Zájmové kroužky a aktivity

Ve školním roce 2017/2018 budou probíhat tyto volnočasové aktivity:

Název útvaru Vedoucí Ročník Den Čas Hodin týdně
Matematika pro 9. ročník Blanka Zvolánková 9. St 14.30-16.00 1,5
Český jazyk pro 9. ročník Havlíková Lenka 9. Po 13.15-14.15 1
Předplatné VČD Pardubice Žáková Jana
2. st.
žáci 2.st   6x za školní rok  
Taneční kroužek I. Večeřová Radka 1. - 4. St 14.00-14.45 1
Taneční kroužek II. Večeřová Radka 6. - 9. St 16.00-16.45 1
Stolní tenis Havlíková Lenka 2. - 5. Út 13.30-14.30 1
Stavíme s Merkurem Sobotková Hana 4. 12.00-12.45 1
Přírodovědně - sportovní Žáková Jana
1. st.
1. Čt
2. pol.
11.00-11.50 1
Hra na zobcovou flétnu Neubauerová Dana žáci 1.st St 12.45-13.30 1
Sborový zpěv Neubauerová Dana žáci 1.st Po 13.15-14.00 1
Rybářský kroužek Havlíček
Lubomír
1. - 9. So dopoledne 1/14 dní
Šachy Kačor Petr 1.-9. St
15.30-16.30
13.00-14.00
2
Děti na startu Šidláková Veronika žáci ŠD     1
Vybíjená Zvolánková Blanka 6.-7. St 13.15-14.15 1
Florbal Zvolánková Blanka 6.-7. ČT 13.15-14.15 1
Míčové hry Brychtová Martina 8.-9. Čt 14.15-15.15 1
Čtenářské kluby vyučující češtiny 1.-9. Po-Pá po vyučování 10,5
Kluby zábavné logiky vyučující matematiky 1.-9. Po-Pá po vyučování 4,5
Keramika-kurz Sedláková Lenka 1.-9. leden,únor
Út
14.30-15.30 8 lekcí
Logopedie učitelky MŠ poruchy řeči Po odpoledne 2