Zájmové kroužky a aktivity

Ve školním roce 2021/2022 budeme postupně nabízet zájmové útvary podle vyvíjející se epidemiologické situace

Název útvaru Vedoucí Ročník Den Čas Hodin týdně