Zájmové kroužky a aktivity

Ve školním roce 2018/2019 budou probíhat tyto volnočasové aktivity:

Název útvaru Vedoucí Ročník Den Čas Hodin týdně
Matematika pro 9. ročník Blanka Zvolánková 9. St 12.00-12.45 1
Český jazyk pro 9. ročník Brychtová Martina 9. Út 14.15-15.15 1
Předplatné VČD Pardubice Žáková Jana
2. st.
žáci 2.st   6x za školní rok  
Taneční kroužek I. Večeřová Radka 1. - 2. Čt 12.15-13.00 1
Taneční kroužek II. Večeřová Radka 6. - 9. Čt 16.45-17.30 1
Stavíme s Merkurem Sobotková Hana 4. 12.00-12.45 1
Přírodovědně - sportovní Žáková Jana
1. st.
1. Čt
2. pol.
11.00-11.50 1
Hra na zobcovou flétnu Neubauerová Dana žáci 1.+ 2.st. St 12.15
13.10
1
Sborový zpěv Neubauerová Dana žáci 1. +
2.st.
St 13.15-14.00 1
Rybářský kroužek Havlíček
Lubomír
1. - 9. So dopoledne 1/14 dní
Šachy Kačor Petr 1.-9. St
15.30-16.30
13.00-14.00
2
Vybíjená Zvolánková Blanka 6.-9. St 13.15-14.15 1
Florbal Zvolánková Blanka 5.-9. Út 14.15-15.15 1
Míčové hry Brychtová Martina 8.-9. Čt 14.15-15.15 1
Kluby zábavné logiky vyučující matematiky 1.-9. Po-Pá po vyučování 4,5
Keramika-kurz Sedláková Lenka 1.-9. leden,únor
Út
14.30-15.30 8 lekcí
Logopedie učitelky MŠ poruchy řeči Po odpoledne 2