostel

Jako další úkol v projektu Tady jsme doma aneb ta naše zemi, zemička jsme si stanovili podrobně se seznámit s pověstí "Kterak v Borové stavěli kostel". Nejprve jsme si při vycházce k našemu kostelu zašli a pečlivě si ho ze všech stran prohlédli. Rozhlédli jsme se také z kopce od kostela do kraje, aby všem bylo jasné, že kostel je opravdovou dominantou našeho městyse. Ve třídě jsme si potom pověst přečetli a vysvětlili si některá dětem neznámá slova (například "ponocný"). Nejzábavnější část našeho úkolu nás však teprve čekala. Celou pověst jsme si zdramatizovali a dokonce dvakrát jsme si ji zahráli. A všichni jsme se výborně bavili.

 

 

Vánoce ve třídě Broučků

Děti se zapojily do pečení cukroví, které jste mohli ochutnat na vánočním posezení. Filípek a Tonička nám donesli krásný perníkový betlém, který upekli s maminkou. Děkujeme. Po nadílce, kterou jsme si společně užili ve třídě Ježečků, jsme si přestěhovali hračky i do třídy Broučků. Broučci se každé ráno těší, jak si nové hračky půjčí a pohrají si s nimi. Kočárky jsou krásné a hodně oblíbené, ale ani auta a traktory nemohou jen tak zahálet. Nové rolničky nám dělají doprovod při zpěvu koled a s molitanovými míčky si hrajeme a masírujeme sebe i své kamarády. Posloucháme koledy, zapalujeme si svíčky na adventním věnci, vánočně tvoříme, čteme si vánoční příběhy, připomínáme si vánoční zvyky a povídáme si, jak se na Ježíška těšíme a kdy už bude štědrý den. Protože perníčků na adventním věnci rychle ubývá, tak s dětmi víme, že Vánoce jsou opravdu za dveřmi. Dětem přejeme hodně dárků od Ježíška a rodičům velkou radost z rozzářených dětských očí.

 

 

Vánoční besídka pro seniory

Kdy jindy, než o Vánocích, se setkávat se svými blízkými, známými a přáteli, na chvíli se zastavit, posedět, popovídat, zavzpomínat..... A právě jedno takové
vánoční setkání se uskutečnilo v úterý 17. prosince v mateřské škole.Ti, co přišli, rozhodně nelitovali. Broučci i Ježečci předvedli svůj program, p. učitelky přispěly vyprávěním o staročeských Vánocích a zpěvem koledy. Následovalo posezení u kávy, čaje a občerstvení, a potom už jsme si jen povídali a užívali předvánoční pohodu. Domů si všichni hosté odnášeli drobné dárečky. Děkujeme maminkám, které zajistily sladké pohoštění, a velký dík patří naší p. kuchařce, Jitce Geistové za přípravu velmi chutných, zdravých pomazánek, které sklidily u všech úspěch


 

"Děti čtou dětem" - čtení čtvrté - Marko Boháč a Vasil Nuzák

Tak už jsme se opět sešli! Ptáte se: "Kdo?" No přece my předškoláci se sedmáky. Předškoláci jako pozorní posluchači a sedmáci jako zdatní čtenáři. V úterý 17. prosince nás sedmáci navštívili v naší krásně vánočně vyzdobené třídě. Na koberci pod rozsvíceným stromečkem jsme pokračovali v projektu "Děti čtou dětem". Tentokrát si Ježečci poslechli pohádku Marko Boháč a Vasil Nuzák. Poslech pohádky jsme opět doplnili o porovnávání kultur. Společně jsme hledali odpovědi na otázky: "Jak se slaví Vánoce v Česku a jak v Rusku?" a "Kdo tam vlastně nosí dětem dárky pod stromeček?" Všechno jsme si pěkně vysvětlili a na závěr jsme si zazpívali několik koled.

 

Ježečci navštívili Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

V pondělí 16. prosince se předškoláci vydali ráno linkovým autobusem do Havlíčkova Brodu kde navštívili Galerii výtvarného umění. Zde na ně čekal Vánoční kreativní workshop. Dětí se ujala odborná lektorka a pod jejím vedením si děti vyrobily dvě krásné vánoční ozdobičky - andílka a vánoční stromeček, které si s radostí odnesly domů. Při procházce městem jsme se zastavili v hračkárně, v cukrárně U Hrušků a samozřejmě jsme si prohlédli nádherný vánoční strom a dřevěný i slámový betlém na náměstí. Zpět do školky jsme se vraceli plni dojmů a zážitků.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

V prosinci jsme ve školce s radostí přivítali další 2 hosty. Jako první mezi děti přišla p. Zdena Wasserbauerová. Vyprávěla, jak prožívala dětství se svým bratrem a četla pohádku O víle Amálce. Druhým hostem byly p. Marie Březinová, teta Filípka Zdražila. Její vyprávění Broučky i Ježečky zaujalo natolik, že seděli tiše jako pěny. Děti na oplátku zazpívaly a před spaním si vyslechly pohádku z knihy Povídání o pejskovi a kočičce Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo. Moc děkujeme za příjemné chvíle ve školce.

 

Vánoční posezení ve třídě Broučků

Potěšit své blízké, posedět, popovídat si a připomenout kouzlo Vánoc některými zvyky, to byl záměr Vánočního posezení ve třídě Broučků. Ve středu 11. prosince se ve školce sešli ve velkém počtu děti, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a tety. Posezení jsme zahájili krátkým vystoupením Broučků, p. učitelky připomněly vánoční příběh a společně jsme zpívali koledy. Další část jsme věnovali vánočním zvykům. Každá rodina si rozkrojila jablíčko, pouštěla lodičky po vodě a děti vyslovily svá dětská přání. Protože jsme s dětmi pekli cukroví, pozvali jsme všechny hosty ke stolu a také jsme se pochlubili novými hračkami. Rozcházeli jsme se s přáním nejkrásnějších Vánoc a na dvorku jsme se zářícími prskavkami zpívali koledu. Děkujeme p. Marii Havlíčkové za vynikající vánočku.

 

Setkání u vánočního stromečku ve třídě Ježečků

Na letošní vánoční besídku si děti, jako obvykle, pozvaly rodiče, prarodiče a sourozence. A jako obvykle, všichni přišli v hojném počtu. O to víc se Ježečci snažili všechny pobavit svým vystoupením. Zpívali, recitovali, tančili a rozdávali úsměvy na všechny strany. Ale letošní besídka byla přece jenom trošku jiná než obvykle. O příjemné předvánoční naladění se postarali naši hosté, paní Dana Musilová (maminka Tomáška M.) a pan Jan Mach (Tomáškův dědeček). Paní Musilová odvyprávěla vánoční příběh o narození Ježíška a oba tento příběh prokládali hrou na kytary a zpěvem koled. Děti i přítomní hosté se k jejich zpěvu připojili a věřte: "Byla to nádhera!" Setkání u vánočního stromečku jsme zakončili krátkým posezením a popovídáním. Nechyběly ani vánočky (od paní Marie Stránské, babičky Péti S.), cukroví a vánoční čaj. Rodiče si odnášeli domů přáníčka, která jim děti vyrobily a děti dostaly perníkové svícínky, které pro všechny děti upekla paní Čapková (maminka Dominička). Ještě jednou moc děkujeme paní Musilové a panu Machovi za krásný zážitek.

 

Ježečci zapálili druhou adventní svíčku

Předvánočním časem nás ve školce provází adventní svícen. Čtyři svíčky, které nesou velkou symboliku adventního času. Každá svíčka má svůj název a vzájemně se v symbolice doplňují. Zapálili jsme už dvě. První s názvem POKOJ a druhá se jmenuje VÍRA. Ještě nás čeká LÁSKA a NADĚJE. Každý z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE stále udržovat a plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout. Společně jsme ozdobili vánoční stromeček a po Ježíškově nadílce se všichni těšili na hru s novými hračkami. Ježečci věnovali hodně úsilí výrobě vánočních přáníček pro rodiče a stále je provázejí vánoční koledy. Jejich zpěv obohatili o zvuk rolniček, které jim Ježíšek nadělil.

 

Ve školce naděloval Ježíšek

Příchod Ježíška s dárky je pro děti vždy velmi emotivním zážitkem. Letošní nadílka ve školce byla jiná a přesto pro Broučky i Ježečky kouzelná. Obě třídy se totiž sešly ve školce v ZŠ u předškoláků. To bylo v šatně napětí, kdy už zacinká zvoneček. A ta radost z dárečků pod stromečkem. Zcela nejnovější modely kočárků, panenky, auta, traktory, rolničky, ozvučná dřívka a molitanové míčky, to vše rozzářilo dětská očka. K vytvoření správné vánoční atmosféry jsme si zazpívali koledy a přečetli vánoční příběhy.

 

Advent ve třídě Broučků

Broučci se připravovali na advent a hned v pondělí si zapálili první svíčku na adventním věnci. Adventní čekání se nám každý den krátí o jeden perníček, který sundáme z věnce na nástěnce v šatně. Aby nám čekání dobře ubíhalo, každý den si čteme jeden příběh z knihy "Vánoce za dveřmi". Začal nový měsíc - prosinec - a učíme se o něm novou písničku. Cvičíme si se sněhovou peřinou, říkáme nové básničky a písničky o Mikulášovi a čertech.

 

Čertovské řádění ve třídě Ježečků

Celý týden před příchodem Mikuláše, čertů a andělů jsme si ve třídě Ježečků krásně užili. Ve výtvarných dílničkách jsme kreslili, stříhali a lepili. Vyrobili jsme si "pekelné lucerničky" a při jejich světle jsme si zpívali písničky a recitovali básničky s mikulášskou a čertovskou tématikou. Řádění čertíků ve třídě nebralo konce. "Jezdili" jsme čertovským autobusem, hráli jsme si na čertovskou školu, naslepo jsme obouvali čertovské židle a naučili jsme se dramatizaci příběhu O čertovi a Káče. Prostě jsme řádili tak, jak se na správné čerty sluší a patří.

 

Mikulášská nadílka

Mikuláš, anděl a čert - tři postavičky, které patří k dávné tradici a které každoročně vzbuzují u dětí obavy, strach a někdy i trošku slziček. 5. prosince třída Broučků i Ježečků vyšlápla směrem ke školnímu hřišti Akord. A tam se děly věci. Venku hořel oheň, na dřevěné paletě spal lucifer, jedna čertice na nás vykukovala z popelnice a ostatní čerti hráli v boudě karty. Čerti byli hodní, ale také šikovní, připravili pro děti několik soutěží. A protože byly děti hodné, vydali jsme se do nebe za Mikulášem a andělem. Broučci i Ježeči zazpívali, anděl jim maloval na tváře srdíčka a Mikuláš všechny obdaroval. Děkujeme žákům IX. třídy za krásné čertovské zážitky.

 

 

Svátek slavily Barborky

Děti ze třídy Ježečků si užily nadílku od svatých Barbor a druhý den, na svátek Barbory, je čekalo ve třídě překvapení. Svátek slavila Barunka Hájková, která nakráčela do třídy jako pravá Barbora. V jedné ruce tác plný sladkostí (krásných, malých ježečků) a v druhé ruce kytici větviček třešně a zlatého deště ozdobených pentličkami. Tak, jak je v naší třídě zvykem, jsme jí ke svátku zazpívali a poblahopřáli. A nakonec jsme si všichni pochutnali na sladkých ježečcích.

 

Ježečci shlédli divadelní představení Láska rohatá

Moc pěknou pohádku s názvem Láska rohatá sehrály pro předškoláky a žáky prvního stupně základní školy děti, které chodí do družiny. Pohádku pod vedením paní družinářky měly bezvadně nastudovanou a sklidili za ní salvy smíchu a veliký potlesk.

 

Svaté Barbory ve školce

Rok se s rokem sešel a ve školce jsme již poněkolikáté přivítali Barbory. Broučci i Ježečci byli v napětí, co se bude dít. Barbory jim připomněly dávnou tradici a děti zazpívaly čertovské a mikulášské písničky. A jak už to bývá, všichni slibovali, že se polepší. Tradiční byla i nadílka - uhlí, štěpinka, mrkev a perník.

 
 

Rozsvěcení vánočního stromu

Děti z naší školky již tradičně vystupují na borovském náměstí při rozsvěcení VÁNOČNÍHO STROMU. I letos zahájilo nastupující adventní období 38 Broučků a Ježečků v podobě andílků s hvězdami na čele a andělskými křídly. Básničky, písničky a vánoční taneček určitě pobavily a naladily všechny, kteří se na náměstí sešli. A nebylo jich málo.

 

Ježečci zapálili první adventní svíčku

První adventní svíčku v naší třídě zapálili čertíci, protože čas mikulášské nadílky se rychle blíží. Aby nám adventní čas čekání na Ježíška rychleji ubíhal, vytvořili jsme si věnec z chvojí, ozdobili ho perníky a hvězdičkami a teď už jenom zbývá každý den jeden perníček sundat a sníst. Děti ve třídě se těší z krásných dárků, které nám přinesli některé maminky. Paní Doležalová (maminka Gábinky) přinesla dětem nádhernou perníkovou chaloupku, paní Čapková (maminka Dominika) upekla a nazdobila adventní svícen, Matýsek Uttendorfský se svojí maminkou přinesli malou perníkovou chaloupku a ještě jeden adventní svícen jsme dostali od paní Beranové (maminky Barunky Hájkové). Všem maminkám moc děkujeme a všechny rodiče, prarodiče a sourozence zveme na Setkání u vánočního stromečku, které proběhne v úterý 10. prosince v 15.30 hodin v naší třídě Ježečků.

 

"Děti čtou dětem" - čtení třetí - O překrásné Vasilise

Pohádku O překrásné Vasilise si Ježečci tentokrát vyslechli ve třídě sedmáků. Ti ve čtvrtek 28. listopadu předškolákům nabídli své lavice. Pro předškoláky to byl opravdu zážitek. Usadili se do lavic, soustředěně poslouchali a užívali si role velkých školáků. Pohádka  O překrásné Vasilise je tajemná a trošku strašidelná, ale nikdo z předškoláků se nebál. Naopak. Pasáže, které popisovali chaloupku Baby Jagy, jí samotnou i tajemné jezdce je nejvíce zaujali. Jedním z cílů tohoto projektu je i porovnávání a vzájemné poznávání české a ruské kultury, ale i zemí samotných. Seděli jsme v lavicích a hráli si na skutečné vyučování.  Porovnali jsme velikost zemí, jejich státní vlajky, seznámili jsme se s názvem hlavního města Ruské federace. Projekt čtení nám krásně navázal na projekt o naší zemi. Tam, kde už vědomosti předškoláčků nestačily, pomáhali svými vědomostmi sedmáci. Nakonec si předškoláci ještě Babu Jagu nakreslili. Výkresy se jim moc povedly. Už se těšíme na další setkání.

 

Připravujeme krátký program na Rozsvěcení vánočního stromu

Broučci a Ježečci se už potřetí sešli v malé tělocvičně ZŠ při nácviku básní, vánočních koled, písní a tanečku. Připravujeme na neděli 1. prosince krátký program na Rozsvěcení vánočního stromu.

 

Ježečci pokračují v projektu "Tady jsme doma aneb ta naše zemi, zemička"

Našim dalším úkolem v projektu Tady jsme doma aneb ta naše zemi, zemička bylo získávání základního povědomí o naší zemi. A začali jsme opravdu od základu. Ježečci se dozvěděli, kdo to byl praotec Čech a jaký význam v naší historii měla hora Říp. O České republice jsme si povídali nad globusem i nad mapou. Zajímali jsme se o státní symboly. Všichni si namalovali českou státní vlajku. Ježečci znají název našeho hlavního města, jméno pana prezidenta, poznají Českou státní hymnu a vědí, že je to významná píseň, při které vždy z úcty stojíme. Při vycházce jsme se šli podívat na lípu, český národní strom, který byl slavnostně vysazen u borovského kostela. V ranních hrách si zábavnou a poutavou formou fixovali své vědomosti při hře s interaktivní mluvící knihou Česká republika z unikátního vzdělávacího konceptu "Kouzelné čtení".

 

Broučci a oblečení

Děti ze třídy Broučků se naučily novou říkanku o svetru, šále a rukavici. Zahrály si pohybovou hru s rukavicí a poslechly si pohádku O Kateřince  a tlustém červeném svetru. Děti se učily správně pojmenovávat části oděvů, říkaly, co se nosí v létě, v zimě, do deště,... Celý týden se šikovní Broučci zdokonalovali a vylepšovali v oblékání, svlékání, nazouvání bačkor, otáčení rukávů a nohavic. Také si vyráběli čepice, šály, rukavice, svetry a to byla velká práce. Broučci si nejdříve museli vystřihnout rukavice či svetr. Někteří už umí stříhat sami, a tak vystřihovali po nakreslené čáře, někteří stříhali ještě s pomocí paní učitelky. A pak už přišly na řadu barvy a práce se štětcem.

 

Broučci poznávají lidské tělo

Lidské tělo je pro děti velmi složitý aparát a my jsme se rozhodli, že ho více prozkoumáme zvenku i zevnitř. Nejdříve nám při práci pomohly obrázky a potom už jsme využívali vlastní tělo, na kterém se nejlépe všechno ukazuje a pojmenuje. Broučci hráli různé pohybové hry, vykreslovali postavy otužilců a nezapomněli jsme na správnou hygienu jako součást péče o tělo. Určitě největším zážitkem byla návštěva ZŠ, kde nám p. uč. Žáková představila kostlivce "pana Nováka". Neprve k němu děti vzhlížely s respektem, ale po chvilce ho všichni prozkoumávali, osahávali a dokonce si s kostlivcem pěkně zacvičili.

 

Broučci na retrovýstavě

Třída Broučků navštívila v místní sokolovně retrovýstavu. Děti některé věci viděly poprvé, některé se jim líbily a některé pro ně byly legrační. Ale i tak to byla zajímavá podívaná.

 

Ježečci - dýně, kam se podíváš

Celý "dýňový maraton" ve třídě Ježečků vlastně zahájil Dominik, který nám přinesl do školky krásnou, doma uháčkovanou dýni. Děti jí okamžitě pojmenovaly Zuzanka a hned jsme si o dýních začali povídat. Kde a jak rostou, jaké mají barvy, tvary a co se s nimi a z nich dá dělat. Přes vaření a dekorace z dýní jsme se dostali až k vydlabávání a vyřezávání z nich. Vyhledávali jsme a obdivovali výzdobu z dýní na vycházkách a připravovali se na ukázky našeho vlastního výtvarného snažení. Dostali jsme čtyři krásné dýně. První od paní Jany Váchové, maminky Sabinky. Z té jsme si vyřezali dýňový domeček na Uspávání broučků. Druhou dýni jsme dostali od paní Markéty Sobotkové, maminky Michálka, a z té jsme vyřezali usměvavou holčičku. Třetí dýni nám věnoval pan Karel Sobotka a vznikl z ní dýňový ježeček. Poslední, čtvrtá dýně byla od paní Lenky Šrámkové, maminky Kubíka, a z té vznikla podzimní váza. Byla to rychle pomíjivá, ale zajímavá výzdoba a děti i paní učitelky si jí užily. V závěru týdne si děti ještě samy vyrobily "veselé dyničky" z papírových tácků.

 

Vidí vaše dítě opravdu dobře?

Na zdravém zraku vašich dětí nám záleží, a proto vám každý rok umožňujeme nechat včas vyšetřit zrak vašemu dítěti přímo v mateřské škole. Screening očních vad byl u objednaných dětí proveden v pátek 15. listopadu nestátním zdravotnickým zařízením Prima Vizus pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix. Vyšetření je spolehlivé, rychlé, zcela bezpečné a pro děti zábavné.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

I měsíc listopad do školky zavedl další dva hosty, kteří přijali naše pozvání. Jako první jsme přivítali p. Jaroslavu Pecinovou, babičku Davídka Peciny. Vyprávěla dětem o svém dětství, které prožívala v Sobíňově a četla pohádku Kohoutek, zlatý hřebínek a čarodějný mlýnek. Druhým hostem byla p. Růžena Vykoukalová. Také ona si s dětmi povídala o časech svého dětství, které prožila v Havlíčkově Borové a odpovídala na všetečné otázky. Děti si vyslechly dva příběhy z Pohádek ovčí babičky. Oběma děkujeme za pravé babičkovské vyprávění a příjemně strávený čas.

 

Uspávání broučků

Zima už nám šlape na paty a je právě nejvyšší čas připravit přírodu na dlouhý zimní odpočinek. Broučci i Ježečci se těšili, kdy už uspíme broučky. V úterý 12. listopadu nastal ten pravý čas a hned po setmění se vydal od mateřské školy průvod dětí, maminek, tatínků a babiček po cestě světýlek, které nás dovedly k broučímu domečku. To se všichni divili, jak je připraven pro zimní nocování. V krásném dýňovém domečku nechyběla pícka s uhlákem, klacíky, polínka, vystýlka, světýlka....Děti broučkům předvedly svůj program a nakonec jsme jim všichni popřáli dobrou noc. Ačkoliv nás po celou dobu provázel déšt, nic to nezměnilo na atmosféře, která mezi dětmi panovala  a spokojeni jsme se rozešli do svých domovů.

 

Dýňové tvoření ve třídě Broučků

Vydlabávání a vyřezávání dýní patří k jedné z mnoha podzimních činností. Ve třídě Broučků se nám sešlo 8 dýní a tak jsme se pustili všichni do práce. Děti s elánem pomáhaly s vydlabáváním dužniny a p. učitelky vyřezávaly. O pomoc jsme požádali i dvě maminky, které odpoledne vyzvedávají děti a tak se během tří dnů proměnilo osm dýní v domečky, ježky. vázy a obličeje a každé ráno nám svítí na školním dvorku. Děkujeme všem, kteří nám dýně věnovali.

 

Svatý Martin navštívil ve školce Broučky

V pondělí 11. listopadu jsme ve třídě Broučků přivítali Svatého Martina se svoji družinou - žebrákem, vojáky, anděly a vypravěčem. Krátký příběh o Svatém Martinovi, který žáci IX. ročníku zahráli, byl výstižný a naši malí diváci byli opravdu pozorní. Broučci na oplátku zazpívali písničku a andělé je před odchodem obdarovali medovými perníčky a svatomartinskými rohlíčky s makovou, povidlovou a tvarohovou náplní. To byla dobrota! Děkujeme deváťákům a p. uč. Zvolánkové za pěkný zážitek , který přispívá k udržování tradic.

 

Ježečci přivítali svatého Martina

"Na svatého Martina, někdy sněžit začíná. Přijede k nám bílý kůň a zalehne nám celý dvůr." To je úryvek z básničky, kterou se Ježečci naučili. Naučili se také pěknou svatomartinskou písničku a vystřihovali, nalepovali a dokreslovali bílého koně pro sv. Martina. Zúčastnili jsme se Svatomartinského průvodu světýlek k borovskému kostelu, který pořádali pro celou základní školu žáci deváté třídy se svojí třídní učitelkou Blankou Zvolánkovou. Lucerničky na světýlko si musel každý sám vyrobit. Moc se nám líbila i Pověst o svatém Martinovi, kterou deváťáci u kostela sehráli. Děkujeme jim za pěkný zážitek.

 
 

Broučci a počasí

Děti pozorovaly z okna počasí, popisovaly, jak vypadá obloha, jestli prší či fouká vítr. Broučci si hráli na dešťové kapičky a naučili se novou říkanku "Dešťové kapičky". Také si zatančili s písničkou "Vzal si mrak černý frak, pozval paní bouřku". Poslechli si pohádku Pod hříbkem a zkusili si ji společně zahrát. Broučci malovali počasí a vyráběli si deštníčky z harmonik, které si sami poskládali. Na konci týdne čekal Broučky den pokusů. Nejdříve jsme ochutnali bonbony, jestli jsou dobré a můžeme je použít pro náš pokus. Potom Broučci rovnali bonbony na talíř kolem okraje a nakonec paní učitelka do talíře nalila vodu. A začalo pozorování vznikající duhy na talířích a ve třídě bylo slyšet: hele, jéé, koukej, tý jó... A ještě jeden společný pokus s mícháním barev. Děti připravily do skleniček barvy: žlutou, červenou a modrou. A pomocí kuchyňských utěrek nechaly děti kapat barvy do vedlejších prázdných skleniček. Jestli víte, smícháním kterých barev dětem vznikla zelená, oranžová a fialová? Broučci už to ví.

 

Třídu Ježečků navštívili záchranáři

Zajímavou naučnou besedu na téma "Prevence dětských úrazů aneb lékaře se nebojíme" pro nás připravil pan Mirek Čapek, zaměstnanec Zdravotnické záchranné služby z Havlíčkova Brodu, dědeček Dominika Čapka. Přijel za předškoláky v pátek 8. listopadu spolu se svoji kolegyní ze záchranky diplomovanou specialistkou Martinou Lukačinovou. Jednoduchou, předškolákům pochopitelnou formou vysvětlili dětem, co to vlastně je Zdravotnická záchranná služba, jaká je její náplň práce, s kým a jak spolupracuje a jak se s ní spojit (záchranka: tel. č. 155, hasiči: 150 a policie ČR: 158). Vyprávěli dětem o různých úrazech, se kterými se mohou setkat, jak se před nimi chránit a také jim názorně předvedli, jak by je lékař ošetřoval a jaké pomůcky by používal. Záchranářka Martina upozornila děti na kvalitní zdravotnicko naučný televizní pořad vysílaný na Déčku "Operace Jauu!" a na dětský doktorský kufřík doktorky Plyšákové. Některé děti pořad znaly a s přehledem vyprávěly. Beseda byla opravdu zajímavá a moc za ni paní Lukačinové a panu Čapkovi děkujeme.

 

 

Broučci a barvy podzimu

Broučci si užívali krásný podzim nejen uvnitř ve školce, ale i venku. Počasí nám dovolilo, abychom mohli vnímat barevnou krásu přírody. Sbírali jsme krásně zbarvené listy, procházeli jsme se, poslouchali, jak to šustí, když se procházíme v listí... Také jsme se vydali na dlouhou vycházku do lesa. Cestou jsme pozorovali okolí a těšili, co všechno uvidíme. Připomněli jsme si, že stromy mají listí nebo jehličí. Zdolávali jsme terén, který nám les nabízel, objímali jsme stromy, házeli šiškami, našli jsme jednu houbu a také jsme vyplašili slepýše, který se před námi rychle schoval. A to, že v lese je krásně, si zpíváme i v písničce. Jak Broučci tvořili - otiskovali, stříhali, trhali, lepili a také relaxovali na koberci si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Ježečci zahájili projekt "Tady jsme doma aneb ta naše zemi, zemička"

Celé dva týdny jsme věnovali první části projektu nazvaného "Tady jsme doma aneb ta naše zemi, zemička". Začali jsme vyprávěním o místě, kde většinou od narození žijeme - Havlíčkova Borová, Jitkov, Slavětín. Zajímala nás symbolika městyse i obcí a na vycházkách jsme se podrobněji seznamovali s významnými budovami. Prohlíželi a popisovali jsme si obrázky, leporela, pohlednice i knihy vztahující se k Havlíčkově Borové. Každý si namaloval svůj dům, ke kterému jsme přiřazovali správné číslo popisné, ale také fotografii rodiny. Děti se snažily vlastními slovy charakterizovat pojmy "domov" a "rodina". Učíme se znát svoji adresu (jméno, příjmení, ulici, číslo domu a obec) a řešíme také problémy (např. Co mám udělat, když se ztratím?"). Příště už si budeme vyprávět o naší zemi, České republice.

 

Ježečci si zahráli discgolf

Již tradičně připravují žáci IX. třídy naší ZŠ podzimní discgolfový turnaj, na který vždy pozvou kromě všech tříd ZŠ i předškoláky z MŠ. Zástupci deváťáků nás přišli osobně pozvat a my jsme se samozřejmě od první chvíle na tuto pro některé děti neznámou hru moc těšili. Turnaj proběhl v pátek 25. října a hrálo se v přírodě na kopci u borovského kostela. Deváťáci měli turnaj bezvadně zorganizovaný a s velkou péčí se o nás starali. Nejprve nám vysvětlili pravidla hry a naučili nás házet diskem. Potom si nás rozdělili do družstev a závod mohl začít. Deváťáci zodpovědně dohlíželi na dodržování pravidel hry, zapisovali body a vyhodnocovali. Po půlhodinovém "boji" jsme netrpělivě čekali na konečné výsledky. První místo obsadil Tomášek Musil, druhý byl Tobias Jeřábek a třetí Míša Sobotka. Blahopřejeme! Na sladké obměně v podobě koláčků, řezů a různých sladkých zákusků si nakonec pochutnali všichni účastníci turnaje. Děkujeme paní učitelce Blance Zvolánkové a jejím deváťákům za nevšední zážitek.

 

Ježečci na burze knih

Stále se zajímáme o to, co se v našem městyse děje. Proto jsme také využili jedinečnou příležitost podívat se na VELKOU PODZIMNÍ BURZU KNIH, která se uskutečnila v Havlíčkově Borové v prostorách hasičské zbrojnice ve dnech 26. - 28. října. Byli jsme vlastně její první návštěvníci, protože jsme ji navštívili v pátek 25. října ještě před oficiálním otevřením. Paní knihovnice Simona Karásková nás na ní mile přivítala a hned dětem vysvětlila, jak jsou knihy řazeny a ve které části mají hledat knihy pro děti. Všichni samozřejmě vybírali podle obrázků, ale moc je to bavilo. Bylo slyšet hlášky: "Jé, tuhle pohádkovou knížku máme doma!", "A tuhle taky!", "Z téhle mi četla babička." nebo "Tuhle jsme četli ve školce." Nakonec si děti mohli jednu knížku vybrat a odnést si ji domů. Bylo to těžké rozhodování, vybrat pouze jednu, ale po chvilce přemýšlení odcházeli všichni náramně spokojení.

 

"Děti čtou dětem" - čtení druhé - Mořský car a Jelena Přemoudrá

Pohádku "Mořský car a Jelena Přemoudrá" si Ježečci poslechli ve čtvrtek 24. října v příjemném prostředí knihovny v rodném domku Karla Havlíčka Borovského. Opět musíme sedmáky pochválit za snahu přečíst pohádkový text co nejlépe. Po vyslechnutí pohádky jsme si společně povídali o knize Krása Nesmírná. Porovnávali jsme vydání této knihy z různých let. Nejstarší vydání bylo z roku 1955 a jeho text i grafika písma se nejvíce lišili od současných vydání. Sedmáky i Ježečky zaujaly ilustrace k pohádce a tak jsme si o nich zajímavě povídali. Na závěr našeho setkání měli sedmáci i předškoláci možnost prohlédnout si celou knihovnu. Děkujeme paní knihovnici za výborný čaj, kterým nás pohostila a těšíme se na další shledání v knihovně.

 

Hudební pořad "Babička Chrota vypráví"

V pondělí 21. října do naší školky zavítal Pavel Josef Macků s hudebně výchovným pořadem Babička Chrota vypráví. Celým pořadem nás provázelo nepřeberné množství hudebních nástrojů. Většinu z nich děti viděly určitě poprvé v životě ( loutna, okarína, pozoun, harfa, kozí roh, beraní roh.....). Broučci i Ježečci byli nadšení, během hodinového programu si společně několikrát zazpívali, někteří soutěžili a hlavně všichni pozorně poslouchali a to nejen vyprávění příběhů o nástrojích, ale zajímavé zvuky a tony, které hudební nástroje vyluzovaly. Byl to pro děti i p. učitelky nevšední hudební zážitek.

 

Ježečci slavili Den stromů

Stromy, mohutné pamětníky časů minulých a průvodce časů budoucích, bohužel často přehlížíme. Přitom stromy jsou synonymem života. Proplouvají staletími, a kdyby mohly, jen se diví nad malichernostmi, kterými si mi lidé ještě zkracujeme již tak krátký život. 20. října slaví svůj svátek všechny stromy a my, Ježečci, jsme se k této oslavě s radostí připojili. Ve třídě jsme si o stromech a jejich významu pro lidstvo vyprávěli, poznávali jsme stromy jehličnaté a listnaté, jejich listy i plody. Pověděli jsme si jaké podmínky a kolik času potřebuje strom k růstu, že má i škůdce a že je třeba stromy chránit. Zkusili jsme také, zda se dá vydržet žít bez stromů, když právě listy stromů nám vytvářejí kyslík. A věřte nám, že jsme dlouho zadržet dech nedokázali. Ale jaká by to byla oslava, kdybychom si o stromech jen vyprávěli a nevyrazili za nimi ven. Ježečci se vydali do LESOPARKU, který založil MUDr. Miloš Sajfert. Celým lesoparkem nás provedli Jolana Sajfertová a Dante Lombardi. Běhali jsme mezi stromy, všichni společně jsme stromům zazpívali i zatancovali, přečetli jsme si všechna přání stromům z vyrobených lupínků a každý si našel "svůj" strom. Bylo to krásné dopoledne.

 

Barvy podzimu a lupínkohraní ve třídě Ježečků

Pestrá paleta barev nás v podzimním období provází na každém kroku. Na vycházkách se těšíme z krásně zbarvených listů na stromech, z rudých šípků a  hlohů, ze sytě oranžových plodů rakytníku. Prostě v přírodě to lahodí našim očím i mlsným jazýčkům. I se spadaným suchým listím si užíváme hodně zábavy a vnímáme ho všemi smysly. Posloucháme, jak šustí, když v něm brouzdáme. Uvědomujeme si, jak je lehoučké a poletuje, když ho vyhodíme nad sebe. Jak se drolí v dlaních a jak praská, když se v něm válíme i jak každý druh jinak voní. Barevné lupínky jsme si nasbírali, přinesli do třídy a ozdobili jimi strom na nástěnce. A v tu chvíli jsme měli podzim i ve třídě. Všichni Ježečci se i výtvarně vyřádili při tiskání barevné, podzimní koruny stromů. A nepotřebovali k tomu nic víc než několik barev a svoje šikovné prstíky. Zkrátka - PODZIM nás baví.

 
 

Tvořivé dílny ve třídě Broučků

Ve čtvrtek 17. října jsem pro Broučky a jejich rodiče připravili tvořivé dílny. Již podle názvu třídy jsme jednoznačně zvolili, že si všichni vyrobí broučka. Vše bylo nachystáno a tak se maminky, tatínkové, babičky a dědeček společně s dětmi pustili do práce. Využili jsme různé druhy materiálu, od látky přes papír a dřevo až k přírodninám, které Broučci sbírali při vycházkách. Hotoví broučci nás opravdu překvapili, každý byl originál a každý měl své kouzlo. Děkujeme všem, kteří se přišli do školky rozptýlit tvořivou činností, dobře pabavit a hlavně strávit hezkou chvilku se svým dítětem.

 

Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

Náš oblíbený čtenářský projekt se opět naplno rozbíhá a my jsme ve školce v přivítali 2 hosty. Jako první přišla mezi děti p. Marie Holcmanová, babička Kristýnky Holcmanové. Vyprávěla dětem o borovské školce, kterou kdysi navštěvovala a četla pohádku O Smolíčkovi. Druhým hostem byla p. Hana Růžičková. Ta si s dětmi povídala o svém dětství, které prožila v Josefodolu a před odpoledním odpočinkem četla pohádku O Budulínkovi. Oběma moc děkujeme za ochotu a čas, který s námi ve školce strávily.

 

Broučci pouštěli draky

Pouštění draků vždycky bylo, je a bude oblíbenou podzimní činností všech dětí. Stačí, aby trochu foukal vítr, vylézt na kopec a o zábavu je postaráno. Třída Broučků na vlastní kůži prožila, co takoví draci dokáží - chvíli stoupají nahoru, potom zase padají a zase nahoru..... A co teprve, když si děti mohly samy vyzkoušet držet provaz, to byla paráda.

 

Školička na kině v Krucemburku

Již tradičně jezdíme jednou za měsíc s dětmi do kina v Krucemburku na pásma krátkých pohádek. Pro děti je to příjemné zpestření programu. Pohádky se jim moc líbí a navíc se učí zásady slušného a kulturního chování.

 

Podzimní výtvarná dílnička ve třídě Ježečků

Na úterý 15. října odpoledne jsme pro děti a jejich rodiče připravily podzimní výtvarnou dílničku, při které jsme chtěli zužitkovat pestrý výběr přírodnin, které se nám podařilo nasbírat. Ježečci se moc těšili na společné tvoření s maminkami, tatínky, babičkami i sourozenci. Vystřihovali, nalepovali, skládali papír, tiskali barvou a pomáhali aranžovat vybrané přírodniny. Všem se práce dařila a ve třídě vládla příjemná tvořivá atmosféra. Na závěr dílničky dostali práci i dospělí. U příležitosti Dne stromů, který letos připadá na neděli 20. října, měli za úkol vystřihnout z barevného papíru javorový list a napsat na něj přání pro stromy, bez kterých by na naší zemi nebyl život. Ve fotogalerii uvidíte, kolik se nás na dílničku sešlo a jak úžasné muchomůrky rodiče s dětmi vytvořili.

 

Ježečci na podzimní vycházce do lesa v Mantě

Teplé a slunečné podzimní počasí nás láká na delší vycházky do přírody. V úterý 15. října jsme si vyšli do lesa v Mantě. Po cestě jsme poznávali různé druhy stromů a povídali jsme si o charakteristických rysech podzimního počasí. Zastavili jsme se u vodárny na kopci nad Havlíčkovou Borovou a zaujal nás pohled na vzdálený kostel. V lese Ježečci pozorovali jehličí stromů, zajímali je vyvrácené smrky, hledali houby, sbírali šišky. Sestavili jsme si panáčka "Šiškáčka", závodili jsme v hodu šiškami a vyprávěli si o kůrovcové kalamitě. Na cestě zpět jsme měli ještě dost sil a chuti zazávodit si v běhu a stihli jsme posbírat plnou tašku přírodnin na odpolední výtvarnou dílničku. Vycházka se nám prostě vydařila.

 

Broučci navštívili Rodný dům KHB a Místní lidovou knihovnu

Velkou radost dětem udělala návštěva muzea a knihovny. Děti si poslechly něco málo o životě Karla Havlíčka a také pověst, jak se v Borové stavěl kostel, prohlédly si také expozice týkající se rodáka Josefa Stránského a sochaře Viktora Dobrovolného. Nakonec si poslechly pohádku v knihovně, ochutnaly čaj a podle zájmu vykreslovaly omalovánky nebo si prohlížely knihy.

 

Broučci ví, kde jsou doma

Celý týden jsme si povídali o Havlíčkově Borové. Na vycházkách jsme se podívali ke kostelu, prošli jsme celé náměstí, pojmenovávali jsme budovy, které jsme
viděli. Seznámili jsme se se znakem Havlíčkovy Borové, ale také Jitkova, protože tu máme kamarády, kteří k nám dojíždí. Hodně jsme si prohlíželi pohlednice, fotografie a knihy o Havlíčkově Borové. Na koberci jsme si hráli na stavitele, a tak se stalo, že nám ve třídě vyrostla taková "naše školkovská Borová"

 

Odpolední odpočinek ve třídě Ježečků

Od pondělí 7. října má naše třída Ježečků v budově základní školy celodenní provoz a děti po obědě (od 13 - 14 hodin) odpočívají.

 

Broučci si hráli s přírodninami

S přicházejícím podzimem se vždycky těšíme na to, co můžeme v přírodě pozorovat, objevovat a jaké bohatství nám nabízí. A tak Broučci sbírali šípky, kaštany, žaludy, jeřabiny, oříšky a šišky a těšili se, při jakých činnostech vše využijí. Ve třídě i venku jsme si pojmenovali, co roste na keřích, co na stromech a nejvíce času jsme věnovali tvořivým hrám. Broučky moc bavilo sestavování a skládání jednoduchých tvarů, malování ježečků, rovnání přírodnin do krabiček a velkou šikovnost prokázali při napichování jeřabin a šípků na párátka, které potom zapichovali do brambor. A na závěr týdne čekalo děti překvapení v podobě domácích hranolků. Broučci krájeli, umývali, rovnali a výsledek si opravdu vychutnali. Kdo by odolal hranolkům s kečupem (více ve fotogalerii).

 

Předškoláci navštívili prvňáčky v jejich třídě

Na pátek 4. října se předškoláci moc těšili. Paní učitelka Hana Sobotková, třídní učitelka prvňáčků, je totiž pozvala na jednu ukázkovou vyučovací hodinu do I. třídy. S radostí jsme prvňáčkům oplatili jejich návštěvu u nás a vydali jsme se přesvědčit o tom, že se naši kamarádi bez problémů adaptovali na školní prostředí a režim dne školáka. Předškoláci seděli tiše jako pěny a sledovali výuku. Ještě víc než zjištění, že prvňáčci už znají několik písmen, skládají slabiky, čtou jednoduché texty, počítají, píší do sešitů a umí se v anglickém jazyce představit, nás však překvapilo, s jakým nadšením spolupracovali s paní učitelkou a jak je výuka bavila. Byli soustředění, šikovní a ukáznění a jistě tím dělají radost paní učitelce i rodičům. Moc jim děkujeme za zajímavý zážitek. I my v předškolní třídě si už hrajeme na školu a budeme se snažit vždy při této hře napodobit jejich pozornost, soustředěnost a ukázněnost.

 

Ježečci soutěžili o největší brambor letošní sklizně

Při naší exkurzi do místní bramborárny jsme využili příležitosti, která se nám přímo nabízela a vyhlásili jsme soutěž "O největší brambor letošní sklizně". Děti i jejich rodiče přistoupili k soutěži hravě, ale zodpovědně. Nestačili jsme se divit, do jak obrovských rozměrů mohou brambory vyrůst a překvapili nás i roztodivné tvary brambor. Brambory jsme pečlivě zvážili, ale pořadí jsme nebrali nijak vážně. S velkým náskokem obsadila zasloužené první místo Barunka Hájková. Její brambor vážil neuvěřitelných 1556 g. Od druhého až do devatenáctého místa dostaly všechny děti velikou pochvalu za to, že se soutěže zúčastnily a tolik se snažily. Jako odměnu dostali Ježečci plný tác nasmažených bramboráků. Schválně se podívejte do fotogalerie, jak šly na dračku.

 

JEŽCI ve třídě Ježečků

Že má třída Ježečků svého maskota, maňáska ježečka Bodlinku, to už víte. Dětem se líbí název jejich třídy a často do školky přinášejí další ježečky. Máme ježčího kluka Danečka (od Dandy Janáčka), ježčí holčičky Elišku a Barunku (od Elišky Sobotkové a Barunky Hájkové), také máme krásného ježečka vyrobeného z přírodnin od Matyáška Fiali. Ale největší radost měly děti z živého ježka, kterého nám do školky přinesl Matyášek Fiala se svojí maminkou. Měli jsme možnost prohlédnout si ho pěkně z blízka. Viděli jsme ho pít vodu, slyšeli jsme ho, jak mlaská, když se cpal žížalami a piškoty, které jsme mu přinesli. Děti ježky kreslí, skládají z kaštanů, vyrobily si i ježečky z papírových tácků. Také už umíme o ježcích písničku. Prostě je vidět, že kamarádi Ježečci jdou do toho naplno.

 

 

Ježečci zahájili další ročník projektu "Děti čtou dětem" - čtení první - Krása Nesmírná

V pondělí 30. září zahájili Ježečci další ročník projektu Děti čtou dětem. Tentokrát jsme se vydali na cestu za klasickými ruskými lidovými pohádkami a vzájemným poznáváním a porovnáváním české a ruské kultury. Každý měsíc nám žáci VII. třídy ZŠ pod vedením paní učitelky Dany Hruškové přečtou jednu pohádku. Pohádky budeme čerpat z nádherné knihy, sbírky ruských pohádek, Krása nesmírná. Dnes je to již skutečně kultovní kniha, na kterou s láskou vzpomíná několik generací dospělých a ke které přivádějí znovu a znovu  své malé posluchače a čtenáře. Kdo by neznal Babu Jagu, Kostěje Nesmrtelného, krásnou Vasilisu, Finista, jasného sokola, Žabku Carevnu? Jsou to příběhy tajemné, trošku strašidelné, ale i nesmírně hluboké a neskutečně krásné. Stejně tak nezapomenutelné jsou i ilustrace v této knize. Hned první pohádka, kterou jsme si v pondělí poslechli se jmenovala stejně jako kniha,"Krása Nesmírná". Sedmáky s jejich paní učitelkou i Ježečky jsem přivítala v naší třídě v ruském jazyce a pro zajímavost a porovnání jsem rusky přečetla i první odstavec pohádkového textu. Potom už celou pohádku přečetli sedmáci a Ježečci se zaujetím poslouchali. Prohlédli jsme si obrázky k pohádce a porovnávali nejen jazyk český a ruský, ale i písmo (abecedu a azbuku). Na závěr Ježečci popustili uzdu své výtvarné fantazii a každý nakreslil Krásu Nesmírnou tak, jak si jí představoval. Druhý den nám do třídy přineslo obrázky Krásy Nesmírné i několik děvčat ze VII. třídy. Tak snad se nám letošní ročník projektu opět vyvede a obohatí jak naše malé posluchače, tak starší čtenáře.

 

Broučci navštívili bramborárnu

V pátek se Broučci vypravili na návštěvu bramborárny. Děti obdivovaly velké množství brambor, viděly, jak se brambory třídí a jak se nasypou do pytle a "zašijí". Děkujeme panu Hájkovi za provedení po bramborárně a prohlídku teletníku. U telátek se Broučkům líbilo nejvíc.  

 

Čas jeřabin

Ježečci využili podzimního času dozrávajících jeřabin k tomu, aby si procvičili a zdokonalili jemnou motoriku rukou. Otrhávali jednotlivé jeřabinky z trsů, a kdo měl zájem, mohl si navléknout jeřabinkové korálky nebo náramek. S přehledem zvládali navlékání velkými špičatými jehlami.

 

Broučci vítají podzim

Přišlo nové roční období a Broučci si o něm nejenom povídají, ale také na vycházkách pozorují změny v přírodě. Všechny děti pomáhaly při vyrábění ježka z cukety a každý si také vyrobil ježečka z modelíny a špejlí. K nové písničce o ježkovi Bodlinkovi jsme si nacvičili taneček.

 

Vycházka podzimní přírodou

Děkujeme všem, kteří se s námi ve čtvrtek 26.9. sešli na dvorku MŠ. Zde jsme zahájili celou akci a poté jsme se přesunuli na hřiště, kde byly připraveny soutěže. Organizace byla na jedničku, a proto chceme poděkovat školním dětem, které nám ve svém volném čase pomohly. Soutěžení si děti užily, nikomu se nic nestalo, a tak se mohlo pokračovat v cestě za poznáváním zeleniny a pohádkových postaviček. Když jsme došli k chaloupce, čekala nás milá odměna - špekáčky. Takto posilněni jsme si vyzkoušeli přetahování lanem. A před odchodem směr Peršíkov nesměla chybět ještě společná fotografie. Vycházka nám pěkně ubíhala, vládla milá nálada a počasí nám přálo.

 

Ježečci v bramborárně Zemědělské a.s. v Havlíčkově Borové

Po návštěvě moštárny, kde se Ježečkům moc líbilo, jsme se vypravili prohlédnout si také bramborárnu v místní Zemědělské a.s. Přivítal nás tam a celou bramborárnou provedl pan Ladislav Hájek. Děti měly možnost vše si z blízka prohlédnout. Ohromily je obrovské kóje, kam se brambory naváží. Sledovaly třídění, pytlování i paletování. Obdivovaly obratnost řidičů vysokozdvižných vozíků při vyrovnávání palet s pytli brambor. Na třídírně jsme za přítomnosti obsluhy katrů vyhlásili soutěž O největší brambor letošní sklizně. Tak se těšte! Brzy vás budeme informovat o tom, jak soutěž dopadla.

 

Kamarádi z I. třídy ZŠ na návštěvě u Ježečků

V úterý 24. září navštívili třídu Ježečků kamarádi prvňáčci se svojí p. učitelkou Hanou Sobotkovou. Ježečci je vřele přivítali a s radostí jim předvedli svůj krátký program na téma: "Přišel podzim". Potom už se všichni, prvňáčci i předškoláci, pohodlně usadili a soustředěně poslouchali vyprávění p. učitelky Šrámkové o životě ježků v přírodě. Nechybělo ani mnoho pěkných a zajímavých obrázků, které si všichni se zájmem prohlédli. Jedna vyučovací hodina nám utekla jako voda a Ježečci při loučení museli prvňáčkům slíbit, že je také brzy na oplátku navštíví v jejich třídě.

 

Broučci si upekli RYBÍZOVÝ KOLÁČ

Ovocný a zeleninový týden jsme zakončili přípravou koláče. Každá hospodyňka zužitkuje vše, co na zahrádce vypěstuje a tak učíme i děti, aby neplýtvaly surovinami. Broučci se ukázali jako velmi zdatní pomocníci a úplně všichni se do přípravy koláče zapojili - někdo přidával ingredience a míchal, někdo otrhával rybíz a dával ho na koláč a někteří sypali drobenku. Společnými silami měly děti za chvilku hotovo a výsledek stál za to. Je to k nevíře, ale 16 dětí snědlo celý plech koláče na jeden zátah.

 

Ježečci navštívili moštárnu v Havlíčkově Borové

Co nejvíce toho vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši - tomu se říká prožitkové učení. A ono to opravdu funguje. V pátek 20. září si Ježečci pod dohledem zkušeného zahrádkáře pana Karla Sobotky prohlédli borovskou moštárnu a měli možnost vidět celý proces moštování ovoce. Se zájmem a zvědavostí poslouchali výklad pana Sobotky a přitom ho bedlivě sledovali při práci - vymývání, drcení i lisování. Odměna za jejich pozornost byla sladká. S radostí si s panem Sobotkou připili čerstvě vylisovaným moštem. Moc děkujeme panu Sobotkovi za zajímavý zážitek, protože co děti naplno prožijí, to už většinou nezapomenou.

 

Co nám vyrostlo na zahrádce

 Měsíc září je pravý čas na sklizeň úrody ze zahrádek. Broučci si přinesli do školky výpěstky, které jim maminky připravily a mohli jsme tak celý týden rozvíjet téma Ovoce a zelenina. Všechno jsme si společně pojmenovali a potom už Broučci využívali svoje smysly - ovoce a zeleninu poznávali podle hmatu, podle vůně a hlavně podle chuti (při ochutnávkách snědly děti vše, co nanosily). Učili jsme se jablíčkovou písničku, děti vykreslovaly ovoce a nezapomněli jsme ani na pozorování při vycházkách.

 

Zahájili jsme další ročník projektu Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

Z návštěv babiček a dědečků v naší školce měly děti vždy radost. Kdo by si rád neposlechl, jak to bylo dříve, jaké byly hračky a jak se doma vyprávěly pohádky a příběhy babiček a dědečků. Proto jsme se rozhodli v příjemných setkáních  dále pokračovat. Jako první jsme ve školce přivítali p. Bohuslavu Sobotkovou, která ochotně přijala naše pozvání. Mezi dětmi se jí líbilo a vyprávěla jim o svém dětství, ikdyž do školky nikdy nechodila. Před odpoledním odpočinkem přečetla pohádku "Liška, zajíc a kohout". Děkujeme za ochotu a čas strávený s dětmi.

 

Ovoce a zelenina - to je zdraví, to je síla

Prohlubovat si znalosti o ovoci a zelenině a snažit se je vnímat všemi smysly - to byl náš celotýdenní úkol. Ježečci si přinesli do třídy mnoho druhů ovoce i zeleniny a tak nám nic nebránilo v tom, abychom si všechno pořádně prohlédli, ohmatali (je to hladké nebo hrubé, měkké nebo tvrdé ...?), ochutnali (je to sladké, kyselé, pálivé...?), ale i očichali (jablíčko určitě voní jinak než cibule nebo česnek). Byla to zábava a přitom jsme se toho hodně naučili. Na vycházkách jsme sbírali jablíčka, u Hájků na políčku jsme si vykopali brambory a zkusili vytrhnout řepu a u paní učitelky na zahrádce jsme si vytrhli pár mrkviček. O tom, že ovoce i zelenina jsou opravdu zdravé potraviny, teď už snad nikdo ze třídy nepochybuje.

 

Děti ze školky si užily loutkoherecké představení "Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů"

V úterý 17. září k nám zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové se svým loutkohereckým představením na motivy klasických pohádek o vodnících "Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů". Hned v úvodu se děti podrobně seznámily s touto záhadnou zelenou pohádkovou postavičkou, s jejími vlastnostmi i zálibami. Potom už herci rozehráli krásnou pohádku o mlynáři jeho dcerce Aničce, vodníkovi a jeho synkovi Žabíkovi. Také o tom, co všechno si dva tvrdohlaví sousedé z cechu vodnického a mlynářského dovedou vzájemně provádět za lumpárny. Nechyběly ani komické situace, ztřeštěná honička, písničky a překvapení. Nakonec, tak jak to má ve správné pohádce být, všechno dobře dopadlo. Vodník s mlynářem se smířili a Anička s Žabíkem chystali svatbu.

 

Broučci pomáhali s podzimní výzdobou

Za pár dní přivítáme první podzimní den a tak jsme se rozhodli, že si naaranžujeme truhlíky do oken. Broučci si nejdříve pořádně prohlédli, jak vypadají dýně, jeřabiny, kukuřice, borovicové šišky a potom se společně s p. učitelkou pustili do zdobení truhlíků. Zužitkovali jsme všechny komponenty a výsledek společného úsilí můžete vidět ve fotogalerii. 

 

Broučci poznávají jména kamarádů a značky 

Každé ráno jsme se v komunitním kruhu zdravili a oslovovali jménem. V pátek už nikdo nepotřeboval nápovědu, aby mohl pozdravit a pohladit kamaráda po pravici. Celý týden jsme hráli hry, abychom si procvičili jména kamarádů a také naše značky. Je to skvělé, protože každý svoji značku pozná. Poznáte také nakreslenou značku vašeho dítka na nástěnce v šatně? V naší třídě jsme si tento týden vytvořili dvě nová pravidla. První je srdíčkové: máme se rádi, pomáháme si a chováme se k druhým pěkně. A druhé pravidlo je uklízecí - po hře děti dávají hračky na jejich místo. Jak jsme si hráli a kreslili se můžete podívat ve fotogalerii. 

 

První společné chvíle ve třídě BROUČKŮ

2. září naše školka opět ožila hlaholem a radostí ze shledání s kamarády po dlouhých prázdninách. Ve třídě mladších dětí, kterou jsme pojmenovali BROUČCI, se hned první den sešlo všech 21 dětí. Přivítali jsme 5 nových děvčat a 3 chlapce. I přes počáteční smutek z odloučení od rodičů vše zvládají dobře a s pomocí starších kamarádů a p. učitelek se pomalu seznamují s novým prostředím, s hračkami, učí se společně svačit a obědvat, vodit se s kamarádem za ruku při vycházkách a pro některé je novinkou i odpolední odpočinek na lehátku v naší nové ložnici. První den školního roku přišel děti i p. učitelky pozdravit pan starosta.  Máme před sebou celý rok poctivé práce a všichni uděláme maximum pro to, aby byly děti ve školce v Pivovarské i na Náměstí v ZŠ šťastné a spokojené.

 

Třída Ježečků má svého maskota

Maminky dětí z naší školky jsou velmi nápadité a šikovné. Krásného maňáska - ježečka nám uháčkovala maminka Dominička Čapka paní Romana Čapková spolu se svojí maminkou. Děti z něj měly velikou radost a hned jsme mu všichni společně vymýšleli jméno. Nápadů bylo hodně, ale nakonec jsme se shodli na Bodlinkovi. "Tak milý Bodlinko, ať se ti u nás ve třídě líbí."

 

První den školního roku 2019/2020 ve třídě Ježečků

Dnes bylo pro Ježečky všechno "nové" a všechno "poprvé". Poprvé jsme se společně sešli v naší nové třídě a přivítali se se dvěma novými kamarády, kteří nastoupili k nám do školky. Vyprávěli jsme si o zážitcích z prázdnin, seznámili jsme se s vybavením třídy a prošli jsme si celou budovu ZŠ. Na chodbách jsme potkávali usměvavé paní učitelky, jednoho pana učitele, paní účetní, paní uklízečku a pana školníka. Do třídy nás přišla pozdravit i paní ředitelka s panem starostou. Nově jsme svačili a obědvali ve školní jídelně a nově jsme také po obědě přecházeli na spaní do mateřské školky. Byl to hektický den plný nových zážitků, které musí vstřebat nejen děti, ale i paní učitelka. Nejlepší na tom všem však bylo, že jsme se rozcházeli s úsměvem a příslibem, že už se těšíme, co nám přinesou příští dny.

 
 

Mateřská škola má novou třídu pro předškoláky v budově ZŠ

Nebyla to žádná legrace, ale veškeré úsilí vynaložené na vytvoření nové třídy a zbudování sociálního zázemí a šatny se zúročilo. Vznikla pěkná třída, kterou jsme postupně vybavily dětským nábytkem, pomůckami a hračkami převezenými ze školky. Z počátku to vypadalo, že se nám všechno do nové třídy ani nevejde, ale když se podíváte do fotogalerie, můžete samy posoudit, jak se nám to podařilo.

 

Nový školní rok začíná

Nový školní rok 2019/2020 nám ve školce přinesl tři velké změny. První změnou bylo přemístění třídy předškoláků z kapacitních důvodů z budovy MŠ do budovy ZŠ, kde vznikla nová, pěkná a prostorná třída. Druhou změnou bylo vybudování dětské ložnice s 25 lehátky z uvolněné třídy předškoláků. A třetí změna je odchod paní učitelky Šárky Janáčkové na mateřskou dovolenou. Jako zástup za paní učitelku Šárku nastoupila do naší školičky paní učitelka Hana Malá. Opět tedy máme dvě třídy. Do I. třídy začalo docházet 21 dětí ve věku 2,5 - 4,5 roku a jmenují se Broučci. Do II. třídy nastoupilo 19 dětí ve věku 4,5 - 6 let a ti se jmenují  Ježečci. Všem dětem přejeme, ať se jim v naší školce dobře daří celý rok a nejen v září.