Zájmové kroužky a aktivity

Ve školním roce 2020/2021 probíhají tyto volnočasové aktivity:

Název útvaru Vedoucí Ročník Den Čas Hodin týdně
Matematika pro 9. ročník Blanka Zvolánková 9. St 12.00-13.00 1
Český jazyk pro 9. ročník Brychtová Martina 9. Út 14.15-15.30 1
Předplatné VČD Pardubice Žáková Jana
2. st.
žáci 2.st Po-Čt 6x za školní rok  
Taneční kroužek I. Večeřová Radka 1. stupeň St 12.00-12.45 1
Klub zábavné logiky Sobotková Hana 1. Út 12.00-13.30 1,5
Čtenářský klub Žáková Jana
1. st.
3. Út
 
12.00-13.30 1,5
Doučování Žáková Jana 1. st. 3. St 11.00-12.00 1
Klub zábavné logiky Slámová Vlasta 4., 5. Út 13.00-14.30 1,5
Doučování Slámová Vlasta 4., 5. St 12.00-13.00 1
Hra na flétnu Neubauerová Dana žáci 1.st.
 
St 12.00-12.45 1
Rybářský kroužek Havlíček
Lubomír
1. - 9. So dopoledne 1/14 dní
Šachy Kačor Petr 1.-9. St
15.30-16.30
13.00-14.00
2
Vybíjená Zvolánková Blanka 6.-9. St 13.15-14.15 1
Florbal Zvolánková Blanka 5.-9. Út 14.15-15.15 1
Klub zábavné logiky Paříková Kamila 2. st. Čt   1,5
Keramika-kurz Sedláková Lenka 1.-9. leden,únor
Út
14.30-15.30 8 lekcí
Logopedie učitelky MŠ poruchy řeči Po odpoledne 2