Mateřská škola


Kapacita mateřské školy je 39 dětí. Pracují zde 3 pedagogické a 1 provozní pracovnice. Odbornou stránku v logopedii zajišťují dvě logopedické asistentky, které pečují o řečový projev dětí a připravují třídní schůzky pro rodiče.

Budova mateřské školy v novém kabátě ze září 2013