Mateřská škola


Kapacita mateřské školy je 40 dětí. Pracují zde 4 pedagogické pracovnice, 1 asistentka pedagoga a 1 provozní pracovnice. Odbornou stránku v logopedii zajišťují dvě logopedické asistentky, které pečují o řečový projev dětí a připravují třídní schůzky pro rodiče.

Budova mateřské školy v novém kabátě ze září 2013